IT-forensiker

IT-forensiker

IT-forensiker sysslar med digital kriminalteknik och övervakning av IT-system.

Som utbildad IT-forensiker arbetar du oftast självständigt med kriminaltekniska undersökningar av datorer eller som datoradministratör med specialisering mot datornätverk och IT-säkerhet.

Moderna informations- och kommunikationssystem lagrar och förmedlar information elektroniskt. Den snabba utvecklingen inom området ökar kapaciteten, men leder tyvärr också till ökad sårbarhet eftersom säkerheten inte alltid kan prioriteras i tillräckligt hög grad, vilket öppnar möjligheter för personer med brottsliga avsikter.

Antalet IT-relaterade brott ökar vilket innebär att digitalt bevismaterial från t.ex datorer och mobiltelefoner får en allt viktigare roll i brottsutredningar.

Utbildning

IT-forensiker behöver kunna grunderna i datateknik, datornätverk och IT-säkerhetssystem, kunna använda forensiska verktyg för att utvinna digital information från datorsystem. Du ska också kunna tillämpa metoder för att kryptera eller dölja data och ha kunskaper om att söka och säkra spår, därefter noggrant dokumentera ditt arbete vid brottsutredningar. Grundläggande kriminologi och juridik med fokus på IT-relaterade brott ingår också inom den kompetensen som en IT-forensiker behöver ha.

Högskoleutbildning inom Data / IT krävs, t ex Kandidatexamen från ett högskoleprogram som t ex "IT-forensik och Informationssäkerhet".

Grundläggande utbildning finns inom gymnasiets Teknikprogrammet eller El- och energiprogrammet, inriktning Dator- och kommunikationsteknik.

  Arbetsplats

  Möjliga anställningsplatser för en IT-forensiker är bland annat polisens tekniska rotel och på företag inom IT-säkerhetsområdet.

  Visste du att...?

  ... endast 28% av anställda inom IT-branschen är kvinnor.

  Länktips

  Visa mer
  Visa mindre

  11 Lediga jobb

  VISA FLER LEDIGA JOBB


  MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

  Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
  Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
  OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.