Cady Utbildningar

Vill du plugga och jobba samtidigt? Inga problem! På Cady Utbildningar anpassas dina studier perfekt för just ditt liv.

  • Du studerar helt på distans.
  • Du väljer startdatum.
  • Du får en personlig handledare.
  • Du får all kurslitteratur.
  • Du får ett utbildningsbevis.


Här kan du läsa mer om alla våra utbildningar >>
 

Hos Cady kan du hitta din drömutbildning som hjälper ta dig vidare till ditt drömyrke. Att läsa en yrkesutbildning eller kompetenskurs ger dig viktiga kompetenser som du behöver för att jobba med det du brinner för. När du har läst färdig får du ett utbildningsbevis som styrker dina nya kunskaper och då blir du mer attraktiv till arbetsgivare.

Med din personliga yrkeslärare som stöd läser du helt på distans och i din takt. Du kan även jobba samtidigt som du pluggar och bli färdigutbildad på en kortare tid än vid en vanlig studiegång. Då är du redo snabbare att ta dig ute på arbetsmarknaden. 

Ditt drömyrke väntar för dig. Börja redan nu med att plugga en utbildning för just ditt liv!

Visa mer
Visa mindre

Privata utbildningar hos Cady Utbildningar

Kognitiv beteendeterapeut

Om du brinner för att hjälpa människor att nå sina mål och således vill jobba med att vägleda dem genom samtal kan ett arbete som kognitiv beteendeterapeut verkligen passa dig.

Kostrådgivare och hälsopedagog

Som kostrådgivare och hälsopedagog jobbar du med rådgivning och vägledning av dina klienter utifrån framför allt deras individuella krav och livssituationer.

Par- och relationsterapeut

Parrådgivning handlar framför allt om att, i en parrelation, tillsammans med en rådgivare ge sig själv och den andre möjlighet att problematisera, lyssna och reflektera.

Sexrådgivare

Som sexrådgivare arbetar du framför allt med att hjälpa både enskilda och par till ett bättre samliv och så att de ska kunna få en bättre förståelse på deras sexualitet.

Fastighetsskötare

Du tar hand om yttre miljöns anläggningar och utrustning och även om vissa mindre reparationer i fastigheten. Du har daglig kontakt med hyresgäster och entreprenörer. Det är viktigt att du är social då du är ansiktet utåt för fastighetsägaren.

Fastighetstekniker

Som fastighetstekniker är du en specialist med ansvar för drift och underhåll av fastighetens tekniska system. I ditt dagliga arbete ser du till att dessa system fungerar som fastighetsägaren vill och utifrån hyresgästens förväntningar.

Fastighetsvärd

Som fastighetsvärd har du budgetansvar för ditt eget område och således utför bland annat besiktningar vid in- och avflyttning. Felsökning, enklare justeringar och reparationer ingår i arbetsuppgifterna.

Solcellsmontör

Vår utbildning ger dig viktiga kunskaper i solmontagearbeten och konstruktionssystem. Du får lära dig om projektledning, energikunskap samt vanliga verktyg och material som används vid monteringen.

Hotel Manager

Hotel Manager är utbildningen som ger dig den kunskap och de verktyg som gör dig attraktiv för arbete framför allt inom hotellbranschen där efterfrågan på utbildad personal är stor.

Hotellreceptionist

Hotellreceptionist yrket passar den som är serviceinriktad och tycker om att arbeta med människor samt med stor fördel är språkkunnig. Vanligtvis hanterar hotellreceptionisten bokning av rum och fakturering samt sköter telefonväxeln. Där det finns konferenslokaler ingår det även att ta hand om hotellets konferensgäster.

Säljare / säljledare

För att bli en skicklig säljare bör du ha sinne för affärer, gilla att arbeta på ett resultatfokuserat sätt och även vara bra på att känna av andra människors behov och mål. Det kräver dessutom att du är duktig att planera och strukturera samt att du tycker att detaljer är viktiga.

Journalist

Grunder i layout, research, textkommunikation och digitalfotografi tillsammans med reklam, marknadsföring och PR förbereder dig för att kunna arbeta på en tidningsredaktion eller för att etablera dig som frilansjournalist.

Miljöpedagog

Som miljöpedagog kartlägger, planlägger och genomför du förändringar gällande organisationens miljömål. Du kommunicerar även i projektform inom olika verksamheter, där målet är att implementera hållbar utveckling.

Trädgårdsmästare

I ditt arbete som trädgårdsmästare har du ett hållbart klimat i åtanke. Du kan arbeta i parker, trädgårdar, på kyrkogårdar, bostadsgårdar samt gröna gatu- och vägområden. Som trädgårdsmästare kan du också vara placerad på plantskolor, växthus och plantbutiker runt om i Sverige.

Administratör med organisation och ledarskap

I rollen som administratör med organisation och ledarskap jobbar du med varierande arbetsuppgifter inom administration, ekonomi och sist men inte minst service vilken är en stor del av din dag.

HR-specialist

När du utbildar dig hos oss till HR-specialist får du en bredd kompetens inom olika HR områden och således kan du arbeta med olika personalfrågor. HR-specialister finns inom alla branscher och dessutom på både större och mindre företag.

Receptionist inr. företag

Som receptionist i ett företag är du den första kontakten både internt och externt för kunder och kollegor och det innebär således att du är företagets ansikte utåt. Det är väldigt viktigt att du har en hög servicekänsla.

Aktivitetsledare fritidshem

Om du vill arbeta inom fritidshem är denna utbildning för dig. Du får viktiga pedagogiska verktyg och kunskap samt lär dig om fritiden och idrottens betydelse för individer och för samhället.

Barnskötare - inriktning socialpedagogik

Då du arbetar med människor är det viktigt du är empatisk och har även en stor omsorgsförmåga. Du ska även vara en god förebild som ledare. Som barnskötare med inriktning socialpedagogik jobbar du dagligen framför allt med barn på ett pedagogiskt sätt för att ge dem en stimulerande miljö.

Elevassistent -inriktning socialpedagogik

Som elevassistent med inriktning socialpedagogik arbetar du i skolan och hjälper elever som behöver stöd för att kunna följa med i undervisningen. Det kan handla om att hjälpa barn med exempelvis läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter och/eller olika typer av funktionsnedsättningar.

Fritidsledare - inriktning socialpedagogik

Arbetsuppgifterna är varierande och är beroende på arbetsplatsen samt årstid. Ibland är det inomhus och ibland utomhus aktiviteter och det är viktigt att vara positiv, social och engagerande i ditt uppdrag för att inspirerar barn och ungdomar att delta i de olika aktiviteterna.

Lärarassistent - inriktning socialpedagogik

Som lärarassistent med inriktning socialpedagogik arbetar du i skolan och hjälper läraren i sina administrativa uppgifter och även stöder elever så att de kan följa med i undervisningen.

Studiehandledare

När du jobbar som studiehandledare hjälper du framför allt elever som har annat modersmål än svenska med deras kommunikation inom skolan. Det är viktigt att du har en hög nivå på både svenska och modersmålet då du ska tolka, översätta samt förklara ord och begrepp som kan vara både akademiska och ämnesspecifika.

Behandlingspedagog

I din roll som behandlingspedagog arbetar du med olika utsatta grupper i samhället inom framför allt missbruksvård och -prevention. En viktig del av dina arbetsuppgifter är även att ha kontakt med kommunernas socialsekreterare, andra myndigheter som skola och arbetsförmedling samt med föräldrar och anhöriga.

Integrationspedagog

Som integrationspedagog hjälper du framför allt nyanlända med deras kommunikation på olika sätt utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Du stödjer dessutom individen i kontakten med det svenska samhället såväl som du samverkar med olika aktörer och myndigheter.

Socialadministratör

Du bemöter både klienter samt stödjer socialsekreteraren och andra personal i deras arbete är god personligt bemötande och kommunikation mycket viktiga delar i ditt dagliga arbete. Arbetet kräver att du har branschkunskap inom bland annat social omsorg, IT system och ekonomi.

Socialpedagog

Som socialpedagog är dagarna mycket omväxlande och därför får du en arbetsdag där du aldrig blir uttråkad. Du jobbar nära dina klienter, vilka är olika utsatta människor i samhället och således kan dessa vara både barn eller vuxna.

Aktivitetspedagog inom äldreomsorgen

I ditt arbete ingår det att ordna olika typer av roliga och även engagerade aktiviteter både för grupper och enskilda personer. Ibland kan det vara en gymnastik pass eller promenad och andra gånger kan det vara en mysig fikastund tillsammans. Du är där för att ge brukarna i boendet det lilla extra i sin vardag.

Boendestödjare inr. psykiatri

Att jobba som boendestödjare är en insats både pedagogiskt och socialmässigt. Det är din uppgift att hjälpa brukaren med sina vardagliga aktiviteter och tillsammans med brukaren planera och strukturera upp deras dag.

Optikerassistent

Som optikerassistent arbetar du i optikbutik med varierande arbetsuppgifter såsom optikteknisk service, rådgivning och kundservice. Du utför mindre justeringar och reparationer samt även vissa förundersökningar såsom ögonbottenfotograferingar och ögontrycksmätningar.

Personlig assistent

Ditt arbete som personlig assistent är baserad framför allt på att ge stöd åt människor med olika typer av funktionsvariationer och det kan vara både vuxna och barn som du stödjer.

Stödassistent

Som stödassistent arbetar du med brukare eller personer med olika typer av funktionsnedsättningar och funktionsvariationer såsom psykiatriska, fysiska och intellektuella som har beviljats stöd enligt LSS (lagen om stöd och service).

Tandsköterska

Som tandsköterska arbetar du ofta i ett vårdteam med främst tandläkare och tandhygienist. Under utbildningen får du bl.a. lära dig att assistera tandläkare, ta röntgenbilder, hantera material ur ett miljö- och hälsosäkert perspektiv, arbeta med förebyggande tandvård samt utföra administrativa uppgifter som t.ex. receptionsarbete. Utbildningen finns både som heldistans och deldistans.

Vårdbiträde

Arbetet som vårdbiträde fokuserar på omvårdnad av människor som är sjuka eller behöver hjälp och praktiskt stöd i de dagliga rutinerna för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Praktisk ellära - kurs

Kursen är för dig som saknar grundläggande kompetens inom praktisk ellära och förberedande kunskaper för att kunna studera vår distansutbildning till fastighetstekniker.

Service och kommunikation - kurs

Kursen ger dig värdefulla samtals- och arbetsverktyg för att öka dina kunskaper inom service och kommunikation. Kursen är för dig som antingen är nybörjare eller redan är utbildad eller arbetar, men vill kompetensutveckla dig.

Kommunikation - kurs

Vill du bli bättre på att kommunicera med andra samt få viktigt samtalsverktyg? Denna kunskap är viktig i din egen kommunikation och de olika typerna av samarbeten du har när du möter människor i samhället.

HR-generalist - kurs

Med fördjupad kompetens inom HR (Human Resources) kan du fånga upp och utveckla företagets kommande personalbehov. Det gör det även möjligt för dig att jobba agilt och hantera de olika situationerna som kan uppstå med personal.

Konflikthantering i arbetslivet - kurs

Den här kursen är för dig som arbetar som ledare eller chef på olika nivåer, den ger dig de redskap som du behöver. Att kunna förstå konflikter och därigenom använda de redskapen som du får av kursen hjälper dig att hålla en god kultur på arbetsplatsen.

Projektledare - kurs

Som projektledare samordnar du de olika uppdrag och således arbetsuppgifter som ingår i ett projekt. Den viktigaste delen av din roll är att leda människor mot uppsatta mål och du måste kunna planera, organisera, kommunicera effektivt och utvärdera resultat. I denna kurs lär du dig om olika projektmetodiker och även som en projektledare bör ha kännedom om.

Verksamhetsutvecklare - kurs

I rollen som verksamhetsutvecklare är du den nyckelpersonen som arbetar strategisk med att kvalitetsutveckla olika processer, rutiner och metoder inom verksamheten. Det kan även röra sig om ekonomiska utvecklingar såsom ökad produktivitet och effektivitet. Denna utbildning ger dig kunskaper och verktyg så att du med säkerhet kan hantera arbetet som verksamhetsutvecklare

Våld i nära relationer - kurs

Denna kurs är för dig som redan är utbildad till ett relevant yrke eller har relevant arbetslivserfarenhet och jobbar eller vill jobba med personer som har upplevt psykiskt och/eller fysiskt våld i sina nära relationer.

Tolvstegsbehandling - kurs

Denna kurs är både för dig som jobbar eller vill jobba med att hjälpa individer med missbruksproblematik ur sitt beroende med hjälp av olika metoder och samtal. I kursen får du speciella samtals- och arbetsverktyg för att kunna hantera och hjälpa dessa individer att hantera och bearbeta sina upplevelser.

Social omsorg - kurs

Du får de verktyg du behöver gällande juridisk kunskap för att kunna ta korrekta beslut i enlighet med lagar och regler för ett framgångsrikt socialt arbete där också den sociala omsorgen tar plats.

Samtalsmetodik - kurs

I denna kurs får du lära dig olika samtalsmetoder och förhållningssätt för tillämpning av dessa i exempelvis socialt arbete.

Näthat och gromning online - kurs

I denna kurs får du speciella kunskap och arbetsverktyg för att arbeta informativt och vidareutbilda lärare, nära vuxna, ungdomar och barn i de olika riskerna som finns på nätet. Du får bredda kunskaper om hur sexuellt material produceras, skickas och hanteras av barn och ungdomar på internet i både frivillig och kränkande kontext.

Missbruk - kurs

I denna kurs får du speciella samtals- och arbetsverktyg för att kunna hantera och hjälpa dessa personer att bryta sina vanor och förändra sina tankemönster. Du får även kunskaper inom anhörigvård.

God man / förvaltare - kurs

Vill du arbeta med människor som behöver stöd samt vill göra en god insats i samhället kan ett arbete till god man eller förvaltare vara något för dig. Inom yrket arbetar du framför allt med specifika behövande personer som behöver stöd inom olika områden och vår kurs ger dig de viktiga kunskaperna som du behöver för att kunna arbeta med olika typer av uppdrag.

Etik och människans livsvillkor - kurs

Kursen lär du dig om vad etik och människans livsvillkor innebär och du får även insikt i vad människovärde betyder samt vad människosyn är. Denna kunskap är viktig i din kommunikation och samarbete när du möter olika typer av människor i samhället.

Barn & ungdom - kurs

För att kunna hantera och hjälpa utsatta barn med olika typer av behov att bearbeta sina upplevelser behöver du speciella samtals- och arbetsverktyg. Du får dessa verktyg efter att du har läst färdigt denna kurs.

ART – Aggression Replacement Training - kurs

Denna kunskap är dessutom mycket användbar i olika yrkesområden där du har hand om människor som kan komma i konflikter. Du får arbetsverktyg och metoder för att kunna hjälpa människor, både barn och vuxna, lära sig att hantera olika typer av sociala situationer.

Välfärdsteknik inom vård och omsorg - kurs

Med denna kurs lär du dig om vilka tekniska stöd som finns inom vård och omsorg och hur dessa hanteras. Du kan även utbilda vård- och omsorgstagare, kollegor och anhöriga inom välfärdsteknik. Du lär dig också om hur du ser till så att verksamheten arbetar i enlighet med lagstiftningen inom detta område.

Vårdhygien och smittskydd - kurs

Med vår kurs får du kompetens för att arbeta under eget ansvar med gällande regler och rutiner och du lär dig även att jobba förebyggande med hygien- och smittskyddsarbete där du har fokus på att stoppa smittspridning.

Psykiatri för undersköterska - kurs

I denna kurs får du relevant kunskaper för att kunna arbeta inom den psykiatriska vården t.ex. som skötare eller behandlingsassistent.

Palliativ vård - kurs

För att du ska kunna arbeta tryggt och etiskt med palliativa vård inom hälso- och sjukvården behöver du både grundläggande och mer fördjupade kompetenser vilka du får av denna kurs.

Neonatalvård - kurs

Med kompetens inom neonatalvård kan du arbeta på sjukhusavdelningar, vårdhem och vårdcentraler som riktar sig till vård av nyfödda barn. Grunden i arbetet är således omvårdnad av barn som är för tidigt födda, svårsjuka eller behöver hjälp och stöd av andra anledningar.

Demensvård – kommunikation och aktivitet - kurs

I denna kurs får du specialiserad kunskap för att kunna hantera arbetet inom demensvården genom kommunikation och aktiviteter.

Barn och ungdom för undersköterska - kurs

Arbetsuppgifter i en barnavdelning/neonatal kan vara t.ex. att hjälpa nya mammor att lära sig amma, ta prover och kontrollera barnens allmäntillstånd, förbereda och utbildad föräldrar inför hemfärd m.m. I denna kurs får du relevant kunskap för att kunna arbeta med barn och ungdomar samt deras familjer på sjukhus och i hemmiljö.

Akutsjukvård - kurs

För att kunna arbeta inom akutsjukvården som undersköterska ska du göra praktik på 4 veckor. I denna kurs får du specialiserad kunskap för att kunna hantera olika typer av situationer inom akutsjukvården.
Gör intresseanmälan

Kontakta Cady Utbildningar

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad eller har frågor till Cady Utbildningar. Cady Utbildningar hör av sig inom kort!