Ungdomskonsulent

Ungdomskonsulent

Ungdomskonsulenter behöver ha fördjupade kunskaper om ungdomars identitet, ungdomskulturer samt om ungdomars villkor och beteenden i svåra livssituationer. De måste kunna identifiera och även beskriva ungdomars utveckling. De behöver också ha kunskap och färdigheter i att bemöta och hantera mycket svåra samtal med ungdomar och ibland också med personer i ungdomarnas omgivning såsom föräldrar och vårdnadshavare och personal på skolorna, såsom lärare, skolkuratorer, studiehandledare, skolsköterskor och rektorer.

Vidare måste man kunna beskriva centrala aspekter inom socialt arbete med ungdomar och unga vuxna, ha kunskap om psykologiska och sociologiska perspektiv i ungdomars identitet och utveckling, känna igen skydds- och riskfaktorer i barns, ungdomars och unga vuxnas vardag, kunna bygga upp sitt arbete på teorier och metoder relevanta inom pedagogiskt arbete.

Personliga egenskaper

Man måste ha mycket välutvecklad kommunikationsförmåga, vara en god lyssnare och en professionell hjälpare.

Ungdomskonsulenten måste ha kunskap och kompetens inom kommunikativa förhållningssätt i socialt arbete med ungdomar, kunna behärska ämnen som etnicitet, klass och könsperspektiv inom socialt arbete.

Arbetsplats

Ungdomskonsulenter arbetar med ungdomars utveckling och delaktighet i olika vardagskontexter, exempelvis på grund-, gymnasie- och folkhögskolor, fritidsgårdar, ungdomshem, HVB-hem och inom olika föreningar, bl a i idrottsföreningar.

Övrigt

Många kommuner erbjuder ungdomar möjlighet att pröva-på driva ett företag under sommarlovet. Det kallas ofta för "sommarföretag" och kommuner brukar erbjuda utbildning om företagande, handledarstöd mm.

Lär mer om detta på din kommuns hemsida.

Länktips

Visa mer
Visa mindre

2 Lediga jobb

VISA FLER LEDIGA JOBB


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.