Cady Utbildningar

Vill du plugga och jobba samtidigt? Inga problem! På Cady Utbildningar anpassas dina studier perfekt för just ditt liv.

  • Du studerar helt på distans.
  • Du väljer startdatum.
  • Du får en personlig handledare.
  • Du får all kurslitteratur.
  • Du får ett utbildningsbevis.


Här kan du läsa mer om alla våra utbildningar >>
 

Hos Cady kan du hitta din drömutbildning som hjälper ta dig vidare till ditt drömyrke. Att läsa en yrkesutbildning eller kompetenskurs ger dig viktiga kompetenser som du behöver för att jobba med det du brinner för. När du har läst färdig får du ett utbildningsbevis som styrker dina nya kunskaper och då blir du mer attraktiv till arbetsgivare.

Med din personliga yrkeslärare som stöd läser du helt på distans och i din takt. Du kan även jobba samtidigt som du pluggar och bli färdigutbildad på en kortare tid än vid en vanlig studiegång. Då är du redo snabbare att ta dig ute på arbetsmarknaden. 

Ditt drömyrke väntar för dig. Börja redan nu med att plugga en utbildning för just ditt liv!

Visa mer
Visa mindre
BESTÄLL INFORMATION

Privata utbildningar hos Cady Utbildningar

Kognitiv beteendeterapeut

Om du brinner för att hjälpa människor att nå sina mål och således vill jobba med att vägleda dem genom samtal kan ett arbete som kognitiv beteendeterapeut verkligen passa dig.

Kostrådgivare och hälsopedagog

Som kostrådgivare och hälsopedagog jobbar du med rådgivning och vägledning av dina klienter utifrån framför allt deras individuella krav och livssituationer.

Par- och relationsterapeut

Parrådgivning handlar framför allt om att, i en parrelation, tillsammans med en rådgivare ge sig själv och den andre möjlighet att problematisera, lyssna och reflektera.

Sexrådgivare

Som sexrådgivare arbetar du framför allt med att hjälpa både enskilda och par till ett bättre samliv och så att de ska kunna få en bättre förståelse på deras sexualitet.

Fastighetsskötare

Du tar hand om yttre miljöns anläggningar och utrustning och även om vissa mindre reparationer i fastigheten. Du har daglig kontakt med hyresgäster och entreprenörer. Det är viktigt att du är social då du är ansiktet utåt för fastighetsägaren.

Fastighetstekniker

Som fastighetstekniker är du en specialist med ansvar för drift och underhåll av fastighetens tekniska system. I ditt dagliga arbete ser du till att dessa system fungerar som fastighetsägaren vill och utifrån hyresgästens förväntningar.

Fastighetsvärd

Som fastighetsvärd har du budgetansvar för ditt eget område och således utför bland annat besiktningar vid in- och avflyttning. Felsökning, enklare justeringar och reparationer ingår i arbetsuppgifterna.

Solcellsmontör

Vår utbildning ger dig viktiga kunskaper i solmontagearbeten och konstruktionssystem. Du får lära dig om projektledning, energikunskap samt vanliga verktyg och material som används vid monteringen.

Hotel Manager

Hotel Manager är utbildningen som ger dig den kunskap och de verktyg som gör dig attraktiv för arbete framför allt inom hotellbranschen där efterfrågan på utbildad personal är stor.

Hotellreceptionist

Hotellreceptionist yrket passar den som är serviceinriktad och tycker om att arbeta med människor samt med stor fördel är språkkunnig. Vanligtvis hanterar hotellreceptionisten bokning av rum och fakturering samt sköter telefonväxeln. Där det finns konferenslokaler ingår det även att ta hand om hotellets konferensgäster.

Säljare / säljledare

För att bli en skicklig säljare bör du ha sinne för affärer, gilla att arbeta på ett resultatfokuserat sätt och även vara bra på att känna av andra människors behov och mål. Det kräver dessutom att du är duktig att planera och strukturera samt att du tycker att detaljer är viktiga.

Journalist

Grunder i layout, research, textkommunikation och digitalfotografi tillsammans med reklam, marknadsföring och PR förbereder dig för att kunna arbeta på en tidningsredaktion eller för att etablera dig som frilansjournalist.

Miljöpedagog

Som miljöpedagog kartlägger, planlägger och genomför du förändringar gällande organisationens miljömål. Du kommunicerar även i projektform inom olika verksamheter, där målet är att implementera hållbar utveckling.

Trädgårdsmästare

I ditt arbete som trädgårdsmästare har du ett hållbart klimat i åtanke. Du kan arbeta i parker, trädgårdar, på kyrkogårdar, bostadsgårdar samt gröna gatu- och vägområden. Som trädgårdsmästare kan du också vara placerad på plantskolor, växthus och plantbutiker runt om i Sverige.

Administratör

I rollen som administratör med organisation och ledarskap jobbar du med varierande arbetsuppgifter inom administration, ekonomi och sist men inte minst service vilken är en stor del av din dag.

HR-specialist

När du utbildar dig hos oss till HR-specialist får du en bredd kompetens inom olika HR områden och således kan du arbeta med olika personalfrågor. HR-specialister finns inom alla branscher och dessutom på både större och mindre företag.

Receptionist

Som receptionist i ett företag är du den första kontakten både internt och externt för kunder och kollegor och det innebär således att du är företagets ansikte utåt. Det är väldigt viktigt att du har en hög servicekänsla.

Aktivitetsledare fritidshem

Om du vill arbeta inom fritidshem är denna utbildning för dig. Du får viktiga pedagogiska verktyg och kunskap samt lär dig om fritiden och idrottens betydelse för individer och för samhället.

Barnskötare - inriktning socialpedagogik

Då du arbetar med människor är det viktigt du är empatisk och har även en stor omsorgsförmåga. Du ska även vara en god förebild som ledare. Som barnskötare med inriktning socialpedagogik jobbar du dagligen framför allt med barn på ett pedagogiskt sätt för att ge dem en stimulerande miljö.

Elevassistent -inriktning socialpedagogik

Som elevassistent med inriktning socialpedagogik arbetar du i skolan och hjälper elever som behöver stöd för att kunna följa med i undervisningen. Det kan handla om att hjälpa barn med exempelvis läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter och/eller olika typer av funktionsnedsättningar.

Fritidsledare - inriktning socialpedagogik

Arbetsuppgifterna är varierande och är beroende på arbetsplatsen samt årstid. Ibland är det inomhus och ibland utomhus aktiviteter och det är viktigt att vara positiv, social och engagerande i ditt uppdrag för att inspirerar barn och ungdomar att delta i de olika aktiviteterna.

Lärarassistent - inriktning socialpedagogik

Som lärarassistent med inriktning socialpedagogik arbetar du i skolan och hjälper läraren i sina administrativa uppgifter och även stöder elever så att de kan följa med i undervisningen.

Studiehandledare

När du jobbar som studiehandledare hjälper du framför allt elever som har annat modersmål än svenska med deras kommunikation inom skolan. Det är viktigt att du har en hög nivå på både svenska och modersmålet då du ska tolka, översätta samt förklara ord och begrepp som kan vara både akademiska och ämnesspecifika.

Behandlingspedagog

I din roll som behandlingspedagog arbetar du med olika utsatta grupper i samhället inom framför allt missbruksvård och -prevention. En viktig del av dina arbetsuppgifter är även att ha kontakt med kommunernas socialsekreterare, andra myndigheter som skola och arbetsförmedling samt med föräldrar och anhöriga.

Integrationspedagog

Som integrationspedagog hjälper du framför allt nyanlända med deras kommunikation på olika sätt utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Du stödjer dessutom individen i kontakten med det svenska samhället såväl som du samverkar med olika aktörer och myndigheter.

Socialadministratör

Du bemöter både klienter samt stödjer socialsekreteraren och andra personal i deras arbete är god personligt bemötande och kommunikation mycket viktiga delar i ditt dagliga arbete. Arbetet kräver att du har branschkunskap inom bland annat social omsorg, IT system och ekonomi.

Socialpedagog

Som socialpedagog är dagarna mycket omväxlande och därför får du en arbetsdag där du aldrig blir uttråkad. Du jobbar nära dina klienter, vilka är olika utsatta människor i samhället och således kan dessa vara både barn eller vuxna.

Aktivitetspedagog inom äldreomsorgen

I ditt arbete ingår det att ordna olika typer av roliga och även engagerade aktiviteter både för grupper och enskilda personer. Ibland kan det vara en gymnastik pass eller promenad och andra gånger kan det vara en mysig fikastund tillsammans. Du är där för att ge brukarna i boendet det lilla extra i sin vardag.

Boendestödjare inr. psykiatri

Att jobba som boendestödjare är en insats både pedagogiskt och socialmässigt. Det är din uppgift att hjälpa brukaren med sina vardagliga aktiviteter och tillsammans med brukaren planera och strukturera upp deras dag.

Optikerassistent

Som optikerassistent arbetar du i optikbutik med varierande arbetsuppgifter såsom optikteknisk service, rådgivning och kundservice. Du utför mindre justeringar och reparationer samt även vissa förundersökningar såsom ögonbottenfotograferingar och ögontrycksmätningar.

Personlig assistent

Ditt arbete som personlig assistent är baserad framför allt på att ge stöd åt människor med olika typer av funktionsvariationer och det kan vara både vuxna och barn som du stödjer.

Stödassistent

Som stödassistent arbetar du med brukare eller personer med olika typer av funktionsnedsättningar och funktionsvariationer såsom psykiatriska, fysiska och intellektuella som har beviljats stöd enligt LSS (lagen om stöd och service).

Tandsköterska

Som tandsköterska arbetar du ofta i ett vårdteam med främst tandläkare och tandhygienist. Under utbildningen får du bl.a. lära dig att assistera tandläkare, ta röntgenbilder, hantera material ur ett miljö- och hälsosäkert perspektiv, arbeta med förebyggande tandvård samt utföra administrativa uppgifter som t.ex. receptionsarbete.

Vårdbiträde

Arbetet som vårdbiträde fokuserar på omvårdnad av människor som är sjuka eller behöver hjälp och praktiskt stöd i de dagliga rutinerna för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.
BESTÄLL INFORMATION

JAG ÖNSKAR MER INFORMATION

Vill du ha mer information om skolan eller en utbildning?
Här kan skicka frågor eller beställa information från Cady Utbildningar.