Räddningstjänsten SYD

Räddningstjänsten SYD

VI ÄR RÄDDNINGSTJÄNSTEN I KOMMUNERNA BURLÖV, ESLÖV, KÄVLINGE, LUND OCH MALMÖ. VI ARBETAR FÖR ETT TRYGGT OCH SÄKERT SAMHÄLLE DYGNET RUNT ÅRETS ALLA DAGAR

Räddningstjänsten SYDs uppdrag är att förebygga olyckor och att snabbt och effektivt genomföra räddningsinsatser av olika slag.

Räddningstjänstens uppdrag är brett, vi tar oss an bränder, drunkningar och trafikolyckor och vi agerar vid stormskador, ras, kemolyckor och farliga utsläpp. Vi arbetar också med samhällsplanering, organtransporter, tillsyn av brandskydd och utfärdar tillstånd för brandfarliga och explosiva varor. Vi utbildar även organisationer inom brandskydd och sjukvård. Via vår räddningscentral leder vi räddningsinsatser i totalt 19 kommuner i Skåne.

Idag är vi omkring 500 medarbetare som jobbar med över 40 olika yrken, till exempel brandman, brandingenjör, brandinspektör och deltidsbrandman. Vi arbetar över hela vårt geografiska område och utgår från de olika stationerna i våra medlemskommuner. Vi samverkar med en rad andra aktörer som till exempel andra räddningstjänster, polis, sjukvård, frivilliga, kommuner, föreningar och andra organisationer. Tillsammans kan vi göra skillnad för att skapa medveten trygghet.

Ta chansen att jobba inom en av Sveriges största räddningstjänster. Vi arbetar ständigt för att vara en räddningstjänst i framkant som vill spegla det samhälle vi verkar i. Som medarbetare hos oss har du många fördelar!

Räddningstjänsten Syd ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi har en tydlig nollvision – Tillsammans för ett olycksfritt samhälle. För att nå dit behöver vi flera arbetsområden och kompetenser. Våra inriktningar spänner över ett brett perspektiv, både före, under och efter olyckan. Du kan specialisera dig mot flera områden och på så sätt ta din karriär vidare. Genom bland annat introduktionsutbildning för nyanställda och interna utbildningsprogram skapar vi förutsättningar att framgångsrikt kunna verka i sin roll men också ta steget in i en ny.

Räddningstjänsten Syd är en ansvarstagande arbetsgivare som ständigt arbetar för att vara en inkluderande organisation. Hos oss arbetar du nära din chef och dina kollegor med mycket kunskap och erfarenheter som du både kommer att stödja och få stöd av. Du får verka i en arbetsmiljö med bra möjlighet att påverka balansen mellan arbetsliv och fritid.

Visa mer
Visa mindre