På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Ungdomskonsulent

Ungdomskonsulent

Ungdomskonsulenter arbetar med ungdomars utveckling och delaktighet i olika vardagskontexter, exempelvis på grund-, gymnasie- och folkhögskolor, fritidsgårdar, ungdomshem, HVB-hem och inom olika föreningar, bl a i idrottsföreningar.

Ungdomskonsultenter behöver ha fördjupade kunskaper om ungdomars identitet, ungdomskulturer samt om ungdomars villkor och beteenden i svåra livssituationer. De måste kunna identifiera och även beskriva ungdomars utveckling. De behöver också ha kunskap och färdigheter i att bemöta och hantera mycket svåra samtal med ungdomar och ibland också med personer i ungdomarnas omgivning såsom föräldrar/vårdnadshavare, goda män och personal på skolorna, såsom lärare, skolkuratorer, studiehandledare, skolsköterskor och rektorer.

Kompetenser och Personliga egenskaper
Man måste ha mycket välutvecklad kommunikationsförmåga; vara en god lyssnare och en proffesionell hjälpare.
Ungdomskonsulenten måste ha kunskap och kompetens inom kommunikativa förhållningssätt i socialt arbete med ungdomar; hen måste bl a behärska ämnen som etnicitet, klass och könsperspektiv inom socialt arbete. Vidare måste hen knna beskriva centrala aspekter inom socialt arbete med ungdomar och unga vuxna; ha kunskap om psykologiska och sociologiska perspektiv i ungdomars identitet och utveckling; känna igen skydds- och riskfaktorer i barns, ungdomars och unga vuxnas vardag; kunna bygga upp sitt arbete på teorier och metoder relevanta inom pedagogiskt arbete.

Sommarföretag
Många kommuner erbjuder ungdomar möjlighet att pröva-på driva ett företag under sommarlovet. Det kallas ofta för "sommarföretag" och kommuner brukar erbjuda utbildning om företagande, handledarstöd mm. För mer information var god se "din kommuns" hemsida. Om skatteregler för dig som driver ett "sommarföretag" - var god se Skatteverket.se

Lilla ordboken
CRA - Community Reinforcement Approach; är avsett för personer med alkohol- & drogproblem samt för dem med samsjuklighet: både missbruksproblem & t.ex en psykiatrisk diagnos.

Länktips

Visa mer
Visa mindre

6 liknande yrke(n)

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.