På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Biomedicinsk analytiker Spela filmen

Biomedicinsk analytiker

I Sverige hör yrket Biomedicinsk analytiker (vanlig förkortning som ofta används i olika sammanhang är BMA) tiII de så kaIIade Reglerade yrken, var god se info om legitimationsyrken.

Yrket Biomedicinsk anaIytiker har en tydlig medicinsk koppling d v s det har fokus på människokroppen och människans sjukdomar.

Arbetsplatser för BMA
Biomedicinska analytiker arbetar inom till exempel hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin eller vid biokemiska laboratorier samt på lärosätena (högskolor/universitet, ex. på Universitetssjukhus bl.a med undervisning av BMA-studerande). De kan också arbeta på djursjukhus och djurkliniker.

Inom sjukvården tar de bl.a fram underlag som läkarna behöver för att ställa rätt diagnos på olika sjukdomar. De kan också delta i forsknings- och utvecklingsarbete inom läkemedelsindustrin och vid olika forskningsinstitutioner.

Biomedicinska analytiker studerar molekyler, mikroorganismer och celler med hjälp av avancerad teknik.

Biomedicinska analytiker är specialister på olika undersöknings- och analysmetoder. Utbildningen ger både naturvetenskapliga, tekniska och medicinska kunskaper, liksom kunskaper i dokumentation och kvalitetssäkring. Det innebär att man har en bred arbetsmarknad, både inom den privata och den offentliga sektorn.

Personliga egenskaper som krävs
Som biomedicinsk analytiker är det viktigt att man är analytisk och mycket noggrann. Den biomedicinska analytikerns arbete genomförs ofta i team, vilket ställer höga krav på samarbetsförmågan och den kommunikativa förmågan. Stundtals kan arbetet som biomedicinsk analytiker vara stressigt och man behöver kunna planera sin tid på ett effektivt sätt.

Vad är skillnaden mellan BMA och Biomedicinare?
Generellt, så jobbar en biomedicinsk analytiker (BMA) med att ta fram underlag till läkare, så att de kan bedöma om en patient har en viss sjukdom, hur utbredd sjukdomen är samt huruvida en viss behandling har gett positiva resultat.
Biomedicinare arbetar allt som oftast med medicinsk forskning och läkemedelsutveckling.

Utbildning

Biomedicinska analytiker utbildas inom högskolan på Biomedicinska analytikerprogrammet. Det finns två inriktningar, dels mot laboratoriemedicin och dels mot klinisk fysiologi.
Biomedicinska analytikerutbildningen kan ge 2 examina: en kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap samt en yrkesexamen, vilket gör det möjligt att ansöka om BMA-legitimationen (legitimationen som biomedicinsk analytiker).
För behörighetskrav och olika inriktningar, kontakta respektive utbildningsanordnare.

Inom utbildningar till BMA kan olika inriktningar finnas, ex. se beskrivningarna - på länkarna nedan: 

Biomedicinsk laboratorievetenskap är för dig som vill arbeta på labb
och 
Klinisk fysiologi är för dig som vill ha mycket patientkontakt.

Efter avslutad utbildning kan biomedicinska analytiker ansöka om legitimation som utfärdas av Socialstyrelsen. Legitimation krävs (i alla fall i Sverige) för arbete inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Karriärmöjligheter

Det råder idag (september 2017) stor brist på biomedicinska analytiker i Sverige.

Som legitimerad biomedicinsk analytiker kan man arbeta på laboratoriemedicinska laboratorier inom sjukvården, dessa finns inom flera olika specialiteter (klinisk kemi, mikrobiologi, immunologi, patologi, transfusionsmedicin och molekylärbiologi). Ex.kan BMA arbeta som en Embryolog.
BMA kan även arbeta inom läkemedelsindustrin, primärvården, veterinärmedicin och på rättsmedicinska laboratorier med forensiska undersökningar.
Efter BMA-examen och minst 1 års yrkesverksamhet kan man vidareutbilda sig inom ett mastersprogram.

Direkt efter BMA utbildningen kan man söka tjänster inom Landsting eller privata företag och räkna med en ingångslön runt 25 000kr per månad (uppgift från september 2017). Det finns också en del biomedicinska analytiker som jobbar utanför Landsting, t.ex i forskargrupper, inom veterinärmedicin och på olika företag (i första hand på läkemedels- eller bioteknikföretag).
Idag (uppgift från september 2017) väljer allt fler biomedicinska analytiker att arbeta på läkemedels- och bioteknikföretag eller på privata analysföretag.

Vidareutbildning
En biomedicinsk analytiker kan vidareutbilda sig till exempelvis en cytodiagnostiker. De områden som BMA ofta vidareutbildar sig inom är bl a följande: forensik, immunologi, biologi, cytologi och klinisk fysiologi. 

Det finns biomedicinska analytiker som har chefsjobb inom olika verksamheter t.ex på Apoteksbolaget eller som jobbar som verksamhetschefer på laboratorier etc.

Arbete inom läkemedelsindustrin
Utbildning på magister-(ett år på heltid påbyggnad efter grundexamen till BMA) eller masternivå (2 år) kan oftast krävas för att kunna få arbete inom läkemedelsindustrin.
På stora internationella företag är koncernspråket ofta engelska. Om du som biomedicinsk analytiker jobbar på ett internationellt företag eller funderar på att arbeta utomlands är mycket goda språkkunskaper (i framförallt engelska) ett krav.

Arbete inom forensik
En BMA, ofta utbildad inom "generell BMA-inriktning", kan arbeta bl a som handläggare av forensiskt analysarbete vid en forensisk sektion eller vid Nationellt forensiskt centrum. Se även yrkespresentation Forensiker.

Om att bli forskare
För att bli behörig till forskarutbildning och kunna doktorera krävs, förutom grundutbildningens tre år på BMA-programmet, ytterligare minst ett års studier, på magister-, eller 2-årsstudier - på masternivå.

Att ta hänsyn till
Eftersom det ständigt kommer nya läkemedel, och lagar och regler förändras, är det viktigt att vidareutbildas/fortbildas under hela karriären. Vidareutbildning är, dessutom, ett bra sätt att bli mer konkurrenskraftig på arbetsmarknaden och kan göra att man får ta ett större ansvar på sin arbetsplats eller kan ta sig an nya, mer avancerade arbetsuppgifter.

Framtidsutsikter

Många biomedicinska analytiker går i pension kommande år och det medför behov av ersättningsrekryteringar. Yrkesgruppen har dessutom möjligheter till arbete inom den privata sektorn. Därför bedöms det vara liten konkurrens om jobben det kommande året. På fem och tio års sikt väntas mycket liten konkurrens om jobben.

Visste du att...?
Den vuxna människans totala mängd bakterier i gastrointestinalkanalen väger i genomsnitt över ett kilo.
Källa: Läkartidningen.

Övrigt

Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap (IBL)
IBL - är biomedicinska analytikers yrkesorganisation, en ideell organisation som är politiskt och fackligt obunden och som till stor del drivs av medlemsavgifter. IBL:s hemsida finns på https://ibl-inst.se

Jämförelse mellan utbildningar på BMA-programmet & på Biomedicinska programmet
Generellt sett är BMA-utbildningarna mer laborativa och Biomedicin _ mer teoretiska. Dock på båda programmen läser man ungefär samma ämnen (OBS! vanligtvis läses det mer kemi på biomedicinprogrammet än på BMA-programmet).

Biomedicin-programmet:
– leder till kandidatexamen med biomedicin som huvudområde;
– Biomed.programmet har mer fokus på teoretiska moment (jämfört med BMA-programmet);
– utbildningen på biomed.programmet innehåller inte någon obligatorisk praktik;
- man läser, som regel, mer kemi än de som läser på BMA-programmet;
och
-förbereder (i första hand) till fortsatta studier på avancerad nivå /magister, 1 år... eller master, 2 år/.

Biomedicinsk analytiker (BMA-programmet):
– leder till en yrkesexamen som biomedicinsk analytiker (BMA);
– har mer fokus på laborativa moment, dvs mer praktisk inriktning (jämfört med Biomedicinska programmet som är mer teoretisk;
– innehåller obligatorisk praktik, så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU);
- man läser, som regel, mindre kemi, jämfört med biomedicinprogrammet;
– BMA-programmet förbereder i första hand för att direkt efter utbildningen börja arbeta som BMA.

Mycker förenklat kan man säga att BMA-programmet är en både PRAKTISK och teoretisk UTBILDNING som innehåller obligatorisk praktik och tanken är att man direkt efter utbildningen ska ansöka om Legitimation (hos Socialstyrelsen) och börja jobba. Som legitimerad BMA får man hantera patientproverna i sjukvården.

Och Biomedicin-programmet är en mer TEORETISK UTBILDNING utan praktik inom programmet och tanken är att man läser sedan vidare, dvs söker till utbildningar på avancerad nivå, t.ex till det 2-åriga masterprogrammet. En Biomedicinare får ingen legitimation.

För mer information se: några korta videofilmer - en film om yrket BMA inom serien "Sveriges viktigaste jobb" och en film om Yohanna som studerar till BMA samt en film om hur det är att jobba som BMA inriktning laboratoriemedicin och läs även på  naturvetarna.se

Se också gärna även yrkespresentation - BMA inom fysiologi.

Vårdförbundet
Ett yrkesförbund som organiserar legitimerade barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor samt studenter inom respektive utbildningsom. Vårdförbundet tillvaratar medlemmarnas fackliga intressen och utvecklingen av professionerna.

Länktips

Visa mer
Visa mindre

13 liknande yrke(n)

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.