Yrkesofficer
Spela filmen

Yrkesofficer

En yrkesofficer har ett ansvarsfullt och varierande arbete. I yrkesrollen ingår att vara både lärare, fackman och chef.

Försvarsmaktens fyra huvuduppgifter är att försvara Sverige mot väpnat angrepp, hävda landets territoriella integritet, bidra till fred och säkerhet i omvärlden samt stärka det svenska samhället vid svåra påfrestningar i fred.

Förr fanns farorna längs gränsen. Numera är hoten ofta oförutsägbara och följer inte geografiska gränser. Därför har Sverige gått från invasionsförsvar till insatsförsvar. Det innebär ett mindre försvar som kan agera snabbt och samordnat vid olika insatser både inom och utanför Sverige.

Utlandsuppdrag är en obligatorisk del av officersyrket. En officer i svenska fredsbevarande styrkor arbetar med att skapa en drägligare tillvaro och tryggare framtid för befolkningen i några av dagens oroshärdar. Tillsammans med sina chefer gör officeren upp en utbildningsplan. Utefter den planerar officeren in sitt utlandsuppdrag.

Som officer måste man vara beredd att leda insatser med personal från både Sverige och andra nationer. Det ställer bland annat krav på såväl språkkunskaper som kulturell förståelse.

Det finns mer än 70 olika befattningar inom officersyrket.

Utbildning

För information om utbildningar till yrket, läs mer på Försvarsmakten.se

Framtidsutsikter

Försvarsmakten har genomgått en omfattande omorganisation och anslagen har minskat under senare år. Trots detta rekryteras nya officerare regelbundet. Försvarsmakten strävar efter att inte utbilda fler officerare än vad man räknar med att kunna anställa.

Arbetsmarknaden förväntas vara god för nya officerare om fem år. För erfarna officerare kommer det på fem års sikt sannolikt också att vara liten konkurrens om jobben, pga många pensionsavgångar.

Personliga egenskaper

Officersyrket är ett lagarbete och innebär att arbeta med människor. Officerare är beroende av varandra och av att varje person sköter sin uppgift. Det är därför viktigt att vara lyhörd, kunna samarbeta och vara ansvarsfull. Det är också ett självständigt arbete.

Alla officersyrken ställer krav på din flexibilitet samt på din fysik och dina personliga egenskaper.

Visa mer
Visa mindre

  Få hjälp att hitta rätt utbildning

  Vill du få hjälp att hitta en utbildning som passar dig? Fyll i formuläret nedan så matchar vi samman dig med utbildningar som leder till yrket. Du får förslagen via vår systersajt, Studier.se.


  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  94 Lediga jobb som yrkesofficer

  VISA FLER LEDIGA JOBB


  MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

  Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
  Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
  OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.