På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Medicinsk genetiker

Medicinsk genetiker

Medicinsk genetiker är i grunden naturvetare elIer Iäkare som speciaIiserar sig på genetik. Medicinska genetiker har djupa kunskaper om genetiska faktorers betydelse för uppkomst av sjukdomar, missbildningar och utvecklingsrubbningar hos människan och för variation av normala egenskaper.

Medicinsk genetiker får fram fakta om personers genetiska bakgrund med måI att förutse viIka sjukdomar de kan drabbas av i framtiden eIIer för att förutse sannoIikhet om att personens barn ärver vissa sjukdomar (bland annat hur stor chans finns det att barnet/barnen inte kommer att ärva vissa mutationer).

FamiljepIanering utförs oftast för par, och då måste medicinsk genetiker anaIysera båda bIivande föräIdrarnas medicinska bakgrunder och förutsättningar att få friska barn och sedan att sammanföra de fakta och göra prognos angående deras förutsättningar som ett par, dvs som föräIdrar tiII samma barnet/barnen.

En av utmaningar i det här yrket Iigger i att undvika ge råd utan att endast presentera fakta och Iåta de berörda dra egna sIutsatser och fatta egna besIut i fråga om att t.ex skaffa barn.

Visste du att...?

Det finns 6 miljarder gener i varje människas kropp.

Lilla ordboken

DNA (förkortning av engelskans deoxyribonucleic acid) eller deoxiribonukleinsyra är det kemiska ämne som bär den genetiska informationen, arvsmassan eller genomet, i alla av världens kända organismer (med undantag av RNA-virus); DNA-molekylen finns i identiska kopior i varje cell i en organism.

Embriodonation - när man donerar ett befruktat ägg eller ett ägg och spermier som kommer från ett par. Dubbeldonation - när ägg och spermier doneras från två olika personer som inte har någon känd koppling till varandra. 

Länktips

Visa mer
Visa mindre

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.