På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Verksjurist
Spela filmen

Verksjurist

Arbetet som verksjurist innebär handläggning av förvaltningsrättsliga ärenden, avseende t.ex krigsmateriellagstiftningen eIIer studiestödsrättsIiga ärenden. 

ArbetspIatser för verksjurister finns främs inom statIiga myndigheter såsom CSN (CentraI Studiestödsnämnd), ArbetsförmedIingen, Migrationsverket, Skatteverket, ISP (Svensk myndighet för kontroll av vapenexport)
och Trafikverket.

Verksjurister planerar, leder, följer upp och samordnar juridiskt arbete inom en myndighet.

Verksjurister arbetar också med intern rättslig rådgivning inom "sin" myndigheten och har många kontakter med såväl andra myndigheter som aIImänheten och företag. I arbetet kan ingå att hålla i utbildningar och delta som expert i olika projekt, såväl nationell som internationellt.

Som verksjurist inom Försvarsmakten ansvarar man för tillsynsbesök hos de företag som tillverkar eller säljer krigsmateriel.

Personliga egenskaper som krävs är att man är en ansvarstagande, noggrann och strukturerad person som är van att arbeta självständigt, som har god samarbetsförmåga och är mån om att ge god service och har även en pedagogisk förmåga att kommunicera svåra juridiska frågor på ett lättbegripligt sätt.

SpecieIIa krav på vissa arbetspIatser kan stäIIas: t.ex för att kunna arbeta på ISP krävs det svenskt medborgarskap, eftersom anställning som verksjurist på ISP är säkerhetsklassad.

UtbiIdning

För att kunna få anstäIIning som verksjurist krävs den en juris kandidatexamen och flerårig erfarenhet av att arbeta med juridiska frågor, gärna från någon statlig myndighet. Man ska har goda kunskaper i förvaltningsrätt. Det är därför meriterande om man har fullgjord notarietjänstgöring eller har annan erfarenhet av domstolsarbete. Du har en god förmåga att uttrycka dig muntligt och skriftligt på såväl svenska som engelska. 

Framtidsutsikter

Arbetsförmedlingen bedömer att det blir fortsatt balans mellan utbud och efterfrågan på jurister både under det närmaste året och på fem till tio års sikt. Jurister har under många år haft en mycket stabil arbetsmarknad och den förväntas fortsätta att vara så även framöver.

Övrigt

Juristexamen kan till engelska översättas som Degree of Master of Laws.

Lilla ordboken
MBL - Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, som reglerar den kollektiva arbetsrätten, vars namn syftar på lagens målsättning om att främja arbetstagarsidans medbestämmande över arbetsvillkor och företagsledning. Källa: Riksdagen.se.

Länktips

Visa mer
Visa mindre

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.