På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy

Jag förstår

Medlare

Medlare

Medlare hjälper till att hitta en lösning i en konfliktsituation.

Medling - är en metod som används för att lösa konflikter och bearbeta relationen mellan parter som inte är överens med varandra. Medlaren är opartisk och neutral. Hen hjälper parterna att gå igenom en konfliktlösningsprocess. Under medlingens gång arbetar man med relationen och kommunikationen mellan parterna samt vid behov även med enskilda sakfrågor. Målet med medlingen är både att lösa de problem som ligger till grund för konflikten och vända den negativa konfliktspiralen så att parterna kan lägga konflikten bakom sig.

Medling är inte bara ett begrepp utan en väl etablerad konflikthanteringsmetod med brett forskningsstöd. Medling i egentlig bemärkelse är än så länge en tämligen ovanlig metod för att hantera konflikter i Sverige men har i över 40 år etablerat sig i USA, Storbritannien, Australien och flera av våra nordiska grannländer. Medling är en av de få metoderna att hantera konflikter, utanför det rättsliga systemet, som är akademiskt utvärderat och effektivt.

Medling kan användas på arbetsplatser, men också för att lösa svårlösta konfliker mellan vänner, grannar och inom familjer, t.ex mellan makar, syskon eller mellan föräldrar och barn.

Vem kan agera som medlare?
Tjänstemän inom Social tjänsten, som oftast har Socionomutbildning i grunden, psykologer, beteendevetare men också ibland även lekmän.

Om medling vid brott, läs på Socialstyrelsens hemsida.

Utbildning

Utbildning till Medlare finns idag hos flera privata utbildnngsanordnare, där utbildningens innehåll bygger ofta på de värderingarna som NVC, "Nonviolent Communication" står för.

Visste du att...?
Det finns ett ordspråk/talesätt: “En knuten näve kan varken ge eller ta.“

Lilla ordboken
Serieotrohet - ett fenomen när man tittar på ett avsnitt av en TV-serie utan att ens partner, som följer samma serie, är med. Källa: sprakochfolkminnen.se/sprak/nyord.

Länktips

6 liknande yrke(n)

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.