Rättsantropolog

Rättsantropolog

En rättsantropologs yrke hör till fysiologiska vetenskaper.

En rättsantropolog jobbar med identifiering av lik eller oigenkännbara kroppar, t ex på grund av förruttnelse eller pga kroppen var utsatt för någon form av extrem påverkan, t ex bränd.

Rättsantropologer kan identifiera kroppar via likets tänder, om de är relativt intakta men också via ansiktskonstruktion eller via kunskap om de sjukdomar som kroppsresterna påvisar tecken av.

En rättsantropolog kan ofta bestämma kön, ålder, ras och tidpunkt för dödsfallet och rekonstruera om kroppen.

En antropolog jobbar för det mesta med skelettet men kan också jobba med kroppsvävnad. En antropolog ska kunna nästan alla ben i människokroppen utantill och känna till vanliga bensjukdomar som kan vara till hjälp vid identifiering. En antropolog kan jobba med mordutredningar men också vid historiska fall, men det är för det mesta är det en kulturantropologs jobb, om man inte tror att det handlar om ett mord eller om ett annat brott.

Utbildning

För att kunna jobba som rättsantropolog måste man ha akademisk utbildning.

Det kan vara svårt att hitta utbildningar i rättsantropologi i Sverige.

Med en kombination av grundutbildningar inom några olika kunskapsområden t ex osteologi, arkeologi och kriminologi, borde det gå att komma in på utländska högre utbildningar.

Gymnasial grundutbildning finns bl a på Naturvetenskapsprogrammet.

Framtidsutsikter

Jobben för rättsantropologer är få och är vanligtvis svårare att få än inom arkeologin. Det finns endast ett fåtal rättsantropologer i Norden och de poliser som sysslat med forensisk arkeologi har oftast fått göra det på sin fritid.

En del osteologer gör uppdrag åt polis och rättsväsende, men vill man arbeta med "nyare kroppar", är det snarare medicin man ska läsa och specialisera sig inom patologi.

Visa mer
Visa mindre

  Få hjälp att hitta rätt utbildning

  Vill du få hjälp att hitta en utbildning som passar dig? Fyll i formuläret nedan så matchar vi samman dig med utbildningar som leder till yrket. Du får förslagen via vår systersajt, Studier.se.


  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

  Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
  Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
  OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.