På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Psykolog Spela filmen

Psykolog

Är du intresserad av människor och hur vi fungerar i olika sammanhang? Vårt psykiska välbefinnande är avgörande för att vi ska fungera i vardags- och arbetsliv.

Psykologer arbetar med människors psykiska hälsa och ohälsa: utreder, diagnostiserar och behandlar psykiska problem och sjukdomar.
Man arbetar också förebyggande och med utveckling av individer, grupper och organisationer.

Som psykolog ska du motivera människor att försöka förbättra sin livssituation. Du kan också arbeta med att handleda och ge råd och stöd till olika grupper som i sitt jobb möter människor med svåra problem och som själva utsätts för stress, till exempel socialsekreterare. Dina viktigaste verktyg som psykolog är du själv och din vetenskapliga och metodologiska skolning för att förstå och hjälpa andra.

Psykologer gör utredningar och föreslår åtgärder inriktade på individer, grupper, organisationer och fysisk miljö. Deras arbetsplatser finns inom såväl statliga myndigheter, kommuner och landsting som den privata sektorn. Som psykolog kan man även arbeta med personal- och organisationsfrågor eller med arbetspsykologiska uppdrag, metod- och organisationsutveckling. PsykoIoger kan också vara anstäIIda inom ArbetsförmedIingen och på Stressmottagningar inom Iandssting.

Som psykolog kan man också vidareutbilda sig till specialistpsykolog (exempelvis till expert inom parterapi) eller till psykoterapeut, och man kan också få jobb som ex. Sakkunnig eller som Enhetschef på olika myndigheter såsom t.ex Migrationsverket och Försäkringskassan.

Specialiseringar
Exempel på specialiseringar som en psykolog kan ha är bIand annat: relationspsykolog, parpsykolog, skoIpsykolog, stresspsykoIog, sportpsykolog (idrottspsykolog), kriminalpsykolog, forensisk psykoIog, rättspsykoIog, arbets- och organisationspsykolog, neuropsykoIog, social- och personlighetspsykolog, organisationspsykolog och barnpsykolog.

Utbildning

Psykologer, som i Sverige tillhör de så kallade Legitimationsyrken, utbildas inom högskolan på psykologprogrammet som omfattar 5 års studier på heltid och leder till en psykologexamen, som är en yrkesexamen på avancerad nivå.
Utbildningen innehåller både teori och praktik.  Utvecklingspsykologi, personlighets­psykologi, socialpsykologi och biologisk psykologi präglar utbildningens första del. I tillämpningsmomenten ingår samtalsmetodik, testning samt en längre praktik på en arbetsplats där psykologer är verksamma. Du förbereds även för behandlingsinsatser vid olika typer av psykologiska problem och förebyggande arbete. I utbildningen ingår även grundläggande psykoterapimoment. I slutet av utbildningen håller de studerande på med terapi med egna patienter under handledning.
Det finns i Sverige idag (uppgift från januari 2019) - endast en "avvikande" psykologutbildning - med inriktning mot idrottspsykologi; den ges på Umeå Universitet. Den är lika lång som den "vanliga" psykologutbildningen, men har ett delvis annat innehåll.

Behörighetskrav och utbildningens form kan alltid förändras gå därför alltid in och läsa respektive utbildningsanordnares information. Se gärna en kort film om hur studierna på Psykologprogrammet går till, snabblänk till filmen är här.

Det finns inga krav att börja läsa psykologi redan på gymnasiet, men det finns gymnasiala kurser i ämnet psykologi inom gymnasiet (som ingår i några nationella program och på andra program kan ev läsas som valbara kurser). Se info om kurser i ämnet Psykologi på Skolverkets hemsida.
Elevhistoria: möt Sandra G.

Mer om utbildning till psykolog
För att få legitimation som psykolog krävs avlagd psykologexamen samt fullgjord praktisk tjänstgöring som psykolog (PTP). PTP ska fullgöras under en tid som motsvarar minst ett års heltidstjänstgöring efter avlagd psykologexamen.

Psykologassistent
För den som har läst minst sex terminer på Psykologprogrammet finns möjlighet att söka tjänstgöring som psykologassistent. Läs gärna mer på psykologforbundet.se/for-dig-som-ar/Psykologstudent. Där finns även psykologförbundets rekommendationer vid tjänstgöring som psykologassistent.

Utbildad i utlandet (utanför EU och EES)
Från 1 oktober 2016 förändrades möjlighet för Psykologer utbildade i utlandet, att få arbeta som psykologer i Sverige. Här finns mer information om det. Nu är det möjligt att göra ett Kunskapsprov. Förut behövde man komplettera sin utländska utbildning men eftersom kurser saknades, var det mer eller mindre omöjligt att genom komplettering kunna erhålla svensk psykologlegitimation med utländsk psykologutbildning. 

Vidareutbildning

Vissa psykologer väljer att så småningom bygga på sin kompetens med en specialistutbildning (i första hand inom det område de arbetar inom). De tre huvudområden som finns (uppgift från september 2017) är:

  • arbetslivets psykologi (t ex ledarskapets psykologi eller organisationspsykologi)
  • klinisk psykologi (t ex psykologisk behandling/psykoterapi; hälsopsykologi)
  • pedagogisk psykologi (t ex skolpsykologi eller funktionshindrens psykologi).

Mer info om specialistutbildningen fås hos Sveriges psykologförbund.
 

En psykolog kan också vidareutbilda sig till en Sexolog. För det måste hen klara av masterprogrammet i sexologi, som idag (uppgift från april 2018) finns i Sverige endast att läsa på Malmö Universitetet.
En annan möjlig vidareutbildning för psykologer leder till yrket Psykoterapeut
 

Visste du att...?

  • Cirka 2 % av befolkningen lider av prosopagnosi (av grek. prosopon ’ansikte’ och agnosia ’okunnighet’), även kallat "ansiktsblindhet", dvs har en ovanligt svag förmåga att känna igen mänskliga ansikten. 
  • 650 tusen personer får i Sverige på recept utskrivna mediciner mot depression (uppgift från februari 2018).
     

Lilla ordboken
Femfaktorteorin, eller Big-Five-teorin, är inom psykologin en personlighetsteori som har sin utgångspunkt i att människors personligheter har urskiljbara, universella drag som inte är kultur- eller situationsberoende.

 

Övrigt

  • Om man har specifika frågor om hur man med psykoIogutbiIdning kan få ut Iegitimation, kan man kontakta avdeIning "RegIer och Behörighet" inom SociaIstyreIsen. För mer information var god besök www.socialstyrelsen.se
  • Psykologen Monika Oswaldsson bloggade från sitt uppdrag i flyktinglägren i Sydsudan. Psykologen Minja Westerlund bloggade från sitt uppdrag i Papua Nya Guinea och Zimbabwe.
  • "Psykologexamen" brukar på engelska heta Degree of Master of Science in Psychology.

Länktips

Visa mer
Visa mindre

27 liknande yrke(n)

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.