Alkohol- och drogterapeut

Alkohol- och drogterapeut

Som alkohol- och drogterapeut eller drogbehandlare arbetar du med psykosocialt behandlingsarbete vilket innebär att stärka de resurser som finns på patienternas hemmaplan och arbeta mot ett uppsatt behandlingsmål tillsammans med de som är viktiga för personen.

Tydliga behandlingsmål fastställs av alkohol- och drogterapeuten, tillsammans med klienten och behandlare, och uppföljning sker under hela behandlingstiden. Det systemiska arbetssättet och familjeperspektivet ska genomsyra all behandling där samverkan internt och externt är en förutsättning.

Som alkohol-/drogterapeut eller drogbehandlare kan du leda patientgrupper eller arbeta individuellt i behandlingsarbete.

Du bör även ha god kunskap om nätverksarbete, systemiskt och familjeterapeutiskt orienterade arbetsmetoder som alkohol- och drogterapeut.

Oregelbunden arbetstid kan förekomma.

Utbildning

Utbildningar som kan krävas för anställning som alkohol- och drogterapeut är bl a socionom, sjuksköterska, behandlingspedagog eller behandlingsassistent samt erfarenhet och kunskap då det gäller missbruk och beroende.

Grundläggande förberedande kunskaper finns på flera av gymnasieskolans program.

Passande utbildning kan även finnas inom yrkeshögskolan.

Personliga egenskaper

Arbetet kräver flexibilitet, lyhördhet och god samarbetsförmåga.

Arbetsplats

Alkohol-/drogterapeut kan bl a vara anställd inom socialtjänsten eller på privata behandlingshem.

Det finns en rad yrken/arbetsplatser där en terapeut kan erbjuda viktig och relevant kompetens, bland annat olika behandlingshem, andra vård- och behandlingsinstitutioner, frivilligorganisationer och skolor. Du kan även starta egen mottagning och ta emot klienter.

Visa mer
Visa mindre

448 Lediga jobb

VISA FLER LEDIGA JOBB


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.