På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Receptarie
Spela filmen

Receptarie

Receptarier, som i Sverige är ett av de så kallade Legitimationsyrken, är specialister på läkemedel. De arbetar ofta inom apoteksverksamheten men kan även arbeta inom exempelvis läkemedelsindustrin eller med läkemedelskontroll.

Receptarie på apoteket
Receptarier som arbetar på apotek arbetar med läkemedelsinformation och kundrådgivning; hen ansvarar för att kunderna får rätt läkemedel och kunskap om hur läkemedlen ska användas. De bedömer även om läkarens ordination är rimlig och om något skulle vara oklart behöver man kontakta läkaren som har skrivit ut receptet. Receptarien hjälper också kunderna att välja receptfria produkter som säljs på apoteken, ger råd om friskvård och avgör om kunden behöver kontakta en läkare istället.

Receptarie på ett sjukhusapotek
På sjukhusapoteken distribuerar receptarier läkemedel till avdelningarna och informerar sjukvårdspersonal om läkemedelsanvändning. Receptarier kan efter kompletterade utbildning arbeta med att tillverka individanpassade läkemedel eller mediciner som läkemedelsindustrin inte levererar. Man kan även delta i forskningsprojekt och tester av nya läkemedel som distribueras via sjukhusapoteket.

Receptarie inom läkemedelsindustrin och på myndigheter
Receptarier kan också arbeta inom läkemedelsindustri och på myndigheter, t.ex på Läkemedelsverket som bl a sköter granskningen av apoteken och av läkemedelsindustrin.Inom läkemedelsindustrin kan receptaeir arbeta med kliniska prövningar och testa nya läkemedlen. Vissa receptarier arbetar på läkemedelsföretag med myndighetskontakter. Receptarier kan också arbeta med kontroll och kvalitetsarbete för att se till att tillverkning och hantering av läkemedel sker enligt säkra rutiner. 
Ytterligare ett arbetsområde för receptarier inom läkemedelsindustrin är försäljning och marknadsföring. Receptarier kan även arbeta inom angränsande (till läkemedelsindustrin) områden som t.ex kemi- och livsmedelsindustrin.


Yrkesporträtt

1) Möt receptarie Hanna.

2) Lyssna på (Poscast) intervju med Sofie, som är receptarie på ett apotek

1. Vem är du och om utbildningen

2. Efter utbildningen

3. Tips & råd


Farmaceut
Farmaceut - är ett samlingsnamn för apotekare och receptarier. Det finns inte någon skarp gräns mellan de två yrkena, utan arbetsuppgifterna kan vara likartade. Men apotekare har en mer omfattande utbildning och har därför oftast mer kvalificerade arbetsuppgifter än receptarierna.

Utbildning

Receptarieutbildningen omfattar 3 års studier motsvarande en kandidatexamen (av dem 10 veckors praktik) på heltid på högskolenivå och resulterar i en Receptarieexamen. Utbildningen ges på universiteten i Uppsala, Göteborg, Umeå och Kalmar. Efter slutförd utbildning ansöker man om legitimation hos Socialstyrelsen. Legitimationen krävs för att man ska få arbeta som receptarie på apotek.

Vidarestudier
Studera vidare, som Receptarie, kan man bl a mot farmacie magister- eller masterexamen med olika inriktningar. Farmacie magister- eller masterexamen kan ge kompetens för ännu mer kvalificerade arbetsupp­gifter inom exempelvis apoteks­väsendet, läkemedelsindustrin, vårdsektorn, på myndigheter eller inom forskningsverksamhet.

Karriär

Receptarier arbetar framförallt på apotek och många receptarier har en arbetsledande position. För närvarande är det stor brist på receptarier och det kommer att vara så flera år framöver!
Därutöver arbetar receptarier även på läkemedelsrelaterade Myndigheter och inom läkemedelsindustrin. 

Arbete inom Läkemedelsindustrin eller på Läkemedelsverket
Som receptarie kan man jobba som controller inom läkemedelsindustrin och på Läkemedelsverket. Det innebär att man kontrollerar läkemedel innan de kommer ut på marknaden.

Arbete inom läkemedelstillverkning
Många receptarier arbetar även med till­verkning, till exempel på sjukhusapotek eller inom industrin.

Lön
Ingångslön (uppgift från december 2017): cirka 26.500 kr/månad.

Livsviktigt
SMSlivräddare är ett system för att larma frivilliga livräddare till ett misstänkt hjärtstopp. Redan år 2010 började systemet användas för ett forskningsprojekt verksamt i Stockholms län.
Resultaten av forskningen visade att när frivilliga livräddare larmades med hjälp av SMS ökade andelen utförd hjärt-lungräddning med mer än 30 %. Källa: smslivraddare.se.

Länktips

Visa mer
Visa mindre

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.