Farmakolog

Farmakolog

Farmakologer utför biologiskt arbete med inriktning på forskning och försök rörande läkemedels och andra ämnens verkningar på olika slags organismer. Som toxikolog kan man vara specialiserad på, t ex giftiga ämnen eller arbeta med forskning om hur läkemedel och andra ämnen påverkar människor och djur.

Man kan också inrikta sig på  klinisk farmakologi eller på farmakoterapi (farmakoterapeut). En annan arbetstitel är farmakokinetiker.

Farmakologi är läran om läkemedlen. Som farmakolog studerar du på vilket sätt läkemedel, såväl främmande ämnen som kroppsegna, verkar i celler, organ, djur och människor och vilka effekter de har.

Farmakokinetiker studerar vad som händer med de kemiska substanserna och läkemedlen i kroppen. Båda yrkesgruppernas arbete har samma mål, som är att ta fram effektiva läkemedel, men de har olika inriktning.

Farmakokinetiker studerar hur kemiska substanser eller läkemedelskandidater tas upp, fördelas och bryts ned i kroppen. De studerar även om de omvandlas till ämnen som kan ge biverkningar, hur de utsöndras ur kroppen och hur lång tid hela processen tar.

Som forskare läser du många rapporter och studier för att ständigt öka ditt kunnande och dra nytta av vad andra kommit fram till i sin forskning. En del av arbetstiden går åt till att planera de försök du gör.

Forskaren kan söka svar på hur ett nytt ämne påverkar kroppen eller delar av den, men kan också använda kända läkemedel och ämnen för att få fram ny kunskap om kroppen och dess sjukdomar. Du använder ofta avancerade tekniska hjälpmedel som datorstyrda analysapparater.

Utbildning

Farmakolog och farmakokinetiker har i allmänhet genomgått forskarutbildning och har doktorsexamen inom det medicinska eller farmakologiska området. Många farmakologer är i grunden läkare eller apotekare.

Om man har grundutbildning från läkarprogrammet, kan man sedan välja klinisk specialitet, dvs bli Specialistläkare mot farmakologi.

Rekommenderat gymnasieprogram är i första hand Naturvetenskapsprogrammet.

Framtidsutsikter

Farmakologer och farmakokinetiker är små yrkesgrupper som ofta är anställda inom läkemedelsindustrin. Den branschen har haft en svag utveckling vad gäller antalet anställda under senare år. Läkemedelsindustrin har heller inte återhämtat sig från lågkonjunkturen och det ser kärvt ut inom branschen. Samtidigt kan det ibland vara svårt att hitta högt kvalificerad personal med eftersökta specialkunskaper och farmakologer och farmakokinetiker kan finnas med i den gruppen.

Arbetsplats

Många forskar inom läkemedelsindustrin medan ett mindre antal är forskare vid något universitet. Några arbetar som läkare, kliniska farmakologer, vid större sjukhus eller är anställda vid kontrollmyndigheter, främst Läkemedelsverket.

Visa mer
Visa mindre

  Få hjälp att hitta rätt utbildning

  Vill du få hjälp att hitta en utbildning som passar dig? Fyll i formuläret nedan så matchar vi samman dig med utbildningar som leder till yrket. Du får förslagen via vår systersajt, Studier.se.


  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  679 Lediga jobb som farmakolog

  VISA FLER LEDIGA JOBB


  MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

  Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
  Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
  OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.