På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Barn- och elevombudet
Spela filmen

Barn- och elevombudet

Känner du som elev till dina rättigheter i skolan? Känner du till att du har rätt till arbetsro, att få den hjälp du behöver, att känna dig trygg och att lära dig och utvecklas. Det står i skollagen.

Barn- och elevombudet, som ofta förkortas till "BEO", är en skolmyndighet, som tar emot anmälningar rörande barn och elever som upplever sig utsatta för kränkande behandling.

BEO utreder om huvudmannen, kommunen eller den som annars är ytterst ansvarig för skolan när det gäller fristående skolor, har levt upp till kraven i skollagen. Vi tar då ställning till om huvudmannen har levt upp till kraven i skollagen att när en elev känner sig utsatt för kränkande behandling vidta en utredning och, när det kan konstateras att en elev är utsatt för kränkningar, vidta åtgärder för att få kränkningarna att upphöra.

BEO är en del av Skolinspektionen och BEO´s roll är att vara objektiva. BEO tar i ett ärende in uppgifter både från anmälare och huvudman och tar slutligen ställning. BEO har därför inte möjlighet att lämna förhandsbesked i en specifik situation eller ärende. BEO kan inte heller ge förhandsbesked i fråga om skolan har följt skollagen i ett aktuellt fall.

För mer info var god se beo.skolinspektionen.se.

Intressant för dig information kan även finnas på bris.se.

Utbildning

För att kunna jobba som Barn- och diskrimineringsombudsman behöver man vara utbildad jurist.

Övrigt

Temadagar som kan hänföras till detta yrke:
Den Internationella elevdagen den 17 november
och
Barnkonventionsdagen, som infaller den 20 november varje år. Barnkonventionsdagen är instiftad av Förenta nationerna.

Länktips

Visa mer
Visa mindre

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.