På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Jurist Spela filmen

Jurist

En jurist är expert på att analysera och lösa juridiska problem och tolka lagar och avtal. "Juridiska arbetsuppgifter" finns i alla branscher.

Vanligast är att som jurist göra utredningar, förhandla, granska eller upprätta kontrakt och andra rättsliga handlingar.

Arbetsuppgifterna skiftar väldigt mycket beroende på vilket område man jobbar inom. Man kan t.ex jobba som Idrottsjurist, Förtagsjurist, Verksjurist, Affärsjurist eIIer så kan man arbeta som Utredare på någon myndighet, t.ex som Utredare på Försäkringskassan elIer som Civil utredare hos Polisen.

Jurister kan eventueIIt även få uppdrag som konkursförvaItare. Som jurist kan man också specialisera sig inom offentlig rätt (ex.migrations- och barnrätt).

ViII man undervisa i juridik på gymnasiet, kan man genom KPU (Kompletterande pedagogisk utbiIdning) bIi behörig Iärare i juridik på gymnasiet, se information om yrket ÄmnesIärare.

Andra yrken som man kan vara verksam inom med grundutbiIdning "jurist" - är Kronoinspektör, Ombudsman och God man.

Arbetsuppgifter

Basen för juristen arbete är att samla, läsa in och bearbeta juridiskt material som lagtexter, förordningar, avtal och vägledande beslut för att finna de rättsregler och den tillämpning som ska användas för att lösa problemet.
Ofta presenterar juristen lösningen skriftligt och redovisar vad man kommit fram till vid en föredragning eller förhandling. Man bör ha lätt för att uttrycka sig både muntligt och skriftligt.
Att förhandla och företräda ett någon är ett viktigt inslag i juristers arbete. Juristen företräder sin uppdragsgivare när avtal och kontrakt ska tecknas. Juristen kan företräda en privatperson, organisation eller en folkgrupp.
Att fatta beslut hör till arbetet för många jurister. Ofta rör det sig om beslut som får stor betydelse för andra människors liv, arbete och ekonomi eller medborgarskap och för den som fattar beslutet innebär det ett stort ansvar.
Att ge råd till uppdragsgivaren ingår också ofta i juristen arbete. Det kan ex gälla avtal eller tvister. Juristen bör ha utmärkta kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska språket. Logiskt och sakligt tänkande är också viktigt. En jurist bör även kunna skapa kontakt med och lyssna på andra människor samt sätta sig in i deras situation.

Jurister arbetar inom diverse olika verksamheter - exempelvis på KFM, på Datainspektionen och som Konsumentvägledare, Konsumentombud och som Barn- och elevombudet
Skolinspektionen eller som DO.

Yrkesporträtt
Möt kommunjuristen Markus.

Utbildning

Högskoleutbildning krävs. Juristprogrammet på svenska högskolor/universitet motsvarar 4,5 års studier på heltid. Juristprogrammen som ges på de olika lärosätena leder till en juristexamen (Engelsk benämning Master in Laws, LLM) som är en yrkesexamen och utbildningar på juristprogrammet på olika svenska lärosäten ska betraktas som likvärdiga.
Upplägget mellan de olika universiteten ser dock lite olika ut. T.ex. skiljer sig upplägget mellan Stockholm och Uppsala ganska mycket: i Uppsala arbetar man i olika basgrupper och har terminstentor & i Stockholm är varje termin uppdelad i olika kurser (uppgift från mars 2017). 
Läs gärna i utbildningsplanerna för de olika lärosätena: 

^^Lunds Universitet erbjuder även UJIK, Utvidgad Juridisk Introduktionskurs. Alla söknade med grundläggande behörighet antas till UJIK och de 20 bästa erbjuds plats på juristprogrammet. UJIK är en bra chans för sökande med längre gymnasiebetyg/högskoleprov att komma in.
Vid Uppsala universitet (i Uppsala och/eller i Visby) ges en ettårig kurs, Juridiskt Grundår, 60hp där studenter med betyget VG (välgodkänt) efter avslutad kurs, ges tillträde till andra året på Juristprogrammet i Uppsala. Läs mer på:
uu.se/utbildning

Uppsala Universitet erbjuder Juridiskt grundår (uppgift från jan 2018), för mer info se www.uu.se/utbildning.

Se gärna också två korta videofilmer om juristutbildningen, snabblänkar till filmerna finner du här och här.

Framtidsutsikter

Arbetsförmedlingen bedömer att det blir fortsatt balans mellan utbud och efterfrågan på jurister både under det närmaste året och på fem till tio års sikt. Jurister har under många år haft en mycket stabil arbetsmarknad och den förväntas fortsätta att vara så även framöver.

Övrigt

* Stockholms Universitet erbjuder även en 120 hp = tvåårsstudier på heltid Kompletterande utbildning för utländska jurister (uppgift från mars 2017); Se gärna även yrkespresentation utlandsk akademiker;

**Uppsala och Lund tillhör till de så kallade "studentstäderna" med aktivt studentliv. Om man vill läsa på ett lärosäte där man kan delta i "kår-aktiviteter" och för övrigt vara aktiv i "studentlivet" utanför studierna, rekommenderas det i första hand att söka juristprogrammet i Uppsala eller till Lund.

Juristexamen kan till engelska översättas som Degree of Master of Laws.

En jurist kan vidareutbilda sig (genom studier och praktik) och bli t.ex en rådman, en tingsfiskal eller en domstolssekreterare i en domstol. Den gemensamma nämnaren för medarbetare inom Sveriges Domstolar är att man får sätta sig in i de mest skiftande arbetsområden, ha kopplingen till verkligheten, vårt samhälle och människor.

Med juristexamen kan man på sikt bli bland annat Domare, Åklagare, Advokat eller Kronofogde.
Se också även följande yrkespresentationer: paralegal, verksjurist, företagsjurist, affärsjurist och internationell rättsvetare.

Exempel på arbetsplatser och arbetstitlar
Som utbildad jurist kan man bl.a arbeta som Processförare/Processledare på Rättsavdelningen inom en myndighet, ex. på Försäkringskassan;
som Organisationsjurist på Domstolsverket;
som Familjerättsjurist eller Arbetsrättsjurist på advokatbyråer;
som Jurist hos allmänna domstolar, privata företag eller hos Förvaltningsdomstolen;
som Utredare inom kommuner och Offentliga förvaltningar eller hos Myndigheter, ex. hos Valmyndigheten;
som Förrättningslantmätare på Lantmäteriet;
som Verksjurist på t.ex Arbetsmiljöverket;
som Affärsjurist hos privata företag;
som Miljöjurist hos Miljörättsbyråer;
som Föredragande/Beredningsjurist hos Kammarkollegiet;
som Företagsjurist hos privata företag, bl.a hos rekryterings- och bemanningsföretag;
som Försäkringsjurist hos försäkringsbolag;
som Juridisk ombudsman hos Barnombudsmannen;
som Jurist/Inspektör eller som Förvaltningsjurist hos IVO;
som Förvaltningsjurist, anställd av en kommun, av Datainspektionen, Finansinspektionen, Spelinspektionen eller på ex. Transportstyrelsen och som Biträdande jurist inom olika stiftelser/bolag, hos privata företag och på juristkontoren;
som Kommunjurist på kommunledningskontoren, statsdelsförvaltningar och kommunala bolag.

Lilla ordboken

  • OSL = Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - är en svensk lag som trädde i kraft sista juni 2009. Den ersatte sekretesslagen (1980:100). OSL är en omarbetning av sekretesslagen i syfte att göra regleringen mer lättförståelig och lättillämpad. Innehåll i OSL - se bl.a lagen.nu/2009:400
  • Framtidsfullmakt - fullmakt som börjar gälla först när fullmaktsgivaren inte längre kan ta hand om sina personliga & ekonomiska affärer. Källa: sprakochfolkminnen.se

 

Visste du att...?

Cirka 16 tusen personer lever i Sverige idag under hot om våld och har de så kallade "skyddade personuppgifter"; ca 1 600 av dem har en starkare form av skydd som innebär bl a att det ej finns någon bostadsadress registrerad för de personerna (uppgift från februari 2018). En stor del av de personer som i Sverige lever under hot är kvinnor som har utsatts för våld eller hot om våld från sina f d manliga partners: makar eller pojkvänner.

Länktips

Visa mer
Visa mindre

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.