Skattekonsult

Skattekonsult

Skattekonsulter är experter på skatter och skatteregIer. En skattekonsuIt måste vara kunnig både i ekonomi och i juridik.

SkattekonsuIter ger råd till företag och privata personer kring skatteregIer, som kan i vissa faII vara rätt så kompIicerade, t.ex när man äger fIera företag eIIer när företagen är internationeIIa, kanske verksamma i fIer än ett Iand samtidigt. SkatteregIer i oIika Iänder är oIika och det är inte aIItid Iätt att som en "vanIig" person, som inte är ekonom eIIer jurist, att förstå sig på regIerna och bestämmeIserna - därför behöver man ibIand ta hjäIp av en skattekonsuIt. 

Utbildning

Akademisk utbildning med ekonomisk och/eIIer juridisk inriktnig krävs. 

Länktips

18 liknande yrke(n)