Konkursförvaltare

Konkursförvaltare

Ett bolag eller en person som inte kan betala sina skulder och som inte kan förväntas kunna göra det under en längre tid framöver, kan försättas i konkurs.

En konkurs innebär att i princip alla tillgångar tas om hand och används för att betala av skulderna. Den som försätts i konkurs kallas gäldenär. Den som gäldenären har skulder till kallas borgenär. Såväl gäldenären som borgenärer kan ansöka om att företaget ska försättas i konkurs. Efter att ett bolags konkurs har avslutats har bolaget upphört att existera och kan därmed inte krävas på betalning. 

Det är tingsrätten som fattar beslut om konkurs och utser en konkursförvaltare. Konkursförvaltaren tar hand om och säljer gäldenärens tillgångar. Pengarna används sedan i första hand för att betala konkursförvaltaren och sedan delas resten av pengarna ut till borgenärerna i en viss bestämd ordning.

Konkursförvaltare söker oftast efter någon som vill driva företaget vidare. Konkursförvaltaren beslutar om det blir fortsättning av företagets verksamhet eller nedläggning. Man kan också ansöka om rekonstruktion av företaget.

Kronofogdemyndigheten handlägger inga enskilda konkurser men är tillsynsmyndighet för konkursförvaltarna. Det innebär att Kronofogdemyndigheten bevakar konkursförvaltarens arbete så att de kan utföra arbetet snabbt och kostnadseffektivt.

Utbildning

För att få uppdrag som konkursförvaltare i Sverige måste man i grunden vara jurist.

Juristprogrammet på högskolor/universitet motsvarar 4,5 års studier på heltid. Juristprogrammen som ges på de olika lärosätena leder till en juristexamen som är en yrkesexamen och utbildningar på juristprogrammet på olika lärosäten ska betraktas som likvärdiga. Juristutbildningens upplägg kan dock skilja sig mellan de olika universitet.

En bra grundutbildning får du på gymnasiets Ekonomiprogrammet, inriktning Juridik, Samhällsvetenskapsprogrammet eller Naturvetenskapsprogrammet, inriktning Naturvetenskap och Samhälle.

Personliga egenskaper

Konkursförvaltaren behöver ha gedigna kunskaper inom ekonomi och juridik. Uppdraget som konkursförvaltare innebär mycket kontakter med företagets f d kunder, olika myndigheter, banker och försäkringsbolag.

Visste du att...?

... var sjätte förälder Europa, skuldsätter sig för att kunna köpa presenter till sina barn.

Visa mer
Visa mindre

  Få hjälp att hitta rätt utbildning

  Vill du få hjälp att hitta en utbildning som passar dig? Fyll i formuläret nedan så matchar vi samman dig med utbildningar som leder till yrket. Du får förslagen via vår systersajt, Studier.se.


  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

  Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
  Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
  OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.