Diplomat

Diplomat

Diplomatens uppgift är att öka utbytet mellan länder samt att bevaka Sveriges intressen ute i världen bland annat inom handelsområdet samt inom de politiska och kulturella områdena.

Diplomatyrket är på många sätt ett PR-yrke och att öka intresset för Sverige och svenska företag är en viktig del av diplomatens arbete. Diplomater anställda vid svenska ambassader och konsulat har bland annat i uppgift att ge service till svenska medborgare i utlandet.

Diplomater är anställda av regeringen och tillhör Utrikesdepartementet (UD).

Utlandsmyndigheternas uppgift är att bevaka, företräda och främja svenska intressen i de länder som de verkar i. I jobbet ingår att ge service till svenska medborgare, företag och organisationer samt att verka i frågor gällande utrikes- och säkerhetspolitik, bistånd och utveckling samt handel.

Ambassaden har också i uppgift att väcka intresse för Sverige, svenska värderingar samt svenska företag i värdlandet. Att informera om Sverige via exempelvis utställningar och seminarier ingår ofta i ambassadens uppgift. Att öka det kommersiella och det kulturella utbytet mellan länderna är en annan viktig uppgift för ambassaden.

Att bistå värdlandets medborgare i visum- och migrationsfrågor för Sverige ingår också i ambassadens uppgift.

Diplomater som arbetar vid konsulat har liknande arbetsuppgifter som de diplomater som arbetar vid ambassader fast tyngdpunkten ligger på service. Ambassader är ofta placerade i ett lands huvudstad medan konsulat oftast finns på andra orter i ett land.

I länder där Sverige inte har någon ambassad är det ofta ambassadören i ett närliggande land uppgift att på distans representera Sverige. Detta kan exempelvis ske genom att man som ambassadör regelbundet besöker landet. För vissa länder exempelvis Barbados, Haiti, Jamaica och Malta sköts förbindelserna av ambassadörer stationerade i Stockholm.

Diplomater arbetar även vid delegationer och representationer vid internationella organ som exempelvis vid EU i Bryssel, FN i New York och OECD i Paris. Vid delegationer och representationer har diplomaterna som uppgift inom att representera Sverige och bevaka Sveriges intressen samt att rapportera om organisationernas verksamhet.

Som diplomat har man flyttningsplikt viket innebär att man växlar mellan att arbeta i Sverige och i utlandet och man måste därför vara beredd på att byta arbetsplats ofta. Det är också viktigt att man som diplomat är beredd på att arbeta var som helst i världen där Sverige är representerat. Yrket kan vara särskilt krävande på vissa orter där säkerhet och hälsoförhållanden är bristfälliga.

Som diplomat utomlands representerar man Sverige och man förväntas uppträda som en god representant både under arbetstid och utanför arbetet i enighet med UD's etiska riktlinjer för utlandstjänstgöring.

Utbildning

Diplomater har ofta en juridisk utbildning i botten. Juridikutbildning finns att läsa på universiteten i Göteborg, Lund, Stockholm, Umeå, Uppsala och Örebro. Juristutbildningen omfattar 4,5 års studier och man studerar bl.a straffrätt, civilrätt, processrätt, förvaltningsrätt, offentligrätt och skatterätt. För antagning till juristutbildningen krävs grundläggande behörighet med särskild behörighet i samhällskunskap, historia och svenska.

Även andra högskolestudier kan ligga till grund för att senare kunna bli antagen till Diplomatprogrammet. Exempelvis kan man läsa Kandidatprogram i Freds- och Utvecklingsstudier på Uppsala Universitet.

Diplomater utbildas vid Regeringskansliet och Utrikesdepartementets (UD) diplomatprogram. Utbildningen omfattar två terminer och innehåller både teori och praktik. Inom utbildningen läser man språk och studerar bland annat utrikes- och säkerhetspolitik, internationellt utvecklingssamarbete, krishantering, EU-kunskap och migration samt asylfrågor. Studerande på Diplomatprogrammet får lön under sin utbildning.

För antagning till diplomatprogrammet krävs att man är svensk medborgare och att man har en akademisk examen på minst 180 högskolepoäng (3 års heltidsstudier). Man bör ha goda kunskaper om det svenska samhället samt vara väl insatt i internationella frågor. Mycket goda kunskaper i engelska samt kunskaper i ytterligare minst ett annat språk är ett krav.

En god analytisk förmåga samt att kunna uttrycka sig väl i tal och skrift är andra antagningskrav.

Utlandsstudier eller/och arbetslivserfarenhet från andra länder är meriterande vid ansökan. Urvalsprocessen sker genom ett skriftligt test, intervju och praktiska tester och övningar. Vid det skriftliga testet testas bland annat de sökandes analytiska förmågor samt kunskaper i det svenska samhället, internationella frågor och språkkunskaper. 

Bra grundläggande utbildning finns på flera av gymnasieskolans program.

Arbetsplats

Diplomater arbetar åt Utrikesdepartementet (UD) vid ambassader, representationer, delegationer och konsulat runt om i världen. Yrkestitlar som förekommer är bI a: Ambassadör, Konsul, Honorärkonsul, Honorär generalkonsul och attaché.

Som diplomat kan man arbeta vid någon av Sveriges cirka 100 utlandsmyndigheter t.ex på ambassader, representationer, delegationer och konsulat.

Övrigt

Persona non grata - en latinsk fras som syftar på en person som inte är välkommen.

I en formell diplomatiska mening får status som persona non grata appliceras på en diplomat eller en medlem av den diplomatiska personalen som bryter mot reglerna i det land som man besöker eller arbetar i.

En person som är diplomat har diplomatisk immunitet mot lagarna i landet. Men om diplomaten eller dess personal bryter mot landets lagar, kan den förklaras persona non grata och utvisas från landet. 

Visa mer
Visa mindre

  Få hjälp att hitta rätt utbildning

  Vill du få hjälp att hitta en utbildning som passar dig? Fyll i formuläret nedan så matchar vi samman dig med utbildningar som leder till yrket. Du får förslagen via vår systersajt, Studier.se.


  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

  Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
  Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
  OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.