På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Läkemedelsutvecklare

Läkemedelsutvecklare

Läkemedelsutvecklare är kliniska utredare som arbetar med alla faser och aspekter av läkemedelsutveckling genom bland annat vetenskaplig rådgivning till läkemedelsföretag, bedömning av kliniska prövningar, godkännande av läkemedel och säkerhetsuppföljning av godkända läkemedel.

Läkemedelsutvecklare har möjlighet att påverka läkemedelsutvecklingen på nationell och internationell nivå. Du värdera resultat från kliniska studier och säkerhetsdata från olika källor i samarbete med bland annat farmaceuter, farmakokinetiker, prekliniker och statistiker. Kvalitetssäkring sker dels tillsammans med andra klinikutredare och dels i ett multidisciplinärt forum.

I arbetssättet som läkemedelsutvecklare använder sig av ingår det ofta även stimulerande och kompetensutvecklande diskussioner där vetenskapliga och regulatoriska frågor balanseras mot varandra.

Läkemedelsutvecklare behöver också ha kunskaper om de lagar och regler som styr utveckling, godkännande och övervakning av läkemedel. Läkemedelsvärdering sker till stora delar i ett europeiskt samarbete där Sverige har en viktig position.

Svenska läkemedelsutvecklare samarbetar med kliniska utredare från andra länder och deltar i läkemedelsdiskussioner på internationell nivå.

Utbildning

Utbildning som krävs för att kunna få anställning som läkemedelsutvecklare är antingen en läkarexamen med specialistkompetens, dvs man måste vara specialistläkare eller högre utbildning inom kemi och biologi. Oftast krävs det även att man har viss tidigare erfarenhet av forskningsarbete och/eller utredningsarbete inom läkemedelsbranschen.

För att bli specialistläkare utbildar du dig först till legitimerad läkare. När du är klar med den grundläggande läkarexamen genomför du allmäntjänstgöring (AT) och kompletterar grundutbildningen med praktiska erfarenheter.

När du har blivit legitimerad läkare kan du påbörja specialisttjänstgöring (ST), vilket tar minst fem år att genomföra och som resulterar i en specialistkompetens inom ett område.

Inför läkarprogrammet HT-2021 är planen att införa ett 6-årigt läkarprogram, en termin längre än idag, men ingen AT-tjänstgöring. Tanken är att man kunna ta ut sin läkarlegitimation direkt efter avslutad och godkänd utbildning.

BAS-Tjänstgöring på ett år kommer, enligt den planerade förändringen, föregå ST-tjänstgöring.

Man måste kunna uttrycka sig mycket väl i tal och skrift på svenska och på engelska. Kunskaper i flera språk är mycket meriterande. 

Bra grundläggande gymnasial utbildning finns i första hand på Naturvetenskapsprogrammet.

Personliga egenskaper

Flertalet av läkemedelsutredningar skrivs på engelska. Du måste vara genuint intresserad av klinisk forskning och ha en mycket god analytisk förmåga. Vidare måste du kunna överblicka stora informationsmängder samt prioritera och balansera nivån på dina insatser i förhållande till kraven. Personliga egenskaper är lyhördhet, öppenhet och prestigelöshet.

Visste du att...?

... fram till början på 1900-talet användes både honung och socker flitigt som medicin. Det användes i vården av sjuka både i skolmedicin och inom folklig läkekonst, som vid förkylning, katarrer, halsinfektioner och på svåra sår.
Källa: Nordiska museet

Visa mer
Visa mindre

50 Lediga jobb

Forskare inom emissionsinventarier för sotpartiklar

Arbetsgivare / Ort: Stockholms Universitet
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 11 dagar - upp till 3 månader
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast idag
Publicerad: 2021-09-08
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Forskare
  • farmakologi

Om jobbet
vid Institutionen för miljövetenskap. Sista ansökningsdag: 2021-09-20. Institutionen för miljövetenskap (ACES) är en av de större institutionerna inom naturvetenskapliga fakulteten med över 200 anställda. Vår forskningsinriktade institution har över 200 anställda varav ca. 20 är postdoktorer och och ca. 60 doktorander, rekryterade från många olika länder.  Vi är väl integrerade i Bolincentret för klimatforskning. Projektbeskrivning Luften i Södra Asien är bland den mest förorenade på Jorden. Mänskliga utsläpp av luftpartiklar påverkar människors hälsa och det regionala klimatet. En särskilt toxisk komponent är sotaerosoler, som dessutom är en av få luftpartiklar som bidrar tilla att värma klimatet. En stor osäkerhet när det gäller förståelsen av sots hälso- och klimatpåverkan är uppskattningar från utsläppsinventarier. Det här projektet syftar till att förbättra vår förståelse av utsläppen av sotpartiklar, genom att jämföra olika befintliga emissionsinventarier för Södra Asien, samt utvärdering gentemot observationsdata. Projektet kommer att innefatta syntes, statistisk analys och utvärdering av stora datamängder, samt författande av vetenskapliga texter. Arbetsuppgifter Vi söker nu en forskare med erfarenhet av utsläppsinventarier för sotpartiklar, och med gediget kunnande av aerosoler i Sydasien. Arbetsuppgifterna omfattar analyser och utvärdering av existerande emissionsinventarier, samt jämförelse med observationsbaserade data. Behörighetskrav En forskare anställs i huvudsak för forskning och ska ha avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Bedömningsgrunder Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Kompetens att samarbeta väl i grupp såväl som i att författa vetenskapliga texter är mycket önskvärt. Urval görs med hänsyn till de sökandes bedömda förmåga att framgångsrikt utföra forskningsprojektet. Särskild vikt läggs vid sökandes kunskap och kunnighet inom området, förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt, analytiska förmåga, kreativitet, initiativförmåga och visad självständighet, kapacitet att arbete tillsammans med andra.   Anställningsvillkor Anställningen avser heltid under maximalt 3 månader med tillträde 2021-10-01 eller enligt överenskommelse. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Kontakt Upplysningar om anställningen lämnas av professor Örjan Gustafsson, tfn 070-324 7317, [email protected] Fackliga företrädare Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, [email protected], Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, [email protected], samt [email protected] (SEKO). Ansökan Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter • dina kontakt- och personuppgifter • din högsta examen • dina språkkunskaper • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner och att bifoga följande dokument • personligt brev • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver: – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet – varför och hur du vill bedriva projektet – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet • kopia av bevis på doktorsexamen • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer) • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer). Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning. Välkommen med din ansökan! Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.
Arbetsgivare
Stockholms Universitet
Hemsida: http://www.su.se
Ansökan
Ansök senast idag

Ansök här
VISA MINDRE

Forskare i Oligonukleotidkemi

Arbetsgivare / Ort: Göteborgs Universitet
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tills vidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast idag
Publicerad: 2021-09-07
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Forskare
  • farmakologi

Om jobbet
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid. OligoNova Hub är en nationell forskningsinfrastruktur som ska tillhandahålla stöd för svenska akademiska forskare att omvandla idéer och upptäckter till nya, oligonukleotidbaserade läkemedel. OligoNova Hub är lokaliserad vid Göteborgs universitet och är också en del av Science for Life Laboratory (http://www.scilifelab.se) läkemedelsutvecklingsplattform (SciLifeLab-DDD), en nationell resurs bestående av cirka 40 högmotiverade forskare, flertalet med erfarenhet från industriell läkemedelsutveckling. Göteborgs universitet rekryterar nu en motiverad och engagerad forskare / teamledare för området oligonukleotidkemi för terapeutiska oligonukleotider till OligoNova Hub och SciLifeLab-DDD. Det här är ett spännande uppdrag för dig som vill leda ett vetenskapligt team i att designa, syntetisera och optimera terapeutiska oligonukleotider i våra forskningsprojekt. Arbetsuppgifter Som teamledare för oligonukleotidkemi kommer du att bygga upp och leda ett högpresterande forskarlag med 4-5 anställda som levererar oligonukleotider till läkemedelsprojekt vid OligoNova Hub. Du coachar, utbildar och skapar utvecklingsmöjligheter för gruppens medlemmar genom att ge råd och utmana dem. Du utvecklar och upprätthåller en hög vetenskaplig nivå och teknisk kunskap för att driva forskarlagets vision och utveckla förbättrade processer för design, syntes och egenskapsoptimering för terapeutiska oligonukleotider. Med dina gedigna kunskaper inom läkemedelsutvecklingsprocessen kommer du leda arbetet från labbet. Du kommer ansvara för design och syntes av oligonukleotider, både internt och i samarbete med externa parter. Du deltar i projektprioritering och kommunikation med andra delar av OligoNova- och SciLifeLab-DDD-organisationerna. Rollen inbegriper också att leda och samordna tvärvetenskapliga projekt relaterade till läkemedels- och / eller teknikutveckling, och du kommer att samverka inom och utanför din egen funktion i projekt vid OligoNova Hub och SciLifeLab DDD-plattformen. Ytterst kommer du påverka den strategiska utvecklingen av OligoNova Hub. Huvudsakliga uppgifter: • Påverka oligonukleotidbaserade läkemedelsutvecklingsprojekt för att säkerställa hög vetenskaplig standard och uppfyllnad av projektmålen. • Aktivt bidra till laborativa projekt (genom syntes och karaktärisering av substanser, tolkning av experimentella resultat, leadoptimering och dokumentering). • Bidra till projektprioritering och projektledning inom OligoNova Hub. • Bidra till den strategiska visionen för den framtida utvecklingen av oligonukleotider och deras tillämpning på relevanta sjukdomsområden. • Aktivt bidra till att bygga OligoNova Hub genom att identifiera investeringsbehov och leda utvecklingen av laboratoriets kapacitet. • Delta i projektrekrytering till OligoNova Hub. • Representera OligoNova Hub vid konferenser och möten. • Underhålla och utveckla viktiga tvärfunktionella interaktioner inom OligoNova Hub och SciLifeLab DDD-plattformen, samt interaktioner med externa partners. • Utveckla kollegor genom att ge expertråd och stöd i tolkning av resultat. • Identifiera och etablera kontakter med ledande experter i fältet. • Vara en stark lagspelare och mentor för juniora forskare. Kvalifikationer • Doktorsexamen i organisk kemi eller läkemedelskemi är ett krav; erfarenhet från postdoktoral forskning är mycket meriterande. • Måste tala och skriva engelska flytande. Ytterligare kvalifikationer: • Måste besitta djupgående kunskaper inom oligonukleotidområdet, inklusive kunskap om design, syntes och dataanalys, dokumenterad genom projektuppfyllnad, publikationer och externa presentationer. • Dokumenterad erfarenhet av att applicera modern metodik för syntes, analys, biofysikalisk karaktärisering, och beräkning/datormodellering är ett krav; av särskild relevans är erfarenhet av applikationer inom oligonukleotidbaserade utvecklingsprojekt. • Bör besitta god kännedom om aktuell kunskapsutveckling inom områden av relevans för oligonukleotidbaserad läkemedelsutveckling, såsom farmakokinetik, farmakologi, safety/toxikologi, formulering, och screeningmetodik. • Goda ledaregenskaper med tyngdpunkt på att personalledning är särdeles meriterande. • Dokumenterad erfarenhet av att hantera komplexa samarbeten, särskilt projektledning, är särdeles meriterande. • Bör ha utmärkta färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation. • Förmåga att engagera och samarbeta över områdesgränser, samt en problemlösande inställning och målorienterat fokus, är väldigt viktigt. • Gedigna kunskaper om läkemedelsutvecklingsprocessen är meriterande. För övrig information och för att söka anställningen se den fullständiga annonsen på www.gu.se.     Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Arbetsgivare
Göteborgs Universitet
Hemsida: http://www.gu.se/
Ansökan
Ansök senast idag

Ansök här
VISA MINDRE

Forskare: Utveckling av cellbaserade assayer

Arbetsgivare / Ort: Göteborgs Universitet
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tills vidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast idag
Publicerad: 2021-09-07
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Forskare
  • farmakologi

Om jobbet
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid. OligoNova Hub är en nationell forskningsinfrastruktur som ska tillhandahålla stöd för svenska akademiska forskare att omvandla idéer och upptäckter till nya, oligonukleotidbaserade läkemedel. OligoNova Hub är lokaliserad vid Göteborgs universitet och är också en del av Science for Life Laboratory (http://www.scilifelab.se) läkemedelsutvecklingsplattform (SciLifeLab-DDD), en nationell resurs bestående av cirka 40 högmotiverade forskare, flertalet med erfarenhet från industriell läkemedelsutveckling. Göteborgs universitet rekryterar nu en motiverad och engagerad forskare / teamledare för området cellbaserade assays för terapeutiska oligonukleotider till OligoNova Hub och SciLifeLab-DDD. Det här är ett spännande uppdrag för dig som vill leda ett vetenskapligt team och utveckla toppmoderna cellbaserade assayer och applicera dessa i screening, analys av cellulärt upptag och för att utröna verkningsmekanismer av terapeutiska oligonukleotider, för att stödja våra forskningsprojekt. Arbetsuppgifter Som teamledare för cellbaserade assayer kommer du att bygga upp och leda ett högpresterande forskarlag med 4-5 anställda som levererar till läkemedelsprojekt vid OligoNova Hub. Du coachar, utbildar och skapar utvecklingsmöjligheter för gruppens medlemmar genom att ge råd och utmana dem. Du utvecklar och upprätthåller en hög vetenskaplig nivå och teknisk kunskap för att driva forskarlagets vision och utveckla förbättrad metodik för cellulär screening och avbildning av terapeutiska oligonukleotider. Med dina gedigna kunskaper inom läkemedelsutvecklingsprocessen kommer du leda arbetet från labbet. Du deltar i projektprioritering och kommunikation med andra delar av OligoNova- och SciLifeLab-DDD-organisationerna. Rollen inbegriper också att leda och samordna tvärvetenskapliga projekt relaterade till läkemedels- och / eller teknikutveckling, och du kommer att samverka inom och utanför din egen funktion i projekt vid OligoNova Hub och SciLifeLab DDD-plattformen. Ytterst kommer du påverka den strategiska utvecklingen av OligoNova Hub. Huvudsakliga uppgifter: • Påverka oligonukleotidbaserade läkemedelsutvecklingsprojekt för att säkerställa hög vetenskaplig standard och uppfyllnad av projektmålen. • Aktivt bidra till laborativa projekt. • Bidra till projektprioritering och projektledning inom OligoNova Hub. • Bidra till den strategiska visionen för den framtida utvecklingen av oligonukleotider och deras tillämpning på relevanta sjukdomsområden. • Aktivt bidra till att bygga OligoNova Hub genom att identifiera investeringsbehov och leda utvecklingen av laboratoriets kapacitet. • Delta i projektrekrytering till OligoNova Hub. • Representera OligoNova Hub vid konferenser och möten. • Underhålla och utveckla viktiga tvärfunktionella interaktioner inom OligoNova Hub och SciLifeLab DDD-plattformen, samt interaktioner med externa partners. • Utveckla kollegor genom att ge expertråd och stöd i tolkning av resultat. • Identifiera och etablera kontakter med ledande experter i fältet. • Vara en stark lagspelare och mentor för juniora forskare. Kvalifikationer • Doktorsexamen i cellbiologi eller relaterad disciplin är ett krav; erfarenhet från postdoktoral forskning är mycket meriterande. • Måste tala och skriva engelska flytande. Ytterligare kvalifikationer: • Bred expertis inom metoder och tekniker för cellbaserade analyser, inklusive cellulär avbildning (t.ex. fluorescens- och luminiscensbaserade tekniker, tekniker för target engagement och automatisering av analyser i mikrotiterplattformat) är ett måste; särskilt meriterande är expertis på sådana metoders användning inom screening och karaktärisering av terapeutiska oligonukleotider. • Djupgående kunskap inom oligonukleotidområdet, inklusive kunskap om mekanismer som styr cellulärt upptag och aktivitet, är starkt meriterande. • Bör besitta god kännedom om aktuell kunskapsutveckling inom områden av relevans för oligonukleotidbaserad läkemedelsutveckling, såsom farmakokinetik, farmakologi, safety/toxikologi, formulering, och screeningmetodik. • Goda ledaregenskaper med tyngdpunkt på att personalledning är särdeles meriterande. • Dokumenterad erfarenhet av att hantera komplexa samarbeten, särskilt projektledning, är särdeles meriterande. • Bör ha utmärkta färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation. • Förmåga att engagera och samarbeta över områdesgränser, samt en problemlösande inställning och målorienterat fokus, är väldigt viktigt. • Gedigna kunskaper om läkemedelsutvecklingsprocessen är meriterande För övrig information och för att söka anställningen se den fullständiga annonsen på www.gu.se.   Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Arbetsgivare
Göteborgs Universitet
Hemsida: http://www.gu.se/
Ansökan
Ansök senast idag

Ansök här
VISA MINDRE

Senior Research Scientist - Translational Genomics

Arbetsgivare / Ort: Poolia Sverige AB
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tills vidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 21 september (1 dag kvar)
Publicerad: 2021-09-13
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Forskare
  • farmakologi

Om jobbet
At AstraZeneca we use scientific excellence as our foundation for driving success in our drug discovery pipeline. We underpin this with strong collaboration, clear direction and a focus on applying cutting-edge research to support drug discovery. Om tjänsten Translational Genomics at AstraZeneca in Gothenburg, Sweden, have an exciting opportunity for a Senior Research Scientist to be part of the Transgenic Mouse Models team. The position is available immediately for a highly skilled and motivated molecular biologist with extensive experience and state-of-the-art knowledge in the design and generation of DNA based constructs using a wide range of cloning techniques and their application in science & technology. If this sounds like the challenge for you, apply today! Dina arbetsuppgifter i huvudsak We are looking for an expert in the area of molecular biology, experienced in a variety of cloning techniques used for the generation of complex DNA constructs and their application in the development of transgenic models. This person will devise, champion and develop scientific areas aligned with project needs and be an authority in the area of molecular biology and precise genome editing using the latest techniques to lead projects from a lab-based perspective and to make significant contributions to the practical delivery of AstraZeneca project goals. You will provide disciplinary scientific expertise and will propose experimental strategies, troubleshoot problems and make significant contributions to the delivery of projects in compliance with AstraZeneca corporate responsibility policies and relevant safety standards. Vem är du? We see that you have good social and communication skills, are collaborative and a strong team player. You should also be able to work independently and have a positive, goal oriented and problem-solving attitude. Excellent English is required, both spoken and written, and good organizational skills are essential. The following skills are highly desirable: • Molecular biology expertise with extensive DNA cloning experience • Experience of working with cell culture. • Working knowledge of the latest precise genome engineering tools such as CRISPR. The following skills, although not essential, would be an advantage • Experience of working with preclinical mouse models. • Experience of working with Bacterial Homologous Recombination. • Knowledge around the generation and phenotypic characterization of transgenic animal models. • Experience in drug discovery. Minimum experience • You should have a Ph.D. degree or corresponding experience in a relevant scientific discipline or, alternatively, a first degree and significant relevant experience. Generic component of SRS role descriptor Accountabilities • To design genome editing-based strategies and tools required to generate DNA based reagents to facilitate the generation of transgenic mouse models • To perform genetic screens in vitro and in vivo using genome editing tools • To perform confirmation assays of genetic manipulation Om verksamheten At AstraZeneca you will have the ability to make a more meaningful impact to patients’ lives around the globe, be empowered to be innovative and creative where difference is valued and build a long-term career by unlocking opportunities for lifelong learning.
Arbetsgivare
Poolia Sverige AB
Hemsida: http://www.poolia.se
Ansökan
Ansök senast 21 september (1 dag kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Forskningsassistent i hematologi och genomintegritet

Arbetsgivare / Ort: Linköpings Universitet
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 21 september (1 dag kvar)
Publicerad: 2021-09-07
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Biomedicinare

Om jobbet
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare av en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV) är en av universitetets största institutioner med verksamhet framför allt inom den medicinska fakulteten. Vår målsättning är att bedriva utbildning och forskning inom medicin och biomedicin, med hög internationell kvalitet. Vid BKV finner du ledande forskning med både spets och bredd inom ett stort spektrum av modern biomedicin. Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/bkv Vi söker nu en forskningsassistent i hematologi och genomintegritet. Dina framtida arbetsuppgifter Dina arbetsuppgifter kommer bestå i att arbeta med ett projekt som syftar till att förstå de cellulära konsekvenserna av två mutationer som nyligen har identifierats hos en patient med dyskeratosis congenita. Du kommer att undersöka påverkan av dessa mutationer på telomeras stabilitet och aktivitet, telomer längd och homeostas samt cellöverlevnad. Forskningen kommer att vara av experimentell karaktär, inklusive cellodling, genetisk manipulation, metafas spridningsanalys, Telomere Length Assay, TRAP-analys och RT-PCR. Arbetet inkluderar även litteratursökning och labbarbete. Din framtida arbetsplats Du kommer arbeta på Avdelningen för molekylär medicin och virologi (MMV), i Francisca Lottersbergers forskargrupp. Forskningsprojektet är ett samarbete mellan laboratoriet för hematologi och laboratoriet för genomintegritet som är en del av Wallenberg centrum för molekylär medicin (WCMM) vid Linköpings universitet. Dina kvalifikationer Vi söker nu någon som har mastersexamen i experimentell och medicinsk biovetenskap eller liknande. Du förväntas ha erfarenhet av forskning inom molekylärbiologi på universitetsnivå. Dokumenterad erfarenhet av följande metoder och tekniker är ett krav för tjänsten: • odling av humana celler, selektion och kloning • överlevnadsanalys • transfektion av humana/muriner celler • transduktion av humana/muriner celler • plasmidamplifiering • RT-PCR • Western blot Det är meriterande om du har kunskaper om telomerbiologi, genomstabilitet och svar på DNA-skador. Även erfarenhet av att arbeta med TRAP-analys och metafas spridningsanalys ses som meriterande. Goda kunskaper i både engelska och svenska i tal och skrift är ett krav för tjänsten. Som person är du trygg, självgående och motiverad. Du är lösningsorienterad och kvalitetsmedveten samt har ett empatiskt förhållningssätt och god samarbetsförmåga. Anställningens omfattning Heltid, tidsbegränsad anställning ett år. Tillträde Enligt överenskommelse. Lön och förmåner Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange löneanspråk i ansökan.  Läs mer om förmåner för anställda här. Fackliga kontaktpersoner Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande. Ansökan Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 21 September 2021. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas. Lika villkor Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald. Välkommen med din ansökan! Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Arbetsgivare
Linköpings Universitet
Hemsida: https://www.liu.se/
Ansökan
Ansök senast 21 september (1 dag kvar)

Ansök här
VISA MINDRE
VISA FLER LEDIGA JOBB


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.