Kontaktperson

Kontaktperson

Olika benämningar kan förekomma även om man utför liknande arbetsuppgifter. Det kan kallas för kontaktfamilj när det handlar om att barn eller ungdomar bor i en familj under vissa perioder. Det kan också kallas för personstödjare, boendestödjare, personlig assistent, ombud m.m.

Man kan få följa med sin klient till badhuset för att hjälpa denne att delta i en rehabiliteringsinsats, t ex vattengymnastik.

Som kontaktperson deltar man i planeringen av vad som ska göras, när och varför. Man kan komma med egna förslag, men som givetvis måste godkännas av klienten och ibland också, beroende på vad som från början var överenskommet om, av klientens handläggare på ex. Socialtjänsten eller på ett HBV-hem.

Uppdragens omfattning och innehåll varierar från en klient till en annan, men ofta omfattar det allt från ett par timmar i veckan till flera timmar per dag.

Kontaktpersoner ska genom stöttning, coaching och gränssättning, hjälpa sina klienter till en fungerade vardag, skola, arbete eller praktik. Att hitta en fungerande fritidssysselsättning för klienten kan också ingå i kontaktmanna-uppdraget.

Ibland räcker det med några samtal i månaden över en fika, om det är det som klienten önskar och behöver. I andra fall är det många och varierande insatser som krävs, allt beroende på vad klienten behöver för stöd just där och då samt också vad du som kontaktperson kan erbjuda.

Det är svårt att försörja sig endast som kontaktperson. Ofta är det ett extrajobb vid sidan av en annan sysselsättning, som kan vara ett annat jobb eller studier. Även ålderspensionärer kan på deltid arbeta som kontaktpersoner.

Det är teoretiskt sett inte omöjligt att försörja sig endast som kontaktperson, men det går inte att få fastanställning med månadslön på heltid, utan man måste i så fall ständigt "jaga" nya kontaktmanna-uppdrag, eftersom uppdrag tar slut av olika anledningar. Ersättningen är per månad och uppdrag.

Utbildning

Bra grundkompetens ges på flera av gymnasieskolans program.

Arbetsplats

Kontaktpersoner anställs av kommunernas Socialtjänster, av kommunala och privata HBV-hem och även av vissa grund- och gymnasieskolor.

Övrigt

En kognitiv funktionsnedsättning kan yttra sig i form av svårigheter att minnas, uppfatta tid, planera, organisera, fokusera, hantera stressiga situationer och ta in och tolka mycket information. Att vara i sociala sammanhang kan också upplevas som mycket stressande för personer med kognitiva funktionsnedsättningar.

Visa mer
Visa mindre

  Få hjälp att hitta rätt utbildning

  Vill du få hjälp att hitta en utbildning som passar dig? Fyll i formuläret nedan så matchar vi samman dig med utbildningar som leder till yrket. Du får förslagen via vår systersajt, Studier.se.


  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  519 Lediga jobb som kontaktperson

  VISA FLER LEDIGA JOBB


  MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

  Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
  Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
  OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.