På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Sexolog

Sexolog

Sexologer är en yrkesgrupp, som möter barn, ungdomar och vuxna som brottas med normförskjutningar och motstridiga normer vad gäller sexualitet i dagens mångkulturella och globaliserade samhälle.

Sexologer kan t.ex ha samtal med transsexuella och intersexuella personer som tyvärr ibland utsätts för utfrysning och diskriminering (enligt statistiken har ca. en tredjedel av dem haft allvarliga självmordstankar och även utfört självmordsförsök).

Sexologer kan få anställning som sexualupplysare eller som rådgivare på ungdomsmottagningen och i den rollen kommunicera viktiga budskap till framförallt ungdomar, men även till föräldrar och vårdnadshavare.

Sexologer kan också vara anställda av sjukvården, där de bland annat möter transexuella och personer som har tankar kring sin könsidentitet. Sexologen deltar även i utredningar om könsdysfori inför beslut om könsbytesoperationer. De kan också arbeta för oIika organisationer, som t.ex för RFSU, Riksförbundet för sexuell upplyssning.

Många sexologer är egnaföretagare som har privata mottagningar och agerar som sexualrådgivare.

För mer information se folkhalsomyndigheten.se och rfsu.se

Utbildning

För att bli sexolog måste man läsa på högskola/universitet. Malmö universitet erbjuder masterprogram i Sexologi.

Masterprogram är en påbyggnads, tvåårig utbildning efter det att man har tagit kandidatexamen.

Kandidatprogrammen omfattar tre årsstudier på högskolenivå på heltid. För att komma in på masterprogrammet i Sexologi måste man ha sin högskolegrundutbildning inom det människobehandlande området (masterprogrammet i sexologi riktar sig till yrkesverksamma, exempelvis som arbetsterapeut, fysioterapeut, lärare, socionom/kurator, barnmorska, sjuksköterska, psykolog eller läkare, exempelvis specialistläkare gynekolog). Alternativt kan den sökande till masterprogrammet i sexologi, ange det som kallas ”reell kompetens”, det vill säga att man har arbetat med sexologiska frågor i många år, inom ramen för en anställning.

När man är färdig med sitt masterprogram, har man läst på högskolenivå i minst fem år på heltid.

Klinisk sexolog
Ett mindre antal sexologer blir auktoriserade kliniska sexologer. Yrkesgrupper inom hälsa- och sjukvård, t.ex läkare, barnmorskor, psykologer, socionomer kan vidareutbilda sig i klinisk sexologi.

Kliniska sexologer har fördjupad kunskap om olika sexuella problem hos individer och i parrelationer. Som klinisk sexolog är man expert på sexualfysiologi, sexuella avvikelser såsom tvångsmässig sexualitet, övergreppsproblematik, dvs följdverkningar för offer och drivkrafter bakom brotten. Kliniska sexologer har inte endast kliniska utan också terapeutiska kunskaper i sexologi. Svenska kliniska sexologer bygger ofta sitt arbetssätt utifårn ett psykodynamiskt perspektiv.

Privat sexologirådgivare
Det finns I Sverige även privata sexologirådgivare som t.ex kan vara socionomer i botten.
Om de inte är legitimerade lärare eller barnmotskor, får de inte förskriva preventivmedel, men kan hjälpa enskilda och par i sina relationer.

Historisk tillbakablick

I Sverige har sexualkunskap varit ett obligatoriskt skolämne sedan 1955, men mellan 1911-1938 var upplysning om preventivmedel förbjudet i Sverige.

Visste du att...?

... undersökningar visar att det finns en tydlig koppling mellan ett aktivt sexliv och en god fysisk och psykisk hälsa.
Källa: nvp.se

Länktips

Visa mer
Visa mindre

14 liknande yrke(n)

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.