Verksjurist
Spela filmen

Verksjurist

Arbetet som verksjurist innebär handläggning av förvaltningsrättsliga ärenden, avseende t ex krigsmateriellagstiftningen eller studiestödsrättsliga ärenden. 

Verksjurister planerar, leder, följer upp och samordnar juridiskt arbete inom en myndighet.

Verksjurister arbetar också med intern rättslig rådgivning inom sin myndigheten och har många kontakter med såväl andra myndigheter som allmänheten och företag. I arbetet kan ingå att hålla i utbildningar och delta som expert i olika projekt, såväl nationell som internationellt.

Som verksjurist inom Försvarsmakten ansvarar man för tillsynsbesök hos de företag som tillverkar eller säljer krigsmateriel.

Utbildning

Juristprogrammet på högskolor/universitet motsvarar 4,5 års studier på heltid. Juristprogrammen som ges på de olika lärosätena leder till en juristexamen som är en yrkesexamen och utbildningar på juristprogrammet på olika lärosäten ska betraktas som likvärdiga. Juristutbildningens upplägg kan dock skilja sig mellan de olika universitet.

En bra grundutbildning får du på gymnasiets Ekonomiprogrammet, inriktning Juridik, Samhällsvetenskapsprogrammet eller Naturvetenskapsprogrammet, inriktning Naturvetenskap och Samhälle.

Det krävs också flerårig erfarenhet av att arbeta med juridiska frågor, gärna från någon statlig myndighet. Man ska har goda kunskaper i förvaltningsrätt. Det är därför meriterande om man har fullgjord notarietjänstgöring eller har annan erfarenhet av domstolsarbete. Du har en god förmåga att uttrycka dig muntligt och skriftligt på såväl svenska som engelska.

Speciella krav på vissa arbetsplatser kan ställas, t ex för att kunna arbeta på ISP krävs det svenskt medborgarskap eftersom anställning som verksjurist på ISP är säkerhetsklassad.

Framtidsutsikter

Arbetsförmedlingen bedömer att det blir fortsatt balans mellan utbud och efterfrågan på jurister både under det närmaste året och på fem till tio års sikt. Jurister har under många år haft en mycket stabil arbetsmarknad och den förväntas fortsätta att vara så även framöver.

Personliga egenskaper

Personliga egenskaper som krävs är att man är en ansvarstagande, noggrann och strukturerad person som är van att arbeta självständigt, som har god samarbetsförmåga och är mån om att ge god service och har även en pedagogisk förmåga att kommunicera svåra juridiska frågor på ett lättbegripligt sätt.

Arbetsplats

Arbetsplatser för verksjurister finns främst inom statliga myndigheter som CSN, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Skatteverket, ISP (Svensk myndighet för kontroll av vapenexport) och Trafikverket.

Lilla ordboken

Äktenskapsförord - ett skriftligt avtal mellan äkta makar, som bestämmer vad som ska vara enskild egendom eller giftorättsgods. Äktenskapsförordet kan upprättas före eller under äktenskap. Det som enligt ett äktenskapsförord ska vara enskild egendom ingår inte i en bodelning. Äktenskapsförordet måste registreras hos Skatteverket för att bli giltigt. Om man vill häva ett äktenskapsförord räcker det inte med att riva det gamla, utan ett nytt måste upprättas och registreras.

Visa mer
Visa mindre

  Få hjälp att hitta rätt utbildning

  Vill du få hjälp att hitta en utbildning som passar dig? Fyll i formuläret nedan så matchar vi samman dig med utbildningar som leder till yrket. Du får förslagen via vår systersajt, Studier.se.


  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  1 Lediga jobb som verksjurist

  VISA FLER LEDIGA JOBB


  MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

  Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
  Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
  OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.