Biomedicinare
Spela filmen

Biomedicinare

Varför får vissa människor cancer? Hur tas nya läkemedel fram? Om du är intresserad av dessa eller närliggande kunskapsområden, är kanske detta yrket helt rätt för dig!

Inom biomedicin och läkemedelsutveckling behövs kunskaper om grundläggande biologiska mekanismer som förklarar hur kroppen fungerar.  

Biomedicinare sysslar med forskning på universitet eller i det privata näringslivet. Biomedicinare kan också jobba med produktion och framtagning av läkemedel.

Vad är skillnaden mellan Biomedicinare och BMA?
Generellt, så jobbar biomedicinska analytiker (BMA) med att ta fram underlag till läkare, så att de kan bedöma om en patient har en viss sjukdom, hur utbredd sjukdomen är samt huruvida en viss behandling har gett positiva resultat.

Biomedicinare arbetar allt som oftast med medicinsk forskning och läkemedelsutveckling. BMA, biomedicinsk analytiker, är en yrkesexamen med legitimation där du lär dig mäta olika funktioner i kroppen på patienter eller genom prover i laboratorium.

Vad är skillnaden mellan Biomedicinare och Läkare?
Som läkare träffar man patienter och ställer diagnoser samt föreskriver läkemedel. Som biomedicinare lär man dig mer om sjukdomars uppkomst och hur de ser ut på molekylär nivå.

Utbildning

Biomedicinprogrammet är en 3 år lång heltidsutbildning som leder till kandidatexamen. Det är en omfattande grundutbildning inom det biomedicinska området med tyngdpunkt på molekylärbiologi och med stark koppling till människan och hennes sjukdomar.

Man läser bland annat kurser i medicinsk kemi, cellbiologi, genetik och sjukdomslära. För varje kurs fördjupar de studerande sina kunskaper i hur celler och organ samspelar i komplexa nätverk och hur och varför det kan uppstå fel, dvs hur sjukdomar uppstår och fortskrider.

Det är inte någon yrkesutbildning, utan man får en generell examen efter avslutad utbildning på biomedicinska kandidatprogrammet.

Kandidatprogrammet i Biomedicin ger däremot en generell examen som ger behörighet till vidare studier på masternivå. Det är en mer forskarförberedande utbildning, där man lär sig om sjukdomars uppkomst och hur de ser ut i kroppen, om hur vissa sjukdomar kan diagnostiseras och botas men du träffar inte patienter i någon större utsträckning. Utbildningen är helt på engelska.

Har man läst färdigt utbildning inom Biomedicin och har tagit ut en kandidatexamen i biomedicin, kan möjlighet finnas att komplettera sin utbildning till yrkesexamen som biomedicinsk analytiker genom att ansöka till kompletteringsutbildningar eller genom att läsa efter en individuell studieplan, den möjligheten kan finnas vid olika svenska lärosäten och därefter kan man ansöka om BMA-legitimation hos Socialstyrelsen.

Grundläggande kunskaper finns på gymnasieskolans Naturvetenskapsprogrammet.

Framtidsutsikter

På fem års sikt bedömer vi att det råder balans för nyexaminerade och erfarna biomedicinare. Detta mot bakgrund av att vi ser framför oss att life science-branschen kommer att utvecklas positivt.

Arbetsmarknaden inom life science finns i huvudsak i regionerna Stockholm, Uppsala, Mälardalen, Malmö och Lund. En del arbetstillfällen finns också i Göteborg, Umeå och Linköping.

Arbetsplats

Biomedicinare har en arbetsmarknad inom läkemedelsindustrin, bioteknikindustrin och sjukvården. Man kan också bli vetenskapsjournalist, jobba med läkemedelspatent eller få anställning som medicinsk expert vid olika myndigheter.

Visste du att... ?

... de senaste rönen visar på att vi, homo sapiens, är mycket äldre än man tidigare trott, den moderna människan tros nu vara 300 000 år gammal, detta fastställdes efter ett fynd av benrester efter en ung man, som på "sin tid" bodde i Södra Afrika, nutidens Sydafrika. Tidigare har man trott att homo sapiens var en ca 180 000 år gammal art.

Visa mer
Visa mindre

  Få hjälp att hitta rätt utbildning

  Vill du få hjälp att hitta en utbildning som passar dig? Fyll i formuläret nedan så matchar vi samman dig med utbildningar som leder till yrket. Du får förslagen via vår systersajt, Studier.se.


  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  410 Lediga jobb som biomedicinare

  VISA FLER LEDIGA JOBB


  MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

  Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
  Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
  OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.