Domstolsyrken

Domstolsyrken

Utbildning

För att kunna jobba inom domstolsyrken behöver man vara utbildad jurist.

Juristprogrammet på högskolor/universitet motsvarar 4,5 års studier på heltid. Juristprogrammen som ges på de olika lärosätena leder till en juristexamen som är en yrkesexamen och utbildningar på juristprogrammet på olika lärosäten ska betraktas som likvärdiga. Juristutbildningens upplägg kan dock skilja sig mellan de olika universitet.

En bra grundutbildning får du på gymnasiets Ekonomiprogrammet, inriktning Juridik, Samhällsvetenskapsprogrammet eller Naturvetenskapsprogrammet, inriktning Naturvetenskap och Samhälle.

Notarie
En person som har juristexamen kan söka som notarie till Sveriges Domstolar. Anställningarna är placerade i Tingsrätt eller Förvaltningsrätt och går att söka på alla orter i Sverige som har sådana domstolar. I Göteborg finns det t.ex både en Tingsrätt och en Förvaltningsrätt.

Notarieutbildningen är 2-årig och består av praktiskt arbete blandat med utbildningsinslag. Många av dem som har gått notarieutbildningen får arbete hos statliga arbetsgivare ex. på Åklagarmyndigheten, Länsstyrelsen, Försäkringskassan och Skatteverket. Andra söker sig till advokatkontor. En del av de utbildade notarierna väljer att gå vidare inom Sveriges Domstolar som fiskaler.

Fiskal
Sveriges överrätter anställer drygt 100 fiskaler varje år. Även detta är en anställning där praktiskt arbete varvas med utbildningsinsatser. Fiskalerna provanställs i 6 månader innan det övergår till en tillsvidareanställning.

Fiskalerna får bla träna på att vara ordförande i en förhandling och att döma i lite svårare mål än under notarietiden. Först arbetar en fiskal ett år på en överrätt, därefter spenderar man 2 år på en underrätt och sedan återvänder man till överrätten och arbetar i ytterligare 1 år. På så vis får man möjlighet att skaffa sig en överblick över en större del av domstolsverksamheten.

Efter detta är fiskalen färdig assessor och förväntas söka sig vidare till något annat arbete för att få kompletterande erfarenhet. Det kan exempelvis handla om att arbeta som sekreterare i en utredning, genom att arbeta i något av departementen eller som åklagare eller som advokat alternativt som vikarierande domare på någon av domstolar. Det brukar behövas minst ett par års sådan erfarenhet innan man kan bli aktuell för utnämning till en ordinarie domaranställning.

Domare
Domare är anställda med fullmakt, vilket innebär att de har ett särskilt starkt anställningsskydd. Som utnämnd domare kan man sedan söka sig vidare och bli chef för en avdelning eller för en hel domstol.

Övrigt

De lagfarna domare som arbetar vid domstolar kan ha många olika titlar. Några av dem är:

 • Rådman - domare i tingsrätt / förvaltningsrätt
 • Chefsrådman - rådman som är chef för en avdelning på en tingsrätt / förvaltningsrätt
 • Lagman - chef för tingsrätt / förvaltningsrätt
 • Hovrätts- / kammarrättsråd - domare i hovrätt / kammarrätt
 • Hovrätts- / kammarrättslagman - domare som är chef för en avdelning på en hovrätt / kammarrätt
 • Hovrätts- / kammarrättspresident - chef för hovrätt / kammarrätt
 • Justitieråd - domare i Högsta domstolen / Högsta förvaltningsdomstolen

Det finns också fiskal eller assessor som inte är ordinarie domare i domstolarna samt notarier. I den dömande verksamheten deltar även nämndemän.

Visa mer
Visa mindre

  Få hjälp att hitta rätt utbildning

  Vill du få hjälp att hitta en utbildning som passar dig? Fyll i formuläret nedan så matchar vi samman dig med utbildningar som leder till yrket. Du får förslagen via vår systersajt, Studier.se.


  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  20 Lediga jobb som domstolsyrken

  VISA FLER LEDIGA JOBB


  MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

  Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
  Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
  OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.