Ombudsman

Ombudsman

Som ombudsman representerar du din organisation och dess medlemmar och ska företräda deras intressen.

En ombudsmans arbete kan vara inriktat på olika områden. En vanlig uppdelning är förhandlingsarbete, utredningsarbete, information och utbildning. Uppdelningen beror oftast på att det krävs olika kunskaper och erfarenheter för de olika arbetsområdena.

Exempel på olika yrkesområden för en ombudsman är:
Ombudsman inom en fackförening (som också kan kaIIas för medIemsrådgivare);
PO, Allmänhetens Pressombudsman>>
DO, diskrimineringsombudsman>>
Personligt ombud>>
JO, Justitieombudsmannen, jämstäldighetsombudsman, konsumentombudsman, handikapsombudsman, Barnombudsman>> och BEO, Barn- och elevombudet>>.

Länktips
www.psykologforbundet.se/Documents/Div/Suntarbetslivs_arbetsmiljoutbildning  - kostnadsfri utbildning med syfte att förbättra villkor inom arbetslivet;
www.mfd.se - Myndigheten för delaktighet har i uppdrag att verka för att funktionshinderspolitiken ska få genomslag i hela samhället;
www.sydsvenskan.se - läs debattinlägg "De som utsätts ska inte hållas ansvariga...";
Riksorganisationen GAPF – Glöm aldrig Pela och Fadime är en sekulär och ideell förening som arbetar mot hedersvåld.


www.manskligarattigheter.se
www.overklagandenamnden.se

6 liknande yrke(n)