På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Domare
Spela filmen

Domare

Domare arbetar med många olika frågor. Allt från ekonomiska tvister till att besluta om fängelsestraff. Du arbetar självständigt och under eget ansvar inom många rättsområden.

Som domare vid en allmän domstol, tingsrätt, hovrätt eller högsta domstolen, dömer du i mål som gäller tvister eller brott.

Vid en förvaltningsdomstol, som börjar med förvaltningsrätt, sedan kammarrätt och slutligen högre förvaltningsrätt, har du bland annat hand om mål som rör skatter, socialförsäkringar och sociala mål, till exempel att omhänderta missbrukare för vård.

En domare kan även arbeta vid specialdomstolar, till exempel arbetsdomstolen och marknadsdomstolen.

Domaren läser in och förbereder de mål som ska komma upp i rätten. I tvistemål är målet att få parter som tvistar att förlikas i en så kallad muntlig förberedande förhandling. Man ska komma överens och få fram ett avtal som parterna kan enas om så att målet inte behöver avgöras i en huvudförhandling.

Vid förhandling i rätten kan du antingen vara ensam domare eller en av flera domare. Oftast sitter även politiskt valda nämndemän med i domstolen. Den domare som är ordförande leder förhandlingen. Under förhandlingarna hör rätten vad parterna, vittnen och experter, har att säga och skriftlig bevisning läggs fram.

Utbildning

För att kunna jobba som Domare måste du vara utbildad jurist.

Räknar du in juristutbildningen tar det ca 10 år tills du kan bli domare. För att få domaranställningar, som rådman eller hovrättsråd / kammarrättsråd, måste du arbeta ytterligare ett antal år som assessor. I så fall tar det längre tid än 10 år på eftergymnasial nivå innan du få sin domaranställning.

Juristprogrammet på högskolor/universitet motsvarar 4,5 års studier på heltid. Juristprogrammen som ges på de olika lärosätena leder till en juristexamen som är en yrkesexamen och utbildningar på juristprogrammet på olika lärosäten ska betraktas som likvärdiga. Juristutbildningens upplägg kan dock skilja sig mellan de olika universitet.

En bra grundutbildning får du på gymnasiets Ekonomiprogrammet, inriktning Juridik, Samhällsvetenskapsprogrammet eller Naturvetenskapsprogrammet, inriktning Naturvetenskap och Samhälle.

Framtidsutsikter

Arbetsförmedlingen bedömer att det blir fortsatt balans mellan utbud och efterfrågan på jurister både under det närmaste året och på fem till tio års sikt. Jurister har under många år haft en mycket stabil arbetsmarknad och den förväntas fortsätta att vara så även framöver.

Personliga egenskaper

Ledaregenskaper, samarbetsförmåga och god språkbehandling är viktigt.

Arbetsplats

En domare arbetar antingen vid en allmän domstol eller vid en förvaltningsdomstol.

Övrigt

De lagfarna domare som arbetar vid domstolar kan ha många olika titlar. Några av dem är:

  • Rådman - domare i tingsrätt / förvaltningsrätt
  • Chefsrådman - rådman som är chef för en avdelning på en tingsrätt / förvaltningsrätt
  • Lagman - chef för tingsrätt / förvaltningsrätt
  • Hovrätts- / kammarrättsråd - domare i hovrätt / kammarrätt
  • Hovrätts- / kammarrättslagman - domare som är chef för en avdelning på en hovrätt / kammarrätt
  • Hovrätts- / kammarrättspresident - chef för hovrätt / kammarrätt
  • Justitieråd - domare i Högsta domstolen / Högsta förvaltningsdomstolen

Det finns också fiskal eller assessor som inte är ordinarie domare i domstolarna samt notarier. I den dömande verksamheten deltar även nämndemän.

Visa mer
Visa mindre

1 Lediga jobb

Rättschef på Utrikesdepartementet

Arbetsgivare / Ort: Regeringskansliet
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 7 juli (17 dagar kvar)
Publicerad: 2021-06-15
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Domare

Om jobbet
Har du mycket goda juridiska kunskaper och erfarenhet av juridiskt arbete på chefs-/ledarnivå  och vill anta utmaningen att vara rättschef med ansvar för framför allt förvaltningsärenden, författningsarbete och granskningar, samt leda och utveckla rättssekretariatet på UD? Då kan vi erbjuda dig intressanta arbetsuppgifter i händelsernas centrum. Din arbetsdag. Sveriges morgondag. I och med denna rekrytering inrättas befattningen som kombinerad rättschef och chef för rättssekretariatet vid UD. Departementet får därmed två rättschefer. Den befintliga rättschefsfunktionen kommer att koncentreras på de alltmer krävande internationella rättsfrågorna (folkrätt, internationella processer, konsulära frågor), medan den nya rättschefen har chefstjänstemannaansvar för framförallt förvaltningsärenden, författningsfrågor och lika slags granskningar. Som rättschef/chef för rättssekretariatet ansvarar du för granskning av departementets regeringsärenden, utarbetande av lagar och granskning av förslag till lagar och andra författningar inom UD:s område, konsultativ juridisk verksamhet och sådan verksamhet i övrigt som har till ändamål att säkerställa lagenlighet, följdriktighet och enhetlighet i utrikesförvaltningens (UF) verksamhet, övergripande kvalitetssäkringsfrågor, beredning av ärenden som överklagats till regeringen eller Regeringskansliet, beredning av svar på remisser från Riksdagens ombudsmän och Justitiekanslern m.fl., granskningen i KU, frågor rörande allmänna handlingar och sekretess i UF samt ärenden om utlämnande av allmänna handlingar i departementet utom såvitt gäller de åtgärder som åligger enhetscheferna. Du är dataskyddsombud för utlandsmyndigheterna. Rättssekretariatet är central kontaktpunkt för arkivfrågor inom UF och UF:s kontaktpunkt mot Regeringskansliets förvaltningsavdelning i dessa frågor. Du deltar i departementets ledningsgrupp och beredningsgruppen för chefstillsättningar. Som chef fullgör du de tre roller som chefskapet i Regeringskansliet innebär: som ledare, som verksamhetsföreträdare och som arbetsgivarföreträdare. Du ansvarar för ledningen av enhetens 21 medarbetare, för att utveckla verksamheten och arbetsformerna samt för en god arbetsmiljö. Som verksamhetsföreträdare svarar du för att enheten lämnar ett kvalificerat rättsligt stöd till den politiska ledningen, departementets övriga enheter och andra delar av utrikesförvaltningen i en komplex miljö där arbetstempot stundtals är högt. Du leder enhetens arbete med att ge råd i och främja ett korrekt agerande i bl.a. förvaltningsrättsliga och konstitutionella frågor i departementet och utrikesförvaltningen i övrigt. Du medverkar i departementets utvecklingsarbete där du strävar efter att departementets verksamhet ska göras rationell och effektiv samtidigt som den uppfyller högt ställda krav på rättslig kvalitet. Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se. Din bakgrund Vi söker dig som är hovrätts-eller kammarrättsassessor, har erfarenhet av juridiskt arbete på huvudmanna-/chefsnivå, erfarenhet av lagstiftningsarbete, erfarenhet från arbete i Regeringskansliet och därmed en god förståelse för vad arbetet i en politiskt styrd organisation innebär  samt dokumenterad erfarenhet som chef/ledare. Meriterande är om du har en gedigen erfarenhet av förvaltningsrättsliga eller konstitutionella frågor. Du har mycker goda juridiska kunskaper, mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift och goda kunskaper i engelska. Dina egenskaper För att lyckas i rollen som chef behöver du svara mot högt ställda krav på juridisk yrkesskicklighet, ha mycket god förmåga att leda och utveckla medarbetare, mycket god analytisk förmåga och mycket god språklig analytiskt förmåga. Du har personlig mognad, är trygg, stabil och har självinsikt, har hög integritet och mycket gott omdöme. Du kan fatta beslut, prioritera och omprioritera samt delegera och du anpassar dig till olika situationer och ändrade omständigheter. Du har mycket god förmåga att samordna olika intressen, mycket god samarbetsförmåga och är drivande och strategisk, med förmåga att greppa helhetsperspektiven. Övrigt Tillsvidareanställning i Regeringskansliet med tidsbegränsat förornande som rättschef och enhetschef i fem år med möjlighet till förlängning. Tillträde snarast möjligt enligt överenskommelse. Svenskt medborgarskap är ett krav och en säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Är du intresserad? Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta rättschef Carl Magnus Nesser, på 08-405 10 00. Du är också välkommen att kontakta chefsförsörjare Tommy Strömberg på 08-405 10 00. Fackliga kontaktpersoner för UPF (Saco) och ST-UD når du via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 7 juli 2021. Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 700 personer, varav 600 utomlands. Utrikesdepartementet, som är ett av elva departement, ansvarar för utrikes- och säkerhetspolitik, global utveckling och bistånd, handelspolitik, hjälp till svenskar i utlandet, folkrätt och mänskliga rättigheter, exportkontroll av krigsmateriel, internationella samarbeten med länder och regioner samt handels-, investerings- och Sverigefrämjande.
Arbetsgivare
Regeringskansliet
Hemsida: http://www.regeringen.se
Ansökan
Ansök senast 7 juli (17 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE
VISA FLER LEDIGA JOBB


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.