Försvarsattaché

Försvarsattaché

En försvarsattaché är en officer placerad vid en diplomatisk beskickning, som oftast är en ambassad eller ett konsulat, hos en främmande stat med uppgift att följa med denna stats militära förhållanden och meddela hem sina erfarenheter. Det kan även ingå i uppgifterna att stödja den egna försvarsindustrin samt stödja de bilaterala förhållandena de olika ländernas försvarsmakter emellan.

En försvarsattaché kan komma ur vilken som helst av de svenska försvarsgrenarna och ska inte förväxlas med militärattaché, som alltid kommer ur armén. Vid vissa ambassader har varje försvarsgren sin egen attaché. I dessa fall används termerna militär- eller arméattaché, marinattaché samt flygattaché.

I Sverige tillhör attachéerna Försvarsmakten och hanteras av Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST).

Utbildning

För information om utbildning till detta yrke och till andra yrken inom FM hänvisas till Försvarsmakten.se.

Visa mer
Visa mindre

  Få hjälp att hitta rätt utbildning

  Vill du få hjälp att hitta en utbildning som passar dig? Fyll i formuläret nedan så matchar vi samman dig med utbildningar som leder till yrket. Du får förslagen via vår systersajt, Studier.se.


  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  3 liknande yrke(n)

  MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

  Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
  Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
  OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.