Medlare

Medlare

Medlare hjälper till att hitta en lösning i en konfliktsituation. Medling är en metod som används för att lösa konflikter och bearbeta relationen mellan parter som inte är överens med varandra.

Medlaren är opartisk och neutral. Man hjälper parterna att gå igenom en konfliktlösningsprocess. Under medlingens gång arbetar man med relationen och kommunikationen mellan parterna samt vid behov även med enskilda sakfrågor. Målet med medlingen är både att lösa de problem som ligger till grund för konflikten och vända den negativa konfliktspiralen så att parterna kan lägga konflikten bakom sig.

Medling är inte bara ett begrepp utan en väl etablerad konflikthanteringsmetod med brett forskningsstöd. Medling i egentlig bemärkelse är än så länge en tämligen ovanlig metod för att hantera konflikter i Sverige, men har i över 40 år etablerat sig i USA, Storbritannien, Australien och flera av våra nordiska grannländer.

Medling är en av de få metoderna att hantera konflikter, utanför det rättsliga systemet, som är akademiskt utvärderat och effektivt.

Utbildning

Tjänstemän inom Social tjänsten, som oftast har Socionomutbildning i grunden, psykologer, beteendevetare men också ibland även lekmän.

Utbildning till Medlare finns idag hos flera privata utbildningsanordnare, där utbildningens innehåll bygger ofta på de värderingarna som NVC, Nonviolent Communication står för.

Arbetsplats

Medling kan användas på arbetsplatser, men också för att lösa svårlösta konflikter mellan vänner, grannar och inom familjer, t.ex mellan makar, syskon eller mellan föräldrar och barn.

Youtube

Manipulera fram goda relationer
(Henrik Fexeus)

Visa mer
Visa mindre

  Få hjälp att hitta rätt utbildning

  Vill du få hjälp att hitta en utbildning som passar dig? Fyll i formuläret nedan så matchar vi samman dig med utbildningar som leder till yrket. Du får förslagen via vår systersajt, Studier.se.


  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

  Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
  Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
  OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.