Genetiker

Genetiker

Exempel på specialiseringar som en biolog kan ha är bland annat etolog, entomolog och genetiker.

Etologen är specialist på djurs beteende, entomologen är expert på insekter och genetiker studerar hur arvsanlag är uppbyggda och ärvs från en generation till nästa. En cellbiolog har fördjupade kunskaper om hur celler är uppbyggda och fungerar. Även cellbiologens och genetikerns kunskaper är intressanta för exempelvis läkemedelsindustrin. Genetiker finns också verksamma inom växtförädlings-kunskapsområden.

Genetiker kan specialisera sig och bli till ex evolutionsgenetiker, som genom att analysera DNA försöker bringa klarhet i hur den evolution av arter gick till. Evolutionsgenetiker kunde fastställa att neandertalare och denisovan bidrog till den moderns människans DNA.

Ca 2% av människors DNA kommer från neandertalare, med undantag av den afrikanska befolkning som i stället påvisar närvaro av ännu en ny DNA-typ, som kom från den femte människotypen som inte lämnade några fossila bevis efter sig och som ännu inte har något namn. Denisovans har också lämnat sina spår i den moderna människans DNA, många människor i Kina, Indien och även delar av Europa bär upp till 5% av denisovan i sina DNA.

Några andra exempel på specialiseringar för genetiker är husdjursgenetiker, medicinsk genetiker, molekylärgenetiker, populationsgenetiker och växtgenetiker.

Arbetsplats

Sjukhusgenetiker arbetar vid universitetssjukhusens kliniskt-genetiska enheter. Arbetsuppgifter inkluderar tolkning och rapportering av resultat från genetiska analyser, kvalitetssäkring av laboratorieverksamheten, samt utveckling och implementering av nya metoder i klinisk genetisk laboratoriediagnostik.

Lilla ordboken

DNA är en förkortning av engelskans deoxyribonucleic acid eller deoxiribonukleinsyra, som är det kemiska ämne som bär den genetiska informationen, arvsmassan eller genomet, i alla av världens kända organismer, med undantag av RNA-virus. DNA-molekylen finns i identiska kopior i varje cell i en organism.

Visste du att...?

... ca 70% av Jordens befolkning är laktosintoleranta. I några länder, däribland i Sverige, har många invånare en mutation som gör att man kan konsumera mjölk och andra produkter som innehåller laktos, även i vuxen ålder.

Visa mer
Visa mindre

  Få hjälp att hitta rätt utbildning

  Vill du få hjälp att hitta en utbildning som passar dig? Fyll i formuläret nedan så matchar vi samman dig med utbildningar som leder till yrket. Du får förslagen via vår systersajt, Studier.se.


  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  16 Lediga jobb som genetiker

  VISA FLER LEDIGA JOBB


  MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

  Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
  Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
  OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.