På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Verksjurist
Spela filmen

Verksjurist

Arbetet som verksjurist innebär handläggning av förvaltningsrättsliga ärenden, avseende t ex krigsmateriellagstiftningen eller studiestödsrättsliga ärenden. 

Verksjurister planerar, leder, följer upp och samordnar juridiskt arbete inom en myndighet.

Verksjurister arbetar också med intern rättslig rådgivning inom sin myndigheten och har många kontakter med såväl andra myndigheter som allmänheten och företag. I arbetet kan ingå att hålla i utbildningar och delta som expert i olika projekt, såväl nationell som internationellt.

Som verksjurist inom Försvarsmakten ansvarar man för tillsynsbesök hos de företag som tillverkar eller säljer krigsmateriel.

Utbildning

Juristprogrammet på högskolor/universitet motsvarar 4,5 års studier på heltid. Juristprogrammen som ges på de olika lärosätena leder till en juristexamen som är en yrkesexamen och utbildningar på juristprogrammet på olika lärosäten ska betraktas som likvärdiga. Juristutbildningens upplägg kan dock skilja sig mellan de olika universitet.

En bra grundutbildning får du på gymnasiets Ekonomiprogrammet, inriktning Juridik, Samhällsvetenskapsprogrammet eller Naturvetenskapsprogrammet, inriktning Naturvetenskap och Samhälle.

Det krävs också flerårig erfarenhet av att arbeta med juridiska frågor, gärna från någon statlig myndighet. Man ska har goda kunskaper i förvaltningsrätt. Det är därför meriterande om man har fullgjord notarietjänstgöring eller har annan erfarenhet av domstolsarbete. Du har en god förmåga att uttrycka dig muntligt och skriftligt på såväl svenska som engelska.

Speciella krav på vissa arbetsplatser kan ställas, t ex för att kunna arbeta på ISP krävs det svenskt medborgarskap eftersom anställning som verksjurist på ISP är säkerhetsklassad.

Framtidsutsikter

Arbetsförmedlingen bedömer att det blir fortsatt balans mellan utbud och efterfrågan på jurister både under det närmaste året och på fem till tio års sikt. Jurister har under många år haft en mycket stabil arbetsmarknad och den förväntas fortsätta att vara så även framöver.

Personliga egenskaper

Personliga egenskaper som krävs är att man är en ansvarstagande, noggrann och strukturerad person som är van att arbeta självständigt, som har god samarbetsförmåga och är mån om att ge god service och har även en pedagogisk förmåga att kommunicera svåra juridiska frågor på ett lättbegripligt sätt.

Arbetsplats

Arbetsplatser för verksjurister finns främst inom statliga myndigheter som CSN, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Skatteverket, ISP (Svensk myndighet för kontroll av vapenexport) och Trafikverket.

Lilla ordboken

Äktenskapsförord - ett skriftligt avtal mellan äkta makar, som bestämmer vad som ska vara enskild egendom eller giftorättsgods. Äktenskapsförordet kan upprättas före eller under äktenskap. Det som enligt ett äktenskapsförord ska vara enskild egendom ingår inte i en bodelning. Äktenskapsförordet måste registreras hos Skatteverket för att bli giltigt. Om man vill häva ett äktenskapsförord räcker det inte med att riva det gamla, utan ett nytt måste upprättas och registreras.

Visa mer
Visa mindre

8 Lediga jobb

Chefsjurist tillika chef för Rättsfunktionen

Arbetsgivare / Ort: Länsstyrelsen i Jämtlands län
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tills vidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 24 oktober (5 dagar kvar)
Publicerad: 2021-09-23
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Verksjurist

Om jobbet
Tillsammans för en hållbar framtid! Länsstyrelsens cirka 250 medarbetare arbetar med respekt, professionalitet och öppenhet för länets invånare. Länsstyrelsen består av sju enheter. En av dessa är Enheten för lednings- och verksamhetsstöd som består av ett 40-tal medarbetare med arbetsområden som ekonomi, upphandling, HR, kommunikation, IT, intern service, arkiv, diarium samt ärendehandläggning inom förvaltning och juridik. Arbetsbeskrivning Vi söker nu efter en chefsjurist tillika chef för Rättsfunktionen, som är en del av Enheten för lednings- och verksamhetsstöd. Hos Rättsfunktionen arbetar jurister, förvaltningshandläggare, registratorer, arkivarier och en samordnare, totalt 13 medarbetare. Som chef för Rättsfunktionen leder du medarbetarna mot uppsatta mål och har personal-, verksamhets-, budget- och arbetsmiljöansvar. Du skapar förutsättningar för medarbetarnas utveckling och resultat i förhållande till myndighetens vision och verksamhetens mål. Genom ett coachande och tillitsfullt ledarskap skapar du ett stimulerande och positivt arbetsklimat i verksamheten. Förutom att leda enheten har du som chefsjurist ett övergripande ansvar för att stödja organisationen med att tolka och tillämpa de lagar och författningar som styr verksamheten på ett enhetligt och rättssäkert sätt. Du håller myndigheten underrättad om rättsutvecklingen inom länsstyrelsens verksamhetsområden samt deltar i nationella länsstyrelsegemensamma nätverk. Du handlägger och beslutar också egna ärenden inom Rättsfunktionen. Några av de ärenden som handläggs är: Överklagande av kommunala beslut inom plan- och bygglagen och miljöbalken, markupplåtelser på statens mark ovan odlingsgränsen, administration av allmänna val, tävlingar på väg och lokala trafikföreskrifter med flera. Myndighetens verksamhet består av nästan alla politikområden samt många frågor om förvaltningsrätt och offentlighet och sekretess. Dina kvalifikationer • Juristexamen med notariemeritering, eller av myndigheten bedömd likvärdig kompetens. • Erfarenhet av chefs- eller ledarskap, samt utvecklingsarbete med andra medarbetare. • Mycket goda kunskaper och erfarenhet av arbete inom några av de rättsområden som är relevanta för länsstyrelsens verksamhet; exempelvis förvaltningsrätt, plan- och bygglag, miljörätt och offentlighets- och sekretesslag. • Flerårig och välmeriterad erfarenhet av rättstillämpning och kvalificerat juridiskt arbete från annan myndighet eller offentlig verksamhet/domstol. Dina personliga egenskaper är viktiga för oss och vi söker därför dig som har förmåga att utöva ett närvarande och lyhört ledarskap där du stödjer, utvecklar och engagerar dina medarbetare och skapar delaktighet. I ditt ledarskap tydliggör du övergripande mål, uppdrag, uppgifter och prioriteringar för medarbetarna. Du är stabil, prestigelös och är bra på att samarbeta både internt och med externa aktörer. När du identifierar trender och förändringar i omvärlden kan du bedöma hur dessa kan komma att påverka länsstyrelsens verksamhet. Du har ett positivt förhållningssätt, kan fatta beslut och är bra på att prioritera och delegera. Du kan snabbt sätta dig in i olika rättsliga områden samt har förmåga att se kärnfrågan i en bred fråga med många infallsvinklar. Vi ser att du har mycket god förmåga att bygga förtroende och långsiktiga relationer, att kommunicera utifrån mottagarens behov och skapa engagemang och delaktighet i organisationen. Självklart delar du länsstyrelsens värdegrund att behandla alla med respekt, professionalitet och öppenhet samt tar ansvar för att myndighetens utövande görs med rättssäkerhet, effektivitet och tydlighet i fokus. Övrigt Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning sex månader kan bli aktuell. Omfattning: Heltid. Tillträde: Snarast efter överenskommelse. Då tjänsten är säkerhetsklassad krävs svenskt medborgarskap, säkerhetsprövning och registerkontroll kommer att genomföras och du kommer att ingå i länsstyrelsens krisorganisation. I den här rekryteringen samarbetar vi med Novare Public. För frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta rekryteringskonsult Anne Boberg, tel 073-515 51 29 alt mail [email protected] Välkommen med din ansökan, CV och personligt brev senast söndagen 24 oktober 2021. Urval och kallelse till anställningsintervju kan komma att ske fortlöpande. Ansökan görs via rekryteringssystemet ReachMee. Ansök genom att klicka på knappen Ansök längst ner på sidan. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Länsstyrelsen är regeringens representant på regional nivå och har som uppdrag att utveckla länet, att verka för att de nationella politiska målen får genomslag i länet och att vara förvaltningsmyndighet. Respekt, professionalitet och öppenhet är vägledande i vårt arbete och vårt förhållningssätt till varandra, medborgarna och andra intressenter. Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten, bland annat värdesätter vi kunskaper i sydsamiska. Läs mer på vår hemsida http://www.lansstyrelsen.se/jamtland Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd
Ansökan
Ansök senast 24 oktober (5 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Jurister i början av sin karriär till Tillväxtverket

Arbetsgivare / Ort: Tillväxtverket
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 3 månader – upp till 6 månader
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 25 oktober (6 dagar kvar)
Publicerad: 2021-10-11
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Om jobbet
Är du i slutet av din juristutbildning eller i början av din karriär? Vill du arbeta med ett samhällsviktigt och spännande uppdrag? Se hit för då kan du vara den vi söker. Vi på Tillväxtverket arbetar för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i alla delar av Sverige. Det gör vi genom att stärka företag och regioner. Vi erbjuder kunskap, nätverk och finansiering. Det ger direkt nytta till företag, och också förutsättningar för företag och regioner att möta framtidens utmaningar. Tillväxtverket är nationell myndighet med regional närvaro på nio orter. Ett Sverige med fler företag som vill, kan och vågar är vår vision. Rättsavdelningen ansvarar för att tillhandahålla allmän juridisk konsultation, myndighetens registratur och arkiv samt att utveckla och driva myndighetens regelstyrning. Rättsavdelningen ser även till att de regelverk och rutiner som myndigheten disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för företag och medborgare. Vi söker nu tre målinriktade och noggranna jurister i början av sin karriär som framförallt ska arbeta med och ge stöd i sekretessprövningar och utlämnandefrågor. Andra arbetsuppgifter kan vara grundläggande rättsutredningar inom framför allt offentlighet och sekretess och förvaltningsrätt. Även administrativa uppgifter på enheten kan förekomma. Om tjänsten Den 21 oktober 2021 ändras sekretessreglerna avseende korttidsstödet vilket innebär att beslut blir offentliga och därmed kan begäras ut av allmänheten. I din roll kommer du att ge stöd vid sekretessprövningar och i utlämnandefrågor. Du kommer även att självständigt hantera begäran om utlämnande av allmänna handlingar i ärenden avseende korttidsstödet. Andra förekommande arbetsuppgifter kan vara grundläggande rättsutredningar inom framför allt offentlighet och sekretess samt förvaltningsrätt. Även administrativa uppgifter på enheten kan förekomma. Vi söker dig som har: • Du har examen inom, eller läser sista året på en juristutbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig • Mycket god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift Följande är meriterande: • Arbetslivserfarenhet av juridiskt arbete inom offentlig förvaltning • Erfarenhet av att arbeta med utlämnandefrågor och sekretesshantering • Arbetslivserfarenhet som jurist på myndighet Som person Vi söker dig som är van och trivs med att arbeta självständigt och stundtals i högt tempo. Du är noggrann, målinriktad och uthållig. Som person är du serviceinriktad och har lätt för att samarbeta med andra. Anställningsform och sista ansökningsdag Anställningen är tidsbegränsad med start omgående till och med den 31/12 2021 med eventuell möjlighet till förlänging. Tjänstgöringsgrad kan anpassas efter den sökande. Sista ansökningsdag är den 25/10 2021 och vi gör löpande urval, så välkommen med din ansökan redan idag! Din placeringsort kommer antingen vara Stockholm, Malmö eller Östersund och du behöver ha möjlighet att hämta dator och telefon vid någon av dessa orter. En stor del av arbetet kommer att bedrivas hemifrån, upplägg förankras med chef. Mer information och kontakt För mer information om arbetsuppgifterna är du välkommen att kontakta Caroline Tälle, tel 08- 681 93 21 gruppchef dokumenthantering och verksjuridik. Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av HR-strateg Martin Hedlund, tel 08-681 65 83. Fackliga företrädare är Ulrika Åberg, Saco, tfn 08-681 77 39 och Johan Thorell, ST, tfn 08-681 66 01. Välkommen med din ansökan för att skapa din och Sveriges framtid!
Arbetsgivare
Tillväxtverket
Hemsida: http://www.tillvaxtverket.se/
Ansökan
Ansök senast 25 oktober (6 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Verksjurister

Arbetsgivare / Ort: Skogsstyrelsen
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tills vidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 25 oktober (6 dagar kvar)
Publicerad: 2021-10-05
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Verksjurist

Om jobbet
Beskrivning Är du jurist och kan frågor med inriktning på miljörätt och EU-rätt? Har du juridisk kompetens utifrån att ha arbetat kvalificerat med miljöbalken, förvaltningsrätt, regeringsuppdrag, frågor med EU-rättslig anknytning och kanske tidigare bistått en organisation med juridiska analyser av lagstiftning på EU-nivå? Det händer mycket i juridiska frågor inom det skogliga området varför vi behöver förstärka Rättsenheten på Skogsstyrelsen med fler verksjurister. Här arbetar en chefsjurist och för närvarande nio verksjurister. Enheten leds därutöver av en enhetschef. Skogsstyrelsen vill möjliggöra flexibelt arbetsliv och det finns möjlighet att delvis kunna arbeta hemifrån. En förutsättning är att du trivs med det och har vana av att arbeta och mötas digitalt. Arbetsuppgifter Som verksjurist kommer du att arbeta med att ge stöd åt myndigheten i rättsliga frågor. Arbetet är omväxlande och du kommer ofta att arbeta i team tillsammans med andra. En verksjurist arbetar i huvudsak med: - att vara juridiskt stöd i ärendehandläggning, däribland att skriva yttranden och föra rättsprocesser - deltar i regeringsuppdrag, svarar på remisser och bedriver utredningsarbeten tillsammans med andra - hjälper till med civilrättsliga frågor, till exempel avtalsrätt och skadestånd - håller juridiska utbildningar inom myndigheten - arbetar med – och förväntas bidra till – övergripande utvecklingsarbete inom myndigheten Kvalifikationer Du behöver ha examen från juristprogrammet eller juristlinjen och ha några års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete inom miljörätt och/eller EU-rätt vid statlig myndighet, domstol eller liknande. Vi ser positivt på om du har arbetat med myndighetsjuridik som till exempel förvaltningslagen, offentlighet- och sekretess, GDPR och upphandlingsfrågor. Det är meriterande om du är notariemeriterad och/eller har arbetat som beredningsjurist eller föredragande vid mark- och miljödomstol. För att passa väl i rollen som verksjurist hos oss behöver du ha viljan att sätta dig in i nya rättsområden, tycka om att tänka analytiskt och kunna arbeta strukturerat under tidspress. Du behöver vara ansvarstagande, drivande och ha förmågan att se till helheten, men även kunna vara flexibel när förutsättningar ändras. Det är självklart för dig att problemlösningsarbete ska föras framåt på ett konstruktivt, prestigelöst och tillmötesgående förhållningssätt. Du blir en representant för myndigheten som förväntas utöva din yrkesroll med integritet och inge ett gott förtroende. Vi använder oss av tester vid rekryteringen. Självklart delar du de statliga värderingarna. Villkor Tjänsterna innebär tillsvidareanställningar på heltid.  Tillträde snarast och efter överenskommelse. Urval kan komma att ske löpande.  Stationeringsort Myndighetens jurister är idag placerande i Jönköping, Skövde och Borås. Därför finns det fördelar med stationering på någon av dessa eller närliggande orter. Andra stationeringsorter kan diskuteras. Läs på Skogsstyrelsen.se var i landet vi har våra kontor. Övrigt På Rättsenheten arbetar medarbetarna med förtroendearbetstid vilket innebär en ökad möjlighet att uppnå balans mellan arbete och fritid. Skogsstyrelsen anser att en mångfald bland medarbetarna bidrar till att utveckla såväl verksamhet som gemenskap på arbetsplatsen. Läs gärna mer om oss på vår hemsida www.skogsstyrelsen.se Låter beskrivningen som något för dig? Ta chansen att bli en del av vår myndighet där vi erbjuder spännande arbetsuppgifter som utmanar och stimulerar! Har du frågor? Kontakta gärna enhetschef Eleonora Dufva. Våra fackliga representanter är Sofia Österdahl för SACO och Magnus Fürst för ST. Samtliga nås via 036- 35 93 00. Välkommen med din ansökan senast den 25 oktober. Om Skogsstyrelsen Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor om skog. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Skogsstyrelsen arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation, friluftsliv och kulturmiljöer samt att öka medvetenheten om skogens betydelse. Vårt arbete grundar sig i de statliga värderingarna och våra värdeord är objektivitet, respekt, fri åsiktsbildning, demokrati, legalitet samt effektivitet och service. Skogsstyrelsen anser att en mångfald bland medarbetarna bidrar till att utveckla såväl verksamhet som gemenskap på arbetsplatsen. Läs gärna mer om oss på vår hemsida www.skogsstyrelsen.se
Arbetsgivare
Skogsstyrelsen
Ansökan
Ansök senast 25 oktober (6 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Verksjurist till Livsmedelsverket

Arbetsgivare / Ort: Livsmedelsverket
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 28 oktober (9 dagar kvar)
Publicerad: 2021-10-15
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Verksjurist

Om jobbet
Har du stort intresse för EU-rätt och trivs med varierande arbetsuppgifter? Då har du hittat rätt! Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete och ett stort kontaktnät både inom och utom myndigheten. Tjänsten är tidsbegränsad och  sträcker sig till årsskiftet 2022/2023. Välkommen med din ansökan! Juridiska avdelningen Som ett stöd i myndighetens ledningsarbete och verksamhet finns område Strategisk utveckling och stöd, där Juridiska avdelningen ingår. Avdelningen ansvarar särskilt för utarbetandet av Livsmedelsverkets föreskrifter och bistår med juridiskt stöd till den övriga verksamheten inom myndigheten. Avdelningen leds av avdelningschefen tillika verkets chefsjurist och här arbetar idag 18 personer. På avdelningen finns verksjurister, registratorer, en arkivarie och en administratör. Arbetsuppgifter På avdelningen arbetar vi med kvalificerat juridiskt arbete, framförallt med juridik på livsmedelsområdet, som präglas starkt av EU-rätt, samt förvaltningsrättsliga frågor. Vidare förekommer frågor om avtalsrätt, upphandlingsfrågor och andra rättsliga frågor som aktualiseras i myndighetens verksamhet. Mer specifikt kan arbetet innebära att ta fram förslag till föreskrifter och att bistå med juridiskt stöd i myndighetens förhandlingsarbete inom EU och andra internationella organ, samt till myndighetens verksamhet i övrigt. Granskning av beslutsförslag, besvarande av remisser, viss processföring och deltagande i myndighetens utbildningsaktiviteter ingår även i arbetet. Det är ett mycket omväxlande arbete och ofta många korta, snabba frågor att hantera utöver de mer långsiktiga arbetsuppgifterna. Arbetet på Juridiska avdelningen sker ofta i samarbete med kollegor på andra områden och avdelningar på Livsmedelsverket, med andra myndigheter och med Regeringskansliet. Dina kvalifikationer Vi söker dig som har juristexamen och flera års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete. Om du har praktisk erfarenhet av EU-rätt, livsmedelslagstiftning och föreskriftsarbete är det starkt meriterande. Det är också meriterande om du är notariemeriterad eller har annan likvärdig erfarenhet. Detsamma gäller om du har erfarenhet från förvaltningsmyndighet eller Regeringskansliet. Du behöver ha mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska. Som person är du trygg i din roll som jurist, trivs med samarbete och söker praktiska lösningar på problem. Du är van att hantera flera frågor parallellt, följa instruktioner och riktlinjer samt anpassa ditt arbete efter aktuella mål. Flexibilitet, analytisk förmåga och lyhördhet är viktiga egenskaper. Du är driven och har god förmåga att prioritera och organisera ditt arbete. Du uttrycker dig enkelt och begripligt i tal och skrift och är van att snabbt sätta dig in i och hantera ärenden av olika typer. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper. Kontakt: För frågor är du välkommen att kontakta avdelningschef tillika chefsjurist, Elin Häggqvist. Representant för SACO är Gabriella Falkelius och för ST Annika Gunnarsson. Samtliga nås via vår växel, tel. 018-175500. Sista ansökningsdag: 2021-10-28 Ansök via platsannonsen på livsmedelsverket.se/lediga jobb, märk ansökan med diarienummer. Anställningsform: Tidsbegränsad anställning till och med årsskiftet 2022/2023 Omfattning: Heltid Placering: Uppsala Tillträde: Omgående, enligt överenskommelse Område/avdelning: Område Strategisk utveckling och stöd/Juridiska avdelningen Diarienummer: 2021/04586 Betyg, intyg och ID-handling som styrker din ansökan tas med vid en eventuell intervju. Välkommen med din ansökan! Denna rekrytering sker helt genom Livsmedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Livsmedelsverket arbetar för säker mat och bra dricksvatten, bra matvanor och att ingen ska bli lurad om vad maten innehåller. Livsmedelsverket är Sveriges myndighet på livsmedelsområdet. Här arbetar landets främsta experter på livsmedel med vetenskap, råd, kontroll och krisberedskap. På Livsmedelsverket erbjuds intressanta arbetsuppgifter inom viktiga samhällsområden som livsmedel, hälsa, miljö och djurskydd. Totalt är vi cirka 630 medarbetare, varav drygt 330 i Uppsala och ytterligare 300 arbetar med livsmedelskontrollen ute i landet.
Arbetsgivare
Livsmedelsverket
Hemsida: www.slv.se
Ansökan
Ansök senast 28 oktober (9 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Verksjurist till Livsmedelsverket

Arbetsgivare / Ort: Livsmedelsverket
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 28 oktober (9 dagar kvar)
Publicerad: 2021-10-14
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Verksjurist

Om jobbet
Har du stort intresse för EU-rätt och trivs med varierande arbetsuppgifter? Då har du hittat rätt! Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete och ett stort kontaktnät både inom och utom myndigheten. Juridiska avdelningen Som ett stöd i myndighetens ledningsarbete och verksamhet finns område Strategisk utveckling och stöd, där Juridiska avdelningen ingår. Avdelningen ansvarar särskilt för utarbetandet av Livsmedelsverkets föreskrifter och bistår med juridiskt stöd till den övriga verksamheten inom myndigheten. Avdelningen leds av avdelningschefen tillika verkets chefsjurist och här arbetar idag 18 personer. På avdelningen finns verksjurister, registratorer, en arkivarie och en administratör. Arbetsuppgifter På avdelningen arbetar vi med kvalificerat juridiskt arbete, framförallt med juridik på livsmedelsområdet, som präglas starkt av EU-rätt, samt förvaltningsrättsliga frågor. Vidare förekommer frågor om avtalsrätt, upphandlingsfrågor och andra rättsliga frågor som aktualiseras i myndighetens verksamhet. Mer specifikt kan arbetet innebära att ta fram förslag till föreskrifter och att bistå med juridiskt stöd i myndighetens förhandlingsarbete inom EU och andra internationella organ, samt till myndighetens verksamhet i övrigt. Granskning av beslutsförslag, besvarande av remisser, viss processföring och deltagande i myndighetens utbildningsaktiviteter ingår även i arbetet. Det är ett mycket omväxlande arbete och ofta många korta, snabba frågor att hantera utöver de mer långsiktiga arbetsuppgifterna. Arbetet på Juridiska avdelningen sker ofta i samarbete med kollegor på andra områden och avdelningar på Livsmedelsverket, med andra myndigheter och med Regeringskansliet. Dina kvalifikationer Vi söker dig som har juristexamen och flera års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete. Om du har praktisk erfarenhet av EU-rätt, livsmedelslagstiftning och föreskriftsarbete är det starkt meriterande. Det är också meriterande om du är notariemeriterad eller har annan likvärdig erfarenhet. Detsamma gäller om du har erfarenhet från förvaltningsmyndighet eller Regeringskansliet. Du behöver ha mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska. Som person är du trygg i din roll som jurist, trivs med samarbete och söker praktiska lösningar på problem. Du är van att hantera flera frågor parallellt, följa instruktioner och riktlinjer samt anpassa ditt arbete efter aktuella mål. Flexibilitet, analytisk förmåga och lyhördhet är viktiga egenskaper. Du är driven och har god förmåga att prioritera och organisera ditt arbete. Du uttrycker dig enkelt och begripligt i tal och skrift och är van att snabbt sätta dig in i och hantera ärenden av olika typer. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper. Kontakt: För frågor är du välkommen att kontakta avdelningschef tillika chefsjurist, Elin Häggqvist. Representant för SACO är Gabriella Falkelius och för ST Annika Gunnarsson. Samtliga nås via vår växel, tel. 018-175500. Sista ansökningsdag: 2021-10-28 Ansök via platsannonsen på livsmedelsverket.se/lediga jobb, märk ansökan med diarienummer. Anställningsform: Tidsbegränsad anställning till och med årsskiftet 2022/2023 Omfattning: Heltid Placering: Uppsala Tillträde: Omgående, enligt överenskommelse Område/avdelning: Område Strategisk utveckling och stöd/Juridiska avdelningen Diarienummer: 2021/04586 Betyg, intyg och ID-handling som styrker din ansökan tas med vid en eventuell intervju. Välkommen med din ansökan! Denna rekrytering sker helt genom Livsmedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Livsmedelsverket arbetar för säker mat och bra dricksvatten, bra matvanor och att ingen ska bli lurad om vad maten innehåller. Livsmedelsverket är Sveriges myndighet på livsmedelsområdet. Här arbetar landets främsta experter på livsmedel med vetenskap, råd, kontroll och krisberedskap. På Livsmedelsverket erbjuds intressanta arbetsuppgifter inom viktiga samhällsområden som livsmedel, hälsa, miljö och djurskydd. Totalt är vi cirka 630 medarbetare, varav drygt 330 i Uppsala och ytterligare 300 arbetar med livsmedelskontrollen ute i landet.
Arbetsgivare
Livsmedelsverket
Hemsida: www.slv.se
Ansökan
Ansök senast 28 oktober (9 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE
VISA FLER LEDIGA JOBB


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.