Socialsekreterare
Spela filmen

Socialsekreterare

Socialsekreteraren bedömer klienternas (personens) behov av stöd och hjälp inom flera olika områden som till exempel ekonomiskt bistånd, stöd och behandling för missbruk samt stöd till barn och familjer. 

Inom området ekonomiskt bistånd
Socialsekreterare utreder och beviljar stöd enligt framförallt socialtjänstlagen. Arbetet innebär att motivera och arbeta med förändringar i klientens livssituation, som att motivera och stötta klienten till egen försörjning.

Utbildning

En vanlig väg till yrket Socialsekreterare är att utbilda sig till Socionom. Då studerar du på Socionomprogrammet, som motsvarar 3,5 års heltidsstudier på högskola / universitet. Men det finns även exempel på att personer med en annan högskoleutbildning, exempelvis med fil.kand i socialt arbete får ofta anställning som socialsekreterare.

Grundläggande gymnasial utbildning finns bl a på Samhällsvetenskapsprogrammet eller Humanistiska programmet.

Framtidsutsikter

Under det närmsta tiden väntas det bli liten eller mycket liten konkurrens på arbetsmarknaden för socialsekreterare, men med vissa regionala skillnader. Även på fem till tio års sikt väntas arbetsmarknaden vara god eller mycket god för socialsekreterare.

Personliga egenskaper

Stresstålig, psykiskt stabil, besitter förmågan att läsa av situationen snabb och på rätt sätt kan vara bra personliga egenskaper om du skall arbeta som socialsekreterare.

Arbetsplats

Socialsekreterare anställs oftast av kommunernas socialtjänster, men även av Regioner och av privata företag.
Som socionom eller socialsekreterare kan du även arbeta som konsult inom Socialtjänsten, det kallas också för stafett-socionom eller stafett-socialsekreterare.

Lilla ordboken

SoL - en vanlig förkortning för "Socialtjänstlagen";
Socialtjänstlagen (2001:453) är en ramlag som anger de övergripande målen och värderingar för socialtjänsten: demokrati, jämlikhet, solidaritet och trygghet.

Visa mer
Visa mindre

  Få hjälp att hitta rätt utbildning

  Vill du få hjälp att hitta en utbildning som passar dig? Fyll i formuläret nedan så matchar vi samman dig med utbildningar som leder till yrket. Du får förslagen via vår systersajt, Studier.se.


  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

  Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
  Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
  OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.