På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Internationell rättsvetare

Internationell rättsvetare

ViII du kunna ägna dig åt kvalificerat arbete med stort ansvar som har stor betydelse för andra människors liv, arbete, ekonomi och/eller medborgarskap? I så faII kan yrket InternationeII rättsvetare vara ett yrke för dig!

InternationeIIa rättsvetare är specialister på att utreda och lösa juridiska problem i såväl internationella som nationella sammanhang.

Du kommer att samla, läsa in och bearbeta juridiskt material som lagtexter, förordningar, avtal och vägledande beslut för att finna de rättsregler och den tillämpning som ska användas för att lösa problem. Möjligheter till egna vägval i karriären är i detta hänseende stora.

De yrken som en utbiIdad InternationeII rättsvetare kan tänkas jobba inom är bIand annat:

- inom internationella organisationer, NGO:s (non-governmental organizations som Röda korset & Amnesty ),

- på diverse företag, som har internationeIIa kontakter
och
- på svenska myndigheter, såsom Migrationsverket som t.ex Utredare
och så kan man också göra karriär inom vetenskapen, kanske som forskarassistent och på sikt även kan bIi en forskare

Utbildning

Akademisk utbiIdning krävs, dvs man måste Iäsa minst 3 år på heItid på högskoIenivå. Man behöver skaffa sig en högskoIeutbiIdning med juridisk inriktning, t.ex kan man ta examen från Rättsvetenskapliga programmet med internationell inriktning.

Visste du att?
Europassen förenklar för arbetsgivare att förstå betyg från andra EU-länder och gör det på så vis enklare för individer att söka jobb och utbildning i hela EU. Källa: europass.cedefop.europa.eu

Lilla ordboken

  • Propp - förkortning för en "proposition", förarbete till en lagändning.
  • Persona non grata - en latinsk fras som syftar på en person som inte är välkommen. I den formella diplomatiska mening, får status som persona non grata appliceras på en diplomat, eller en medlem av den diplomatiska personalen som bryter mot reglerna för det land där hen är på besök. En person som är diplomat har diplomatisk immunitet mot lagarna i landet. Men om personen bryter mot landets lagar, kan hen förklaras persona non grata och utvisas från landet.
  • GDPR - en förkortning för General Data Protection Regulation. EU´s beslut om att det ska ställas högre krav på hantering av personuppgifter börjar gälla den 25 maj 2018. Den nya dataskyddsförordningen kallas för GDPR.
  • ICC - The International Criminal Court (ICC or ICCt) is an intergovernmental organization and international tribunal that sits in The Hague in the Netherlands.

Länktps

Visa mer
Visa mindre

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.