Biomedicinsk analytiker inom fysiologi
Spela filmen

Biomedicinsk analytiker inom fysiologi

Som biomedicinsk analytiker med inriktning klinisk fysiologi arbetar du med avancerad teknik samtidigt som du har nära kontakt med patienterna då du utför olika undersökningar. Du undersöker ofta hjärta, lungor, hjärna, njurar och blodcirkulation. Du informerar patienten om hur undersökningen ska gå till och genomför sedan undersökningen med hjälp av den teknik som ska användas.

Du jobbar med bland annat ultraljud, och med de olika tekniker som används för att mäta hjärnans och hjärtats funktion. Speciella kameror, ofta i kombination med datorer, tillhör utrustningen.

I arbetet ingår att bedöma om de uppmätta värdena ger en tillförlitlig bild av patientens tillstånd. Du kan också låta patienter genomföra arbetsprover, till exempel på cykel, för att bedöma arbetsförmåga, hjärtfunktion och blodtrycksreaktion. Med isotopteknik undersöker du hur patientens njurar, lungor eller hjärta fungerar.

Till skillnad mot biomedicinska analytiker med inriktning mot laboratoriemedicin, har man inom klinisk fysiologi ofta en patient närvarande, eftersom man gör mätningarna direkt på honom eller henne. Förutom att hantera apparaturen måste man kunna bemöta svårt sjuka patienter på rätt sätt. Man arbetar även med friska patienter vid vanliga hälsokontroller.

Biomedicinska analytiker arbetar självständigt och, åtminstone inom klinisk fysiologi, skriver de även ofta själva svar på sina undersökningar.

SPECIALIST BMA
BMA kan även arbeta med patientbunden diagnostik inom någon av följande specialiteter: klinisk fysiologi, nuklearmedicin, kardiologi, klinisk neurofysiologi.

Utbildning

Biomedicinska analytiker utbildas inom högskolan på Biomedicinska analytikerprogrammet. Det finns flera inriktningar, dels mot laboratoriemedicin och dels mot klinisk fysiologi. Utbildningen leder till både yrkesexamen och kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap.

Oavsett inriktning på utbildning kan man arbeta inom både laboratoriemedicin och fysiologi-inriktningen.

Efter avslutad utbildning kan biomedicinska analytiker ansöka om legitimation som utfärdas av Socialstyrelsen. Legitimation krävs för arbete inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Utbildning på avancerad nivå, magister- eller masterexamen, kan krävas för arbete inom läkemedelsindustrin.

För att bli behörig till forskarutbildning och kunna doktorera, krävs förutom grundutbildningens tre år ytterligare minst ett års studier, på magister- eller 2-års studier, på masternivå.

Grundläggande kunskaper finns bl a på gymnasiets Naturvetenskapsprogrammet.

Framtidsutsikter

Många biomedicinska analytiker går i pension kommande år och det medför behov av ersättningsrekryteringar. Yrkesgruppen har dessutom möjligheter till arbete inom den privata sektorn. Därför bedöms det vara liten konkurrens om jobben det kommande åren.

Personliga egenskaper

Yrket passar dig som är noggrann och kan arbeta självständigt, är social och kommunikativ eftersom patientkontakt kan ingå i arbetet inom vissa inriktningar samt är bra på att ta till sig nya kunskaper och lära sig nya metoder eftersom både analysutrustning och metoder utvecklas snabbt.

Arbetsplats

BMA som jobbar på kliniska fysiologiavdelningar jobbar bl a med ultraljud på kroppens kärl, hjärta och njurar.

Visste du att... ?

... om man skulle lägga alla röda blodkroppar från en människa på rad, så skulle längden på den raden uppgå till ca 185 500 km eller 18 500 mil.

Länktips

Visa mer
Visa mindre

595 Lediga jobb

VISA FLER LEDIGA JOBB


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.