På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy

Jag förstår

Psykologisk coach

Psykologisk coach

Välbefinnande och hög livskvalitet kommer inte bara av sig självt utan det kräver medvetna strategier och aktiva val. De aspekter som i forskning har visats bidra positivt till människans välbefinnande är inte alltid de som vi spontant tror. Som psykologisk coach har man kunskap om vad som bör prioriteras för att nå en högre livskvalite.

Kognitiv neurovetenskap (hur den mänskliga hjärnan processar tankar, känslor och beteende) och positiv psykologi (vetenskapliga studier av människans välbefinnande) samt evidensbaserad* positiv psykologisk coachning (omsättning av teoretiska kunskaper till praktiska färdigheter) samt samtalsmetodik - är de huvudspecialområden där en psykologisk coach är expert inom. Arbetsmarknaden ser ut att ha ett växande behov av den kompetensen.

En psykologisk coach arbetar med friska människor med mål att få dem att må ännu bättre. Hen antar alltså inte psykologens roll.

En psykologisk coach kan arbeta inom diverse olika området såsom skolväsendet, idrott, eller politik.

Som utbiIdad PsykoIogisk coach har man kunskap som öppnar många vägar inom det beteendevetenskapliga området och kan till exempel arbeta med följande:

- Coach (i olika kontexter/miljöer), t.ex som StudiecoachJobbcoach eIIer Ungdomscoach

- arbete inom omvårdnadssektorn (behandlingshem)

- arbete inom kriminalvården

- på HR-avdelningar, som HR-administratör eIIer som HR-assistent

- som adjunkt vid akademiskt lärosäte

- som kurator

- som projektledare

- som forskningsassistent

- som arbetsförmedlare

- som frilansjournalist, skribent

- som stödpedagog

- som egen företagare inom utbildning och/eller positiv psykologisk coachning, med mera.

Utbildning

Exempel på en relevant utbildning är Programmet: Kognitiv-neurovetenskap i Skövde  men även andra akademiska utbildningar kan leda till yrket Psykologisk coach, ex. kan man vara utbildad socionom eller beteendevetare.
Det finns inga krav på att, för att kunna utbilda sig till psykologisk coach, psykolog eller lärare i psykologi - börja läsa psykologi redan på gymnasiet, men det finns gymnasiala kurser i ämnet psykologi inom gymnasiet (som ingår i några nationella program och på andra program kan ev läsas som valbara kurser) och för dem som är intresserade av psykologi är det givetvis både roligt och givande att läsa dem. Se info om kurser i ämnet Psykologi på Skolverkets hemsida.

Karriär
Om man har kunskaper inom psykologi/beteendevetenskap, kan man kanske få jobb som personal mental trainer, vars huvudsakliga arbetsuppgifter är att stötta människor mentalt för att de ska kunna uppnå proffesionella och personliga mål och skaffa eller bibehålla en känsla av större meningsfullhet i jobbet och i livet som helhet.

Visste du att...?
"Stockholms syndrom" härstammar från ett gisslandrama som ägde rum i augusti 1973 på dåvarande Kreditbanken vid Norrmalmstorg i Stockholm. Och det är Nils Bejerot, en svensk psykiater och forskare, som "hittade på" namnet stockholmssyndromet som kort och förenklat kan beskrivas som ett fenomen när offret tar parti för förövaren.

Lilla ordboken
KBT - en förkortning som står för Kognitiv beteendeterapi, ett samlingsnamn för olika former av psykoterapier med utgångspunkt i kognitiv psykologi och inlärningspsykologi.
Grit - uthållighet och hängivenhet i arbete mot långsiktiga mål. Källa: sprakochfolkminnen.se/sprak/nyord.
Aurorasamtal - samtalsstöd inför en förlossning vid stark oro.

Länktips
framtid.se/reportage
mind.se - är en ideell förening som verkar för psykisk hälsa & ger människor stöd
jourhavande-kompis - Röda Korsets ungdomsförbundet tar emot samtal från barn och unga upp till 25 år, som känner att de behöver prata med någon
glaad.org/tdor - hemsida om Transgender Day of Remembrance
uppdragpsykiskhalsa.se - Vad är psykisk hälsa?
umo.se - en nationell ungdomsmottagning på nätet för unga (13 - 25 år) med info om sex, hälsa & relationer
psykologforbundet.se/Documents/Div/Suntarbetslivs_arbetsmiljoutbildning  - kostnadsfri utbildning med syfte att förbättra villkor inom arbetslivet
sociology.su.se/om-oss/nyheter - info på Stockholms universitets hemsida "Så påverkas våra studieval av släktskap långt tillbaka i tiden"
socialstyrelsen.se/evidens - info om ARG (Agressive Replacement Training)
land.se/halsa/spannande-hjarnforskning-du-mar-som-du-tanker - artikel om hur man kan bli lyckligare genom att tänka positivt
ted.com/talks - choosing_what_to_choose? Kan för många valalterntiv hämma väljandet?
friends.se - mot kränkningar på nätet
sncfp.psychology.su.se - info om pyskologins delområden från Nationalkommittén för psykologi
facebook.com/gapf - Facebooksida "Glöm aldrig Pela & Fadime"
spraktidningen.se/blogg - om Kunskapsresistens
syvi.se - Vägledning riktad till elever i behov av särskilt stöd
sncfp.psychology.su.se - info om pyskologins delområden från Nationalkommittén för psykologi
psykologisk.se/kroppssprak

En youtube-video (längd ca 52 min) om att Manipulera fram goda relationer
Artikel "Forskning visar: tankar har läkande kraft"
dn.se/ekonomi/jobb-karriar/dataspel-ska-locka-hemmasittare-till-arbetsmarknaden

_______________
* evidensbaserad, det vill säga det har testats i forskning och visats ge effekt.

17 liknande yrke(n)

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.