Sexolog

Sexolog

Sexologer är en yrkesgrupp, som möter barn, ungdomar och vuxna som brottas med normförskjutningar och motstridiga normer vad gäller sexualitet i dagens mångkulturella och globaliserade samhälle. Sexologer kan t.ex ha samtal med transsexuella och intersexuella personer som tyvärr utsäts ibland för utfrysning och diskriminering (enligt statistiken har ca en tredje del av dem haft allvarliga självmordstankar och även gjort självmordsförsök).

Sexolog kan få anställning som sexualupplysare eller som rådgivare på ungdomsmottagningen och i den rollen kommunicerar hen viktig budskap till framförallt ungdomar men även till föräldrarna.

Sexologer kan också vara anställda av sjukvården, där de bland annat möter personer som "lider av" transsexualism och/eller har övrig könsidentitetsproblematik samt gör utredningar om könsdysfori inför beslut om könsbytesoperationer. De kan också arbeta för oIika organisationer, som t.ex för RFSU, riksförbundet för sexuell upplyssning.

Många sexologer är egnaföretagare som har privata mottagningar och agerar som sexualrådgivare.

För mer information se www.folkhalsomyndigheten.se och www.rfsu.se

Se gärna även information om andra yrken - förslagsvis om genusvetare>>, psykolog>>, psykologisk coach>>, psykoterapeut>>, kurator>> och familjebehandlare>>.

Utbildning

För att bli sexolog måste man läsa på högskola/universitet. Malmö högskola erbjuder masterprogram i Sexologi.

Masterprogram är en påbyggnads tvåårig utbildning efter det att man har tagit kandidatexamen, vilket omfattar tre årsstudier på högskolenivå på heltid. För att komma in på masterprogrammet i Sexologi måste man ha sin högskolegrundutbildning inom det människobehandlande området (masterprogrammet i sexologi riktar sig till yrkesverksamma, exempelvis som kurator, barnmorska, sjuksköterska, psykolog eller läkare).
När man är färdig med sitt masterprogram, har man läst på högskolenivå i minst fem år på heltid.

Klinisk sexolog
Ett mindre antal sexologer blir auktoriserade kliniska sexologer.
Yrkesgrupper inom hälsa- och sjukvård, t.ex läkare, barnmorskor, psykologer, socionomer kan vidareutbilda sig i klinisk sexologi.
Kliniska sexologer har fördjupad kunskap om olika sexuella problem hos individer och i parrelationer. Som klinisk sexolog är man expert på sexualfysiologi, sexuella avvikelser såsom tvångsmässig sexualitet, övergreppsproblematik, d v s följdverkningar för offer och drivkrafter bakom brotten. Kliniska sexologer har inte endast kliniska utan också terapeutiska kunskaper i sexologi. Svenska kliniska sexologer bygger ofta sitt arbetssätt utifårn ett psykodynamiskt perspektiv.

Historisk tillbakablick
I Sverige har sexualkunskap varit ett obligatoriskt skolämne sedan år 1955, men från 1911 till och med 1938 var upplysning om preventivmedel förbjudet i Sverige.

Visste du att...?
Undersökningar visar att det finns en tydlig koppling mellan ett aktivt sexliv och en god fysisk och psykisk hälsa. Källa: www.nvp.se

Nyttiga länkar
www.1177.se/Transsexualism
www.socialstyrelsen.se/jamlikhalsa-vardochomsorg/hbtq/personermedkonsdysfori
www.wonsa.se/sv/psykologisk-traumamottagning
http://fatta.nu/fatta-man
www.umo.se/Sex

4 liknande yrke(n)