På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Kriminolog

Kriminolog

Ordet kriminologi betyder ”läran om brottet”.

En kriminolog stöttar polisen med teorier och expertis gällande förklaringar till särskilda händelser av brott och intresserar sig bland annat för frågor om brottslighetens orsaker och struktur samt dess variation över tid och rum, men också för effekter av olika typer av påföljder och åtgärder för att minska brottsligheten och öka tryggheten.
De flesta utbildade kriminologer arbetar som utredare eller analytiker inom polis eller tull.
En person med utbildning i kriminologi kan även arbeta som domstolssekreterare, larmoperatör/SOS-operatör, tulltjänsteman, tullinformatör, väktare eller som behandlingsassistent ex. på ett hem för utsatta ungdomar.
Andra möjliga arbeten för en utbildad kriminolog är: kriminolog på BRÅcivil utredare inom polisen; analytiker (underrättelseanalys inom bekämpningen av organiserad brottslighet), passhandläggare, beslagshandläggare, operatör på kontaktcenter 11414 eller som tjänsteman på Justitiedepartementet.

Utbildning

Kriminologer utbildas i Sverige på högskolenivå och det finns olika vägar att gå: antingen söker man till Kriminologiprorammet eller läser fristående kurser som man sedan ofta sätter ihop till en kandidatexamen. Kandidatexamen förutsätter att man med godkänt resultat har läst på högskolenivå i minst 3 år och inom de studier har klarat av minst 90 högskolepoäng, tre terminer på heltid, inom sitt "huvudområde" (för en blivande Kriminolog är huvudområde - kriminologi). Vilka "breddningsämnen" man väljer kan bero på vad man är mest intresserad av, och vad man vill jobba med. Är man mest intresserad av brott och brottslingar utifrån ett individperspektiv (vem börjar begå brott och varför), är psykologi-kurser att föredra. Är man mer intresserad av strukturers påverkan på brott (varför förändras brottslighet över tid eller varför ser den olika ut för olika befolkningsgrupper), är i så fall kurser i sociologi som man bör välja som sina "breddningskurser".

Efter grundutbildningen (kandidatexamen) kan man fortsätta läsa på avancerad nivå (master) och på sikt bli forskare inom kriminologi, se en kort videofilm om Masterprogrammet i Kriminologi. 

Arbetsmarknad
Det finns en god arbetsmarknad för personer som kan utreda och analysera brott. Efterfrågan på kompetensen förväntas öka påtagligt under de kommande åren.
Exempel på tjänster/arbetsuppgifter som personer utbildade inom kriminologi kan ha är Brottsförebyggande samordnare och Civilutredare.

Exempel på arbetsplatser för kriminologer

Övrigt

Se gärna även en kort videofilm - Introduktion till Kriminologi (längd ca 8 min) och ta del av flera yrkespresentationer: Handläggare, CiviI utredare, Jurist, ParaIegaI, ByggIovshandIäggare, UpphandIare och Utredare

Visste du att...?
År 2006 fanns det i Sverige ca 18 000 övervakningskameror (som fick tillstånd att sättas upp) och år 2017 har den siffran växt till 33 000 stycken. Det är en ökning i antal övervakningskameror på närmare 80% men ökat antal övervakningskameror har tyvärr liten effekt vad det gäller att förhindra eller minska brottslighet.

Lilla ordboken
MO - en vanlig förkortning för det latinska uttrycket "Modus operandi", som kan till svenska översättas ungefär som "tillvägagångssätt" och är en kriminologisk term som beskriver hur ett brott har utförts, sättet som gärningsmannen har gått tillväga på.

Länktips

9 liknande yrke(n)

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.