På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy

Jag förstår

Brandingenjör

Brandingenjör

En brandingenjör arbetar med säkerhet. Som brandingenjör är man med i samhällsplaneringen och gör riskbedömningar, allt i syfte att förhindra brand och skadeverkningar vid olyckor. I arbetet ingår att vara räddningsledare och ha det högsta ansvaret vid en olycksplats.

Brandingenjörer är i huvudsak anställda som brandbefäl i kommunernas räddningstjänst. Andra arbetar vid statliga verk, som t ex Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Brandingenjörer finns också i det privata näringslivet.

De brandingenjörer som är anställda inom näringslivet arbetar med brandsäkerhet och skyddsfrågor inom industrin, försäkringsbranschen, och framförallt i brandskyddskonsultföretag. Där arbetar de med uppgifter som är knutna till brandsäkerhet, riskhantering, räddningstjänst och skyddsfrågor.

Arbetet som brandingenjör i en kommun är mycket varierat, den ena dagen kan det vara kontorsarbete, nästa att agera räddningsledare vid en olycka eller att ligga i beredskap om något skulle hända. Brandingenjören är dessutom ofta ute på skolor, företag och organisationer och håller i utbildning om brandskydd och livräddning. I kommunen är de flesta arbetsledare för en sektion, avdelning eller en hel förvaltning.

Brandingenjörer kan specialisera sig inom vissa områden, t.ex inom "brandsäkerhet i höga byggnader". Som räddningsledare har brandingenjören det högsta ansvaret på en olycksplats och leder räddningsaktionen, strategiskt och taktiskt.

Läs gärna även om yrken Brandtekniker, Brandman, Rökdykare, Brandteknisk utredare och Ingenjör.

Utbildning

Brandingenjörsutbildning finns vid Lunds Tekniska Högskola och Luleå tekniska universitet och leder fram till brandingenjörsexamen, som är en yrkesexamen på grundnivå á 210 högskolepoäng (som motsvarar 3,5 års studier på heltid).
Under utbildningen läser man bland annat grundläggande tekniska ämnen samt specialkurser i brandteknik. Luleå tekniska universitet har även beteendevetenskapliga inslag som exempelvis riskhantering och ledarskap.

Brandingenjörsutbildningen kan byggas på med ytterligare utbildning vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Efter genomgången utbildning får man formell behörighet att arbeta som räddningsledare i den kommunala räddningstjänsten.

Framtidsutsikter

Det råder för nuvarande brist på arbetskraft, det finns fler jobb än utbildade brandingenjörer.

Övrigt

Lön
Ingångslön för Brandingenjörer i Sverige (uppgift från mars 2019) ligger omkring 33.000 kr/månad. Högsta lönen, efter många år i yrket, kan uppgå till 65.000 kr/månad.

Länktips

För info om utbildningar för räddningstjänstpersonal var god se msb.se/sv/Utbildning--ovning/Utbildning/Raddningstjanst

4 liknande yrke(n)

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.