På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Kontaktperson

Kontaktperson

Är du en trygg och social person som är intresserad av att hjälpa människor och vill ha deltids-/extrajobb? Då kan ett eller flera uppdrag som "kontaktperson" passa dig perfekt!

Olika arbetstitlar
Olika benämningar kan förekomma även om man utför liknande arbetsuppgifter. Man kan ex. kallas för "kontaktman" (även om man är kvinna) eller "kontaktfamilj" (när det handlar om att barn eller ungdomar bor i en familj under vissa perioder, ex. över en helg eller en dag i veckan eller under en vecka i månaden). Man kan också kallas för "personstödjare", "boendestödjare", personlig assistent, "ombud", "vuxenkompis" eller "ledsagare". 

Kontaktperson och ledsagare
Se gärna yrkespresentation Ledsagare. Skillnaden mellan de två yrken är den att ledsagare får mer specifika uppdrag - ex. att följa med sin klient till badhuset för att hjälpa honom/henne att delta i en rehabiliteringsinsats, ex. i vattengymna 2 ggr/vecka. Som ledsagare bestämmer man inte vilkan aktivitet som ska utföras eller när den ska utföras, utan får ett "färdigt uppdrag" - ex. varannan onsdag kl.15 åka till matvarubutik med en synskadad person för att hjälpa honom/henne att handla och transportera hem matvaror.
Som kontaktperson deltar man i planeringen av vad som ska göras, när och varför; man kan komma med egna förslag, men som givetvis måste godkännas av "brukaren/klienten" och ibland också (beroende på vad som från början var överenskommet om) av brukarens handläggare på ex. Socialtjänsten eller på ett HBV-hem.

Uppdragens omfattning och innehåll varierar från en "klient/brukare" till en annan, men ofta tidsmässigt omfattar från ett par timmar i veckan till 2-3 timmar/dag.

Arbetsuppgifter
Kontaktpersoner ska genom stöttning, coaching och gränssättning/kontroll, hjälpa sina klienter till en fungerade vardag, skola, arbete eller praktik. Att hitta en fungerande fritidtssysselsättning för "din klient" kan också ingå i kontaktmanna-uppdraget.
Ibland räcker det med några samtal i månaden över en fika, om det är det som "din klient" önskar och behöver. I andra fall är det många och varierande insatser som krävs; allt beroende av vem personen är, som du är kontaktperson för, och vad hen behöver för stöd just nu samt också vad du som kontaktperson kan erbjuda, t.ex kan din hobby "smitta av sig" på "din klient". 

Arbetsplatser
Kontaktpersoner anställs av kommunernas Socialtjänster, av kommunala och privata HBV-hem och även av vissa grund- och gymnasieskolor.

Arbetsvillkor
Det är svårt att försörja sig endast som kontaktperson. Ofta är det ett extrajobb vid sidan av en annan sysselsättning, som kan vara ett annat jobb och/eller studier. Även ålderspensionärer kan på deltid arbeta som kontaktpersoner. Det är teoretiskt sett inte omöjligt att försörja sig endast som kontaktperson, men det går inte att få fastanställning med månadslön på heltid, utan man måste i så fall ständigt "jaga" nya kontaktmanna-uppdrag, eftersom de tidigare uppdragen brukar, av olika anledningar, ta slut.

Vad är kognitiv funktionsnedsättning?
En kognitiv funktionsnedsättning kan yttra sig i form av svårigheter att minnas, uppfatta tid, planera, organisera, fokusera, hantera stressiga situationer och ta in och tolka mycket information. Att vara i sociala sammanhang kan också upplevas som mycket stressande för personer med kognitiva funktionsnedsättningar.

Länktips

  • Riksorganisationen GAPF – Glöm aldrig Pela och Fadime är en sekulär och ideell förening som arbetar mot hedersvåld
  • fub.se - FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar & vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv
  • larolika.se - mötesplats för personer med olika erfarenheter (fysiska träffar i Stockholm och Göteborg), gratis att delta
  • youtube.com/watch - en 3 min.43 sek lång film "Svenska för nyanlända, Yrken"
  • mfd.se/stod-och-verktyg - begrepp som förekommer inom funktionsvariationsområdet
  • mfd.se - bloggar om delaktighet och funktionsvariation
  • syvi.se - Vägledning riktad till elever i behov av särskilt stöd.
Visa mer
Visa mindre

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.