På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Psykiatriker
Spela filmen

Psykiatriker

Psykiatriker är en läkare som är specialiserad på psykiska sjukdomar, tillstånd och störningar. Psykiatriker kan också kallas för psykiater.

Psykiatrin kan delas upp i tre huvudområden, men helhetsförståelse av patienten berör alla dessa områden:

  • biologisk psykiatri - där läkaren lägger vikten vid ärftliga, biokemiska, neurofysiologiska och invärtes faktorer;
  • psykologisk psykiatri - där läkaren sätter känslomässiga och medmänskliga faktorer i centrum (läkare som är verksamma inom detta kunskapsområde har ofta vidareutbildning som psykoterapeuter);
  • socialpsykiatri - där läkaren arbetar med individens samverkan med omgivningen (familj, arbetssituation, samhälle).

Då psykiatrifältet är stort, har flera underdiscipliner utvecklats, såsom barn- och utvecklingspsykiatri, geriatrisk psykiatri, missbrukspsykiatri, och rättspsykiatri (forensisk psykiatri).

Psykiatriker diagnostiserar psykiatriska tillstånd med hjälp av i första hand samtal med patienten och med personer i pacienternas omgivning, och med hjälp av observation samt strukturerade diagnostiska instrument.

Psykiska störningar kan ibland orsakas på underliggande kroppsliga sjukdomar, vilket ofta gör det motiverat med en utredning för att utesluta eller bekräfta sådana sjukdomar. Därför behöver psykiatriker ibland även att genomföra fysiska undersökningar, beställa laboratorieprov och/eller använda elektroniska mätinstrument som elektroencefalografi (EEG) och datortomografi av hjärnan.

Behandling, som psykiatriker föreskriver, kan bland annat bestå av psykofarmaka, samtalsterapi samt livsstils- och miljöförändringar som pacienter behöver göra.

Om det finns en underliggande kroppslig sjukdom kan psykiatern i enklare fall behandla detta på egen hand genom att exempelvis åtgärda brist på näringsämnen. I andra fall kan psykiatrikerna remittera patienter till andra läkare (ofta till specialistläkare). Psykiatrikern kan då beroende på pacientens tillstånd fortsätta ansvara för de psykiska komplikationerna till den kroppsliga sjukdomen eller överlämna ansvar till andra läkare.

Visste du att...?
Ett av diagnoser som psykiatriker kan ställa är könsdysfori (upplevelsen av att vara född i "fel kropp", könsmässigt) och att antal könsdysfori-diagnoser har mångdubblats under de senaste åren. Ännu är det okänt varför det är nu många fler personer som upplever sig vara födda "i fel kropp/kön".

Lilla ordboken
Bältesläggning - en tvångsåtgärd som regleras av lagen om psykiatrisk tvångsvård: vid omedelbar fara för att en patient kan allvarligt skada sig själv eller någon annan, får patienten kortvarigt spännas fast med bälte. I Sverige används bältesläggning, men i andra länder har man upphört med det, ex. på Island har man sedan 1932 ej använt den åtgärden.

Hur blir man psykiatriker i USA?
Först måste man ha en "vanlig läkarexamen" från ett ackrediterat universitet (alla svenska läkarprogram är godkända i USA) & sedan söka specialisttjänstgöring i psykiatri i USA som kallas för Residency. Innan man kan söka det, ska man ”översätta” sin svenska läkarexamen till en amerikansk. Detta görs genom att man gör ett prov som kallas USMLE som består av 3 delar. Två delar ska vara klara innan man påbörjar sin specialisttjänstgöring i USA. Första delen testar prekliniska (teoretiska) kunskaper dvs. allt man lärt dig under de första 2,5 åren på läkarprogrammet. Andra delen testar kliniska (praktiska) kunskaper som man lärt dig under senare delen av sin läkarutbildning. Detta test (USMLE) är samma test som alla amerikanska läkare genomför. Efter att man gjort provet får man ett antal poäng och det är dessa man konkurrerar med om en plats på Specialisttjänstgöringen. OBS! att man ej behöver göra AT- tjänstgöring i Sverige efter läkarprogrammet utan man söker direkt till en Specialistutbildning i USA. För att kunna få en plats på en ST-utbildning i USA krävs att man har bra scores på USMLE samt klinisk erfarenhet från USA i form av ex. utbytesstudier.
Sammanfattning: 1. Få läkarexamen från Sverige 2. Under tiden man pluggar i Sverige se till att få några månader utbyte i USA (går att fixa genom ett svenskt universitet). Efter de prekliniska (teoretiska) terminerna ta studieuppehåll på 1 termin för att plugga till USMLE step 1 & gör provet (resultatet är giltigt i 7 år); gör klart läkarutbildningen. Gör USMLE step 2. Sök en ST- tjänst i psykiatri i USA genom Residency match. ST i psykiatri tar 4 år i USA & man får betalt ca 60 000 USD per år. Efter att man är klar psykiatriker så ligger snittlönen med alla tillägg på ca 200 000 USD per år. Psykiatri är relativt lågprioriterad specialitet bland läkarstudenter vilket gör det lättare att få en plats. Viktigt att ta med sig rekommendationsbrev från amerikanska läkare helst i den specialitet man är intresserad av från utbytesstudent-tiden pga dessa behöver bifogas ansökan & kommer att spela avgörande roll tillsammans med scores från USMLE.

Lilla ordboken
CRA - Community Reinforcement Approach; är avsett för personer med alkohol- & drogproblem samt för dem med samsjuklighet: både missbruksproblem & t.ex en psykiatrisk diagnos.

Länktips

Visa mer
Visa mindre

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.