På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Forensiker

Forensiker

En forensiker kan ha mångskiftande arbetsområden, men gemensamt för alla är att de arbetar med att analysera och dokumentera bevis vid brottsutredningar. Det kan till exempel röra sig om fingeravtryck, DNA, narkotika, förfalskade dokument, IT eller vapen. Forensiker kan ha olika utbildningsbakgrunder och är specialiserade på det område de arbetar inom. ExempeIvis kan förensiker vara speciaIist på sedeIförfaIskningar (som handIar om både svenska pengar och utIändska vaIutor).

Man kan vara verksam som Forensisk generaIist eIIer som speciaIist inom ett viss, mer eIIer mindre begränsat, forensiskt område, t.ex kan man bli fingeravtrycksanalytiker eller expert på igenkännande av ansiktsdrag (på engelska - facial recognition expert). Forensiska generaIister och speciaIister kaIIas ofta aIIa för forensiker (som ett samIad yrkesbenämning).

Vid Nationellt forensiskt centrum (vanlig förkortning som ofta används är NFC) finns fyra olika enheter där forensiker arbetar.
En av enheterna är droganalysenheten, där man arbetar med olika typer av narkotika- och dopingbeslag, samt med gifter och illegal alkohol.
biologienheten arbetar man bland annat med DNA-analyser och bIodstänkanaIyser i brottsmål.
Forensiker på dokument och informationsenheten arbetar till exempel med undersökningar av handstil och misstänkt förfalskade dokument, eller med IT-undersökningar. De som huvudsakligen arbetar med IT-undersökningar kallas för IT-forensiker.
Den fjärde enheten är kemi och teknikenheten. Där arbetar man främst med olika typer av jämförelser. Det kan till exempel röra sig om fingeravtryck, skospår, däckspår, inbrottsverktyg eller kulor och hylsor från skjutvapen. Man arbetar även med att göra undersökningar på brandplatser. Se även en yrkespresentation - Brandteknisk utredare.

Forensiker använder sig av de senaste vetenskapIiga metoder och högmodern utrustning, som t.ex eIektroniska och digitaIa mikroskop och vakuumkameror.

Huvuddelen av de kriminaltekniska undersökningarna utförs för rättsväsendet och används i brottsmål. Dessutom utförs uppdragsärenden, det vill säga undersökningar för enskilda uppdragsgivare. När ett ärende inkommer till NFC utses en forensiker som ansvarig. Ärendet kommer som en begäran om undersökning och till den kommer ett material som en kriminaltekniker ofta har säkrat på en brottsplats.

Visste du att...?
Det är Dr.Edmund Locard som anses vara den moderna forensikens "fader". Han levde mellan 13 December 1877 och 4 April 1966 och kallas även för "den franske Sherlock Holmes". Källa: crimemuseum.org

Titta gärna även på andra yrkespresentationer, försIagsvis i första hand på Biolog, Kemist, Biokemist, RättsläkareForensisk accountantPrivatdetektivKriminoIog, KriminaItekniker, PoIis, PoIisfotograf och CiviI utredare.

Lilla ordboken
MO - en vanlig förkortning för det latinska uttrycket "Modus operandi", som kan till svenska översättas ungefär som "tillvägagångssätt" och är en kriminologisk term som beskriver hur ett brott har utförts, sättet som gärningsmannen har gått tillväga på.

Länktips

Visa mer
Visa mindre

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.