Psykologisk coach

Psykologisk coach

Välbefinnande och hög livskvalitet kommer inte bara av sig självt utan det kräver medvetna strategier och aktiva val. De aspekter som i forskning har visats bidra positivt till människans välbefinnande är inte alltid de som vi spontant tror. Som psykologisk coach har man kunskap om vad som bör prioriteras för att nå en högre livskvalite.

Kognitiv neurovetenskap (hur den mänskliga hjärnan processar tankar, känslor och beteende) och positiv psykologi (vetenskapliga studier av människans välbefinnande) samt evidensbaserad* positiv psykologisk coachning (omsättning av teoretiska kunskaper till praktiska färdigheter) samt samtalsmetodik - är de huvudspecialområden där en psykologisk coach är expert inom. Arbetsmarknaden ser ut att ha ett växande behov av den kompetensen.

En psykologisk coach arbetar med friska människor med mål att få dem att må ännu bättre. Hen antar alltså inte psykologens roll.

En psykologisk coach kan arbeta inom diverse olika området såsom skolväsendet, idrott, eller politik.

Som utbiIdad PsykoIogisk coach har man kunskap som öppnar många vägar inom det beteendevetenskapliga området och kan till exempel arbeta med följande:

- Coach (i olika kontexter/miljöer), t.ex som Studiecoach>>Jobbcoach>> eIIer Ungdomscoach>>

- arbete inom omvårdnadssektorn (behandlingshem)

- arbete inom kriminalvården

- på HR-avdelningar, som HR-administratör>> eIIer som HR-assistent>>

- som adjunkt vid akademiskt lärosäte

- som kurator>>

- som projektledare>>

- som forskningsassistent

- som arbetsförmedlare>>

- som frilansjournalist, skribent>>

- som stödpedagog>>

- som egen företagare>> inom utbildning och/eller positiv psykologisk coachning, med mera.

Utbildning

Exempel på en relevant utbildning är Programmet: Kognitiv-neurovetenskap i Skövde >> men även andra akademiska utbildningar kan leda till yrket Psykologisk coach, ex. kan man vara utbildad socionom>> eller beteendevetare>>.

Karriär
Om man har kunskaper inom psykologi/beteendevetenskap, kan man kanske få jobb som personal mental trainer, vars huvudsakliga arbetsuppgifter är att stötta människor mentalt för att de ska kunna uppnå proffesionella och personliga mål och skaffa eller bibehålla en känsla av större meningsfullhet i jobbet och i livet som helhet.

Visste du att...?
"Stockholms syndrom" härstammar från ett gisslandrama som ägde rum i augusti 1973 på dåvarande Kreditbanken vid Norrmalmstorg i Stockholm. Och det är Nils Bejerot, en svensk psykiater och forskare, som "hittade på" namnet stockholmssyndromet som kort och förenklat kan beskrivas som ett fenomen när offret tar parti för förövaren. Källa: https://sv.wikipedia.org.

Lilla ordboken
KBT - en förkortning som står för Kognitiv beteendeterapi, ett samlingsnamn för olika former av psykoterapier med utgångspunkt i kognitiv psykologi och inlärningspsykologi;
Grit - uthållighet och hängivenhet i arbete mot långsiktiga mål. Källa: www.sprakochfolkminnen.se/sprak/nyord.

Nyttiga länkar
www.framtid.se/reportage
https://mind.se - är en ideell förening som verkar för psykisk hälsa & ger människor stöd;
www.uppdragpsykiskhalsa.se - Vad är psykisk hälsa?
www.umo.se - en nationell ungdomsmottagning på nätet för unga (13 - 25 år) med info om sex, hälsa & relationer;
www.psykologforbundet.se/Documents/Div/Suntarbetslivs_arbetsmiljoutbildning  - kostnadsfri utbildning med syfte att förbättra villkor inom arbetslivet;
www.sociology.su.se/om-oss/nyheter - info på Stockholms universitets hemsida "Så påverkas våra studieval av släktskap långt tillbaka i tiden";
www.socialstyrelsen.se/evidens - info om ARG (Agressive Replacement Training);
www.land.se/halsa/spannande-hjarnforskning-du-mar-som-du-tanker - artikel om hur man kan bli lyckligare genom att tänka positivt;
https://friends.se - mot kränkningar på nätet;
http://sncfp.psychology.su.se - info om pyskologins delområden från Nationalkommittén för psykologi;
www.facebook.com/gapf - Facebooksida "Glöm aldrig Pela & Fadime";
http://spraktidningen.se/blogg - om Kunskapsresistens;
En youtube-video (längd ca 52 min) om att Manipulera fram goda relationer>>;
Artikel "Forskning visar: tankar har läkande kraft" >>
www.dn.se/ekonomi/jobb-karriar/dataspel-ska-locka-hemmasittare-till-arbetsmarknaden

_______________
* evidensbaserad, det vill säga det har testats i forskning och visats ge effekt.

20 liknande yrke(n)