På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Brandman
Spela filmen

Brandman

Att arbeta som brandman (på engelska fire fighter) innebär att man förebygger, hindrar och begränsar skador på människor, egendom eller i miljön vid olyckshändelser. Utöver att släcka bränder rycker brandmän till exempel ut vid trafikolyckor. I en sådan situation har arbetet till exempel handla om att få loss och att ge första hjälpen åt personer som är fastklämda i ett bilvrak. Brandmän rycker också ut när skadliga ämnen läckt ut, såsom olja eller farliga kemikalier, vid översvämningar eller olyckor på sjön.

Vid en brand arbetar brandmännen i lag och har då olika funktioner och ansvarsområden. Inom laget växlar man mellan de olika uppgifterna. Därför är det viktigt att en brandman kan samtliga arbetsuppgifter. Det kan till exempel vara att koppla och lägga ut slangar eller att köra och manövrera räddningsfordon och maskinstegar.

Det är dock bara en liten del av brandmännens arbetstid som ägnas åt utryckningar. En stor del av arbetet som brandman ägnas åt att säkerställa att den utrustning som används vid räddningstjänstuppdrag alltid fungerar felfritt. Därför handlar mycket av brandmannens arbete om underhåll, kontroll och reparationer av utrustning. Det är också viktigt att genomföra övningar och på andra sätt förbereda sig för olika typer av räddningsinsatser.

Brandmän arbetar även med förebyggande skydd. Det görs till exempel genom att informera om brandskydd i skolor, på daghem eller på arbetsplatser.

Av Sveriges cirka 15.000 brandmän har ca 10 000 deItidsanstäIIning (statistisk uppgift om antaI brandmän är från december 2016).

Utbildning

En eftergymnasial utbildning i skydd mot olyckor är två år och leder till examen i säkerhets- och räddningsarbete. Utbildningen är studiemedelsberättigande. Om utbildningen inkl behörighetskraven var god läs på msb.se

Efter utbildningen har man möjlighet att arbeta som brandman inom den kommunala räddningstjänsten. Utbildningen kan också leda till andra arbeten inom räddnings- och säkerhetsområdet, i kommunal, statlig eller privat sektor.

Utbildningen anordnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Den finns i Revinge utanför Lund och i Sandö, norr om Härnösand. Den kan även läsas på distans. Kontrollera antagningskrav och ansökningsdatum med utbildningsanordnaren.

Utbildning för räddningsinsats är en grundutbildning för brandmän med deltidsanställning. På MSB:s hemsida finns mer information om utbildningen.
Rekryteringsmyndigheten testar alla sökande till totalförsvaret, polisen, tullen, räddningstjänsten (bland annat brandmän). Man kan kontakta Rekryteringsmyndigheten med sina frågor om medicinska hinder för att arbeta inom dessa yrken. 

Framtidsutsikter

Arbetslösheten för brandmän är lägre än genomsnittet för samtliga yrken. Arbetsmarknaden befinner sig i balans och det väntas ingen större förändring under det kommande året. På fem till tio års sikt väntas möjligheterna till arbete vara medelgoda.

Visste du att...?

 • Andel kvinnliga brandmän i Sverige ligger på under 5% (uppgift från september 2017).
 • Det finns i Sverige drygt 700 brandstationer (uppgift från november 2018). Källa: blideltidsbrandman.nu
 • Gävlebocken: en av svenska julsymboler är Gävlebocken som byggs på Skottstorget i Gävle inför varje första advent. Endast 15 ggr sedan bocken började byggas år 1966, har den inte brunnit (uppgift från november 2018). 
   

Länktips

 • gp.se/nyheter - läs artikeln "Kvinnliga brandmännen" i Göteborgs Posten
 • msb.se - MBS, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • blideltidsbrandman.nu
 • visitgavle.se - Gävlebocken, som är världkändis bl a genom att den brukar börja brinna innan julafton, invigs 1:a advent varje år på Slottstorget i Gävle
 • av.se/arbetsmiljoarbete - info om Arbetsmiljöverkets hemsida om Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2005:6), föreskrifter
 • dinsakerhet.se - info från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om risker och säkerhet för privatpersoner
 • jobbafrisk.se - webbplatsen Jobba Frisk vill vi öka kunskapen om risken för astma & eksem i arbetslivet & hur man kan förebygga problem
 • info om utbildningar för räddningstjänstpersonal - msb.se/sv/Utbildning--ovning/Utbildning/Raddningstjanst
 • brandkvinna.n.nu - om hur bra passar brandmansyrket för kvinnorna
 • havkom.se - Statens haverikommision (SHK), en myndighet under Justitiedepartementet, som har till uppgift att från säkerhetssynpunkt utreda alla typer av allvarliga civila & militära olyckor & tillbud, oavsett om de inträffar till lands, till sjöss eller i luften
 • svt.se/eldtornador-blir-allt-vanligare
Visa mer
Visa mindre

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.