På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Socionom
Spela filmen

Socionom

Socionom är en examensbeteckning för dig som tagit examen efter att ha läst socionomprogrammet på universitet och högskola. Som socionom har du möjlighet att arbeta inom många olika yrken inom det sociala området. Gemensamt för dessa yrken är att du arbetar med människor i olika skeden av livet. Ofta möter du människor i svåra situationer.

Du ska hjälpa människor att själva åstadkomma förändringar i sitt liv. Du måste ha stor kunskap i hur både människan och samhället fungerar. Du måste kunna se helheten i ditt arbete men samtidigt ha förmåga att visa empati för den enskilde.

Många socionomer arbetar som socialsekreterare inom kommunen, som chef eller som biståndshandläggare i äldre- och handikappomsorg, som kurator på skola eller som kurator i hälso- och sjukvården.

Socialsekreteraren arbetar med att ge hjälp och stöd till personer och familjer som har problem av olika slag.

Kuratorn möter människor i behov av råd, stöd och hjälp, antingen enskilt eller i grupp.

Biståndshandläggare gör framför allt utredningar om vårdbehov för äldre och funktionshindrade.

Utbildning

Socionomprogrammet är en 3,5 årig yrkesförberedande "generalistutbildning*" på högskolenivå, där du bl a läser samhällsvetenskap, socialt arbete, juridik och psykologi.

I utbildningen ingår praktikförlagda studier och fördjupande studier med valfria inriktningar.

På flera orter kan du utbilda dig till socionom med olika inriktningar, till exempel mot äldre och funktionshindrade, mångkulturellt arbete eller socialpedagogik. Det finns även möjlighet att rikta in sig på etik och diakoni eller på internationellt arbete.

Studerande på Socionomprogrammen får också obligatorisk verksamhetsförlagd utbildning och tränas in i professionen genom personlig professionell utbildning (PPU).

*"Generalistutbildning" betyder att studenterna får kunskaper inom ett mycket brett kunskapsfält.

Inom de flesta socionomprogram** i Sverige är det möjligt att också ta ut en kandidatexamen i socialt arbete. Då kursen, som innehåller kandidatuppsatsen 15 hp på 6:e terminen, har studenter efter avslutad termin 6 sammanlagt 180 hp och kan ta ut en kandidatexamen. Men endast en minoritet väljer ta ut kandidatexamen efter termin 6. Den stora majoriteten läser sin sjunde termin (30 hp på avancerad nivå) för att därefter ta ut socionomexamen.

**Det finns socionomprogram i Sverige som inte erbjuder möjlighet att ta ut kandidatexamen i socialt arbete. Om detta är viktigt för dig, kontrollera gärna på förhand med det lärosäte där du vill studera.

Auktorisation som socionom kan man få efter att ha arbetat med arbetsuppgifter inom socionomyrket i minst tre år samt om man även uppfyller vissa andra villkor. Nämnden för Socionomauktorisation är ett organ inrättat genom beslut av Akademikerförbundet SSR.

Andra utbildningsvägar

Alternativa utbildningar, som ej leder till socionomexamen, men som rekommenderas i fall man vill, men inte kan läsa till socionom är bl a:

 • LiU, Samhälls- och kulturanalys och ibland kan vissa av f d studenter från den utbildningen få samma typ av tjänster, som annars socionomer brukar få
 • Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet, 180 hp (3-årig högskoleutbildning)
 • Beteendevetenskapliga kurser och program
 • Studie- och yrkesvägledarprogrammet, 180 hp (3-årig högskoleutbildning)
 • Socialpedagogutbildningen eller Socialpsykologiska programmet
 • kandidatexamen med huvudområde psykologi eller sociologi, som gör dig anställningsbar inom bl a Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
 • icke-akademiska utbildningar, t ex till Socialpedagog / behandlingsassistent, som finns inom yrkeshögskola och folkhögskola.

Efter avslutad socionomutbildning kan man söka jobb direkt som Socialsekreterare, Fältassistent, jobba med utredningar av behov för äldre och funktionshindrade eller göra barnavårdsutredningar inom Socialtjänst eller få jobb som Frivårdsinspektör inom Kriminalvården, men man kan också fortsätta läsa till magister vilket tar ytterligare ett år, eller till masterexamen, vilket tar två år.

På magister- eller masternivå fördjupar man sig ytterligare inom enskilda kunskapsområden.

Många socionomer läser påbyggnadsutbildningar som leder till att de kan få arbeta som Kuratorer.

Som utexaminerad socionom kan man också välja att vidareutbilda sig inom samtalsterapi och bli t ex Psykoterapeut.

Grundläggande gymnasieutbildning finns på flera av gymnasieskolans program.

Framtidsutsikter

Det beräknas vara liten konkurrens om jobben för nyexaminerade om fem år, men med regionala skillnader. Socionomer har generellt en god arbetsmarknad och vi bedömer ingen vikande trend i det.

Arbetsmarknaden för socionomer som arbetar som kuratorer verkar också fortsatt god för erfarna, med liten konkurrens om jobben som det ser ut just nu.

Arbetsplats

I övrigt arbetar många socionomer som personalkonsulenter inom företagshälsovård och som konsulter med exempelvis organisationsutveckling, handledning, rekrytering och samhällsplanering.

Visa mer
Visa mindre

433 Lediga jobb

Familjebehandlare 2866

Arbetsgivare / Ort: Håbo kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast idag
Publicerad: 2021-06-23
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Familjebehandlare

Om jobbet
Allt fler upptäcker Håbo kommun, en ung och spännande tillväxtkommun med Bålsta som centralort. Vi är 22 000 invånare och fortsätter att växa. Vårt centrala läge i en växande region ger oss närhet och bra kommunikationer till de större städerna. Från både Stockholm och Västerås tar du dig hit på 30 minuter. I Håbo kommun har vi även en intern närhet som ger medarbetare stor möjlighet till påverkan och beslut. Här har du möjlighet att vara delaktig i förändrings- och utvecklingsarbetet. Vi är ca 1 600 medarbetare som driver kommunen framåt inom våra olika verksamheter. För oss är det en självklarhet att ständigt arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare. Hållbar miljö, hälsa och välbefinnande samt teknisk utveckling är några viktiga ingredienser i det arbetet. I kommunens sociala verksamheter är det viktigt för oss att ha ett professionellt bemötande som är präglat av vänlighet, finkänslighet och ödmjukhet. Vi strävar efter att ha en organisation med servicekänsla, tillgänglighet och pålitlighet där de ekonomiska resurserna vi har tilldelats används på ett effektivt sätt. I Håbo kommun arbetar vi aktivt med att utveckla insatser för våra barn/ungdomar på hemmaplan och vi söker nu en erfaren medarbetare vårt familjeteam. I teamet ingår för närvarande 7 st familjebehandlare, alla med lång erfarenhet av familjebehandlingsarbete. Familjeteamet arbetar tätt tillsammans med socialförvaltningens ungdomsteam vilka tillsammans utgör enheten för stöd till barn, unga och deras familjer, men även med socialsekreterare på enheten för barn och unga. Enheten ingår i "Avdelningen för stöd till barn, unga och vuxna. Verksamheten riktar sig till familjer med barn upp till 20 år. Målet är att utifrån olika behandlings- och stödinsatser främst främja barnens men också hela familjens hälsa och utveckling. Uppdragen till familjebehandlarna kommer antingen från enheten för barn och unga eller genom att familjer söker själva på så kallad "öppen ingång". Ofta arbetar familjebehandlare tillsammans med en ungdomsbehandlare från Ungdomsteamet med familjerna. Kärnverksamheten består av familjesamtal men vi har också en stor gruppverksamhet för olika målgrupper. Arbetet är varierande och ställer krav på flexibilitet både i behandlingsarbetet och när det gäller arbetstider. I tjänsten kommer det att ingå 25% som samordnare för VIR-gruppen, (våld i nära relation). Det finns ett gott samarbete mellan socialsekreterare och utförare. Kvalifikationer Vi söker dig som är socionom eller socialpedagog, meriterande om du har en grundläggande psykoterapeututbildning (steg 1), helst i systemisk terapi/ familjeterapi. Vi fäster stor vikt vid tidigare erfarenhet av familjebehandlingsarbete och personlig lämplighet. Tjänsten ställer krav på god förmåga att arbeta självständigt, tänka nytt och fatta egna beslut. Du behöver ha lätt för att samarbeta med kollegor och samverkanspartners. Övrig information Vi erbjuder friskvård, flexibel arbetstid och extern handledning. Anställningen gäller från och med 2021-09-01 och vi tillämpar individuell lönesättning. Ansökan ska vara inkommen senast 2021-07-31, vi kommer hålla intervjuer löpande. Håbo kommun vill ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Arbetsgivare
Håbo kommun
Hemsida: http://www.habo.se
Ansökan
Ansök senast idag

Ansök här
VISA MINDRE

Socionom till arbetet med sociala insatser

Arbetsgivare / Ort: Sundbybergs kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tills vidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast idag
Publicerad: 2021-07-22
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Socionom

Om jobbet
Du är förändringen. Och vill se den i organisationen. Precis som vi. Här i Sundbybergs stad fokuserar vi på sociala insatser för barn och unga och har fått riktade statliga medel för att skola, socialtjänst och fritid tillsammans ska utveckla arbetet med tidiga och förebyggande insatser. Projektet ska komplettera och förstärka stadens arbete inom det brottsförebyggande området. Arbetet kommer att bedrivas i projektform startar upp under hösten 2021. Inom ramen för projekt ska även insatser på framförallt universiell och selektiv nivå för i huvudsak barn 10 - 12 år utvecklas. Insatserna ska stärka föräldraskap, skola och fritid. Projekttiden är tre år.  Som socionom kommer du att vara en del i ett team som består av medarbetare från skola, socialtjänst och fritid, men du är anställd i inom socialtjänsten som finns inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen. Projektet leds av en projektledare.  Dina arbetsuppgifter initialt är att vara med i arbetet med att inventera behov genom exempelvis att genomföra intervjuer med barn, föräldrar och personal. Du kommer även att bidra i arbetet med utformandet och utvecklandet insatserna i Sundbyberg.      Vi vill att du är socionom och har gedigen kunskap om barn- och ungdomsfrågor. Du har bred och lång erfarenhet av socialtjänstens arbete med barn och unga. Du har även bred erfarenhet av att samverka med andra viktiga aktörer som skola, polis och fritid. Du har goda kunskaper om förebyggande arbete. Du arbetar självständig samtidigt som du vet när frågor behöver förankras. Vi lägger även vikt vid personlig lämplighet.      Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Ansök senast den 31 juli. Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Välkommen med din ansökan!   Vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.   
Arbetsgivare
Sundbybergs kommun
Hemsida: http://www.sundbyberg.se/
Ansökan
Ansök senast idag

Ansök här
VISA MINDRE

Behandlingsassistent till vårt interna HVB

Arbetsgivare / Ort: Borås kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast idag
Publicerad: 2021-07-07
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Behandlingsassistent/Socialpedagog

Om jobbet
Ta chansen! Vi söker nu dig som med driv och engagemang vill testa på ett omväxlande, givande och meningsfullt arbete. Enheten är ett Hem för vård och boende som bedriver riktade boendeinsatser för målgrupperna Barn och Unga samt Unga vuxna i ålder 16 -20 år. Insatsen har utgångspunkt i individuella behov formulerad i vård- och genomförandeplan för att skapa ett strukturerat stöd i boende och vardagsliv. Att arbeta med ungdomar på ett HVB-hem ställer stora krav på din förmåga till tålamod och att i din yrkesroll skapa tillitsfulla relationer med ungdomar och dina kollegor. Vi ser en person som kan arbeta både självständigt och i grupp. Andra viktiga egenskaper är en grundhållning av respekt, jämlikhet och vänlighet. I arbetet ingår även ett nära samarbete med myndighet inom socialtjänst där vi planerar och genomför planerings- och uppföljningsmöte för den boende. I övrigt förekommer även samverkan med andra behandlande enheter inom Borås stad och regionens hälso- sjukvård utifrån individuella behov hos boendeindivid. Vi söker dig som är utbildad till social-/behandlingspedagog och/eller har erfarenhet av socialt arbete mot behandling och omsorg. Tjänsten kommer att ställa krav på dig att självständigt följa uppgjorda rutiner, strukturer och metoder. Du förväntas ha en trygghet i att leda och möta andra utifrån ett flexibelt förhållningssätt. B-körkort ett krav för tjänsten. Det är meriterande om du har erfarenhet av att självständigt utforma genomförandeplan med boendeindivid och av att föra löpande journalföring. Utdrag ur polisens register för arbete vid HVB-hem kommer att inhämtas innan anställning. Utöver meningsfulla arbetsuppgifter, god kollegial gemenskap och goda arbetsvillkor erbjuds du som anställd inom Borås Stad ett stort antal personalförmåner. Friskvårdsbidrag, fritt inträde till kommunens bad- och simanläggningar och en mängd aktiviteter som personalföreningen MerKraft anordnar. Välkommen med din ansökan snarast, dock senast 31/7. Intervjuer kommer att hållas löpande under ansökningstiden.
Arbetsgivare
Borås kommun
Hemsida: www.boras.se/ledigajobb
Ansökan
Ansök senast idag

Ansök här
VISA MINDRE

Socialsekreterare till Stockholms stad socialjour

Arbetsgivare / Ort: Stockholms kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast idag
Publicerad: 2021-06-22
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Socionom

Om jobbet
Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Om Stockholm stads socialjour Stockholms stad socialjour är tillgänglig dygnet runt för boende och besökare i staden. Socialjouren tar emot besökare på plats, externt såsom vid hembesök och arbetar rådgivande vid telefonsamtal. Socialjouren arbetar med ansökningar och anmälningar avseende underåriga och vuxna. Stockholms stad socialjour har i uppdrag att på ett snabbt och flexibelt sätt möta den enskildes behov av akut stöd från socialtjänsten dygnet runt. Stockholms stad socialjour består av en myndighetsutövande, en uppsökande och en rådgivande del. Socialförvaltningen har ett stadsövergripande ansvar för socialtjänsten i staden. I socialtjänstavdelningen ingår verksamheter som vänder sig direkt till stadens medborgare och erbjuder dygnetruntvård samt myndighetsutövande, uppsökande och rådgivande verksamheter. Avdelningen har arbetat fram och implementerat en värdegrund som stöd i det dagliga arbetet. Våra ledord är resultat, evidens och samarbete. Jämställdhetsarbete är prioriterat inom avdelningen. Nu söker vi fler kollegor till vår enhet för myndighetsutövning. I rollen som socialsekreterare Som socionom har du möjligheten att arbeta med individen i centrum. Ditt arbete som socialsekreterare är mycket betydelsefullt och mångfacetterat då du i dialog med klienten ska arbeta för att hitta bästa lösningen för just den aktuella individen i fråga. I arbetet som socialsekreterare ingår att samtala med klienter, inhämta information, aktualisera ärenden, göra bedömningar och fatta beslut. Att konsultera och rådgöra med kollegor och andra professionella. Ditt arbete utgår från den lagstiftning och det kunskapsstöd som finns och du arbetar utifrån en evidensbaserad praktik, dvs. att du använder de tre kunskapskällorna; brukarnas perspektiv, teoretisk kunskap och beprövade erfarenheter. I ditt arbete kommer du att samarbeta både med kollegor i staden, i övriga landet och externa samarbetspartners från till exempel Region och Polis. Vi söker dig som trivs med ett omväxlande arbete i en föränderlig miljö där den ena dagen inte är den andra lik! På Socialjouren arbetar du i team tillsammans med erfarna kollegor. Kvalifikationer Vi söker dig som har: - socionomexamen - B- körkort - minst två års erfarenhet av myndighetsutövande arbete inom Barn- och Ungdomsområdet och van att inom utredning ha kontakt med barn, unga, vårdnadshavare och andra professionella - erfarenhet av dokumentation i Paraplysystemet eller motsvarande - kunskap om MI, Signs of Safety och BBiC. Det är meriterande om du har erfarenhet av myndighetsutövning även mot vuxna. För oss är dina personliga förmågor och färdigheter mycket viktiga och därför kommer vi lägga stor vikt vid dessa. För att lyckas i rollen som socialsekreterare hos oss arbetar du både självständigt och strukturerat genom att planera, organisera och prioritera ditt arbete väl. Du är relationsskapande och har mycket god förmåga att etablera kontakt med människor i en utsatt situation. Du är lugn, stabil och har förmågan att behålla ett realistiskt perspektiv på situationer som uppstår i det dagliga arbetet som myndighetsutövare. Ett professionellt och gott bemötande är av stor vikt då många av dem som kontaktar oss, har en just då svår fråga/situation de söker oss för, oavsett det är klienter eller kollegor från andra områden. Du har en mycket god samarbetsförmåga internt/externt. Relaterar till andra på ett lyhört sätt samt trivs med att samverka med andra professioner, ständigt med individen i fokus. Du värdesätter olikheter och förstår att olika bakgrund, kultur och grupptillhörighet kan påverka en själv och andra på olika sätt. Vi arbetar kontinuerligt med uppföljning och utveckling av våra arbetssätt för att på bästa sätt möta våra klienter. Arbetet innebär oftast att möta människor i kris och/eller med en komplex livssituation och det är väldigt viktigt att du själv kan se möjligheter, förmedla hopp och bemöta människor på ett respektfullt sätt. Socialjouren har som arbetssätt att i det tjänstgörande teamet för dagen rådgöra och diskutera ärendefrågor. Du kommer att arbeta med erfarna kollegor. En gruppledare finns på plats som leder teamet av socialsekreterare. Övrigt Som socialsekreterare på Socialjouren arbetar du i treskift med huvudsaklig tjänstgöring på jourtid, kväll/natt/varannan helg. Dagtidspass finns under helg, samt färre av dem under veckorna. Varmt välkommen med att skicka in din ansökan. Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Arbetsgivare
Stockholms kommun
Ansökan
Ansök senast idag

Ansök här
VISA MINDRE

Samtalsterapeut till Iris i Mullsjö

Arbetsgivare / Ort: Montico Hr Partner AB
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tills vidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast idag
Publicerad: 2021-07-02
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Socionom

Om jobbet
* Iris Utvecklingscenter Mullsjö är vår största behandlingsenhet för kvinnor och män, 20 år och uppåt, med beroende/missbruksproblematik i kombination med psykiska funktionsnedsättningar/ psykisk ohälsa exempelvis ADHD, ADD, depression och ångest. Enheten bedriver heldygnsvård och är belägen i vackra, vilsamma och natursköna omgivningar strax utanför Mullsjö. Iris Utvecklingscenter drivs av medarbetare som vill skapa förändring för människor i livsproblem grundat i beroende/missbruk och psykisk ohälsa. Vårt syfte är att med individuellt formade behandlingsprogram hjälpa våra klienter att nå bestående förändring – en hållbar och värdig vardag. Iris Utvecklingscenter AB grundades 1986 och är ett medarbetarägt vårdföretag som idag har verksamheter i Enköping, Hestra, Mullsjö, Ryfors, Stockholm och Jönköping. Vi har alltid satsat på kunskap och fortsätter att utveckla vår verksamhet för att möta nya och gamla behov i vår målgrupp. Iris-gruppen växer och kommer att fortsätta göra det. Iris mission Vi ser alltid möjligheterna. Vi är helt övertygade om att det är möjligt för alla med beroende och livsproblem att forma en hållbar vardag och ett värdigt liv. Vi vet att ett starkt teamarbete inom Iris - i samverkan med närstående, vårdaktörer och myndigheter - är avgörande för att skapa en verkligt integrerad vårdfläta – i varje enskild behandling. Vi går till jobbet hängivna denna uppgift och med en vilja att tänka nytt, utveckla vårdflätan och utveckla våra perspektiv. Ambitionen hos oss alla är hög, vilket smittar av sig. Det bär vi med oss, varje dag och i varje möte. Det räddar liv. Läs mer om vår verksamhet www.irisuc.se Om tjänsten Du erbjuds en fantastisk möjlighet att få vara med och bidra till fortsatta framgångar och vara en del av ett professionellt, engagerat och drivet team! Utveckling och ständiga förbättringar är viktiga delar hos oss och att både ge och ta till sig av varandras kompetenser är en självklarhet i vår vardag. Samarbetet med kollegorna, för klienternas bästa, gör att dagarna är fyllda med en god bredd och variation av aktiviteter! Arbetsbeskrivning Som samtalsterapeut har du ett övergripande ansvar för samordning av klientärenden. Ansvaret innefattar kontinuerliga kontakter med uppdragsgivare, planering av behandlingsinnehåll, samtal i såväl grupp som enskilt, dokumentation med mera. Du ingår i ett behandlingsteam och tillsammans planerar ni, genomför, utvärderar och utvecklar behandlingen för klienterna. Då vi arbetar som ett team, i vår behandling och boendemiljö, deltar du utifrån ett kollegialt ansvar gällande aktiviteter, inre- och yttre miljö, drog- och alkoholtester med mera. Vi söker dig som Du är utbildad socionom, socialpedagog eller har annan, av oss bedömd, likvärdig akademisk utbildning med beteendevetenskaplig inritning. Du är utbildad inom KBT, gärna steg 1. Utbildning inom MI, Trauma, miljöterapi och andra av Socialstyrelsen godkända metoder avseende samsjuklighet är meriterande. Erfarenhet av arbete med beroende, psykiatri och samsjuklighet är önskvärt. Som person är du trygg i din erfarenhet och kompetens, du är alltid professionell och har ett starkt klientfokus. Engagemang och att få vara med och utveckla verksamheten är viktiga delar för att du ska trivas. Du bidrar aktivt med att skapa förutsättningar för att alla blir varmt och respektfullt bemötta och förståelsen för att människor har mer gemensamt än vad som skiljer dem åt syns i ditt agerande. Tjänsten är en tillsvidareanställning med omfattning heltid. Vi tillämpar provanställning om 6 månader. Manuellt B-körkort krävs för tjänsten, alkohol och drogtest görs för slutkandidater i alla våra rekrytering och registerutdrag skall visas upp innan anställning. I denna rekrytering samarbetar vi med Montico HR Partner. Vid frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Jeanette Hjalmarsson, 072-142 12 72. Vi arbetar med löpande urval så välkommen att ansöka så snart som möjligt, dock senast 31 juli.
Arbetsgivare
Montico Hr Partner AB
Hemsida: http://www.montico.se/
Ansökan
Ansök senast idag

Ansök här
VISA MINDRE
VISA FLER LEDIGA JOBB


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.