På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Samtalsterapeut

Samtalsterapeut

SamtaIsterapeuter genomför enskilda samtal, familjesamtal, parsamtal och samtal i grupp.

De träffar personer från samhällets alla kategorier, alla med sin unika historia och sina individueIIa behov. SamtaIsterapeuten använder samtalet som verktyg för att bidra till "mänskligt växande" genom att hjälpa personer att identifiera sina problem och komma på möjliga lösningar.

Många samtalsterapeuter är egnaföretagare eller fristående konsulter men kan också vara anstäIIda inom sjukvården, rättsväsendet, Stadsmissionen eIIer inom socialtjänsten.

Andra benämningar (arbetstitlar) för samtalsterapeuter som förekommer är äktenskapsrådgivare, parterapeut, missbrukskonsult och lösningskonsult (eller lösningsterapeut), och även Utbildare i ett lösningsfokuserat förhållningssätt.

Karriär
Om man har kunskaper inom psykologi/beteendevetenskap, kan man kanske få jobb som personal mental trainer, vars huvudsakliga arbetsuppgifter är att stötta människor mentalt för att de ska kunna uppnå proffesionella och personliga mål och skaffa eller bibehålla en känsla av större meningsfullhet i jobbet och i livet som helhet.

Du som är intresserad av yrket SamtaIsterapeut kan även kika på andra yrkesbeskrivningar: t.ex på Utbildare, Konsult, Egenföretagare, Hälsorådgivare, Psykolog, Psykologisk coachPsykoterapeutSocionom, SocioIog, Kurator, SkoIsköterska, Socialpedagog, SIUS-konsulent, Beteendevetare, Ungdomscoach, FäItassistent och Behandlingsassistent.

Utbildning

Samtalsterapeut är inte en skyddad yrkestiteI och man kan därför kalla sig för Samtalsterapeut efter diverske olika utbildningar. Ofta förekommer det benämning "diplomerad samtalsterapeut" eller "utbidad samtalsterapeut" (diplom kan man få efter en kurs hos privata utbildningsanordnare, där man själv betalar för sin utbildning och samtidigt ofta inte har rätt tiII studiemedel från CSN). Är man egenföretagare, bestämmer man sjäIv vad man behöver för utbiIdning.

För att få anställning inom sjukvården, rättsväsendet, Stadsmissionen eller inom socialtjänsten (som samtalsterapeut, eller som familjebehandlare alternativt som familjerådgivare, medIare eIIer som par-terapeut) behöver man ha lägst socionomexamen, men ofta räcker inte det, utan man måste även ha påbyggnadsutbildning efter socionomprogrammet aternativt kandidatexamen i beteendevetenskap i grunden och påbyggnadsutbidning efter det. ExempeI på hur de Formella kraven kan vara formuIerade är: "Grundutbildning såsom socionom, beteendevetare eller motsvarande samt grundläggande psykoterapi, minst steg 1". Även en viss voIum (t.ex 5o timmar) av genomförd egenterapi, kan ingå som ett krav för att kunna få anstäIIning.

Visste du att...?
Begreppet "Stockholms syndrom" härstammar från ett gisslandrama som ägde rum i augusti 1973 på dåvarande Kreditbanken vid Norrmalmstorg i Stockholm. Och det är Nils Bejerot, en svensk psykiater och forskare, som "hittade på" namnet stockholmssyndromet som kort och förenklat kan beskrivas som ett fenomen när offret tar parti för förövaren.

Lilla ordboken
HVB - en förkortning för "Hem för vård eller boende" = en verksamhet som bedriver behandling eller är inriktad på omvårdnad, stöd eller fostran. Källa: Inspektionen för Vård & Omsorg (IVO).

Vad är kognitiv funktionsnedsättning?
En kognitiv funktionsnedsättning kan yttra sig i form av svårigheter att minnas, uppfatta tid, planera, organisera, fokusera, hantera stressiga situationer och ta in och tolka mycket information. Att vara i sociala sammanhang kan också upplevas som mycket stressande för personer med kognitiva funktionsnedsättningar.

Spelberoende
Uppskattningsvis finns det i Sverige idag (uppgift från april 2018) mellan 25 -35 tusen individer som är i akut behov av behandlingar för spelberoende.
Från och med 1 januari 2018 likställs spelberoende med missbruk och kommuner och landsting är tvungna att göra insatser, vilket har som följd att det blir enklare att starta och bedriva behandlingshem för spelmissbrukare.

Visste du att...?
SMSlivräddare
är ett system för att larma frivilliga livräddare till ett misstänkt hjärtstopp.
Redan 2010 började systemet användas för ett forskningsprojekt verksamt i Stockholms län.
Resultaten av forskningen visade att när frivilliga livräddare larmades med hjälp av SMS ökade andelen utförd hjärt-lungräddning med mer än 30 %. Källa: smslivraddare.se.

Länktips

Visa mer
Visa mindre

17 liknande yrke(n)

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.