På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Yrkesofficer
Spela filmen

Yrkesofficer

En yrkesofficer har ett ansvarsfullt och varierande arbete. I yrkesrollen ingår att vara både lärare, fackman och chef.

Försvarsmaktens fyra huvuduppgifter är att försvara Sverige mot väpnat angrepp, hävda landets territoriella integritet, bidra till fred och säkerhet i omvärlden samt stärka det svenska samhället vid svåra påfrestningar i fred.

Förr fanns farorna längs gränsen. Numera är hoten ofta oförutsägbara och följer inte geografiska gränser. Därför har Sverige gått från invasionsförsvar till insatsförsvar. Det innebär ett mindre försvar som kan agera snabbt och samordnat vid olika insatser både inom och utanför Sverige.

Utlandsuppdrag är en obligatorisk del av officersyrket. En officer i svenska fredsbevarande styrkor arbetar med att skapa en drägligare tillvaro och tryggare framtid för befolkningen i några av dagens oroshärdar. Tillsammans med sina chefer gör officeren upp en utbildningsplan. Utefter den planerar officeren in sitt utlandsuppdrag.

Som officer måste man vara beredd att leda insatser med personal från både Sverige och andra nationer. Det ställer bland annat krav på såväl språkkunskaper som kulturell förståelse.

Det finns mer än 70 olika befattningar inom officersyrket.

Utbildning

För information om utbildningar till yrket, läs mer på Försvarsmakten.se

Framtidsutsikter

Försvarsmakten har genomgått en omfattande omorganisation och anslagen har minskat under senare år. Trots detta rekryteras nya officerare regelbundet. Försvarsmakten strävar efter att inte utbilda fler officerare än vad man räknar med att kunna anställa.

Arbetsmarknaden förväntas vara god för nya officerare om fem år. För erfarna officerare kommer det på fem års sikt sannolikt också att vara liten konkurrens om jobben, pga många pensionsavgångar.

Personliga egenskaper

Officersyrket är ett lagarbete och innebär att arbeta med människor. Officerare är beroende av varandra och av att varje person sköter sin uppgift. Det är därför viktigt att vara lyhörd, kunna samarbeta och vara ansvarsfull. Det är också ett självständigt arbete.

Alla officersyrken ställer krav på din flexibilitet samt på din fysik och dina personliga egenskaper.

Visa mer
Visa mindre

43 Lediga jobb

Markstridsskolan söker Stf Sektionschef på STA MOUT

Arbetsgivare / Ort: Försvarsmakten
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast idag
Publicerad: 2021-04-12
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Officer

Om jobbet
Om Markstridsskolan och sökande enhet Markstridsskolans (MSS) roll är att tillsammans med övriga delar av armén skapa förutsättningar för att markstridsförbanden skall kunna lösa sina tilldelade uppgifter på bästa sätt nationellt såväl som internationellt. MSS löser även uppgifter för hela Försvarsmakten såsom utveckling och anskaffning av soldatburen utrustning, eldhandvapen och understödsvapen. Inom ramen för detta utbildar Markstridsskolan Försvarsmaktens blivande chefer med hjälp av avancerade utbildningsanläggningar och med en gedigen kunskap. MSS är organiserad i fyra olika enheter; stab, utbildning, utveckling och träning. Den utlysta tjänsten är placerad vid Träningsavdelningen som är en del av Träningsenheten. Träningsavdelningen består av fem verksamhetsområden, Besättningsträningsanläggning (BTA), Ledningsträningsanläggning (LTA), StriSimPC, Stridsträningsanläggning fält (STA) samt Stridsträningsanläggning bebyggelse (STA MOUT). STA MOUT är en stridsträningsanläggning bestående av stadsmiljö (SIB nivå 3), instrumentering (STA Bebyggelse) samt instruktörsstöd. STA MOUT är dimensionerad för övning med kompani och är instrumenterad för bland annat simulering av verkan genom väggar, positionering av förbandet samt uppföljning med bild och ljud. Anläggningen är den största i sitt slag i Sverige. Vi ser en tjänstgöring vid MSS som en naturlig och självklar tid i alla arméofficerares militära karriär. Vi känner oss säkra på att en tjänstgöring vid MSS kommer att ge dig värdefull kunskap om det senaste och kommande inom Armén och Försvarsmakten. STA MOUT bedriver sin verksamhet i Kvarn, som kommer att spela en betydande roll i Arméns framtida uppgifter. Om tjänsten Att tjänstgöra som Stf Sektionschef på STA MOUT innefattar ansvar för planering och genomförande av övningar för de förband som nyttjar och tränar på anläggningen. Du är ett stöd för de instruktörer vi har på anläggningen och ansvarar för deras utveckling inom området. Tillsammans med dessa utvecklar du utbildningskoncept vid STA MOUT. Visst reglementsarbete förekommer i tjänsten. Sektionen har ett stort utbyte även med utländska förband där ett nyttigt kunskapsutbyte sker. Kvalifikationer - Yrkesofficer med inriktning markstrid, lägst Fanjunkare (OR 7). - Tidigare erfarenhet avseende planering, genomförande och utvärdering av övningar i pluton och kompani. - God kunskap avseende stridsteknik på plutons och kompaninivå. - God kunskap avseende MOUT på plutons och kompaninivå. - God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift både på svenska och engelska samt innehar körkort klass B. Meriterande - Batstabsmedlemskurs - GK SIB - IK FarbSIB - Färdighet i SUSA pluton/kompani Personliga egenskaper Vi söker dig som har ett gott ledarskap och en god utvecklad pedagogisk förmåga. Du är ansvarsfull, självständig kreativ, samarbetsvillig och utåtriktad. Du drivs av att vilja påverka på riktigt, sätta din prägel och att göra skillnad genom att dela dina samlade erfarenheter och kunskaper. Mycket stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet Anställningen Tjänstföringsform: Tillsvidareanställning Tjänstgöringsgrad: Heltid Tillträde: 210701 eller enligt överenskommelse Arbetsort: Kvarn, Motala Tjänsteresor: Förekommer nationellt och internationellt Välkommen med din ansökan senast 2021-04-10. Din ansökan ska innehålla CV och ett personligt brev där du förklarar varför just du är lämplig för tjänsten. Upplysning om tjänsten kan lämnas av C STA MOUT Kn Johan Eklöf, 070-605 51 41 Information om rekryteringsprocessen HR-Generalist Fredrik Ahlberg, 076-610 58 18 Fackliga representanter OFR/O Lars Kron, 013-19 52 04 Försvarsförbundet Bengt Lindlöf, 0500-46 54 74 Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. -------------------------------------------------------- Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: Markstridsskolan är en armégemensam skola för utveckling, utbildning och träning av arméns krigsförband. Markstridsskolan utbildar officerare och specialistofficerare, planerar och genomför övningar och tränar krigsförbanden i avancerade stridsträningsanläggningar. I nära samarbete med arméstaben och övriga förband utvecklar Markstridsskolan typförband, förmågor, metoder och materiel. Inom ramen för hela Försvarsmaktens tillväxt spelar Markstridsskolan en viktig roll i den pågående moderniseringen av armén. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv. Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Arbetsgivare
Försvarsmakten
Hemsida: http://www.forsvarsmakten.se/sv/
Ansökan
Ansök senast idag

Ansök här
VISA MINDRE

Taktikbefäl Bassamband OR 6/7

Arbetsgivare / Ort: Försvarsmakten
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 13 maj (1 dag kvar)
Publicerad: 2021-04-13
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Specialistofficer

Om jobbet
Sökande enhet UTV LUFT, TU Samband. UTV LUFT Flygstridskrafternas insatsförband kräver kontinuerlig utveckling för att insatsförmågan skall kunna vidmakthållas på kort sikt och för att operativ relevans bibehålls på lång sikt. UTV LUFT utvecklar och förbättrar grunden till insatsförbandens insatsförmågor. Verksamheten spänner från konceptutveckling till förmågeintroduktion vid insatsförbanden och från taktisk till stridsteknisk nivå. Enheten består av ett antal Taktik- och teknikutvecklingsavdelningar (TU) som utvecklar flygvapnets krigsförband och funktioner. TU Samband TU Samband stödjer med ledningssystemkompetens vid utveckling av flygvapnets krigsförband. • TU Samband stödjer alla avdelningar inom UTV Luft med ledningssystemkompetens vid utveckling av taktiska metoder för flygvapnets samtliga krigsförband, som inarbetas i styrande dokument, publikationer och andra handböcker. • TU Samband stödjer KFA och MOA i Flygstaben avseende utveckling av flygvapnets krigsförband inom ledningssystemområdet. Detta kan ske genom framtagande av underlag till t ex KFS och KFM. • TU Samband deltar i materielutvecklingsprocessen i syfte att medverka till att flygvapnets krigsförband tillförs lämplig ledningsstödsystemmateriel med hänsyn till det taktiska nyttjandet av krigsförbanden. • TU Samband utvecklar krigsförbanden i nära samverkan med respektive förband. • TU Samband inhämtar kunskap såväl nationellt som internationellt genom deltagande i studier, projekt, mässor, övningar och möten. Huvudsakliga arbetsuppgifter Taktikbefäl TU Samband deltar i utvecklingen av förmågor rörande sambands- och informationssystem i flygvapnets samtliga typförband, men med särskilt fokus på flygbasförbanden. Detta innebär i stort följande arbetsuppgifter: • Delta i framtagande av flygvapnets övergripande krav och målsättningar för sambandstjänsten. • Självständigt arbeta mot uppsatta mål för att utveckla flygvapnets bassambandstjänst. • Genomföra kvalificerad handläggning och beredning av ärenden inom sambands- och informationssystemtjänsten med tyngdpunkt på bassambandstjänst. • Samverka med förband, skolor, enheter, HKV, FS och FMV rörande utveckling av SIS-tjänsten. • Leda projekt och arbetsgrupper. • Delta i arbetsgrupper. • Stötta sektionschefen med att ta fram underlag för budgetering och verksamhetsplanering. • Arbetsleda inlånad personal (inget personalansvar). Kvalifikationer • Specialistofficer OR 6/7. • Goda kunskaper i svenska och engelska, såväl tal som i skrift. • God erfarenhet av sambandstjänst inom flygvapnets bassystem. • Kännedom om styrande dokument gällande både produktionsprocessen men även utvecklingsprocessen. • Krav B-körkort. Meriterande kvalifikationer • Erfarenhet av att leda egna projekt med stort ansvar. • Erfarenhet av att arbeta med utvecklingsfrågor. • Erfarenhet av stabsarbete inom ledningsområdet. • Erfarenhet och kunskap inom FTN. Personliga egenskaper På UTV LUFT värdesätts att man är utåtriktad med hög social kompetens och har lätt att knyta kontakter men även att kunna arbeta enskilt under vissa perioder. Övrigt om tjänsten Arbetsort Uppsala/Linköping. Anställningsformen är tillsvidare. Sysselsättningsgraden är heltid. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Upplysningar om tjänsten kan lämnas av: C UTV LUFT Övlt Jörgen Röstberg, [email protected], tfn 070-304 73 88. Stf C UTV LUFT Övlt Ingrid Biel, [email protected], tfn 070-567 71 17. C TU Samband UTV LUFT Örlkn Rickard Almlöf, [email protected], tfn 070-302 76 90 . Fackliga representanter OFR/O Ärna Peter Oscarson, tfn 018-19 63 68. OFR/S Håkan Wedin, tfn 070-351 96 40. SACO Johan Moilanen, tfn 018-19 69 75. SEKO Simon Uppgren tfn 072-395 68 13. Välkommen med din ansökan senast 2021-05-11. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. -------------------------------------------------------- Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning. Luftstridsskolan har fyra flygvapengemensamma skolor och utbildar bland annat framtida piloter inom Försvarsmakten. Förbandet leder och ansvarar även för krigsförbanden 16:e flygflottiljen samt 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljon. Luftstridsskolan har verksamhet på åtta orter spridda över hela landet och har sitt huvudsäte i Uppsala. Luftstridsskolan strävar ständigt efter att utveckla hur vi löser ställda uppgifter och vi är alltid beredda att klara nya utmaningar. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Arbetsgivare
Försvarsmakten
Hemsida: http://www.forsvarsmakten.se/sv/
Ansökan
Ansök senast 13 maj (1 dag kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Specialistofficer till Insatsstabens Underrättelse- och Säkerhetsavdelning

Arbetsgivare / Ort: Försvarsmakten
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 15 maj (3 dagar kvar)
Publicerad: 2021-04-29
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Specialistofficer

Om jobbet
Insatsstaben har till uppgift att stödja Försvarsmaktens Insatschef med relevant planerings-, genomförande-, och beslutstödsunderlag för ledning av Försvarsmaktens insatser både nationellt och internationellt.  Underrättelse- och säkerhetsavdelningen har också till uppgift att leda och samordna Försvarsmaktens operativa säkerhetstjänst i och utanför Sverige.  I detta arbete hanteras ett omfattande informationsunderlag med ett mycket högt krav på struktur och metodik.  Vi söker nu en specialistofficer i nivå OR 6-7 för tjänsten som stabsofficer och stridsledare SÄK.  Huvudsakliga arbetsuppgifter • identifiera uppkomna säkerhetsunderrättelsebehov och säkerhetsskyddsbehov • lämna stöd till operationsledaren (JOC) • följa upp pågående verksamhet • utgöra stabsresurs vid INSS J2  Kvalifikationer • specialistofficer med erfarenhet av säkerhetstjänst och/eller underrättelsetjänst • und-, eller säkutbildad, minst motsvarande GK UND, GK SÄK, BISC, SOK • körkort (B)  Meriterande kvalifikationer • internationell erfarenhet av säkerhetstjänst eller underrättelsetjänst på stabsnivå • erfarenhet av stabsarbete • vana av att jobba i IS UNDSÄK • erfarenhet om säkerhetsskyddstjänst eller säkerhetsunderrättelsetjänst i Försvarsmakten eller vid annan myndighet • god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska • fördjupade kunskaper i en eller flera områden inom säkerhetstjänsten • arbete i und/säk förband eller stab  För att lyckas i rollen behöver du ha god kunskap om Marinen och ledning av markterritoriell verksamhet i Försvarsmakten. Tidigare erfarenhet från tjänstgöring vid Marinstaben eller MR-stab kombinerat med erfarenhet från internationell tjänstgöring är exempel på bra erfarenhet för denna tjänst.  Personliga egenskaper För att trivas i rollen krävs att du är flexibel, mycket stresstålig och med en god förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt. Detta ställer krav på att du är metodisk och organiserad i ditt arbetssätt. Du trivs med en omväxlande arbetsmiljö där ett lugnt tempo snabbt kan förändras till det motsatta. Till största delen genomförs arbetet tillsammans med kolleger då många av arbetsuppgifterna gäller mer än en stridskraft. Det är dock viktigt att du är ansvarstagande över din tid och även kan arbeta självständigt. Självklart delar du Försvarsmaktens värdegrund. Vid urval kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper, lämpligheter och uppnådda resultat inom tidigare verksamhetsområden.  Övrigt Detta är en militär befattning OR 6-7 Tjänsten innebär resor både inom Sverige och utomlands. Tillträde snarast enl. ök. Vid eventuell återanställning som officer tillämpas 6 månaders provanställning. Befattningen är placerad på Högkvarteret i Stockholm. Välkommen med din ansökan senast 15 maj 2021.  För vidare information, välkommen att kontakta: Överstelöjtnant, Sektionschef Anders Rönning 08-788 75 00. Fackliga kontaktpersoner OFR/O HKV Arne Nilsson SACO HKV Camilla Robertsson Försvarsförbundet, OFR/S HKV Kjell Tetzlaff SEKO HKV Pia Almström Ovanstående nås på telefon 08-788 75 00 Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. -------------------------------------------------------- Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen. Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen. Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv. Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Arbetsgivare
Försvarsmakten
Hemsida: http://www.forsvarsmakten.se/sv/
Ansökan
Ansök senast 15 maj (3 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

IT-försvarsförbandet söker chef till förbandsträningsgrupp

Arbetsgivare / Ort: Försvarsmakten
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 16 maj (4 dagar kvar)
Publicerad: 2021-04-16
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Officer

Om jobbet
IT-försvarsförbandet (ITF) är Försvarsmaktens förmåga till väpnad strid på cyberarenan. Vi verkar för att försvara Försvarsmaktens ledningssystem genom både proaktiv uppsökande verksamhet och reaktiv hantering av IT-säkerhetsincidenter.   Huvudsakliga arbetsuppgifter Du kommer att verka som chef för förbandets nya grupp, förbandsträningsgrupp (FTG). Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att, tillsammans med handläggare, koordinera samt sammanhålla förbandets utbildningsverksamhet. Uppgifterna varierar ifrån att samverka med interna såväl som externa aktörer samt planera och strukturera utbildningar inom kompetensutveckling, både för befintlig personal och Försvarsmaktens nya värnpliktsinriktning, cybersoldat. Du ansvarar för ledning och styrning inom tidigare nämnda inriktningar. Då detta är en nystartad sektion finns det stora möjligheter för dig att vara högst delaktig i att utveckla verksamheten. Utöver detta kommer du även att verka som ställföreträdande chef för förbandets gemensamma stödavdelning.    Kompetenskrav • OF 2/3 alt. OR 7/8 • Utbildningserfarenhet av värnpliktiga/rekryter på chefsnivå • Erfarenhet om försvarsmaktens informations – och ledningssystem • B-körkort   Meriterande • Kunskap om försvarsmaktens lednings- och kryptosystem • Tidigare erfarenhet av samordning av utbilningar • Akademisk utbildning med relevant inriktning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. • Goda kontaktytor gentemot Försvarsmaktens skolverksamhet • Tidigare arbete inom drift av IT-system. • Tidigare erfarenhet av rollen som kompanichef eller motsvarande   Personliga egenskaper Du har ett genuint intresse för service, har en positiv inställning och är en lagspelare. Du trivs med att vara i en roll där du dagligen samverkar internt och externt i dina kontakter och du förstår betydelsen av ordning och reda samt känner dig trygg i din roll som utbildare. Du har ett högt säkerhetsmedvetande samt förstår vikten av att planera och strukturera ditt arbete, samtidigt som du stimuleras av att lösa uppgifter under tidspress. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.   Övriga krav Du bör inte berätta att du sökt tjänst hos IT-Försvarsförbandet för andra personer än dina närmast berörda. Anledningen till att vi ber dig vara återhållsam med informationen är att det finns tjänster vid förbandet som omfattas av sekretess. För anställning vid Försvarsmakten krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer nationell och internationell arbetsskyldighet. Tjänsten har kombattantstatus vilket innebär att du skall kunna hantera och bruka vapen. Denna utbildning får du hos oss. En säkerhetsprövning med registerkontroll och hälsokontroll kommer att genomföras före anställning.  Urvalsprocessen kommer att kompletteras med arbetspsykologiska tester. Vid arbete inom Försvarsmakten har du möjlighet att träna upp till tre timmar i veckan på arbetstid.     Fackliga kontaktpersoner vid FMTIS är: Telefon: Försvarsmaktens vxl 08-788 75 00 SACO Pär Lohman, OFR/O Hans Skoog, OFR/S Martin Sparr, SEKO Ola Markgren   Anställningsform: Tillsvidareanställning, 6 månaders provanställning tillämpas för dig som f n inte är anställd inom Försvarsmakten. Placeringsort: Enköping  Tillträde: Enligt överenskommelse.   Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta: Jonas, 0171-49 24 53   Välkommen in med din ansökan senast den 16 maj Din ansökan skall innehålla CV samt ett personligt brev där du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav. Ansökan skickas till: [email protected], ange referens ”2104” på din ansökan.     Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.   Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. -------------------------------------------------------- Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om. Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften – i Sverige och utomlands. Förbandet har över 1 600 medarbetare på mer än 30 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Arbetsgivare
Försvarsmakten
Hemsida: http://www.forsvarsmakten.se/sv/
Ansökan
Ansök senast 16 maj (4 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Chef ledningsplatstropp till Transportflygskvadronen

Arbetsgivare / Ort: Försvarsmakten
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 16 maj (4 dagar kvar)
Publicerad: 2021-04-22
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Officer

Om jobbet
Transportflygskvadronen söker dig som stimuleras av växlande arbetsuppgifter och eget ansvar, samt vill vara med och bidra till Sveriges transportflygförmåga. Du har ett intresse av teknik och teknisk tjänst i FM och du vill fördjupa dina kunskaper inom ledning/samband- och logistiktjänst. Om förbandet Transportflygskvadronen tillhandahåller taktiskttransportflyg med Tp 84 (C-130 Hercules) både nationellt och internationellt. Förbandets uppgift är att transportera materiel och personal, samt luftburen försörjning och taktisk transport. Ledningsplatstroppen ansvarar för skvadronens logistik, lednings- och sambandssystem samt expeditionstjänst. Tillsammans med övriga delar på skvadronen är ledningsplatstroppen ett stöd inför och under både övning och insats. Befattningen ger dig möjlighet att utvecklas som officer. Huvudsakliga arbetsuppgifter Till vardags i fredsorganisationen kommer arbetsuppgifterna att vara av varierande karaktär där du kommer att få stödja med de arbetsuppgifter som transportflygskvadronen genomför. Du ingår i skvadronsstaben som leds av stabschef. Du leder ledningsplatstroppen vars arbetsuppgifter är att ansvara för skvadronsstabens materiel, förnödenhetsförsörjning, sambands- och expeditionstjänst, samt medverka ikrigsförbandsutveckling. I krigsorganisationen tjänstgör du som kommendant åt skvadronen. I rollen leder du och följer upp de olika funktionerna vid skvadronen, samt stödjer stabschefmed underlag för stridsvärdesrapportering och förnödenhetsläget. Du tjänstgör i din ordinarie krigsbefattning vid FM övningar. Kvalifikationer • Officersexamen, OF 2 • B-körkort för manuell växellåda Meriterande kvalifikationer • Officersexamen med inriktning logistik eller ledningssystem. • God erfarenhet av stabstjänst • Erfarenhet av logistik vid insats • Förmåga i det engelska språket motsvarande STANAG 6001 3,3,3,3. Personliga egenskaper Du måste kunna arbeta strukturerat och självständigt under varierande fysiska och psykiska förhållanden. Duär en problemlösare med god analytisk förmåga. Du tror på människors lika värde, har demokratiska värderingar och är beredd på att tjänstgöra både nationellt och internationellt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se) Övrigt Anställningsform: Tillsvidareanställning Sysselsättningsgrad: Heltid 100% Arbetsort: Såtenäs Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse FM tillämpar individuell lönesättning. Befattningen innebär genomförande av tjänsteresor, deltagande i utbildning och övning i krigsorganisation. Friskvård och fysisk träning är en naturlig del av vardagen och för vissa befattningar ställs särskilda krav på fysisk förmåga. Upplysningar om befattningen lämnas av: Pia Johansson, 0510 - 47 74 01 Rickard Svensson, 0510 - 47 79 77 Fackliga företrädare OFR/O, Jan Möller, tfn 0704 – 614 400 OFR/S, Per Gunnarsson, tfn 0510 - 47 77 08 SACO, Ulf Svensson, tfn 0510 - 47 74 63 SEKO, Kurt Ragnarsson, tfn 0510 - 47 78 78. Sista ansökningsdag Välkommen med din ansökan senast 2021-05-16. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. -------------------------------------------------------- Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: På Skaraborgs flygflottilj, F 7, baserar två Gripendivisioner för insats och utbildning av svenska och utländska Gripenpiloter. Med Tp-84 Hercules genomför vi nationella och internationella transportinsatser. Våra radarspanings- och signalspaningsflygplan baserar på Malmen medan statsflyget baserar på Arlanda för transport av Hovet och regeringen. F 7 genomför grund- och befattningsutbildning av pliktinkallade rekryter. Vi ansvarar även för Gripensupporten i Thailand och för den svenska personalen vid det internationella transportflygsamarbetet Heavy Airlift Wing i Ungern. Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Arbetsgivare
Försvarsmakten
Hemsida: http://www.forsvarsmakten.se/sv/
Ansökan
Ansök senast 16 maj (4 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE
VISA FLER LEDIGA JOBB


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.