Familjerättssekreterare

Familjerättssekreterare

Familjerättssekreterare arbetar med samarbetssamtal, rådgivning, myndighetsutövning i form av utredningar i vårdnads-, boende- och umgängesfrågor samt adoptions- och faderskapsutredningar.

De utreder och fastställer faderskap, utreder när någon vill adoptera, genomför det som kallas för samarbetssamtal med separerade föräldrar som har problem och konflikter i sitt föräldraskap.

Familjerättssekreterare får även uppdrag från tingsrätten att utreda när föräldrar är i tvist om vem som ska ha vårdnaden om barnet eller var barnet ska bo och hur umgänget med den andre föräldern ska se ut.

Samarbetssamtalen kräver mycket av den som leder samtalet. Det finns ofta stora spänningar mellan föräldrarna och det är en stor utmaning att försöka hitta nycklar som kan låsa upp. Målet med samarbetssamtalen är att försöka lyckas hjälpa föräldrarna att hitta en gemensam lösning som blir bra för barnet och som båda föräldrarna känner sig nöjda med.

Familjerättssekreterare kan även medverka vid adoptioner. Adoptionsärenden kan vara komplicerade och kan kräva mycket arbete. Efter genomförd adoption träffar familjerätten de nyblivna föräldrarna för uppföljning vid några tillfällen.

Utbildning

Grundläggande kunskaper finns på flera av gymnasieprogrammen, bl a på Ekonomiprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet

Passande grundutbildning kan även finnas inom yrkeshögskolan.

Arbetsplats

Familjerättssekreterare kan t.ex vara anställd  på familjerätten där de arbetar med rådgivning och myndighetsutövning inom många olika delar som rör föräldraskap.

Lilla ordboken

LVU - en förkortning som står för ”Lagen med särskilda bestämmelser om Vård av Unga” och är den lagstiftning som reglerar tvångsvård av barn och ungdomar upp till 21 år.

Visa mer
Visa mindre

  Få hjälp att hitta rätt utbildning

  Vill du få hjälp att hitta en utbildning som passar dig? Fyll i formuläret nedan så matchar vi samman dig med utbildningar som leder till yrket. Du får förslagen via vår systersajt, Studier.se.


  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

  Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
  Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
  OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.