Finansiell rådgivare

Finansiell rådgivare

Det förekommer många olika arbetstitlar eller yrkesbenämningar som helt eller delvis beskriver mer eller mindre samma eller mycket snarlika arbetsuppgifter, ex. kan man kallas för Privatekonomisk rådgivare.

Personliga egenskaper, färdigheter och förmågor
Förutom goda kunskaper i ekonomi, som är en självklarhet för möjligheter att jobba som finansiell rådgivare, är även datakunskaper och goda kunskaper i språk, främst i engelska samt en pedagogisk förmåga - är mycket värdefulla för financiella rådgivare.
Personliga egenskaper som krävs är att man är en tålmodig, resonabel, noggrann, flexibel, läraktig, nyfiken och tillmötesgående.

Utbildning

Financiella rådgivare kan ha olika utbildningsbakgrunder, men allt som oftast har de högre ekonomisk utbildning, ex. masterexamen.
Som sin grundutbildning på eftergymnasial nivå kan man t.ex läsa ekonomiprogrammet som är 3 år på heltid (180 högskolepoäng) och leder till en kandidatexamen alternativt själv kombinera kurser i företagsekonomi, nationalekonomi och andra ekonomiska ämnen till en kandidatexamen.
Ett annat alternativ är - Civilekonomprogrammet som är en utbildning på 4 år på heltid (240 högskolepoäng) och leder till civilekonomexamen, som är en yrkesexamen.

Den som har en kanditatexamen kan bygga på den med 1 år för att få en magisterexamen eller 2 år för att få en masterexamen.
På forskarnivå finns licentiatexamen och doktorsexamen, som omfattar 2 respektive 4 års heltidsstudier.

Inom Yrkeshögskolan finns utbildningar bland annat inom affärsutveckling, ekonomistyrning och redovisningsekonomi som kan utgöra en bra komplement till en högskoleutbildning inom ekonomi. Läs mer på YrkeshögskoleGuiden.

Lilla ordboken
Renovräkning - vräkning av hyresgäster som inte har råd att betala den höjda hyran efter en bostadsrenovering. Källa: www.sprakochfolkminnen.se/sprak/nyord.

Länktips
http://serious-science.org/themes/economics - an independent, non-profit, non-governmental project whose main mission is to spread knowledge;
www.ted.com/talks - choosing_what_to_choose? Kan för många valalterntiv hämma väljandet?;
www.foi.se - artikeln från 5 mars 2018 på Totalförsvarets hemsida "Näringslivet efterfragar kunskap & kontakt";
https://soundcloud.com/snsinfo/snsshof-finanspanel - Podcast (längd ca 1 tim 15 min) "Sverige & EU:s bankunion";
www.kpa.se - läs boken "Ta makten över din pension".

14 liknande yrke(n)