Expressa Utbildningscenter

Expressa Utbildningscenter - Auktoriserat utbildningsföretag som förmedlar samhällsviktig kunskap på distans
 

  • Vill du skapa nätverk med andra studenter samt dela tips och råd?
  • Ta del av inspirerande länkar, exklusivt material och verktyg?
  • Marknadsföra din tjänst för att hitta framtida klienter?


Expressa erbjuder dig som student en unik plattform och mötesplats med många möjligheter. Tjänsten är helt gratis och till för våra studenter som i sin yrkesroll arbetar med viktiga och hjälpande samtal. För mer information >>


Vi har distansutbildningar inom: Pedagogik, Socialt arbete, Terapi, Kommunikation och Organisation och ledarskap. Vi har även distanskurser och kan även skräddarsy företagsutbildningar.

För att du på ett bra sätt ska kunna tillgodogöra dig utbildningar hos oss så rekommenderar vi att du har goda kunskaper i det svenska språket samt datorvana. I övrigt har vi inga formella behörighetskrav, men vi värderar våra utbildningar och kurser som eftergymnasiala då de är på en avancerad nivå, både innehållsmässigt som språkligt.


Här hittar du alla våra distansutbildningar >>
 

Våra utbildningar och kurser är utformade så att man ska kunna kombinera studierna med till exempel ett heltidsarbete. Du bestämmer själv hur du vill lägga upp dina studier och på vilka tider. Dock så har vi vissa regler:

  • Du måste ha blivit godkänd av din handledare på ett delmoment för att kunna gå vidare till nästa
  • Varje utbildning/kurs har en tidsgräns inom vilken studierna ska vara avklarade.


Vid kursstart blir du tilldelad en handledare som följer dig genom hela utbildningen. Du behöver tillgång till dator och internetuppkoppling samt grundläggande datakunskaper för att kunna genomföra din utbildning. Din första uppgift och övrig information som rör kursen får du tillgång till på lärplattformen på utbildningens startdatum.

När du avslutar din utbildning får du ett digitalt utbildningsbevis i form av ett diplom eller certifikat där det framgår vilken utbildning samt vilka färdigheter du har erhållit efter genomförda och godkända studier.

När du sedan söker arbete är det den sammantagna kompetensen, som utbildning, personlig lämplighet och tidigare erfarenhet som är avgörande för att kunna få ett arbete och även lyckas i arbetslivet.

Vi erbjuder dig kompetenta och engagerade handledare som finns med dig hela vägen, varmt välkommen att studera hos oss!

Visa mer
Visa mindre

Privata utbildningar hos Expressa Utbildningscenter

Certifierad Handledare

Fokus ligger på att med hjälp av kommunikations- och samtalsverktyg utveckla förmågan att samarbeta, hantera konflikter och bemöta människor. Utbildningen syftar till att öka den personliga utvecklingen samt att öka kunskapen gällande arbetsgruppens psykologi på individ- och gruppnivå.

Äldrepedagog

Utbildningen syftar även till att utveckla äldrepedagogens kommunikativa färdigheter, samt att ge konkreta metoder och verktyg för att kunna arbeta motiverande, stödjande och hälsofrämjande i det dagliga sociala arbetet med äldre.

Beroendepedagog

Beroendepedagogutbildningen vänder sig till dig som arbetar med eller har intresse av att arbeta med beroendeproblematik och avser att ge en fördjupad förståelse för olika former av beroendeprocesser.

Diplomerad ACT-terapeut

ACT är en förkortning för Acceptance and Commitment ­Therapy och är en terapiform som ofta används vid terapeutisk behandling. Utbildningens syfte är att ge viktig kunskap och konkreta verktyg till dig som vill arbeta med att möta andra i hjälpande samtal.

Diplomerad KBT-terapeut

Utbildningen till KBT-terapeut är till för dig som vill arbeta med att hjälpa andra genom terapi. Utgångspunkt för utbildningen är kognitiv beteendeterapi. Du läser kommunikation och samtalsmetodik, personlig utveckling, förhållningssätt till yrket och grunderna i KBT för att sedan öva färdigheter i samtal.

Diplomerad Motivationspedagog

Utbildningen till Motivationspedagog passar dels dig som redan är verksam i yrken där behov av motiverande och coachande samtal förekommer, dels dig som efter utbildningen önskar arbeta med motiverande samtal på individ- och gruppnivå eller med föreläsningar.

Diplomerad Par-/relationsterapeut

Utbildningen är till för dig som vill arbeta med att hjälpa andra genom terapi. Utgångspunkt för utbildningen är kunskap om samspelet mellan par och i andra relationer. I utbildningen ingår teoretiska studier, praktiska övningar samt handledningssamtal via Skype.

Diplomerad Projektledare

Syftet med utbildningen är att ge de allmänna verktyg, färdigheter och kunskaper som behövs för att kunna arbeta med projektledning inom olika företag och organisationer.

Diplomerad Samtalspedagog

Utbildningen till Samtalspedagog passar dels dig som redan är verksam i yrken där behov av rådgivande samtal förekommer, dels dig som önskar öka din kunskap och kompetens i området för att efter utbildningen kunna arbeta med samtal på en professionell nivå.

Diplomerad Samtalsterapeut- inriktning EFT

Är du intresserad av hur känslor styr oss människor åt olika håll? Du läser kommunikation och samtalsmetodik, personlig utveckling, förhållningssätt och grunderna i EFT för att sedan öva färdigheter i samtal.

Diplomerad Samtalsterapeut-inriktning CFT

Compassionfokuserad Terapi (CFT) är en metod som kan lägga grund för samtal med inslag från anknytningsteori, evolutionsteori, hjärnforskning och meditation. Man arbetar med tankar, känslor och beteende för att bygga upp inre trygghet. Utbildningens syfte är att ge viktig kunskap och konkreta verktyg till dig som vill arbeta med att möta andra i hjälpande samtal med inslag av terapiformen Compassionfokuserad terapi (CFT).

Diplomerad Stressterapeut

Lär dig undersöka och påverka andras stressproblematik genom att läsa hur psykisk stress påverkar den fysiska hälsan. Grunden för att kunna bli en bra terapeut är god självkännedom och självmedvetenhet. Denna utbildning avser därför att med hjälp av personlig utveckling och ökad självkännedom ge blivande terapeuter nödvändig kunskap och konkreta verktyg för att kunna hjälpa andra att växa och klara av svårigheter som ångest eller livskriser.

Integrationspedagog

Utbildningens syfte är att öka kännedomen om flyktingars och invandrares situation för att ge en ökad förståelse i mötet med målgruppen men också för det mångkulturella Sverige i stort. Utbildningen lägger stort fokus på kommunikation och kommunikativa färdigheter och avser att ge de verktyg som behövs för att höja kompetensen i det sociala arbetet med invandrare och flyktingar.

Ledarskapsutbildning

Ledarskapsutbildningen är för dig som arbetar som chef och ledare eller har intresse av att arbeta inom detta område. Utbildningen är beteendevetenskapligt inriktad och ger dig även kunskap i bland annat arbetsrätt, arbetsmiljöfrågor och målstyrning.

Organisationskonsult

Utbildningen syftar till att öka den personliga utvecklingen samt att öka kunskapen gällande ledarskap, organisation samt arbetsgruppens psykologi på individ- och gruppnivå. Utbildningen ger dig en grund för att kunna arbeta som organisationskonsult efter avslutad utbildning.

Diplomerad/Certifierad Resurspedagog

Syftet med utbildningen är att ge kunskaper och verktyg för att kunna arbeta som pedagogisk resurs inom förskola och grundskola. Utbildningen syftar även till att höja den sociala och pedagogiska kompetensen som behövs för att på ett tillfredsställande sätt kunna möta barnen i deras skolvardag.

Socialpedagog

Utbildningen syftar till att utveckla socialpedagogens kommunikativa och pedagogiska färdigheter, samt att ge konkreta metoder och verktyg för att kunna arbeta motiverande, stödjande och förebyggande i sitt sociala arbete. Utbildningen till Socialpedagog passar dels dig som redan är verksam inom det sociala yrkesfältet, dels dig som önskar öka din kunskap och kompetens inom området för att efter utbildningen kunna arbeta som socialpedagog på en professionell nivå.

Socialpedagog- inriktning KBT

Utbildningen syftar till att utveckla socialpedagogens kommunikativa och pedagogiska färdigheter, samt att ge konkreta metoder och verktyg för att kunna arbeta motiverande, stödjande och förebyggande i sitt sociala arbete. Utbildningen ger en specialisering mot KBT – kognitiv beteendeterapi.

Diplomerad/Certifierad Ungdomskonsulent

Utbildningen syftar till att utveckla ungdomskonsulentens kommunikativa färdigheter, samt att ge konkreta metoder och verktyg för att kunna arbeta motiverande, stödjande och förebyggande i det dagliga sociala arbetet med ungdomar. Efter avslutad utbildning blir du diplomerad Ungdomskonsulent och har fått en gedigen grund att stå på för att kunna arbeta med ungdomar inom olika områden, t.ex. inom fritidsverksamhet, skola, HVB-verksamhet eller inom ideella föreningar.