Rättssociolog
Spela filmen

Rättssociolog

Rättssociologer arbetar med både rättsvetenskap och samhällsvetenskap. Enkelt uttryckt studerar rättssociologin förhållandet mellan rätt och samhälle. Rättssociologer försöker skapa djupare förståelse för hur lagar fungerar i vårt samhälle.

Tonvikten ligger inte på enskilda lagparagrafer, utan på rätten i ett socialt sammanhang. Rättssociologer ser på det som finns bakom våra lagar och lyfter fram normen – den moraliska måttstock av värderingar och känslor med vilken vi bedömer vår omvärld.

När det gäller att belysa och analysera en viss lags, regels eller norms orsaker eller funktioner måste man använda sig av samhällsvetenskapliga teorier och metoder.

Genom att läsa rättssociologi får du som är eller vill bli jurist djupare förståelse för rättsreglernas bakgrund och funktioner. Du kan genom att se reglerna i sitt sammanhang få en självständig syn på rätten och på så sätt bli en bättre jurist.

För dig som är eller vill bli en Samhällsvetare erbjuder rättssociologin en viktig förståelse angående vad som påverkar många aspekter i det mänskliga handlandet. Genom att studera normer lär man sig vilka värden och moraluppfattningar som gör sig gällande i vårt samhälle.
Rättssociologer får en bred orientering i hur påverkansprocesser, normbildning och styrning fungerar i företag, organisationer, myndigheter och i samhället i övrigt, som helhet.

Utbildning

Bra förberedande grundläggande utbildning finns på flera av gymnasieskolans program, t ex på Samhällsvetenskapsprogrammets inriktning Beteendevetenskap.

Lunds universitet erbjuder en grundutbildning i rättssociologi.

Arbetsplats

Om man kombinerar studier i rättssociologi med en samhällsvetenskaplig examen har man möjlighet till arbete inom EU-institutioner, vid Statliga och Kommunala Myndigheter.

Ofta väljer man att kombinera sina studier i rättssociologi med polisexamen eller juristexamen och kan sedan arbeta inom Interpol, polisen, tullverket, kriminalvårdsverket, domstolsverket och på advokatbyråer.

Visa mer
Visa mindre

  Få hjälp att hitta rätt utbildning

  Vill du få hjälp att hitta en utbildning som passar dig? Fyll i formuläret nedan så matchar vi samman dig med utbildningar som leder till yrket. Du får förslagen via vår systersajt, Studier.se.


  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  21 Lediga jobb som rättssociolog

  VISA FLER LEDIGA JOBB


  MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

  Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
  Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
  OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.