På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Domstolsyrken

Domstolsyrken

Till de så kallade "domstolsyrken" hör i Sverige bland annat yrken Domstolshandläggare, Notarie, Fiskal, Domare, Åklagare och Advokat.

Utbildning

För att få jobba inom domstolsyrken i Sverige måste man i grunden vara jurist. Läs därför avsnitt "utbildning" i yrkespresentationen Jurist.

Notarie
En person som har juristexamen kan söka som notarie till Sveriges Domstolar, som anställer ungefär 500 notarier varje år (uppgift från maj 2017). Anställningarna är placerade i Tingsrätt eller Förvaltningsrätt och går att söka på alla orter i Sverige som har sådana domstolar. I Göteborg finns det t.ex både en Tingsrätt och en Förvaltningsrätt. Information om Svenska domstolar finns bland annat på domstol.se.

Notarieutbildningen är 2-årig och består av praktiskt arbete blandat med utbildningsinslag. Notarier erhåller en visstidsanställning under sin utbildningstid. Som notarie gör man rättsutredningar, upprättar förslag till domar och beslut, för protokoll vid förhandlingar etc. Mot slutet av notarieutbildningen dömer man själv i enklare mål. Mer information om notarieutbildningen finns bl a på www.notarie.se. Många av dem som har gått notarieutbildningen får arbete hos statliga arbetsgivare ex. på Åklagarmyndigheten, Länsstyrelsen, Försäkringskassan och Skatteverket. Andra söker sig till advokatkontor eller till olika företag inom näringslivet. Jurister behövs i många olika typer av verksamhet. En del av de utbildade notarierna väljer att gå vidare inom Sveriges Domstolar som fiskaler.

Fiskal
Sveriges överrätter anställer ca 120 fiskaler varje år (uppgift från maj 2017). Även detta är en anställning där praktiskt arbete varvas med utbildningsinsatser. Fiskalerna provanställs i 6 månader och i fall allt fungerar bra, övergår anställningen efter en 6-månadersperiod till en tillsvidareanställning. Fiskalerna får bl.a. träna på att vara ordförande i en förhandling och att döma i lite svårare mål än under notarietiden. Först arbetar en fiskal ett år på en överrätt (hovrätt eller kammarrätt), därefter spenderar man 2 år på en underrätt (tingsrätt eller förvaltningsrätt) och sedan återvänder man till överrätten och arbetar i ytterligare 1 år. På så vis får man möjlighet att skaffa sig en överblick över en större del av domstolsverksamheten.

Efter detta är fiskalen färdig assessor och förväntas söka sig vidare till något annat arbete för att få kompletterande erfarenhet. Det kan exempelvis handla om att arbeta som sekreterare i en utredning, genom att arbeta i något av departementen eller som åklagare eller som advokat alternativt som vikarierande domare på någon av domstolar. Det brukar behövas minst ett par års sådan erfarenhet innan man kan bli aktuell för utnämning till en ordinarie domaranställning. Lediga domaranställningar publiceras på Svenska domstolars hemsida, men ansökan gör man till Domarnämnden. Det är sedan den Svenska Regeringen som anställer domare efter Domarnämndens förslag. Om behörighetskrav och övriga förutsättningar för domaranställning var god läs på domstol.se

Domare
Domare är anställda med fullmakt, vilket innebär att de har ett särskilt starkt anställningsskydd. Som utnämnd domare kan man sedan söka sig vidare och bli chef för en avdelning eller för en hel domstol.

Var god läs också om yrken Jurist, Notarie, Fiskal, Advokat, Åklagare och Domare.

Visste du att...?
Circa 16.000 personer lever i Sverige idag under hot om våld och har de så kallade "skyddade personuppgifter"; ca 1.600 av dem har en starkare form av skydd som innebär bl a att det ej finns någon bostadsadress registrerad för de personerna (uppgift från februari 2018). En stor del av de personer som i Sverige lever under hot är kvinnor som har utsatts för våld eller hot om våld från sina f d manliga partners: makar eller pojkvänner.

Lilla ordboken

Propp - förkortning för en "proposition", förarbete till en lagändring.

Kronvittne - en person som får fördelar pga de uppgifter hen lämnar om andras brott. Det kan t.ex vara en person som gjort sig skyldig till brott och som mot löfte om strafflindring vittnar mot sina medbrottslingar.

Länktips

Visa mer
Visa mindre

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.