Hästunderstödd terapeut
Spela filmen

Hästunderstödd terapeut

Hästunderstödd terapi (HUT) - är en behandlingsform som involverar hästen i behandlingsinsatser för personer med funktionsnedsättningar av olika slag. Behandlingsformen kallas ofta för Hästunderstödda insatser, HUI, som ett paraplybegrepp till Hästunderstödd terapi, HUT (inom behandling), Hästunderstött lärande, HUL (inom skolan) och Hästunderstödd aktivitet, HUA (inom fritidssidan).

Det kan finnas hästunderstödd terapi med olika inriktningar, till exempel mot rörelsebehandling, psykoterapi eller special-pedagogik.

Hästunderstödda terapiverksamheter, som kräver särskilda anpassningar av insatser med hänsyn tagen till såväl patientsäkerhet som djurskydd, kan finnas inom vård och omsorgs inrättningar eller inom specialpedagogiska verksamheter.

De personer som är involverade i behandlingsarbete med Hästunderstödd terapi arbetar under tillsyn av både Socialstyrelsen som Djurskyddsmyndighet och skall uppfylla de krav som regelverken ställer.

Utbildning

Hästunderstödd terapi kräver, utöver terapeutisk kompetens i den egna professionen, även en fördjupad kunskap om hästar, ridning och säkerhet samt utbildning i att använda hästen terapeutiskt. Endast vårdkompetens är därför inte tillräcklig grund för att bedriva terapi med hästen som medarbetare.

Bra grundläggande utbildning finns bl a på gymnasiets Naturbruksprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet eller Naturvetenskapsprogrammet.

Passande utbildning kan finnas inom yrkeshögskolan.

Lilla ordboken

HVB - en förkortning för "Hem för vård eller boende" och är en verksamhet som bedriver behandling eller är inriktad på omvårdnad, stöd eller fostran.
Källa: Inspektionen för Vård och Omsorg

Visa mer
Visa mindre

514 Lediga jobb

VISA FLER LEDIGA JOBB


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.