Familjebehandlare

Familjebehandlare

Familjebehandlare är oftast anställd av den kommunala Socialtjänsten och tillhör den avdelningen inom Socialtjänsten som tar hand om ungdomsfrågor (som ofta kallas för "ungdomsgruppen").

Familjebehandlare samtalar med ungdomar och deras föräldrar och även med andra familjemedlemmar som syskon, mor- och farföräldrar och med övriga personer som är viktiga för de berörda ungdomar, både i enskilda samtal och med hela familjer.

Ibland deltar familjebehandlare i aktiviteter som utflykter, studiebesök mm. tillsammans med de berörda familjer. Mål med samtal och aktiviteter är att ungdomar och föräldrar samt övriga familjemedlemmar kommer närmare varandra och relationer inom familjen förbättras. Allt som oftast handlar det om att "ta hand" om familjer i kris efter tragiska händelser eller familjer med socialproblematik, t.ex missbruk och/eller familjer med tonåringar som uppvisar antisocialt beteende (t.ex är kraftigt utåtagerande eller tvärtom: vägrar gå i skola eller söka jobb dvs är "hemmasittare").

Yrkesporträtt

Lyssna på Maria (Podcast) som arbetar som familjebehandlare med ungdomar som har fastnat i drogmissbruk.

  1. Hej Maria, vem är du? Vad gör du?
  2. Hur var utbildningen?
  3. Livet efter examen

Utbildning

Utbildning som krävs för att kunna jobba som familjebehandlare är någon form av beteendevetenskaplig högskoleutbildning. Oftast är familjebehandlare i grunden socionom>> med påbyggnadsutbildning i terapi. Även personer med kandidatexamen i beteendevetenskap och psykologer>> kan arbeta som familjebehandlare.

Nyttiga länkar
www.socarb.su.se/utbildning - svar från studievägledare på Institutionen för Socialt arbete på Stockholms Universitet;
www.umo.se - en nationell ungdomsmottagning på nätet för unga (13 - 25 år) med info om sex, hälsa & relationer;
www.uppdragpsykiskhalsa.se - Vad är psykisk hälsa?
www.socialstyrelsen.se/evidens - info om ARG (Agressive Replacement Training);
www.umo.se/Familj

5 liknande yrke(n)