Läkemedelsutvecklare

Läkemedelsutvecklare

Läkemedelsutvecklare är kliniska utredare som arbetar med alla faser och aspekter av läkemedelsutveckling genom bland annat vetenskaplig rådgivning till läkemedelsföretag, bedömning av kliniska prövningar, godkännande av läkemedel och säkerhetsuppföljning av godkända läkemedel.

Läkemedelsutvecklare har möjlighet att påverka läkemedelsutvecklingen på nationell och internationell nivå. Du värdera resultat från kliniska studier och säkerhetsdata från olika källor i samarbete med bland annat farmaceuter, farmakokinetiker, prekliniker och statistiker. Kvalitetssäkring sker dels tillsammans med andra klinikutredare och dels i ett multidisciplinärt forum.

I arbetssättet som läkemedelsutvecklare använder sig av ingår det ofta även stimulerande och kompetensutvecklande diskussioner där vetenskapliga och regulatoriska frågor balanseras mot varandra.

Läkemedelsutvecklare behöver också ha kunskaper om de lagar och regler som styr utveckling, godkännande och övervakning av läkemedel. Läkemedelsvärdering sker till stora delar i ett europeiskt samarbete där Sverige har en viktig position.

Svenska läkemedelsutvecklare samarbetar med kliniska utredare från andra länder och deltar i läkemedelsdiskussioner på internationell nivå.

Utbildning

Utbildning som krävs för att kunna få anställning som läkemedelsutvecklare är antingen en läkarexamen med specialistkompetens, dvs man måste vara specialistläkare eller högre utbildning inom kemi och biologi. Oftast krävs det även att man har viss tidigare erfarenhet av forskningsarbete och/eller utredningsarbete inom läkemedelsbranschen.

För att bli specialistläkare utbildar du dig först till legitimerad läkare. När du är klar med den grundläggande läkarexamen genomför du allmäntjänstgöring (AT) och kompletterar grundutbildningen med praktiska erfarenheter.

När du har blivit legitimerad läkare kan du påbörja specialisttjänstgöring (ST), vilket tar minst fem år att genomföra och som resulterar i en specialistkompetens inom ett område.

Inför läkarprogrammet HT-2021 är planen att införa ett 6-årigt läkarprogram, en termin längre än idag, men ingen AT-tjänstgöring. Tanken är att man kunna ta ut sin läkarlegitimation direkt efter avslutad och godkänd utbildning.

BAS-Tjänstgöring på ett år kommer, enligt den planerade förändringen, föregå ST-tjänstgöring.

Man måste kunna uttrycka sig mycket väl i tal och skrift på svenska och på engelska. Kunskaper i flera språk är mycket meriterande. 

Bra grundläggande gymnasial utbildning finns i första hand på Naturvetenskapsprogrammet.

Personliga egenskaper

Flertalet av läkemedelsutredningar skrivs på engelska. Du måste vara genuint intresserad av klinisk forskning och ha en mycket god analytisk förmåga. Vidare måste du kunna överblicka stora informationsmängder samt prioritera och balansera nivån på dina insatser i förhållande till kraven. Personliga egenskaper är lyhördhet, öppenhet och prestigelöshet.

Visste du att...?

... fram till början på 1900-talet användes både honung och socker flitigt som medicin. Det användes i vården av sjuka både i skolmedicin och inom folklig läkekonst, som vid förkylning, katarrer, halsinfektioner och på svåra sår.
Källa: Nordiska museet

Visa mer
Visa mindre

  Få hjälp att hitta rätt utbildning

  Vill du få hjälp att hitta en utbildning som passar dig? Fyll i formuläret nedan så matchar vi samman dig med utbildningar som leder till yrket. Du får förslagen via vår systersajt, Studier.se.


  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

  Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
  Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
  OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.