På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Socionom

Socionom

Socionom är en examensbeteckning för dig som tagit examen efter att ha läst socionomprogrammet på universitet och högskola. Som socionom har du möjlighet att arbeta inom många olika yrken inom det sociala området. Gemensamt för dessa yrken är att du arbetar med människor i olika skeden av livet. Ofta möter du människor i svåra situationer.

Du ska hjälpa människor att själva åstadkomma förändringar i sitt liv. Du måste ha stor kunskap i hur både människan och samhället fungerar. Du måste kunna se helheten i ditt arbete men samtidigt ha förmåga att visa empati för den enskilde.

Många socionomer arbetar som socialsekreterare inom kommunen, som chef eller som biståndshandläggare i äldre- och handikappomsorg, som kurator på skola eller som kurator i hälso- och sjukvården.

Socialsekreteraren arbetar med att ge hjälp och stöd till personer och familjer som har problem av olika slag.

Kuratorn möter människor i behov av råd, stöd och hjälp, antingen enskilt eller i grupp.

Biståndshandläggare gör framför allt utredningar om vårdbehov för äldre och funktionshindrade.

Utbildning

Socionomprogrammet är en 3,5 årig yrkesförberedande "generalistutbildning*" på högskolenivå, där du bl a läser samhällsvetenskap, socialt arbete, juridik och psykologi.

I utbildningen ingår praktikförlagda studier och fördjupande studier med valfria inriktningar.

På flera orter kan du utbilda dig till socionom med olika inriktningar, till exempel mot äldre och funktionshindrade, mångkulturellt arbete eller socialpedagogik. Det finns även möjlighet att rikta in sig på etik och diakoni eller på internationellt arbete.

Studerande på Socionomprogrammen får också obligatorisk verksamhetsförlagd utbildning och tränas in i professionen genom personlig professionell utbildning (PPU).

*"Generalistutbildning" betyder att studenterna får kunskaper inom ett mycket brett kunskapsfält.

Inom de flesta socionomprogram** i Sverige är det möjligt att också ta ut en kandidatexamen i socialt arbete. Då kursen, som innehåller kandidatuppsatsen 15 hp på 6:e terminen, har studenter efter avslutad termin 6 sammanlagt 180 hp och kan ta ut en kandidatexamen. Men endast en minoritet väljer ta ut kandidatexamen efter termin 6. Den stora majoriteten läser sin sjunde termin (30 hp på avancerad nivå) för att därefter ta ut socionomexamen.

**Det finns socionomprogram i Sverige som inte erbjuder möjlighet att ta ut kandidatexamen i socialt arbete. Om detta är viktigt för dig, kontrollera gärna på förhand med det lärosäte där du vill studera.

Auktorisation som socionom kan man få efter att ha arbetat med arbetsuppgifter inom socionomyrket i minst tre år samt om man även uppfyller vissa andra villkor. Nämnden för Socionomauktorisation är ett organ inrättat genom beslut av Akademikerförbundet SSR.

Andra utbildningsvägar

Alternativa utbildningar, som ej leder till socionomexamen, men som rekommenderas i fall man vill, men inte kan läsa till socionom är bl a:

 • LiU, Samhälls- och kulturanalys och ibland kan vissa av f d studenter från den utbildningen få samma typ av tjänster, som annars socionomer brukar få
 • Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet, 180 hp (3-årig högskoleutbildning)
 • Beteendevetenskapliga kurser och program
 • Studie- och yrkesvägledarprogrammet, 180 hp (3-årig högskoleutbildning)
 • Socialpedagogutbildningen eller Socialpsykologiska programmet
 • kandidatexamen med huvudområde psykologi eller sociologi, som gör dig anställningsbar inom bl a Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
 • icke-akademiska utbildningar, t ex till Socialpedagog / behandlingsassistent, som finns inom yrkeshögskola och folkhögskola.

Efter avslutad socionomutbildning kan man söka jobb direkt som Socialsekreterare, Fältassistent, jobba med utredningar av behov för äldre och funktionshindrade eller göra barnavårdsutredningar inom Socialtjänst eller få jobb som Frivårdsinspektör inom Kriminalvården, men man kan också fortsätta läsa till magister vilket tar ytterligare ett år, eller till masterexamen, vilket tar två år.

På magister- eller masternivå fördjupar man sig ytterligare inom enskilda kunskapsområden.

Många socionomer läser påbyggnadsutbildningar som leder till att de kan få arbeta som Kuratorer.

Som utexaminerad socionom kan man också välja att vidareutbilda sig inom samtalsterapi och bli t ex Psykoterapeut.

Grundläggande gymnasieutbildning finns på flera av gymnasieskolans program.

Framtidsutsikter

Det beräknas vara liten konkurrens om jobben för nyexaminerade om fem år, men med regionala skillnader. Socionomer har generellt en god arbetsmarknad och vi bedömer ingen vikande trend i det.

Arbetsmarknaden för socionomer som arbetar som kuratorer verkar också fortsatt god för erfarna, med liten konkurrens om jobben.

Arbetsplats

I övrigt arbetar många socionomer som personalkonsulenter inom företagshälsovård och som konsulter med exempelvis organisationsutveckling, handledning, rekrytering och samhällsplanering.

Visa mer
Visa mindre

315 Lediga jobb

Psykolog till SiS ungdomshem Rebecka

Arbetsgivare / Ort: Statens Institutionsstyrelse
Omfattning / Varaktighet: Deltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast idag
Publicerad: 2020-12-29
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Psykolog

Om jobbet
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. Det gör vi på särskilda ungdomshem och LVM- hem över hela landet. SiS verkställer även sluten ungdomsvård och finansierar forskning för att utveckla vården och behandlingen. I klartext är det vårt uppdrag att vända liv som präglats av utanförskap, missbruk och psykosociala problem. Därför spelar SiS en avgörande roll i vårdkedjan och ger hopp i svåra situationer. Att skapa den livsviktiga förändringen och möjligheten är inget vanligt jobb. Därför blir ditt arbetsliv på SiS en resa i personlig utveckling och din vardag en tuff och spännande utmaning på alla professionella plan. SiS ungdomshem Rebecka tar emot icke skolpliktiga flickor med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk. ARBETSUPPGIFTER SiS ungdomshem Rebecka består av fyra avdelningar: en akut-, en utredning-, en låsbar behandlings- och en öppen behandlingsavdelning samt skola. Vi söker en legitimerad psykolog med erfarenhet och intresse av neuropsykologiska utredningar. Som psykolog på SiS ungdomshem Rebecka kommer ditt arbete att innefatta bland annat utredningar, bedömningssamtal, fortlöpande riskbedömningar och stödsamtal. I arbetet ingår även utbildningsinsatser till personal samt handledning av personalgrupper förekommer. Du förväntas delta i det fortlöpande utvecklingsarbetet som sker på institutionen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Som person är du trygg i dig själv och du har lätt för att skapa relation med ungdomar likväl som med övriga medarbetare på institutionen. Våra värdeord, respekt, omtanke och tydlighet ska genomsyra vårt bemötande i alla situationer. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är legitimerad psykolog. Du förutsätts kunna organisera ditt arbete på ett effektivt sätt och arbeta i enlighet med SiS värdegrund samt de mål, lagar och riktlinjer som finns inom myndigheten. Det är viktigt att du är lösningsorienterad och har en positiv inställning i en föränderlig miljö. Du har erfarenhet av utredningsarbete och det är meriterande om du är utbildad inom TMO. ÖVRIGT SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande. Intervjuer sker löpande under rekryteringsprocessen.
Arbetsgivare
Statens Institutionsstyrelse
Ansökan
Ansök senast idag

Ansök här
VISA MINDRE

Nu utökar vi med ytterligare en Skolpsykolog

Arbetsgivare / Ort: Skara kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast idag
Publicerad: 2020-12-22
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Skolpsykolog

Om jobbet
Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar för att ge barn och elever bästa möjliga kvalitet på utbildning. Vi arbetar tillsammans och framåt på ett hållbart och långsiktigt sätt samt värdesätter organisationens samlade kompetens. Vi ser vikten av att utgå från barn och elevers motivation och intresse, lära tillsammans och tänka kreativt. Att dra nytta av den digitala teknikutvecklingen samt öppna upp för olika lärmiljöer är en självklarhet för oss. Till vår hjälp har vi våra ledord Tillsammans och framåt - Mod och initiativ - Engagemang och service Ditt uppdrag Vi utökar och stärker vår organisation med ytterligare en skolpsykolog inom Barn- och utbildningsförvaltningen i Skara kommun. Som psykolog i vår förvaltning kommer du främst att arbeta utifrån ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv. Du ingår tillsammans med vår andra Skolpsykolog som en del i den samlade elevhälsan. Du kommer att arbeta nära övriga professioner inom elevhälsan, rektorer och chef för stöd och elevhälsa för att barn och elever ska ges möjlighet att utvecklas mot utbildningens mål. Detta görs på grupp-, organisations- samt individnivå. Du kommer att arbeta gentemot förskola, grundskola, gymnasium, grundsärskola och gymnasiesärskola. Arbetet sker dels på de lokala skolenheterna och dels med centrala förvaltningsuppdrag. Inom uppdraget i skolans elevhälsoteam bidrar du med: - psykologisk kompetens vid tvärprofessionella bedömningar och samråd, - konsultation och handledning till skolledning och personal, - att vara med och skapa hälsofrämjande miljöer för att ge förutsättningar för lärande, utveckling och hälsa, - att utreda och göra utvecklingsbedömningar av enskilda elever, - att bidra till kompetenshöjning och att arbeta med utveckling på olika nivåer inom organisationen. Vem är du? Vi söker dig som är legitimerad psykolog och gärna har erfarenhet av arbete med barn och ungdomar och då helst inom skolan. Att arbeta i team är något du ser som en förutsättning för att barn och unga ska få det stöd de behöver. Du har god förmåga att strukturera upp och planera ditt eget arbete och har lätt för att skapa goda relationer med de du arbetar med såväl inom, som utanför organisationen, såsom socialtjänst och externa aktörer inom hälso- och sjukvården. B-körkort är ett krav då arbete i kommunens ytterområden förekommer. Din kommunikativa förmåga är mycket god både i tal och i skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi erbjuder dig Vi erbjuder dig en nära organisation där du har möjlighet till utveckling. Vi är professionella med stort servicefokus. Vi vågar genom att ta för oss och vill hela tiden bli bättre. Hos oss har du rätt till en rökfri arbetstid. Som medarbetare i Skara kommun erbjuds du ett flertal friskvårdsinsatser på såväl individ som grupp- och organisationsnivå. Tillsammans skapar vi ett bättre Skara! Villkor Anställningen är tillsvidare på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Urval och intervjuer kan komma att ske under ansökningsperioden så välkommen med din ansökan idag! Registerutdrag Skara kommun vill stärka skyddet för barn och elever och tillämpar en utökning av det lagstadgade registerskyddet (lagen om registerkontroll 2000:873). Registerkontroll görs för all personal som anställs eller ska göra praktik inom Barn- och utbildningsförvaltningen. Blir du aktuell för tjänsten ska du kunna lämna in ett registerutdrag från Polisens belastningsregister. Registerutdraget ska gälla för anställning inom förskola, skola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Blankett för att beställa ett registerutdrag finns att ladda ner från webbplatsen http://www.polisen.se/service. Skara, vår anrika landsbygdsstad, är formad av sin tusenåriga historia och gröna framtidstro och har ett perfekt geografiskt läge mellan Vänern och Vättern. Här finns ett rikt näringsliv, kulturutbud och ett aktivt föreningsliv. Skara kommuns medarbetare levererar varje dag Sveriges viktigaste jobb; vi ger våra äldre en hjälpande hand, vi lär barn att läsa och formar hållbara miljöer. Vi är med och skapar svensk välfärd helt enkelt! Sök gärna mer information om Skara kommun på www.skara.se . Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Vi tar enbart emot ansökningar digitalt via vårt rekryteringsprogram Varbi. Använd knappen längst ned i annonsen.
Arbetsgivare
Skara kommun
Ansökan
Ansök senast idag

Ansök här
VISA MINDRE

Psykologer till BUP Brommaplan

Arbetsgivare / Ort: REGION STOCKHOLM
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast idag
Publicerad: 2020-12-22
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Psykolog

Om jobbet
BUP Brommaplan är en specialistvårdsenhet där barn och ungdomar 0-17 år med medelsvår och svår psykisk problematik bedöms, utreds och behandlas. På enheten arbetar cirka 40 medarbetare med ett brett spektrum av erfarenheter och kompetenser. Vi arbetar tvärprofessionellt för att ge bästa vård och bedömningar till barn- och familjer med psykiatrisk problematik. Vi har mycket god stämning på mottagningen och strävar efter att medarbetare både ska kunna göra ett gott jobb och trivas tillsammans. Arbetsuppgifter   Barn- och ungdomspsykiatriskt teamarbete i öppenvård. I arbetet ingår bland annat bedömning, utredning och behandling. Det kan finnas möjlighet att ge konsultationer till barnmorskemottagningar och barnavårdscentraler.    Kvalifikationer  Vi söker dig som är legitimerad psykolog.  Erfarenhet av barn- och ungdomspsykiatriskt utrednings- och behandlingsarbete är meriterande.Kunskaper i svenska motsvarande nivå C1 är ett krav. Personliga egenskaper  Arbetet kräver både förmåga till självständigt arbete och god samarbetsförmåga. Du är stabil, strukturerad och lojal. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi erbjuder Vi erbjuder en arbetsmiljö där du som medarbetare kan trivas och utvecklas. Vi har förmåner som flextid, friskvårdsbidrag (5000 kr) och friskvårdstimme.  Anställningsform  Tillsvidareanställning, heltid. Deltid kan diskuteras. Tillträde enligt överenskommelse. Information om tjänsten lämnas av Enhetschef Julia Földes, tel 08-51452350.  [email protected] ​Facklig företrädare   Psykologförbundet Liisa Holtay tel: 08-123 404 84.   ​Övrig information   Intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden.  Vi tillämpar registerkontroll före beslut om anställning.   Ansökan Välkommen med din ansökan senast den 5 januari 2021. Vi ser fram emot din ansökan! Om oss BUP Brommaplan är en del av BUP Stockholm. BUP Stockholm erbjuder specialiserad psykiatrisk vård för barn och ungdomar från 0 till 17 år inom Stockholms län. Vi är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) som är en vårdgivare inom Region Stockholm. Tillsammans är vi cirka1 000 anställda som varje år möter drygt 22 000 barn, ungdomar och deras familjer.
Arbetsgivare
REGION STOCKHOLM
Ansökan
Ansök senast idag

Ansök här
VISA MINDRE

Psykolog till vuxenhabiliteringen i Ystad

Arbetsgivare / Ort: REGION SKÅNE
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast idag
Publicerad: 2020-12-29
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Om jobbet
Gör skillnad. Varje dag. Vi på vuxenhabiliteringen vänder oss till personer som fyllt 18 år och har en varaktig funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningen ska ha uppkommit vid födseln eller före 17-års ålder och beror på sjukdomar eller skador inom nerv-, muskel- eller skelettsystemet. Det kan till exempel handla om intellektuell funktionsnedsättning, rörelsehinder eller autism. Vi vänder oss även till personer som har rätt till insatsen råd och stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Hos oss erbjuder vi bedömningar, behandlingar samt pedagogiskt, socialt och psykologiskt stöd. Vi hjälper våra patienter att bli mer delaktiga i samhället genom information och vägledning. Tillsammans sätter vi upp mål och planerar vad vi ska göra för att nå målen i samråd med personer i patientens närhet, som exempelvis assistenter eller annan personal. ARBETSUPPGIFTER Som psykolog på vuxenhabiliteringen ingår det bland annat att ge psykologiskt stöd, rådgivning samt behandling utifrån funktionsnedsättningen och dess konsekvenser till patienter och närstående, både individuellt samt i grupp. Arbetsuppgifterna består också av samarbete med patientens övriga nätverk där du ska representera och ansvara för det psykologiska perspektivet. Vidare förekommer det arbete i form av utvecklingsbedömningar och kognitiva utredningar. Arbetet utförs både individuellt och i team, där du bidrar med din kompetens som psykolog. KVALIFIKATIONER Du som söker är legitimerad psykolog med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Du har även språkkunskaper i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala, då detta är ett krav. Vidare krävs det att du är en van datoranvändare med goda kunskaper i Officepaketet samt har erfarenhet av dokumentation inom vårdadministrativa system såsom PMO och PASIS. Det är likaså ett krav att du har giltigt B-körkort. Har du tidigare arbetslivserfarenhet av habiliteringsarbete och/eller arbete med vuxna som har funktionsnedsättning ses det som meriterande. Som person är du kommunikativ samt flexibel och har lätt för att samarbeta med andra människor. Vi söker dig som ser möjligheter och utmaningar i en organisation som är inne i ett förändringsläge samt att du är positivt inställd till utvecklings- och tvärprofessionellt arbete. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Kontroll av misstanke- och belastningsregistret utförs innan eventuell anställning. I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval, varmt välkommen med din ansökan redan idag! ÖVRIGT Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt som grund för allt vi gör. Förvaltning Psykiatri och habilitering är en av Region Skånes fem hälso- och sjukvårdsförvaltningar. Verksamheten omfattar den offentligt drivna psykiatrin samt habiliteringen i hela Skåne med cirka 4 000 medarbetare. I uppdraget ingår bland annat vård, habilitering, rehabilitering, hälsoarbete och forskning. Inom psykiatrin finns fem akutmottagningar, barn- och ungdomspsykiatri, rättspsykiatri och vuxenpsykiatri. Inom habiliteringen finns barn- och ungdomshabilitering, vuxenhabilitering och syn-, hörsel- och dövverksamhet. Välkommen! På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Arbetsgivare
REGION SKÅNE
Ansökan
Ansök senast idag

Ansök här
VISA MINDRE

Centrala elevhälsan söker kurator till Handskeryd och Malmbäcks skola

Arbetsgivare / Ort: Nässjö kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast idag
Publicerad: 2020-12-29
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Kurator

Om jobbet
Ökat lärande - likvärdighet - mötesplatser; tre viktiga kärnvärden som genomsyrar allt arbete i Nässjö kommuns skolor, den medelstora kommunen med ca 30.000 invånare på det Småländska höglandet. För att förverkliga detta har kommunfullmäktige antagit ett strategiskt och långsiktigt utvecklingsarbete för förskola och skola i Nässjö kommun. Inom barn- och utbildningsförvaltningen arbetar vi medvetet och målinriktat för att ge varje barn och elev de verktyg som krävs för att söka kunskap i livet. Målet är att varje barn och elev ska få utvecklas efter sina förutsättningar och känna glädje och stolthet över sina framgångar. Centrala elevhälsan i Nässjö Kommun söker dig som vill arbeta som skolkurator. Den centrala elevhälsan består av drygt 30 medarbetare så som sjuksköterskor, psykologer, logoped, talpedagoger, specialpedagoger och kuratorer. Som medarbetare i den centrala elevhälsan är man kopplad till olika skolor och har sina arbetsplatser förlagda där. Vi söker nu en kurator kopplad till Handskeryd- och Malmbäcks skola. Både Handskeryd och Malmbäck är F-6 skolor. Som kurator deltar du aktivt i elevhälsoarbetet, men också i skolans trygghetsteam. Elevhälsoteamet på skolorna består av olika kompetenser som tillsammans och under ledning av rektor stöttar arbetslag och elever på skolan. Som medarbetare i det centrala elevhälsoteamet erbjuds du tillsammans med övriga kuratorer i organisationen ärendehandledning av specialiserad handledare på gruppnivå. Ni har också däremellan regelbundna kuratorsträffar, som möjliggör stöd och rådgivning kollegor emellan. ARBETSUPPGIFTER Arbetsuppgifter Som kurator ansvarar du för skolans psykosociala insatser. Du arbetar förebyggande och hälsofrämjande för att stödja eleverna i deras utveckling mot utbildningens mål. Du arbetar aktivt med skolans värdegrundsarbete, likabehandlingsplan, kartläggning, elevnärvaro och krishantering. Som kurator erbjuder du stöd på individ- grupp- och organisationsnivå. Det kan innebära samtal med elever, vårdnadshavare och handledning av skolpersonal både individuellt och i grupp. Du arbetar tätt ihop med skolsköterska och tillsammans lägger ni upp planerar för olika insatser, utifrån er kompetens och elevers behov. Som kurator är du sakkunnig gällande socialt arbete och du dokumenterar aktivt i elevhälsans dokumentationssystem, PMO. KVALIFIKATIONER Kvalifikationer Vi söker dig som har socionom, eller annan eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten. Vi ser gärna att du har erfarenhet från tidigare arbete som skolkurator, men är inget krav. Som person är du empatisk, initiativrik och drivande i dina idéer i samarbete med kollegor. Du är väl förtrogen med socialtjänstlagarna, och har god dokumentationsvana. Om du ser dig själv som möjlig för tjänsten, vänta inte med din ansökan, då rekrytering pågår fortlöpande. ÖVRIGT För att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan ber vi dig skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg "Offentliga jobb". Ansök direkt via länken i annonsen. Inför rekryteringsarbetet har Nässjö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande.
Arbetsgivare
Nässjö kommun
Ansökan
Ansök senast idag

Ansök här
VISA MINDRE

Legitimerad psykolog/socionom sökes till Kista BUMM

Arbetsgivare / Ort: Dr M Hessami AB / Kista
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 20 January (1 dag kvar)
Publicerad: 2020-12-21
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Om jobbet

OM OSS

Kista BUMM är en privat barnmottagning som drivs på uppdrag av Stockholms läns landsting. Mottagningen startades 2016 och är redan mycket uppskattad med en växande efterfrågan. Våra uppdrag består av barnmedicin, barnfetma, ADHD samt psykisk ohälsa. Kollektivavtal finns. Vi arbetar i Take Care. Vi som arbetar här är erfarna barnläkare och barnsjuksköterskor, undersköterskor, psykologer och psykoterapeuter. Arbetsklimatet är varmt och vänskapligt. Vi har en bred barnmedicinsk och neuropsykiatrisk kompetens och har rankats mycket högt i den nationella patientenkäten. Kista BUMM ligger på promenadavstånd från Kista Gallerian. Verksamheten äger rum i två parallella ljusa och fräscha lokaler på sammanlagd 600 kvm på femte våningen.

Hemsida

www.kistabumm.se


Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår KBT-terapi till barn och ungdomar inom ramen för psykisk ohälsa, samt neuropsykiatriska utredningar av barn och ungdomar. Besöken är planerade.

Vi erbjuder mycket stimulerande arbetsuppgifter där du har möjlighet att ha stort inflytande. Vår barnmottagning växer. Du kan vara med och och utveckla verksamheten tillsammans med oss och ha eget ansvarsområde.

Kvalifikationer

Krav: Legitimerad psykolog och minst 2 års erfarenhet av arbete med barn och ungdomar.

Eller;

Socionom med steg 1 utbildning

Personliga egenskaper

Vi lägger en stor vikt vid personlig lämplighet. Vi ser gärna att du är ansvarsfull, noggrann och har en god samarbetsförmåga.


Låter det här som något för dig, skicka ditt CV och ett personlig brev till:

[email protected]


I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval. Ansök redan idag!

Arbetsgivare
Dr M Hessami AB
Isafjordsgatan 30C Plan 5
16440 Kista
Ansökan
Ansök senast 20 January (1 dag kvar)

Ansök via mejl
[email protected]
VISA MINDRE

Inspektörer med socialtjänstkompetens till Umeå

Arbetsgivare / Ort: Inspektionen För Vård och Omsorg
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 20 January (1 dag kvar)
Publicerad: 2020-12-30
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Socionom

Om jobbet
IVO ansvarar för tillsyn av hälso-och sjukvård, hälso-och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).  Vårt uppdrag är att genom tillsyn och tillståndsprövning bidra till en vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter. Myndigheten ansvarar också för viss tillståndsprövning. Avdelning nord har Västerbottens, Västernorrlands, Norrbottens och Jämtlands län som sitt tillsynsområde. Vi söker två inspektörer med socialtjänstkompetens till vår hälso- och sjukvård/socialtjänstsenhet (HSS1) som ansvarar för tillsynen av bland annat verksamheter inom äldreomsorg (SoL), funktionsnedsättning (LSS), kommunal hälso- och sjukvård och primärvård. Rollen som inspektör Som inspektör på HSS1-enheten kommer du att handlägga ärenden och genomföra inspektioner samt delta i både arbetsgrupper och projekt där din kompetens efterfrågas. I arbetet kommer du komma i kontakt med såväl huvudmän/personal som allmänhet och media. På IVO arbetar du alltid utifrån ett brukar- och patientperspektiv och med vår tillsynspolicy i ryggen för att fokusera på vad som är angeläget för enskilda och för olika grupper av människor. Om inte annat framgår av lag, förordning eller särskilt beslut från regeringen ska tillsynen vara riskbaserad och granska det som är väsentligt. Tillsynen ska präglas av tydlighet, trovärdighet och effektivitet samt utgår från den statliga värdegrunden. Kravprofil • Socionom eller motsvarande utbildning • Flerårig och aktuell erfarenhet inom socialtjänstens äldreomsorg och/eller funktionshinderområdet • Aktuell juridisk kunskap inom området Äldre/funktionshinder • Goda och aktuella datakunskaper  • Goda kunskaper i svenska, muntligt och skriftligt       • B-körkort då arbetet innebär en hel del resor inom regionen I rollen som inspektör ska du kunna arbeta självständigt och ha förmågan att effektivt prioritera och strukturera flera olika arbetsuppgifter inom olika ämnesområden samtidigt.  Du ska ha en god analytisk förmåga, vara noggrann och strukturerad och snabbt kunna sätta dig in i komplexa frågeställningar. Du ska ha mycket god samarbetsförmåga, vara trygg i dina beslut och på ett konstruktivt sätt kunna omsätta och beakta andras synpunkter och perspektiv.  Du kommunicerar resultatet på ett tydligt och förtroendeingivande sätt, både muntligt och skriftligt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och förmågor. Du ska ha förmågan att kartlägga, analysera och utreda komplext och omfattande material utifrån ett såväl ekonomiskt som generellt perspektiv. Du ska ha lätt för att se helheten och arbetar effektivt. Du har god förmåga att formulera skrivelser och beslut samt kan kommunicera resultatet av ditt arbete både internt och externt. Vidare ska du ha ett intresse för och kunskap om vad som händer i omvärlden och kunna applicera det på ditt arbete. Meriterande • Erfarenhet av tillsynsarbete.  Vad kan IVO erbjuda dig? Vi erbjuder dig en utvecklande roll i en spännande kunskapsorganisation. Du får chansen att arbeta i en dynamisk miljö där du tillsammans med dina kollegor bidrar till vårt kontinuerliga arbete med att utveckla en modern och kraftfull tillsyn i Sverige.  IVO följer ständigt utvecklingen i omvärlden och uppmuntrar initiativ till egen kunskapsutveckling. Vi arbetar kontinuerligt med nya arbetssätt, -metoder och verktyg för att nå bästa resultat. Vi strävar efter en sammansättning medarbetare som speglar samhällets mångfald. Anställningarna gäller tillsvidare och avser heltid från 1 april 2021 med placering i Umeå. Provanställning om 6 månader  tillämpas. Ansökan Välkommen med din ansökan innehållande CV och personligt brev senast den 20 januari.    Ange referensnummer 2.1.1-61740/2020. Betyg och eventuella handlingar tas med vid en eventuell intervju. Kontaktpersoner och övrig information För frågor om tjänsten vänligen kontakta enhetschef Carina Ragnarsson, 010-788 53 72 För frågor om rekryteringsprocessen kontakta HR-specialist Pernilla Spens, 010-788 51 87. Fackliga kontaktpersoner är Krister Lundström, SACO, 010-788 53 65, Maria Carneland Fackförbundet ST, 010-788 54 06 och Helen Näslund, Vårdförbundet, 010-788 53 91.     Vi undanber oss säljsamtal för ytterligare rekrytering och vidare annonseringsvägar.
Arbetsgivare
Inspektionen För Vård och Omsorg
Hemsida: https://www.ivo.se/
Ansökan
Ansök senast 20 January (1 dag kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Leg Psykolog eller PTP- Psykolog till Röda Korsets Behandlingscenter i Sköv

Arbetsgivare / Ort: Svenska Röda Korsets Centralstyrelse
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 20 January (1 dag kvar)
Publicerad: 2020-12-17
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Psykolog

Om jobbet
Röda Korsets Behandlingscenter är en, i vårdsammanhang, unik resurs som helt och hållet inriktas på behandling för traumatiserade flyktingar. Många av patienterna har själva varit utsatta för krigs- och flyktrelaterat våld, tortyr, övergrepp och hot, andra har traumatiserats genom att bli vittne till hur närstående drabbas. Vi har också anhörigverksamhet och barnverksamhet knutna till våra patienter. Vi arbetar med individuell behandling, för vuxna och konsekvent i team, där en dag består av kliniskt arbete timme för timme, i termer av utredning och samtalsbehandling samt möjlighet att arbeta med samma patienter i grupp. Till vårt uppdrag hör även att sprida information om krigs- och flyktingtrauma och hur enskilda människor drabbas, vilket innebär att vi föreläser i kommun, landsting, skola och för andra som möter samma målgrupp. Utöver själva behandlingsverksamheten kan vi i viss mån erbjuda handledning och utbildning till personalteam och yrkesgrupper som kommer i kontakt med målgruppen. I samband med att en medarbetare går vidare till nya utmaningar söker vi en Psykolog alt en PTP-Psykolog- med inriktning mot unga, 15-25 år, till vårt Behandlingscenter i Skövde Om dig Vi söker dig som: • är Psykolog eller PTP-psykolog • har stort engagemang för målgruppen • är lösningsfokuserad och självgående • är patientinriktad och samarbetsdriven • har livserfarenhet • har B-körkort I ditt arbete, som ofta sker via tolk, möter du människor från hela världen och det är därför meriterande om du behärskar något mer språk än svenska och engelska. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Självfallet delar du Röda Korsets humanitära värderingar. Om oss Du får möjlighet att bli del av ett team med holistiskt perspektiv på människors hälsa! Vi erbjuder kunskapsutveckling då våra medarbetare erbjuds handledning i grupp samt annan utbildning. Inte minst innebär tjänsten även chans till erfarenhets- och kunskapsutbyte med kloka och erfarna kollegor från olika yrkesgrupper och möjlighet att bidra till en av världens främsta katastroforganisationer. Tjänsten är en tillsvidareanställning på vårt behandlingscenter i Skövde med mobila uppdrag på vår behandlingsenhet i Vänersborg. Sista ansökningsdag är 20 januari 2020. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att maila dem till verksamhetschef Annicka Lang på [email protected], så besvaras de när Annicka är tillbaka efter julledighet.
Arbetsgivare
Svenska Röda Korsets Centralstyrelse
Ansökan
Ansök senast 20 January (1 dag kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Psykolog eller psykoterapeut med KBT- inriktning

Arbetsgivare / Ort: Sjöblom och partners i psykologi AB / Borås
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 20 January (1 dag kvar)
Publicerad: 2020-12-21
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Meriterande
 • Psykolog

Färdigheter
Krav
 • Kognitiv beteendeterapi

Språk
Krav
 • Svenska

Om jobbet

Vi har nyligen öppnat en privat psykologmottagning i Borås med ambition att erbjuda tillgänglig och prisvärd psykologisk behandling. Huvudsakligt fokus för mottagningen kommer att vara sedvanligt behandlingsarbete utifrån KBT men med komplement av behandlarstöd till internet-KBT och videosamtal Sjöblom & partners är ett litet men snabbväxande konsultföretag där det arbetar fem psykologer. Mottagningen har hittills drivits av konsulter med olika uppdrag men det är nu dags för oss att anställa en psykolog med enbart fokus på mottagningen. Framöver kommer behandlingsverksamheten drivas i fristående dotterbolag.


Din uppgift kommer att vara att bedriva psykologiskt behandlingsarbete samt hjälpa till att starta upp mottagningen ordentligt och utveckla den. Det kommer att finnas gott om stöd från övriga psykologer och ansvaret för utveckling kan vara så stort eller litet som passar.


Vi tror att du har några års erfarenhet av psykologiskt behandlingsarbetet och är van vid att bedriva det självständigt. Du har KBT- kompetens och är trygg i din yrkesroll. Du har ett affärsmässigt förhållningssätt och att bevara och utveckla kundrelationer ligger naturligt för dig.


Som person är du strukturerad och klarar av en hög arbetsbelastning. Du har god samarbetsförmåga och är lösningsorienterad. Du får gärna vara analytiskt lagd men måste framförallt vara handlingskraftig och ha fokus på att genomföra saker. Du trivs i ett dynamiskt och snabbt föränderligt sammanhang och är prestigelös i ditt sätt.


Vi erbjuder en stimulerande och roligt arbete samt snabbväxande företagsmiljö, mycket frihet och eget ansvar samt goda utvecklingsmöjligheter.


Skicka cv och personligt brev där du beskriver vad du tror att du kan bidra med. Referenser kommer att tas. Intervjuer sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.


Såväl anställning på heltid som deltid kan vara aktuellt.

Öppen för alla Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Arbetsgivare
Sjöblom och partners i psykologi AB
Västerlånggatan 30-32
50330 Borås
Hemsida: sjoblompartners.se
Ansökan
Ansök senast 20 January (1 dag kvar)

Ansök via mejl
[email protected]
VISA MINDRE

Vikarierande bosocial samordnare

Arbetsgivare / Ort: Helsingborgshem AB
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 20 January (1 dag kvar)
Publicerad: 2020-12-28
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Socionom

Om jobbet
Helsingborgshem är ett modernt bostadsföretag med 12 000 hyreslägenheter i över 30 bostadsområden. Vi ägs av Helsingborgs Stad och var femte Helsingborgare har sitt hem hos oss. Vår verksamhet är viktig för att staden ska växa och vara attraktiv för en mångfald av människor. Därför strävar vi efter att utveckla boenden, stadsdelar och service som matchar olika livsstilar och behov. Vi vill att våra kunder ska känna sig stolta. Stolta över sin bostad, sitt område och sin stadsdel - och över Helsingborg. Vi är 230 medarbetare som genom ett öppet och aktivt förhållningssätt vill möta våra kunders drömmar om livet hemma. Både idag och imorgon. Läs gärna mer om oss på www.helsingborgshem.se. Som Bosocial samordnare på Helsingborgshem är ditt huvuduppdrag att arbeta med och förebygga störningsärenden hos våra hyresgäster. Ditt arbete är en viktig del i att skapa tryggare och mer attraktiva stadsdelar. Du möter våra kunder som av olika anledningar behöver stöd för att skapa en hållbar boendesituation. Vi arbetar aktivt tillsammans med andra aktörer i kommunen för att skapa bra och fungerande bostadslösningar. Genom detta arbete bidrar vi bland annat till att förebygga hemlöshet och utanförskap.  Arbetsuppgifter I arbetet ingår att bygga upp och bibehålla den operativa kontakten med flera av kommunens förvaltningar, polis, psykiatrin, anhöriga, Överförmyndarnämnden, Kvinnojouren och andra aktörer. Du involveras även i det bostadssociala programmet och Bostad Först.   Du arbetar främst på uppdrag av våra områdesutvecklare, projektsamordnare samt kundreskontra och är ansvarig för fortsatt process av störningsärenden. Du kommer att ha god överblick över störningsärenden i hela företaget och det är du som tillsammans med den andra bosociala samordnaren tar över och hjälper teamen med mer komplexa störningsärenden. Du bistår Kronofogdemyndigheten vid avhysningar och i förekommande fall kan du behöva hjälpa jurist med vittnesmål i Hyresnämnden. I detta arbete har du interna specialistkompetenser, såsom jurist och säkerhetschef till stöd.  Kvalifikationer Du har högskoleutbildning med inriktning socionom eller polis eller motsvarande social högskoleutbildning. Erfarenhetsmässigt ser vi gärna att du har arbetat i flera år i en liknande roll, och är trygg i förekommande arbetsmetoder och vilka kontaktinstanser som kan krävas.  Har du arbetslivserfarenhet inom socialtjänsten och/eller juridik är det meriterande. Kunskap om bostadsmarknadens förutsättningar och villkor är även viktigt att ha.   Goda administrativa kunskaper och kunskap inom Microsoft Office samt förståelse för ekonomiska sammanhang. För tjänsten krävs körkort. Goda kunskaper i svenska och engelska språket, både tal och skrift. Ett tredje språk är meriterande. Arbete på kväll och helg förekommer vid behov.  Personliga egenskaper Den person vi söker är empatisk, lugn och trygg i sitt arbetssätt. Du kan hantera svåra situationer samtidigt som du är lösningsfokuserad. Du har passion för människor och ser möjligheter istället för problem.   Som person är du utåtriktad och kommunikativ, med en positiv och lyhörd inställning. Vidare har du god samarbetsförmåga, är ansvarstagande, idérik och har mycket stort tålamod och gott omdöme. I ditt arbete är du organiserad, strukturerad och planerar ditt arbete med omsorg.  Vi erbjuder Tjänsten är ett föräldravikariat under cirka 12 månader som kan komma att förlängas något. Vi ser gärna att du kan börja under april månad.  Kontaktinformation Louise Liedholm, Chef bosocial samordning och juridik, 042 20 81 01, [email protected] Arbetsplats Drottninggatan 136 B 25433 Helsingborg
Arbetsgivare
Helsingborgshem AB
Hemsida: http://www.helsingborgshem.se
Ansökan
Ansök senast 20 January (1 dag kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Kullabygdens DBT-hem söker behandlare

Arbetsgivare / Ort: Kullabygdens Dbt-Hem AB / Mjöhult
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 20 January (1 dag kvar)
Publicerad: 2020-12-18
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Socionom

Om jobbet

Om oss

Kullabygdens DBT-hem är en del av Friab individ & familj som arbetar för att förändra livet för barn, unga och vuxna som behöver omsorg och behandling som leder till förändring. Vi är specialister inom DBT samt arbetar med flera olika metoder som är KBT inriktade. Målet är att skapa hållbara förändringar till flickor i åldern 14-20 år med psykisk ohälsa samt självskadabeteende oftast i kombination med missbruk. Kullabygdens DBT-hem består av Hulta gård, Villa Lerhamn och Mahult. Enheternas primära behandlingsmetod är dialektisk beteendeterapi som kombineras i individualterapi samt färdighetsträning på gruppnivå. 

Vi erbjuder dig ett spännande jobb med varierande arbetsuppgifter där du kan växa i din roll som behandlare. Du som söker kommer att få goda kunskaper i DBT-färdigheter samt möjligheten att bli bättre på det du gör genom stöd från kollegor, chefer och handledare.

Kullabygdens DBT-hem söker nu behandlare

Vi ser gärna att du har relevant högskoleutbildning (180HP), gärna socionom/beteendevetare det är en fördel om du har utbildning i våra metoder.

Du har med fördel arbetat i en liknande roll, har erfarenhet av behandlingssamtal och förmår skapa trygghet och tillit i samspel med klienten. Du har erfarenhet av att arbeta med behandling i grupp samt goda kunskaper om evidensbaserade behandlingsmetoder som till exempel DBT, KBT, ACT och ÅP.

Dina kvalifikationer

För att arbeta hos oss ska du ha ett genuint intresse för att arbeta med människor, du ska ha lätt för att skapa förtroendefulla relationer samtidigt som du kan sätta gränser och vara tydlig i din vuxenroll. Du är duktig på att hantera situationer där även stress förekommer och förstår vikten av att vara självgående, ha förmåga att ta egna beslut och kunna ta tag i uppkomna situationer. För att trivas i rollen bör du vara driven att uppnå utsatta mål samt tycker om att samarbeta med kollegor likväl som att arbeta självständigt. Du är tydlig och beslutsam, har hög integritet, är professionell och respektfull i ditt bemötande. Du känner arbetsglädje, har självdistans och humor samt gillar skiftningar i arbetsintensitet där det ibland är en mer stilla vardag varvat med högt tempo med fokus på lösningar. Du är prestigelös och tycker om att lära dig nya saker.

Som behandlingspersonal arbetar du i direkt behandlingsarbete med våra ungdomar. Du kommer även att arbeta med kontaktmannaskap, vilket innebär att du ansvarar för en eller flera ungdomar. I arbetet ingår det att samverka med deras familjer/nätverk, socialsekreterare och andra aktörer. För att säkerställa att uppdrag och mål uppfylls arbetar vi strukturerat med genomförandeplaner i behandlingsarbetet. Du ansvar tillsammans med din ungdom/dina ungdomar för att upprätta och följa upp den enskildes genomförandeplan. Vi ser gärna att du har vana att dokumentera.

I ditt arbete behöver du vara förberedd på att kunna hantera svåra situationer så som att möta våra ungdomar när de är nedstämda såväl som upprörda. Du behöver kunna hantera situationer som tex om en ungdom självskadat eller tagit återfall. Du ska kunna hantera stressfyllda situationer och ha modet att sätta gränser och vara konsekvent i ditt arbete med våra ungdomar även under svåra stunder. Du ska visa att du står tryggt och stadigt kvar även när stormen lagt sig. I arbetet ingår också att upprätthålla vardagliga rutiner och struktur så som tex städning, matlagning, skjutsa ungdomar till skola, aktiviteter etc.

Arbetstiden läggs enligt schema, vilket innebär att du arbetar såväl dagtid, kvällstid, sovande jour samt helg.

Körkort är ett krav.

Vi kommer börja kalla till intervjuer i slutet av vecka 1 alt början av vecka 2.

Arbetsgivare
Kullabygdens Dbt-Hem AB
Hulta Byaväg 7
26394 Mjöhult
Ansökan
Ansök senast 20 January (1 dag kvar)

Ansök via mejl
[email protected]
VISA MINDRE

Psykolog till Vårdcentralen Staffanstorp

Arbetsgivare / Ort: REGION SKÅNE
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 20 January (1 dag kvar)
Publicerad: 2020-12-17
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Om jobbet
Gör skillnad. Varje dag. Välkommen till oss på Vårdcentralen Staffanstorp, vi är en stor vårdcentral med ett brett primärvårdsutbud och goda pendlingsmöjligheter till både Lund och Malmö. Här möts du av ett stort engagemang för att utveckla verksamheten och vi har en bred samverkan med den växande kommunen. Vår kompetens finns samlad i rymliga lokaler och totalt är vi runt 35 medarbetare som tillsammans tar hand om vårdcentralens 12 000 listade patienter. Under 2018 års medarbetarundersökning (Springlife) fick vi väldigt fina resultat, detta är vi stolta över och det motiverar oss att utvecklas vidare. ARBETSUPPGIFTER Vill du bli en del av vårt härliga gäng samt vara med och utveckla vår vårdcentral? Vi har nu möjlighet att välkomna en driven och engagerad psykolog som vill slå följe med oss mot målet som Skånes bästa vårdcentral! Hos oss erbjuds du ett omväxlande och utvecklande arbete på en vårdcentral som under de senaste åren genomgått en mycket positiv utveckling. Som psykolog hos oss arbetar du nära dina kollegor inom olika yrkeskategorier med stöd från verksamhetschef. I rollen ingår bland annat att bedöma patientens psykosociala ohälsa utifrån ett helhetsperspektiv samt behandla patienter med olika psykiska och sociala ohälsotillstånd på primärvårdsnivå. I arbetsuppgifterna ingår även samverkan med andra vårdgivare och myndigheter samt att konsultera kollegor inom övriga professioner. Hos oss erbjuds du även goda utvecklingsmöjligheter, bland annat i form av fortbildning. Vi som arbetar här värdesätter vårt fina samarbete som skapar en god arbetsmiljö och patientsäker vård. KVALIFIKATIONER Du som söker är legitimerad psykolog med behörighet att verka inom svensk sjukvård och med erfarenhet av journalsystemet PMO. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Vi ser gärna att du är en kommunikativ person som har god samarbetsförmåga med såväl patienter, deras anhöriga och kollegor. Vidare ser vi det som en självklarhet att du bemöter patienter och kollegor på bästa sätt. Att arbeta med människor ställer höga krav på flexibilitet, ansvarskänsla och lösningsfokusering. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. I denna rekrytering använder vi oss av löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag! ÖVRIGT Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt. Primärvården Skånes syfte är att skapa god hälsa och bästa möjliga patientupplevelse för alla i Skåne. För hela människan. Genom hela livet. Vi erbjuder hälso- och sjukvård till alla som bor i eller besöker Skåne. Vi ansvarar för de offentligt drivna vårdcentralerna, barnmorskemottagningarna, barnavårdscentralerna samt kvälls- och helgmottagningarna i hela Skåne. I primärvården finns även ungdomsmottagningar, dietistverksamhet, palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), familjecentraler, barnhälsovårdspsykologer, Palliativt utvecklingscentrum, Kompetenscentrum för primärvård och Centrum för primärvårdsforskning (CPF). Vi är cirka 4 300 medarbetare i förvaltningen. Välkommen! På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Arbetsgivare
REGION SKÅNE
Ansökan
Ansök senast 20 January (1 dag kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Legitimerade psykologer till Arbetsförmedlingen, Helsingborg

Arbetsgivare / Ort: Arbetsförmedlingen
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 20 January (1 dag kvar)
Publicerad: 2021-01-05
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Psykolog

Om jobbet
Välkommen till händelsernas centrum. Här arbetar du på regeringens uppdrag och på en myndighet som just nu behövs mer än någonsin. Som experter på alla typer av arbetsmarknadsfrågor bidrar vi med allt från analyser till konkreta insatser som gör att fler människor snabbare och lättare hittar jobb. Nu utvecklar vi nya arbetssätt, nya lösningar och nya sätt att samarbeta med olika aktörer i hela landet. Därför behövs fler engagerade medarbetare som vill vara med och driva förändring inom viktiga områden – är du en av dem? Legitimerade Psykologer till Arbetsförmedlingen i Helsingborg Enheten Sök Nordvästra Skåne består av ca 120 medarbetare som har sin placering i Helsingborg. Enheten Nordvästra Skåne innefattar kommunerna Båstad, Örkelljunga, Ängelholm, Helsingborg, Höganäs, Landskrona, Svalöv, Klippan, Åstorp, Bjuv och Perstorp. Nu söker vi tre legitimerade psykologer som vill vara med och utveckla enhetens verksamhet. I Arbetsförmedlingens uppdrag ingår att bedriva arbetslivsinriktad rehabilitering i form av vägledande, utredande, rehabiliterande eller arbetsförberedande insatser. Psykologer arbetar tillsammans med arbetsförmedlare, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och socialkonsulenter med arbetslivsinriktad rehabilitering i form av utredande, rehabiliterande eller arbets-förberedande insatser. Arbetsuppgifter Fokus i arbetet ligger på att tillvarata arbetssökandes resurser och möjligheter på arbetsmarknaden. I uppdraget ingår en samverkan med många externa aktörer som t.ex. kommunen, fristående aktörer, vården, Försäkringskassan. Utgångspunkten i arbetet ligger i att hjälpa arbetsgivare att få rätt kompetens och arbetssökande att få rätt jobb. Detta genom att ta fram resurser och styrkor hos arbetssökande och hjälpa arbetsgivare att lyckas med sina rekryteringar.  Arbetet kommer bland annat att innebära: * att utreda och utforma utlåtande om arbetssökandes förutsättningar för arbete * att stödja arbetsgivare som anställer personer med funktionshinder * att förmedla psykologisk kunskap till övriga yrkesprofessioner * att ofta och återkommande utföra dokumentation som ett viktigt inslag i arbets­uppgifterna * att tillsammans med arbetsförmedlare samverka och utföra arbetsmarknadspolitiska bedömningar, som är en viktig del av myndighetens uppdrag   Kvalifikationer Du skall ha: - Socialstyrelsens legitimation till psykolog - Minst två års arbetslivserfarenhet Meriterande egenskaper för tjänsten är: - förmåga och vilja att vara med och utveckla verksamheten - goda kunskaper om arbetsmarknaden och olika yrken - erfarenhet från arbetslivsinriktad rehabilitering och/eller arbets-psykologisk verksamhet - ett lösningsorienterat förhållningssätt - förmåga att arbeta mål och resultatorienterat - mycket god förmåga att samarbeta Vi kommer att lägga mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper och förmågor.   Övrigt Vi erbjuder tre tjänster som legitimerad psykolog. Anställningarna är tillsvidare-anställningar. Provanställning på 6 månader tillämpas om du inte redan är anställd på Arbetsförmedlingen. Tillträde snarast, enligt överenskommelse. Tjänsterna är på heltid men kan anpassas utifrån arbetsförmåga. Placeringsort är Helsingborg men tjänsten innebär arbete över hela nordvästra Skåne och på sikt kanske över hela Region Syd/Skåne. Vi har goda förmåner, med bra semesteravtal, flextid, möjlighet till friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Hos oss finns ett stort engagemang, alla som arbetar här vill göra en insats. Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår hemsida www.arbetsformedlingen.se.   Ansökan Välkommen med din ansökan, vilken ska skall vara inkommen senast 2021-01-20 märkt med Af-2021/0000 4707. Vi tar emot din ansökan elektroniskt via vårt rekryteringssystem. Bifoga ett personligt brev och CV där du beskriver relevant arbetserfarenhet. (När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor elektroniskt). I processen kan testverktyg förekomma. Intervjuer sker främst i slutet av vecka 4 och under vecka 5. Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk.
Arbetsgivare
Arbetsförmedlingen
Ansökan
Ansök senast 20 January (1 dag kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Kurator till Barn- och familjehälsa Norra Hälsingland

Arbetsgivare / Ort: REGION GÄVLEBORG
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 20 January (1 dag kvar)
Publicerad: 2020-12-29
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Kurator

Om jobbet
Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet. Barn- och familjehälsan och Ungdomsmottagningen är länsövergripande verksamheter inom Region Gävleborg. I norra Hälsingland riktar sig verksamheten till boende i Ljusdal, Hudiksvall och Nordanstig kommun. Tillsammans med Ungdomsmottagningarnas kuratorer och psykologer bildar Barn- och familjehälsan ett psykosocialt team för blivande föräldrar, barn 0-12 år och deras vårdnadshavare samt ungdomar 13-23 år. Målet med verksamheten är att så tidigt som möjligt erbjuda stöd till målgruppen för att förhindra eller minska psykisk ohälsa. Arbetsplatsen är huvudsakligen förlagd till Hudiksvall men mottagningsbesök kan förekomma även i Ljusdal. I verksamheten arbetar sex kuratorer och en psykolog. ARBETSUPPGIFTER Du kommer att ingå i Familjehälsa Norra Hälsinglands psykosociala team. Som kurator är din kunskap, erfarenhet och yrkeskompetens en viktig del för helheten i arbetet. Du har stora möjligheter att planera din arbetsdag där arbetsuppgifterna består av bedömning, råd, stöd och behandling till blivande föräldrar, barn 0-12 år och deras vårdnadshavare samt ungdomar 13-23 år. Stöd och behandling sker stegvis och sker via webbaserad information, i grupp och individuellt. Samverkan med vårdgrannar och kommuner ingår som en naturlig del i vårt förebyggande arbete. KVALIFIKATIONER Examinerad socionom. Grundläggande psykoterapeutisk utbildning (steg 1) är meriterande. Erfarenhet av behandlingsarbete och att arbeta med barn är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vid anställning skall belastningsregister från Polismyndigheten lämnas in. ÖVRIGT Region Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet. Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region. Vi ger människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro. Med cirka 6 650 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Välkommen till oss! Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare: Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.
Arbetsgivare
REGION GÄVLEBORG
Ansökan
Ansök senast 20 January (1 dag kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Inspektör sökes till socialtjänstenheten i Umeå

Arbetsgivare / Ort: Inspektionen För Vård och Omsorg
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 20 January (1 dag kvar)
Publicerad: 2020-12-30
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Socionom

Om jobbet
Inspektionen för vård och omsorg (IVO), avdelning Nord i Umeå, söker en inspektör med placering på socialtjänstenheten. IVO ansvarar för tillsyn av hälso-och sjukvård, hälso-och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Myndigheten ansvarar också för viss tillståndsprövning. Avdelning nord har Västerbottens, Västernorrlands, Norrbottens och Jämtlands län som sitt tillsynsområde. Anställningen gäller tillsvidare och avser heltid. 6 månaders provanställning tillämpas. Tillträde snarast möjligt eller enligt överenskommelse.     Arbetsuppgifter Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär granskning och tillsyn av verksamheter inom socialtjänstens individ-och familjeomsorg. I arbetet ingår vidare att genomföra inspektioner och delta i arbetsgrupper där din kompetens efterfrågas och där din insats behövs. I arbetet kommer du i kontakt med såväl huvudmän, personal som allmänhet och media. Inspektioner i verksamheter är en stor del av arbetet och resor i tjänsten förekommer.   Kvalifikationer • Socionom eller motsvarande utbildning • Flerårig och aktuell erfarenhet av arbetsuppgifter inom socialtjänstens individ-och familjeomsorg för vuxna med missbruk och beroende • Flerårig och aktuell kunskap om lagar och förordningar som styr offentlig verksamhet och socialtjänstens verksamhetsområde • Goda kunskaper i svenska, muntligt och skriftligt • Goda och aktuella datakunskaper Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. I rollen som inspektör ska du kunna arbeta självständigt och ha god förmåga att effektivt prioritera och strukturera flera olika arbetsuppgifter samtidigt.  Du ska ha en god analytisk förmåga, vara noggrann och strukturerad och snabbt kunna sätta dig in i komplexa frågeställningar. Du ska ha mycket god samarbetsförmåga och har lätt för att kommunicera med andra. Du ska vara trygg i dina beslut och på ett konstruktivt sätt kunna omsätta och beakta andras synpunkter och perspektiv. För att klara uppdraget behöver du också kunna presentera resultat på ett tydligt och förtroendeingivande sätt, både muntligt och skriftligt. Du är intresserad av utvecklingsarbete och vill bidra till utveckling av arbetssätt. Du arbetar självständigt, men tycker även om att arbeta i team och vara en del av en arbetsgrupp. Vidare ska du ha ett intresse för och kunskap om vad som händer i omvärlden och kunna applicera det på ditt arbete. Meriterande • Erfarenhet av statligt arbete • Erfarenhet av missbruks-och beroendevård inom hälso-och sjukvården Vad kan IVO erbjuda dig? Vi erbjuder dig en utvecklande roll i en spännande kunskapsorganisation. Du får chansen att arbeta i en dynamisk miljö där du tillsammans med dina kollegor bidrar till vårt kontinuerliga arbete med att utveckla en modern och kraftfull tillsyn i Sverige.  IVO följer ständigt utvecklingen i omvärlden och uppmuntrar initiativ till egen kunskapsutveckling. Vi arbetar kontinuerligt med nya arbetssätt, -metoder och verktyg för att nå bästa resultat. Vi strävar efter en sammansättning medarbetare som speglar samhällets mångfald. Hur du ansöker Märk din ansökan med dnr 2.1.1-61741/2020 . Sista ansökningsdag är den 20 januari 2021. Bifoga personligt brev och CV. Betyg och eventuella handlingar tas med vid en eventuell intervju. För frågor om tjänsten vänligen kontakta enhetschef Pia Karlsson, 010-788 58 08 För frågor om rekryteringsprocessen kontakta HR-specialist Pernilla Spens, 010-788 51 87. Fackliga kontaktpersoner är Helen Näslund, Vårdförbundet, 010-788 53 91, Krister Lundström, SACO, 010-788 53 65 och Maria Carneland Fackförbundet ST, 010-788 54 06. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss säljsamtal för ytterligare rekrytering och vidare annonseringsvägar.  
Arbetsgivare
Inspektionen För Vård och Omsorg
Hemsida: https://www.ivo.se/
Ansökan
Ansök senast 20 January (1 dag kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Kurator, kuratorsmottagningen

Arbetsgivare / Ort: REGION VÄRMLAND
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 20 January (1 dag kvar)
Publicerad: 2021-01-07
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Om jobbet

Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.

Välkommen till sjukhuset i Arvika!  Verksamhetsområdet slutenvård Arvika består av akutmottagning, två medicinavdelningar, endoskopienhet, medicinmottagning, rehabiliteringsenheter, diagnostiskt center för SVF-utredning, enhet för cytostatikabehandling samt två mobila team - palliativt team och närsjukvårdsteam. Sjukhuset i Arvika har även en intensivvårdsavdelning, en vårdavdelning för elektiv ortopedi och kirurgi/ortopedimottagning. 

Kurator, kuratorsmottagningen

Arbetsuppgifter

Kurator på kuratorsmottagningen sjukhuset Arvika arbetar med psykosociala insatser för patienter och anhöriga på sjukhusets slutenvårdsavdelningar och mottagningar, mobilt närsjukvårdsteam och palliativt team.

 

 

Övrig information

Inför eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister.

Kvalifikationer

Kurator med socionomexamen. Yrkeserfarenhet och adekvat vidareutbildning är meriterande. Det är viktigt att du kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra då arbetet som utförs hos oss är väldigt varierande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Körkort önskvärt.

Ansökan

Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Läs mer här

Här berättar några av våra medarbetare om sitt arbete

https://www.regionvarmland.se/berattelser

Facklig företrädare SSR, Jenny Belenos, tfn 010-831 71 75

Arbetsgivare
REGION VÄRMLAND
Hemsida: https://www.regionvarmland.se/
Ansökan
Ansök senast 20 January (1 dag kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Rehabkoordinator till Psykiatrimottagningar

Arbetsgivare / Ort: VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 21 January (2 dagar kvar)
Publicerad: 2021-01-07
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Om jobbet
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 400 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö. Vuxenpsykiatrisk öppenvård Vuxenpsykiatrisk öppenvård är basen i specialistpsykiatrin och målet är att så långt som möjligt kunna ge utredning, behandling, vård och stöd i patientens närmiljö. Vi har öppenvårdsenheter på flera orter inom vårt upptagningsområde. Genom utökade medel från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vi fått förmånen att projektanställa rehabkoordinatorer till klinikens öppenvårdsmottagningar. Funktionen har implementerats inom psykiatriska öppenvården i NU-sjukvården, med start hösten 2018. I uppdraget ingår bland annat - Individuellt stöd till de patienter som är eller riskerar att bli sjukskrivna, utifrån patientens önskemål och förutsättningar. - Intern samverkan på vårdenheter och med övriga verksamheter i hälso- och sjukvården. I uppgiften ingår att kartlägga individens rehabiliteringsbehov och följa upp statistik om sjukskrivningsmönster. - Extern samverkan där du är en samarbetspartner som tar kontakt med arbetsgivare eller arbetsförmedling, om patienten ger sitt samtycke, för att möjliggöra eventuell anpassning av arbetsplatsen, arbetsuppgifter och/eller arbetslivsinriktad rehabilitering. Syftet är att underlätta återgång i arbete eller att vara kvar i arbete. Andra viktiga samarbetspartners är Försäkringskassan och kommunernas socialtjänster. - Verka för att öka kunskapen om rehabilitering, sjukskrivning och samverkan hos alla medarbetare på mottagningarna genom bland annat råd/stöd i enskilda ärenden, informationsspridning på APT och via behandlingskonferenser med mera. - Verka för att mottagningen får en effektiv hantering av rehabilitering och sjukskrivningar genom att bland annat utforma rutiner, mallar och arbetssätt. - Samarbete med övriga rehabkoordinatorer på kliniken. Kvalifikationer Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning, till exempel socionom, arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterska eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig. Du bör ha fördjupade kunskaper inom rehabiliteringsområdet och vana att samverka och samarbeta med såväl interna som externa aktörer. Tidigare yrkeserfarenhet från hälso- och sjukvården och/eller försäkringsmedicin är meriterande. För uppdraget krävs även att du har god kommunikativ förmåga, kan arbeta självständigt, är flexibel, patientfokuserad samt att du ser möjligheter och tar initiativ till utveckling av din roll på mottagningen. B-körkort och tillgång till egen bil, då resande ingår i tjänsten. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Övrigt Projektanställning under 2021 med eventuell möjlighet till förlängning. Din placering kommer att vara i Lysekil, i uppdraget ingår även Orust mottagningen.  Resor ingår i tjänsten. Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden. Välkommen med din ansökan! Om Västra Götalandsregionen Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland. Ansökan Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons. Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal.
Arbetsgivare
VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN
Ansökan
Ansök senast 21 January (2 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Psykolog till Habiliteringen

Arbetsgivare / Ort: REGION ÖSTERGÖTLAND
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 21 January (2 dagar kvar)
Publicerad: 2020-12-21
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Psykolog

Om jobbet
Habiliteringen är en länsövergripnade klinik med verksamhet i Norrköping, Linköping och Motala. Vi är 120 medarbetare. Inom habiliteringen arbetar vi teambaserat utifrån ålder och funktionsnedsättning. Habiliteringen ingår som verksamhet i Närsjukvården i västra Östergötland. Vi är en specialiserad verksamhet som erbjuder habiliteringsinsatser till, så väl barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år och deras familjer, som till vuxna och deras anhöriga. Vårt upptagningsområde är Motala, Mjölby, Ödeshög, Vadstena och Boxholms kommuner. Habiliteringen består av två team: ett barnteam samt ett vuxenteam. Teamen är multiprofessionella och erbjuder habiliteringsinsatser till personer med funktionsnedsättningar och deras nätverk. Våra målgrupper är huvudsakligen personer med intellektuell funktionsnedsättning och rörelsenedsättning. Nu söker vi en ytterligare psykolog som vill bli en del av vårt team och utveckla vår verksamhet tillsammans med oss!  Arbetsbeskrivning Som psykolog hos oss möter du barn, ungdomar och vuxna samt deras nätverk och du arbetar i team. Din uppgift blir att representera det psykologiska perspektivet i nära samarbete med övriga yrkesgrupper på habiliteringen. Dina arbetsuppgifter kommer att vara bedömning, utredning och behandlingsarbete och du kommer även ge insatser i form av rådgivning, information och utbildning till familjer och övrigt nätverk. Samverkan med andra vårdgivare och myndigheter är en viktig del av arbetet. Utbildning och erfarenhet Vi söker dig som är legitimerad psykolog med erfarenhet inom yrket och intresse av att arbeta med personer med funktionsnedsättning. Tjänsten innebär resor och förutsätter att du har körkort. Personliga egenskaper Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten. Du har ett intresse och engagemang för människor och ett lyhört förhållningssätt. Du ska tycka om att jobba i team såväl som självständigt. Du är som person stabil och kan behålla ett lugn oavsett vilken situation du befinner dig i. Arbetet präglas av variation och förutsätter en förmåga att vara flexibel och initiativrik. Du behöver även vara strukturerad, kunna anpassa ditt arbetssätt och ha en god förmåga att prioritera i ditt arbete för att trivas hos oss. Vi erbjuder dig: • En arbetsplats med hög grad av individuell frihet och korta beslutsvägar. • Arbetstid måndag-fredag med flextidsavtal. • Introduktionsprogram för nyanställda. • Mentorskap inom professionen. • Kompetenta och engagerade kollegor. • Nätverkande med övriga habiliteringar i Östergötland. • Möjlighet till deltagande i utvecklingsarbete. • Friskvårdsbidrag. Anställning och information Tillsvidare tjänst med tillträde i mars 2021 eller enligt överenskommelse. Upplysningar om tjänsten lämnas av: Enhetschef Susanna Norsell, 010-104 84 08, [email protected] Facklig företrädare för SACO är Albert de Haan, 010-103 70 48, [email protected]  Ansökan Sista ansökningsdag är den 22 januari 2021. Kom ihåg att bifoga kopia på examensbevis eller legitimation med din ansökan! Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid. Tjänsten har ID-nummer 20201611.  Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som Region Östergötland inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser. Region Östergötland    
Arbetsgivare
REGION ÖSTERGÖTLAND
Hemsida: www.regionostergotland.se
Ansökan
Ansök senast 21 January (2 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Leg.psykoterapeut sökes till S:t Lukas i Malmö

Arbetsgivare / Ort: Ideella Fören S:T Lukas i Malmö Med Firma S:T Lu / Malmö
Omfattning / Varaktighet: Deltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 21 January (2 dagar kvar)
Publicerad: 2020-12-22
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Psykoterapeut

Om jobbet

S:t Lukas i Malmö ingår i en rikstäckande organisation med över 30 mottagningar. Vi är en idéburen organisation med professionella mottagningar för psykoterapi, handledning och utbildning över hela Sverige.

Ända sedan starten 1939 har våra ledord varit helhetssyn, öppenhet och respekt.

Det är självklart för oss att bemöta alla individer och grupper med öppenhet och respekt oavsett könsidentitet, kulturell bakgrund eller tro. Vi är politiskt och religiöst obundna.

På grund av naturliga avgångar söker vi nu en ny kollega.

Vi söker dig som är legitimerad psykoterapeut med inriktning PDT. Du kommer i huvudsak arbeta med psykoterapi via remis, men också med lokala och nationella avtalskunder.

Det är positivt om du också har erfarenhet av handledning.


Vår mottagning ligger centralt i Malmö mitt emot Malmö Live och nära centralen, stortoget mm.

Välkommen med din ansökan!


Arbetsgivare
Ideella Fören S:T Lukas i Malmö Med Firma S:T Lu
Norra Vallgatan 90
21122 Malmö
Ansökan
Ansök senast 21 January (2 dagar kvar)

Ansök via mejl
[email protected]
VISA MINDRE

Leg.psykoterapeut med KBT eller PDT inriktning sökes till S:t Lukas i Ystad

Arbetsgivare / Ort: Ideella Fören S:T Lukas i Malmö Med Firma S:T Lu / Malmö
Omfattning / Varaktighet: Deltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 21 January (2 dagar kvar)
Publicerad: 2020-12-22
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Psykoterapeut

Om jobbet

S:t Lukas i Malmö ingår i en rikstäckande organisation med över 30 mottagningar. Vi är en idéburen organisation med professionella mottagningar för psykoterapi, handledning och utbildning över hela Sverige.

Ända sedan starten 1939 har våra ledord varit helhetssyn, öppenhet och respekt.

Det är självklart för oss att bemöta alla individer och grupper med öppenhet och respekt oavsett könsidentitet, kulturell bakgrund eller tro. Vi är politiskt och religiöst obundna.

S:t Lukas i Malmö har mottagning och kansli i Malmö samt filialer i Helsingborg, Ängelholm och Ystad.


Till vår filial i Ystad söker vi nu en legitimerad psykoterapeut med inriktning KBT eller PDT . du kommer i huvudsak arbeta med psykoterapi via remiss men även med lokala och nationella avtalskunder.

Har du erfarenhet av handledning är det ett plus.


Tjänsten är på 60-100%.

Arbetsgivare
Ideella Fören S:T Lukas i Malmö Med Firma S:T Lu
Norra Vallgatan 90
21122 Malmö
Ansökan
Ansök senast 21 January (2 dagar kvar)

Ansök via mejl
[email protected]
VISA MINDRE

Kurator till Bromma gymnasium

Arbetsgivare / Ort: Stockholms kommun
Omfattning / Varaktighet: Deltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 22 January (3 dagar kvar)
Publicerad: 2021-01-08
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Kurator

Om jobbet
Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Arbetsplatsbeskrivning Bromma gymnasium är en av Stockholms största gymnasieskolor. Skolan erbjuder språkintroduktion och fyra högskoleförberedande program: Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet. Bromma gymnasium är sedan länge en attraktiv skola för både elever och personal. Skolan har en kultur som präglas av öppenhet, vänlighet och glädje. Verksamheten har sin grund i goda relationer, där alla blir sedda. Våra elever utvecklas genom utmanande och varierade arbetsformer. Genom skolans fokusområden; entreprenörskap, hälsa och globalisering, lämnar eleverna skolan väl förberedda för kommande studie- och yrkesliv. Arbetsbeskrivning Kuratorns uppdrag är att i samverkan med skolledning och övrig elevhälsopersonal utifrån sin kompetens skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas hälsa, utveckling och lärande. Tillsammans med vår andra kurator och i samråd med skolledningen ansvarar du för organisationen av elevhälsans förebyggande insatser i skolan enligt gällande råd och anvisningar. Arbetet innebär samverkan med elever, föräldrar, skolans personal samt organisationer och myndigheter utanför skolan. Du är empatisk, flexibel och målfokuserad. Viktiga egenskaper är också gott omdöme, noggrannhet och god samarbetsförmåga. Därutöver krävs förmåga att vara strukturerad för att planera verksamheten på kort och lång sikt. Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Arbetsgivare
Stockholms kommun
Ansökan
Ansök senast 22 January (3 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Avonova söker leg psykolog till Solna

Arbetsgivare / Ort: Avonova Sverige AB
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 22 January (3 dagar kvar)
Publicerad: 2020-12-10
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Om jobbet
Vi leder vägen till ett hållbart arbetsliv – varje dag  Det som förenar oss är vår drivkraft: Att skapa hållbara arbetsliv. Vill du också göra arbetsplatser lite mer säkra, mer hållbara och de som arbetar där lite friskare? Då är du varmt välkommen att bli en del av vårt team. Beskrivning Som Leg psykolog hos oss på Avonova är du utifrån din profession ett stöd åt såväl företagsledningar, chefer, kontaktpersoner och medarbetare. Du fungerar som konsult åt våra kundföretag i psykosociala arbetsmiljö- och hälsofrågor. Arbetsområdet omfattar bland annat insatser på grupp- och individnivå såsom samtalsstöd, medverkan vid rehabiliteringsutredningar, handledning av chefer och medarbetare, stress och utmattning, kris- och konflikthantering. Du håller också själv i utbildningar och föreläsningar på uppdrag av våra kunder. Du kommer att vara en i ett team bestående av företagsläkare, företagssköterskor, psykologer, organisationskonsulter, arbetsmiljöingenjör, fysioterapeut och administratörer. Kvalifikationer Vi söker dig som är leg psykolog och med yrkeserfarenhet. Har du erfarenhet av företagshälsa är det meriterande. Du har ett intresse av att arbeta kundorienterat, är självgående och tycker också om att arbeta i team. Du har ett genuint intresse för människor och deras hälsa och arbetsmiljö. Du har lätt för att anpassa dig till förändringar och är lugn och stabil. Vidare har du förmåga att se helheter och är affärsmässig. Då Avonova arbetar digitalt, såväl med kunder som internt, är det ett krav att du har intresse av att lära dig. Erfarenhet av digitala samtalsstöd, möten och andra former av digitala lösningar är därmed meriterande. Det är också meriterande om du har erfarenhet av psykologiska testmetoder samt kvalificerade bedömningar i rehabiliteringsutredningar. Erfarenhet från företagshälsa samt erfarenhet av att hålla utbildningar är meriterande. Vi erbjuder Vi erbjuder ett omväxlande och stimulerande arbete i ett företag som växer och utvecklas, tillsammans med ett kompetent och positivt gäng kollegor. Din arbetsplats blir i Solna men arbete på  andra Avonovaenheter kan också förekomma. Vi erbjuder dig stora möjligheter till utveckling inom din profession och i företagshälsa samt många intressanta och trevliga kunder! Tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar provanställning under 6 månader. Vill Du veta mer kontakta: Hälsocenterchef Marie Louise Rosing  via e-mail: https://avonova.varbi.com/center/tool/position/370402/edit/tab:1/mailto: Tycker du detta låter intressant är du välkommen med din ansökan med CV och personligt brev. Vi arbetar med löpande urval så vi vill att du sänder din ansökan snarast möjligt dock senast 2021-01-22. Vi är medlemmar i Almega Vårdföretagarna med kollektivavtal med Vårdförbundet, Akademikerförbunden, Läkarförbundet och Vision. Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.   Om Avonova  Vi är övertygade om att hälsoarbete lönar sig. Att välmående medarbetare i hållbara organisationer leder till ökad lönsamhet och ett tryggare arbetsliv. Det tjänar hela samhället på. Våra 700 experter stöttar varje dag små företag och stora organisationer att förebygga ohälsa och utveckla hållbar hälsa.  Våra ledord är dialog, helhet och hållbar. Det är ord som präglar både hur vi jobbar internt som vårt arbete mot kund. 
Arbetsgivare
Avonova Sverige AB
Ansökan
Ansök senast 22 January (3 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Agera Kvinnojour söker kurator / samordnare

Arbetsgivare / Ort: Agera Kvinnojour / Sundbyberg
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 22 January (3 dagar kvar)
Publicerad: 2020-12-28
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Meriterande
 • Kurator

Om jobbet

Agera Kvinnojour är en ideell förening som bildades 2014 och tillhör riksorganisationen Unizon. Vi arbetar för ett samhälle fritt från våld. Hos oss står kvinnorna och barnen i fokus och vi arbetar utifrån en respekt för alla människors lika värde. Vårt skyddat boende har plats för 9 kvinnor med medföljande barn. I vår extern samtalsmottagning erbjuder vi stödsamtal till stödsökande personer. Utöver det skyddade boendet och samtalsmottagningen arbetar vi utåtriktat för att öka medvetenhet om kvinnor och barns utsatthet för våld i nära relationer samt med utveckling av den egna organisationen. Hos oss hittar man en trygg och rolig arbetsplats med ett spännande och meningsfullt arbete där varje anställd får möjlighet att påverka.

Kvinnojouren har i dagsläget 5 anställda dagtid, 4 extrapersonal och cirka 40 volontärer knutna till verksamheten.

Vi söker en kurator/ samordnare

En av våra kollegor lämnar oss för nya utmaningar på annan ort varför vi söker nu en ny medarbetare. Som kurator och samordnare arbetar du huvudsakligen i samtalsmottagningen och med det utåtriktade arbetet men en del av din tjänst innefattar arbetet i det skyddade boendet. Du som söker är socionom eller likvärdigt och har erfarenhet av att arbeta med våld i nära relationer på en kvinnojour, socialtjänsten eller liknande. Du är inte rädd att rycka in där det behövs och har en god samarbetsförmåga samt förmåga att arbeta självständigt. Du behöver ha god planerings- och initiativförmåga, vara lyhörd och ha lätt att anpassa dig till olika människor och situationer. Du ska kunna prioritera ditt arbete, vara flexibel och klara många bollar i luften. Du behöver också vara beredd på att ta eget ansvar för arbetsuppgifter då arbetsplatsen är liten och utgörs av dig och kollegor. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Arbetsuppgifter

Att arbeta på kvinnojour handlar om att ge stöd och vägleda till ett liv utan våld. Den dagliga kontakten med kvinnor och barn utgör basen i arbetet samtidigt som arbetsuppgifterna kan vara varierande. Dina vanliga arbetsuppgifter kommer huvudsakligen vara att:

 • Ansvara för utvecklingen och driften av vår samtalsmottagning
 • Ansvara för samordningen och rekryteringen av de volontära stödpersonerna som bemannar samtalsmottagningen.
 • Ge krisstöd, samtalsstöd, rådgivning och praktiskt stöd till stödsökande våldsutsatta personer.
 • Bidra till verksamhetsutveckling och metodutveckling utifrån verksamhetens mål och syfte.
 • Föreläsa/utbilda om våld i nära relation samt informera om Agera Kvinnojour.
 • I det skyddade boendet ansvara för ärendehandläggning inklusive dokumentation.
 • Genomföra strukturerade hot- och riskbedömningar.
 • Ta kontakt och delta i möten med socialtjänst, polis, åklagare och andra myndigheter.
 • Utföra sedvanliga kontorsuppgifter.

Kvalifikationer

 • För tjänsten krävs att du har en socionomexamen eller likvärdig utbildning.
 • Erfarenhet av arbetet med våld i nära relationer.
 • Erfarenhet av arbete på kvinnojour, socialtjänsten eller annan social verksamhet.
 • Du ska ha erfarenhet av stödsamtal med vuxna och barn.
 • Du ska ha goda språkkunskaper i svenska i tal och skrift.
 • Du ska ha mycket god datorvana.

Meriterande

 • Erfarenhet av nätverkande och utåtriktat informationsarbete.
 • Utbildning i Trappan-modellen.
 • Dokumenterad traumakunskap.
 • Språkkunskaper utöver svenska.

Vi värdesätter förmåga till självständigt arbete och samarbetsförmåga högt.

Övrigt

Som anställd ges du goda möjligheter till kompetensutveckling genom kurser, konferenser och seminarier. Du får också regelbunden professionell handledning samt friskvårdstimme eller friskvårdsbidrag.

Varmt välkommen att maila din ansökan till [email protected] senast den 20 januari, 2021.

Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Vi undanbeder oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Dina uppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR.

Ange löneanspråk i ansökan.

Om anställningsvillkor

Vi erbjuder en tillsvidare anställning på 100 % med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning på sex månader tillämpas. Kvällar och helger kan förekomma vid behov. Innan anställning kommer utdrag ur Polisens belastningsregister att begäras. Vi är anslutna till Arbetsgivarförbundet IDEA.


#jobbjustnu

Arbetsgivare
Agera Kvinnojour
17224 Sundbyberg
Hemsida: www.agerakvinnojour.se
Ansökan
Ansök senast 22 January (3 dagar kvar)

Ansök via mejl
[email protected]
VISA MINDRE

Socialförvaltningen söker FUT-handläggare

Arbetsgivare / Ort: Katrineholms kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 22 January (3 dagar kvar)
Publicerad: 2021-01-08
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Socionom

Om jobbet
Katrineholm är en kommun i stark tillväxt där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg. Vi växer - väx med oss! Socialförvaltningen stödjer enskilda och familjer med sociala problem. Det kan handla om ekonomiska problem, missbruk, relationer och familjejuridiska frågor. Verksamheten regleras av ett antal lagar. Socialförvaltningen ansvarar för biståndsprövningar, behandlingsinsatser enl socialtjänstlagen, familjerättsliga ärenden, ärenden/insatser enl LVU/LVM. Tillståndsgivning/tillsyn enl alkohollagen samt handläggning enl skuldsaneringslagen. ARBETSUPPGIFTER Som FUT-handläggare (felaktiga utbetalningar) kommer ditt huvudsakliga uppdrag vara att utreda ifall felaktig utbetalning har skett, besluta om återkrav och i förekommande fall polisanmäla det misstänkta bidragsbrottet. Du kommer även att samverka med adekvata myndigheter såsom polis, åklagarmyndigheten, försäkringskassan, skattemyndigheten med flera. En viktig del av arbetet är att förmedla kunskap och stöd till handläggare och chefer i syfte att säkerställa korrekta underlag inför beslut om bistånd. Det sker både genom individuell ärendedragning och internutbildningar som du identifierar behov av, lägger upp och genomför. KVALIFIKATIONER •Du är socionom eller jurist, eller har en motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig •Du har goda kunskaper i Officepaketet (Excel, Word, PowerPoint). •Du har goda kunskaper i svenska och är duktig på att formulera dig i text. •Du har en ordnad ekonomi Meriterande: •Du har erfarenhet av att utreda ärenden om fusk och oegentligheter, gärna inom socialtjänsten eller statlig myndighet. •Du har vana att arbeta utifrån socialtjänstlagen och sekretesslagen. •Du är van att planera utbildningar och hålla föreläsningar inför större grupper. Dina personliga egenskaper: •Arbetet kräver att du har hög integritet, vilket innebär att du är väl förankrad och professionell i din yrkesroll. •Du har ett öga för både strukturer och detaljer och kan utreda och beskriva komplexa ärenden. •Ditt bemötande är tydligt och respektfullt och du har en väl utvecklad samarbetsförmåga och bidrar till en god stämning på arbetsplatsen. •Du har förmåga att snabbt skifta fokus mellan till exempel fördjupat utredningsarbete och en rådgivande roll. •Du är engagerad och tar ansvar för dina arbetsuppgifter och bidrar till verksamhetens utveckling. •Du har en god förmåga att förmedla kunskap och information till kollegor inom den egna verksamheten och övriga samarbetspartners Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. B-körkort är ett krav. ÖVRIGT Tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas. Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Varmt välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Arbetsgivare
Katrineholms kommun
Ansökan
Ansök senast 22 January (3 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Psykolog till bedömningsmottagning i Helsingborg

Arbetsgivare / Ort: REGION SKÅNE
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 22 January (3 dagar kvar)
Publicerad: 2021-01-04
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Psykolog

Om jobbet
Gör skillnad. Varje dag. Verksamhetsområde (VO) vuxenpsykiatri i Helsingborg består både av mottagningsverksamhet och vårdavdelningar. Specialistpsykiatrins uppdrag är att fastställa patientens problematik i förhållande till den regionövergripande handläggningsöverenskommelsen, vilket är det så kallade gränssnittet gentemot Primärvården. Den diagnostiska bedömningen av en patient utgör således grunden för val av utredande och behandlande insatser. Bedömningsmottagningens upptagningsområde är nordvästra Skånes tio kommuner. På mottagningen är vi cirka 20 medarbetare som består av psykiater, psykologer, sjuksköterskor, socionomer och medicinska sekreterare. Hos oss arbetar vi i team, där alla yrkeskategorierna samarbetar tillsammans för att bidra med det bästa förutsättningarna för våra patienter. ARBETSUPPGIFTER Nu söker vi ytterligare en psykolog till vårt team! Din primära arbetsuppgift kommer att bestå av diagnostiska bedömningar, identifiera patientens behov och fastställa rätt vårdnivå för allmänpsykiatriska patienter och patienter med neuropsykiatriska problematik. Vår arbetsmetod är sambedömning som sker tillsammans med annan profession. Du kommer även att ingå i medverkan vid remissortering. Vi ser gärna att du är intresserad av att inte enbart arbeta utifrån ett traditionellt perspektiv utan ser dig som en viktig del i att fokusera på arbetet utifrån kommande standardiserade vårdprocesser för bedömning. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är legitimerad psykolog med behörighet att verka inom svensk sjukvård och har flera års erfarenhet av allmänpsykiatriska patientarbetet. Du har språkkunskaper i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Vi söker dig som har lång erfarenhet av allmänpsykiatriskt patientarbete. Vidare ser vi gärna att du har ett stort engagemang i ditt arbete samt en förmåga att se patienten som en individ ur ett helhetsperspektiv. Som person är du öppen, nyfiken, flexibel samt ser nya utmaningar och förändringsarbete som något positivt. Vi värdesätter att du har förmåga att ta egna initiativ och är bra på att samarbeta i tvärprofessionella team. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten. Vid eventuell anställning görs kontroll mot misstanke-och belastningsregistret. I denna rekrytering tillämpar vi ett löpande urval, varmt välkommen med din ansökan redan idag! ÖVRIGT Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt. Förvaltning Psykiatri och habilitering är en av Region Skånes fem hälso- och sjukvårdsförvaltningar. Verksamheten omfattar den offentligt drivna psykiatrin samt habiliteringen i hela Skåne med cirka 4 000 medarbetare. I uppdraget ingår bland annat vård, habilitering, rehabilitering, hälsoarbete och forskning. Inom psykiatrin finns fem akutmottagningar, barn- och ungdomspsykiatri, rättspsykiatri och vuxenpsykiatri. Inom habiliteringen finns barn- och ungdomshabilitering, vuxenhabilitering och syn-, hörsel- och dövverksamhet. Välkommen! På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Arbetsgivare
REGION SKÅNE
Ansökan
Ansök senast 22 January (3 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Psykolog till Vårdcentralen Fågelbacken i Malmö

Arbetsgivare / Ort: REGION SKÅNE
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 22 January (3 dagar kvar)
Publicerad: 2021-01-07
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Om jobbet
Gör skillnad. Varje dag. Vi på Vårdcentralen Fågelbacken är ett trevligt team och nu söker vi dig som är legitimerad psykolog och som vill bli en del av vår arbetsgrupp. Vi är en centralt belägen vårdcentral i stadsdelen Slottstaden i Malmö. Vi är drygt 30 anställda med olika professioner. I nuläget arbetar en legitimerad psykolog på vårdcentralen och nu avser vi alltså utöka med ytterligare en tjänst. Bland övriga yrkesgrupper finns sjuksköterskor/specialistsjuksköterskor, undersköterskor, läkare, fysioterapeuter och arbetsterapeut. Här har vi distriktssköterskemottagning samt sjuksköterskeledda mottagningar inom bland annat diabetes och hjärt-/kärlsjukdomar. Fågelbacken är en arbetsplats med en hög grad av framåtanda och vilja att utveckla. Vi fäster stor vikt vid samarbete och trivsel och vår arbetsmiljö kännetecknas av en positiv anda samt ett gott och öppet arbetsklimat. Tillsammans arbetar vi för att kunna erbjuda alla våra patienter en trygg hälsovård av hög kvalitet och med ett gott bemötande. ARBETSUPPGIFTER Arbetet som psykolog hos oss präglas av en helhetssyn på människan och en vilja att erbjuda ett tidigt och adekvat omhändertagande. Vi ser att psykologens kompetens är mångbottnad och vi vill använda oss av dig som en generalist där din kompetens hjälper våra listade patienter, inte bara vid psykisk ohälsa, utan även vid andra beteenderelaterade problem såsom diabetes, smärta, hjärt- och kärlsjukdom, mag- och tarmbesvär. Din vilja att arbeta konsultativt och brett är därför viktig för oss. Vi har nyligen ställt om till vårdmodellen Integrerad Beteendehälsa (IBH) där samarbete med läkare och övrig personal är en central del. Du kommer vara en integrerad del av vårdcentralens dagliga arbete och bidra med din kompetens i direkt anslutning till ett identifierat behov hos våra patienter eller medarbetare. Vi strävar efter att arbeta med hög tillgänglighet och stegvis vård, vilket möjliggör att träffa hjälpsökande patienter i ett tidigt skede i nära samarbete med övriga yrkeskategorier. Din administrativa börda kommer vara liten då du kommer vara integrerad i vårdcentralens centrala flöden. Utöver att tillgängliggöra psykologisk kompetens till våra listade patienter har vi ett aktiv arbete med att sprida den över samtliga yrkeskategorier för att möjliggöra ett personcentrerat arbetssätt, där alla kan vara med och bidra i bemötande av den psykiska hälsan hos våra listade patienter. I detta arbete kommer du vara en viktig roll i att dela med dig av din kompetens och bidra till ett bra inlärningsklimat i verksamheteten. KVALIFIKATIONER Vi förväntar oss att du är bekväm med att erbjuda en bred palett av psykologiska insatser, såsom rådgivning, bedömning och framförallt behandling i flera olika format (individuellt, grupp, digitalt, guidad självhjälp och öppna föreläsningar). Vi ser med fördel att du har en vilja av att driva utvecklingsarbetet inom ramen för din yrkesprofession samt att bistå ledningen vad gäller verksamhetsutveckling, utvärderingar med mera. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. När det gäller de formella kraven för tjänsten är du legitimerad psykolog med KBT-inriktning samt behörighet att verka inom svensk sjukvård. Därtill har du språkkunskaper i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Vi ser det som meriterande om du har kunskap om kortfattade behandlingsinsatser som exempelvis Fokuserad ACT (FACT), lösningsfokuserad terapi eller motiverande samtal (MI). I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig! ÖVRIGT Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt. Primärvården Skånes syfte är att skapa god hälsa och bästa möjliga patientupplevelse för alla i Skåne. För hela människan. Genom hela livet. Vi erbjuder hälso- och sjukvård till alla som bor i eller besöker Skåne. Vi ansvarar för de offentligt drivna vårdcentralerna, barnmorskemottagningarna, barnavårdscentralerna samt kvälls- och helgmottagningarna i hela Skåne. I primärvården finns även ungdomsmottagningar, dietistverksamhet, palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), familjecentraler, barnhälsovårdspsykologer, Palliativt utvecklingscentrum, Kompetenscentrum för primärvård och Centrum för primärvårdsforskning (CPF). Vi är cirka 4 300 medarbetare i förvaltningen. Välkommen! På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Arbetsgivare
REGION SKÅNE
Ansökan
Ansök senast 22 January (3 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Ungdomspedagog/behandlare till Stödboende med Öppenvård

Arbetsgivare / Ort: Humana AB
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 22 January (3 dagar kvar)
Publicerad: 2020-12-21
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Socionom

Om jobbet
Ungdomspedagog/behandlare till Humana Familjestödsgruppens Stödboende i Stockholm (i samarbete med öppenvården) Humana Familjehem - och Öppenvårds stödboende erbjuder ett individanpassat stöd i eget boende för ungdomar i åldern 16–20 år. Det är fantastiska unga med behov av psykosocialt stöd där den enskildes bakgrund ser väldigt olika ut. Ungdomen kan ha en historik av besvärliga uppväxtförhållanden och eller erfarenhet från t.ex. missbruk och kriminalitet. En del är ensamkommande unga från andra länder, en del är i utsluss från HVB eller SIS. Humana Familjestödsgruppens Stödboende har idag ca 30 platser där lägenheterna är belägna runtom i Storstockholm samt i vårt egna hus där vi också har kontor i Sandsborg/Enskede. Det huvudsakliga syftet med stödboendet är att träna och förbereda ungdomen för ett självständigt boende och vuxenliv, vilket görs via praktiskt och känslomässigt stöd inom olika livsområden. Varje ungdom matchas med en ungdomspedagog (kan även kallas kvalificerad kontaktperson, ungdomsbehandlare utifrån uppdraget) som hen träffar utifrån uppdraget från socialtjänsten. Antalet träffar med ungdomspedagogen samt vad timmarna ägnas åt är individuellt anpassade utifrån en genomförandeplan. Vi längtar nu efter en till kollega för att utöka vårt team som vill bidra med sin kompetens och erfarenhet för att vi ska vara det självklara valet från ungdomarnas och socialtjänstens sida! Alla ansökningar är välkomna och just nu har vi extra ökat behov av manlig trygg kollega med vana att möta ungdomar som är i riskzon eller har varit i kriminalitet. Vi arbetar främst i team med ungdomspedagoger och samordnare. Man lägger till stor del upp sitt eget schema och styr sin tid utifrån de uppdrag man har. Lockas du av: Att bli utmanad genom att ta dig an ärenden som kan vara komplexa och som kräver teori, tanke och aktiv praktik från dig? Att träffa och stötta ungdomar, både med seriositet och med humor? Att arbeta strukturerat och målinriktat för att stödja och vägleda ungdomar? Att samarbeta med andra i team när det behövs och även arbeta självständigt? Att såväl kunna utföra praktiska saker såsom inköp eller iordningsställande av en lägenhet till att skriva genomförandeplaner, delta på samverkansmöten, rapportera till socialtjänst etc.? Svarar du ja på frågorna ovan kan vi ha tjänsten för dig! ARBETSUPPGIFTER Som ungdomspedagog svarar du för stöd och vägledning till ett antal ungdomar som du träffar. I arbetsuppgifterna ingår även att ha kontakt med uppdragsgivare och andra samarbetsparter kring ungdomen, hålla i uppföljningsmöten ibland, vara med på skolmöten, nätverksmöten/SIP-möten samt skriva månadsrapporter. I arbetet ingår bland annat motiverande samtal med ungdomen, pedagogiskt stöd i den dagliga livsföringen, samhällsinformation, medverkan i kontakter med myndigheter och andra samhällsorgan samt hjälp att bibehålla eller etablera sociala relationer. I arbetet ingår även dokumentation/journalföring i Infosoc eller andra system. Då de flesta av våra ungdomar går i skola på dagarna sker en del arbete på eftermiddagar och kvällar och ungdomarna gynnas om du har möjlighet att vara flexibel under förtroendearbetstid. En fördel är även om du kan arbeta ibland på helg. KVALIFIKATIONER Du är socionom eller har annan adekvat beteendevetenskaplig högskoleutbildning. Du har erfarenhet av arbete med ungdomar och/eller unga vuxna, gärna från HVB /SIS eller pedagogiskt arbete. Du har god förmåga att samverka både internt med kollegor samt externt med socialtjänst, skola och andra samarbetspartners. Du har förmåga att självständigt kunna fatta beslut och prioritera arbetsuppgifter samt genomföra strukturerade uppföljningssamtal. Du är ansvarstagande, trygg och uthållig och har förmåga att hantera stressfyllda situationer. Du är flexibel och sprider glädje, likt dina kollegor. Du klarar av administration galant och förstår att det är en viktig del för ungdomens bästa. Meriterande om du har utbildning/erfarenhet av NPF-diagnoser, HRV/Skyddsplaceringar, psykisk ohälsa, missbruk och/eller kriminalitet. Utbildning och erfarenhet av att arbeta med MI (Motiverande Samtal). Du ska ha körkort B! Du får gärna ha flera språkkompetenser. OM TJÄNSTEN Vi erbjuder friskvårdsbidrag, handledning och att få vara med i ett härligt team som satsar på utbildning och utveckling! Vi finns i fina lokaler väldigt nära Sandsborgs T-bana, Enskede. Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess och möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via systemet. För anställning hos oss krävs utdrag ur belastnings- och misstankeregistret. Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. Läs mer på www.humana.se
Arbetsgivare
Humana AB
Ansökan
Ansök senast 22 January (3 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

VäxaEnheten Söker Alkohol/drog-terapeut

Arbetsgivare / Ort: Enheten för att Växa Örebro AB / Fjugesta
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 22 January (3 dagar kvar)
Publicerad: 2020-12-23
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Om jobbet

Kort om VäxaEnheten


VäxaEnheten bedriver missbruksbehandling för unga vuxna samt vuxna via förstärkt familjehemsvård, Stödboenden samt utslusslägenheter. Vi har sedan start 2015 ständigt utvecklat vår organisation för att skapa de bästa möjligheterna för våra klienter att finna ett kvalitativt liv utan alkohol och droger.

Vår ide är att som organisation fortsätta utveckla verksamheten och vara en ledande aktör inom missbruksvården.

VäxaEnheten har verksamhet över hela Sverige, med huvudkontor i Karlstad.Uppdrag


Till vår verksamhet i Fjugesta söker vi dig som vill vara en del av VäxaEnhetens utveckling och som har erfarenhet av att jobba som alkohol/drog-terapeut. Vi ser med fördel att du har erfarenhet av att jobba i öppenvårdsverksamhet då tjänsten till stor del går ut på gruppbehandling samt enskilda samtal.

VäxaEnheten lägger stor vikt vid personlig lämplighet och engagemang för vår klientgrupp då vi anser att relation alltid går före metod.

VäxaEnhetens öppenvård har sin grund i tolvstegsprogrammet samt KBT, du kommer att arbeta nära våra klienter samt ansvara för deras behandlingsplan.

VäxaEnheten Söker


VäxaEnheten söker dig med minst tvåårig eftergymnasial utbildning, din utbildning skall matcha uppdraget, vi ser med fördel att du är utbildad alkohol/drog-terapeut samt grundutbildad i KBT.

Du skall ha god datorvana samt erfarenhet av dokumentation, kunskap om socialtjänstlagen samt erfarenhet av kontakt med uppdragsgivare.

Du skall vara van vid att ta ansvar samt arbeta självständigt, du skall vara genuint nyfiken på andra människor.

B-körkort är ett krav
Arbetsgivare
Enheten för att Växa Örebro AB
Kyrkvägen 6
71630 Fjugesta
Hemsida: www.vaxaenheten.se
Ansökan
Ansök senast 22 January (3 dagar kvar)

Ansök via mejl
[email protected]
VISA MINDRE

Kurator, Intensiva insatser, barn- och ungdomspsykiatrin

Arbetsgivare / Ort: REGION VÄRMLAND
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 22 January (3 dagar kvar)
Publicerad: 2021-01-04
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Om jobbet

Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.

Barn- och ungdomspsykiatrin är regionens specialistresurs för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Vi arbetar utifrån en helhetssyn på barn och ungdomar i deras sammanhang för att skräddarsy våra insatser. Hos oss arbetar vi tvärvetenskapligt i team bestående av läkare, psykolog, kurator, pedagog, skötare, sjuksköterska samt samverkar med övriga professioner som fysioterapeut, arbetsterapeut och logoped.

Barn- och ungdomspsykiatrin i Värmland består av en allmän barnpsykiatrisk mottagning, två neuropsykiatriska mottagningar, en mottagning för Intensiva Insatser samt en administrativ enhet. Samtliga mottagningar har i uppdrag att arbeta med bedömningar, diagnostik och behandling. Verksamheten befinner sig i en dynamisk utveckling när gäller behandling, tillgänglighet och samverkan med angränsande verksamheter. Hos oss får du vara med och påverka utvecklingsarbetet. I detta arbete ingår också kompetensutveckling som i sin tur ökar vårdkvalitén.

Vi söker nu en kurator till Intensiva insatsers akutteam.

Kurator, Intensiva insatser, barn- och ungdomspsykiatrin

Arbetsuppgifter

Intensiva Insatser är barnpsykiatrins mottagning för akut och intensiv vård och erbjuder psykiatrisk högkvalificerad vård till barn och ungdomar i Värmland.
Vård och behandling bedrivs huvudsakligen i öppenvård samt med akut och planerad dagvård. På mottagningen arbetar vi enligt "Värmlandsmodellen" och mottagningen består av ett akutteam samt två behandlingsteam. I behandlingsteamen ges insatser i form av exempelvis hembesök och akutteamet gör de akuta bedömningarna.

Till våra samtliga tre team finns det en kurator knuten. Som kurator i akutteamet så jobbar man tillsammans med andra professioner. I uppdraget ingår akuta bedömningar och ibland uppföljande besök. Det innebär även att man har en samordnande funktion samt har ett övergripande ansvar över akutteamets pågående ärenden. I arbetet ingår samverkan med övriga mottagningar på BUP samt dess vårdgrannar.

Vi erbjuder ett utvecklande jobb där du arbetar tillsammans med andra professioner. Vi arbetar tvärprofessionellt vilket förutsätter att du har god samarbetsförmåga och hög grad av respekt för dina kollegors kompetenser. Vi har påbörjat ett nytt arbetssätt på vår mottagning och söker nu dig som vill vara med och vara en del i denna spännande förändringsprocess så tveka inte att skicka in din ansökan.

 

Övrig information

Inför anställning inom psykiatri gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.

Kvalifikationer

Socionomexamen eller annan utbildning vilken arbetsgivaren prövar likvärdig.
För att trivas hos oss behöver du ha en god samarbetsförmåga då arbetet innebär samarbete såväl inom som utanför verksamheten. Om du är en person som är tydlig och strukturerad, har ett gott pedagogiskt förhållningssätt, engagerad och dessutom har erfarenhet av barnpsykiatriskt arbete är du förmodligen den vi söker! Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. B-körkort krävs då resor i tjänsten förekommer.

Ansökan

Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Läs mer här

Här berättar några av våra medarbetare om sitt arbete

https://regionvarmland.se/berattelser

Facklig företrädare nås via växeln 010-831 50 00

Arbetsgivare
REGION VÄRMLAND
Hemsida: https://www.regionvarmland.se/
Ansökan
Ansök senast 22 January (3 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Ungdomskoordinator/Lots

Arbetsgivare / Ort: Södertälje kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 22 January (3 dagar kvar)
Publicerad: 2020-12-28
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Socionom

Om jobbet
Vi söker en ny medarbetare till vår verksamhet som ska arbeta med ungdomar som begått brott. Vi vill att du ska medverka i hela vårdkedjan när unga personer kommer i kontakt med Socialtjänst och Polismyndighet. Vi har en väl uppbyggd verksamhet när det gäller utredning, stöd vid brottsutsatthet, medling, ungdomstjänst och sociala-insatsgrupper. Vid årsskiftet träder en ny påföljd för ungdomar som begått brott i kraft, Ungdomsövervakning. Frivården är huvudman och Socialtjänsten medverkar i verkställighet. Vi samarbetar med Polisen och har till viss del vår arbetsplats där. Övrig tid är man på Holmfastvägen där Ungdomsvården har sina lokaler. Din arbetsdag innebär kontakter med ungdomar och deras familjer. Du håller nätverksmöte, tjänstemanna-möten och andra insatser. Vem är du? Vi söker dig som har arbetat med ungdomar i myndighetsutövning och behandling. Vi vill att du har ett antal år i människovårdande yrke. Vi vill att du ska ha en positiv människosyn, där du ser den enskilde unika individen och en tro på att alla kan förändras. Krav: Socionomexamen eller motsvarande akademisk examen. Meriterande: Erfarenhet av Socialtjänstens regelverk när det gäller ungdomar/kriminalitet. Vara väl förtrogen med de Rättsvårdande myndigheternas funktion gällande målgruppen. Kunskaper om ungdomsbrottslighet och straffrättsliga påföljder. Vi erbjuder dig: - Möjlighet att byta semesterersättningen mot extra lediga dagar - Årsarbetstid, vilket betyder att du i den mån verksamheten tillåter kan styra din egen arbetstid - Generöst friskvårdsbidrag på upp till 3000 kronor per år Välkommen till oss! Öppenvård ungdom riktar sig till ungdomar/familjer där problem redan uppstått. Det kan handla om missbruk av alkohol/droger, ungdomar som inte kan bo kvar hemma i behov av stöd, ungdomar som utsätts för eller begår brott. Vi erbjuder familjebehandling och erbjuder kosultation där ungdomar har psykisk problematik.
Arbetsgivare
Södertälje kommun
Ansökan
Ansök senast 22 January (3 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Leg psykolog

Arbetsgivare / Ort: Aleris Psykiatri AB
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 23 January (4 dagar kvar)
Publicerad: 2020-12-23
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Psykolog

Om jobbet
Om Aleris Psykiatri Aleris Psykiatri Spånga ligger nära Spånga centrum och är en allmänpsykiatrisk öppenvårdsmottagning som riktar sig till personer över 18 år boende huvudsakligen i Spånga-Tensta stadsdel. På Aleris känner vi ett stort engagemang för det samhälle vi lever i och vill medverka till ett bättre, tryggare och friskare liv. De förändringar vår bransch genomgår innebär möjligheter för oss att tänka om och tänka nytt. Det gillar vi och det är något som vi tycker utmärker oss. Snabba beslut, flexibilitet och möjligheten att påverka och tänka i nya banor värderar vi högt. Du också? Om Aleris Psykiatri Spånga Mottagningen i Spånga är en allmänpsykiatrisk öppenvårdsmottagning belägen centralt i gamla Spånga, 13 minuters resväg med pendeltåg från T-centralen. Mottagningen har ca 25 medarbetare och erbjuder specialistpsykiatrisk utredning och behandling till patienter från 24 år och uppåt. Inom mottagningen finns ett behandlingsteam och ett geriatriskt team. Anställda erbjuds handledning och ett generöst friskvårdsbidrag. Vi söker nu en engagerad psykolog som vill bidra till vårt arbete. Om arbetet och din utveckling I arbetsuppgifterna ingår bedömningar, individuella behandlingsinsatser, neuropsykiatriska utredningar samt att leda gruppbehandlingar. Utifrån din kompetens finns även möjligheter att delta i utvecklingsarbeten och metodutveckling. Om dig vi söker Som person Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Då vi arbetar i team är det viktigt att du har god samarbetsförmåga samt verkar för ett gott arbetsklimat. Du är van att arbeta självständigt men trivs med att arbeta i team tillsammans med andra professioner som är specialister inom sina områden. Vi förutsätter att du har ett genuint intresse för rehabiliteringsarbete och att du delar våra värderingar – omtanke, engagemang, professionalism och nytänkande. Bakgrund Vi söker dig som är legitimerad psykolog, med kompetens inom kognitiv beteendeterapi, helst med minst tre års yrkeserfarenhet efter legitimation. Du har erfarenhet från att ha arbetat med patienter med psykiatriska diagnoser och psykiatrisk samsjuklighet. Arbetslivserfarenhet från psykiatri, primärvård eller arbetslivsinriktad rehabilitering är också meriterande. Övrigt • Anställningsform: Fast anställning på heltid, provanställning tillämpas • Arbetstid: 8 -16.30 måndag till fredag, vissa onsdagar är schemat lagt till kl. 19.00. Vi har flextid • Tillträde: 2020-04-01 el enligt överenskommelse • Individuell lönesättning • Kollektivavtal finns Ansökan och kontakt Vi hoppas att du tycker att det låter spännande och att du är nyfiken på att veta mer om oss. Ansök genom att fylla i formuläret nedan. Sista ansökningsdag är 2021-01-23 men i och med att vi intervjuar löpande rekommenderar vi dig att ansöka redan nu. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Annie Norell på tel. 08-1288 9535 eller biträdande enhetschef Jonas Åström 08-1288 9209. Hoppas att vi hörs! –-------------------------------------------------------- I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och undanber oss vänligt men bestämt all kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Arbetsgivare
Aleris Psykiatri AB
Ansökan
Ansök senast 23 January (4 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Kurator till Karla Vårdcentral

Arbetsgivare / Ort: REGION ÖREBRO LÄN
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 24 January (5 dagar kvar)
Publicerad: 2021-01-07
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Kurator

Om jobbet
Är du intresserad av att arbeta som kurator på en vårdcentral i Örebro? Vi söker nu en driven och engagerad kollega. Karla Vårdcentral ligger centralt i Örebro cirka 10 minuters promenad från resecentrum. Vi är cirka 60 medarbetare. På vårdcentralen har det under en tid pågått ett utvecklingsarbete för att förbättra tillgängligheten för våra patienter med psykisk ohälsa. Vi arbetar nu med organisationsmodellen integrerad beteendehälsa (IBH), i syfte att uppnå hög tillgänglighet, erbjuda tidig bedömning och intervention. Arbetsuppgifter: Du gör bedömningar och behandlingar av lätt till medelsvår psykisk ohälsa. Du har ett samarbete med kollegor och andra yrkeskategorier. Patient kontakt kan ske enskilt , i grupp eller digitalt. Förebyggande arbete i olika former kan förekomma. Handledning erbjuds. Kvalifikationer: Legitimerad hälso- och sjukvårdskurator, socionomexamen, eller annan utbildning som arbetsgivaren anser likvärdig. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och erfarenhet. Vi ser gärna att du har en steg 1 utbildning med beteendeterapeutisk inriktning samt erfarenhet av Integrerad beteendehälsa (IBH). Anställningsform: Tillsvidareanställning med heltidstjänstgöring Tillträde: Enligt överenskommelse. Upplysningar: Teimur Khasal, enhetschef Telefon: 019-602 95 68 Fackliga företrädare: Therése Strindberg, SACO Telefon: 019-602 95 69 Erika Stenbäck, SACO Telefon: 019-602 95 48 Hemsida: www.regionorebrolan.se Sista ansökningsdag: 2021-01-24. Intervjuer sker löpande under ansökningsperioden. Ansökan ska innehålla fullständigt CV, personligt brev samt adressuppgifter. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju. Om organisationen: Karla vårdcentral ingår i Område närsjukvård Örebro och söder. Närsjukvård innefattar vård som är vanlig, ofta förekommande och som finns geografiskt nära patienterna. I närsjukvården ingår bland annat vårdcentraler, vårdcentralsjourer, akutklinik med ambulansverksamheten, sjukvårdsrådgivning, asyl- och invandrarhälsa och ungdomsmottagning. Genom att utöka samarbetet mellan vårdcentraler, specialiserad sjukhusvård och länets kommuner skapar vi ännu bättre vård - hela tiden med patientens bästa i fokus. Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv. Övrigt: Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.
Arbetsgivare
REGION ÖREBRO LÄN
Hemsida: www.regionorebrolan.se
Ansökan
Ansök senast 24 January (5 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Psykolog/psykoterapeut, psykiatrisk mottagning

Arbetsgivare / Ort: REGION VÄRMLAND
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 24 January (5 dagar kvar)
Publicerad: 2020-12-28
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Psykolog

Om jobbet

Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.

Verksamheten psykiatrisk öppenvård är organiserad inom hälso- och sjukvården i Region Värmland. Den psykiatriska öppenvården består av flera enheter som har uppdrag vilka spänner över hela länet. En av enheterna är psykiatrisk öppenvårdsmottagning i Arvika. Vi är belägna på sjukhuset i Arvika. Inom vårt verksamhetsområde finns totalt sex stycken psykiatriska öppenvårdsmottagningar.

Inom psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Arvika arbetar sjuksköterskor, läkare, psykologer, kuratorer, skötare, arbetsterapeut, psykoterapeuter och vårdadministratörer. Det finns goda förutsättningar för teamsamverkan i behandling och utredning. Det bedrivs även gruppbehandlingar av olika slag i samarbete mellan olika yrkeskategorier. En viktig del av arbetet är samarbete med vårdcentraler, kommuner och övriga vårdgivare och i detta samarbete ingår bland annat deltagande i SIP och vårdplaneringar.

Till Arvika söker vi nu en psykolog alternativt psykoterapeut.

Psykolog/psykoterapeut, psykiatrisk mottagning

Arbetsuppgifter

Vi är inne i en intensiv utveckling av den psykiatriska vården i Värmland. Som psykolog/psykoterapeut inom hälso- och sjukvården i Region Värmland är du en viktig del i den utvecklingen. I dina arbetsuppgifter ingår psykiatrisk bedömning, utredning och psykoterapi. Vi är ett team bestående av flertalet kompetenser. Verksamhetens uppdrag är att bedöma, utreda och behandla patienter med psykisk sjukdom och psykiska funktionsnedsättningar, detta kan ske individuellt eller i grupp.

Handledning av studenter och PTP-psykologer kan förekomma. Inom område öppenvård pågår ett inspirerande utvecklingsarbete och vi söker dig som vill vara med i detta och arbeta gemensamt mot en god patientsäkerhet där alla bidrar till en bra verksamhet.  
Framtiden finns inom psykiatriska mottagningen - där vi arbetar tillsammans och ställer upp för varandra i en god arbetsmiljö. Vi hoppas att du finner detta intressant och att du blir nyfiken på att höra mer om oss och vad vi kan erbjuda dig.

Välkommen med Din ansökan! Urval/intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden.

Övrig information

Inför anställning inom psykiatri gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut. Vi ser gärna att du har psykoterapiutbildning och/eller specialistutbildning plus några års erfarenhet av kliniskt arbete. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, flexibilitet, samarbetsförmåga liksom förmåga att arbeta självständigt. Du ska ha stort patientfokus med en lösningsfokuserad inställning till arbetet. Du bör även vara en person som tycker om att ta ansvar tillsammans med övriga teamet med fokus på hög patientsäkerhet och kvalitet i vården samt är intresserad av verksamhetsutveckling. Vi ser gärna att du har erfarenhet inom psykiatri.

Ansökan

Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Läs mer här

Här berättar några av våra medarbetare om sitt arbete

https://www.regionvarmland.se/berattelser

Facklig företrädare nås via växel 010-831 50 00

Arbetsgivare
REGION VÄRMLAND
Hemsida: https://www.regionvarmland.se/
Ansökan
Ansök senast 24 January (5 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Psykolog/PTP-psykolog till Psykiatriska mottagningen Hudiksvall

Arbetsgivare / Ort: REGION GÄVLEBORG
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 24 January (5 dagar kvar)
Publicerad: 2020-12-21
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Om jobbet
Psykiatriska mottagningen ansvarar för att i den öppna psykiatriska specialistvården bedriva insatser som främjar hälsa och ger ökad livskvalitet. Verksamheten skall präglas av gott bemötande, hög tillgänglighet och goda resultat. Du kommer att arbeta i team bestående av läkare, psykologer, sjuksköterskor, kuratorer, skötare, arbetsterapeut, rehabiliteringskoordinator och medicinska sekreterare. Arbetet sker i samarbete med övriga yrkeskategorier inom mottagningen samt i samverkan med andra offentliga verksamheter. Psykiatriska mottagningsverksamheten i norra Hälsingland har en gemensam mottagning i Hudiksvall. I Bergsjö och Ljusdal finns filialverksamhet som tillhandahåller specialistpsykiatriska insatser till patienter med långvarig och låg funktionsnivå, så som exempelvis psykosproblematik. Det finns stora möjligheter att som psykolog även vara en del av teamet som ger insatser till denna målgrupp. Mottagningen har psykologbemanning med en kompetensspridning av både PTP-psykologer och psykologer med mångårig specialistpsykiatrisk erfarenhet. Arbetsplatsen har både KBT, KPT och PDT kompetens och tillhandahåller handledning både utifrån metod och uppdrag. På mottagningen finns även DBT-team, ERGT kompetens samt terapikompetens inom traumabehanding såsom EMDR och Prolonged exposure. ARBETSUPPGIFTER Som psykolog är arbetsuppgifterna varierande och du kommer arbeta med diagnostik, bedömning och utredning samt psykologisk/psykoterapeutisk behandling. Därtill förväntas du även delta i verksamhetens utvecklingsarbete. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är legitimerad psykolog och som har erfarenhet av specialistpsykiatri. Därtill ser vi gärna att du har erfarenhet av strukturerad diagnostik liksom neuropsykiatrisk kompetens och erfarenhet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga Körkort erfodras ÖVRIGT Region Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet. Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region. Vi ger människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro. Med cirka 6 650 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Välkommen till oss! Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare: Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.
Arbetsgivare
REGION GÄVLEBORG
Ansökan
Ansök senast 24 January (5 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Psykolog till Autismcenter små barn

Arbetsgivare / Ort: REGION STOCKHOLM
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 24 January (5 dagar kvar)
Publicerad: 2020-12-21
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Psykolog

Om jobbet
Om oss: Autismcenter små barn är en länsövergripande enhet inom Habilitering & Hälsa, en verksamhet inom Region Stockholm med särskild kompetens inom funktionsnedsättning. Vi skapar förutsättningar för patienten att fungera på bästa sätt i sin vardag. Autismcenter små barn riktar sig till barn 0-6 år med diagnos inom autismspektrum. Vi arbetar med kunskapsspridning och metodhandledning till barnens nätverk både i grupp och i individuella insatser. Vi arbetar evidensbaserat och strävar efter att ligga i framkant gällande forskning och utveckling för vår målgrupp. Tillämpad beteendeanalys (TBA) präglar vårt arbetssätt och våra metoder. Du kommer att vara en del av en arbetsplats med hög trivsel och god stämning. Vi är omkring 45 medarbetare på mottagningen idag. Vi finns centralt på Södermalm, nära pendeltåg, bussar och tunnelbana. Om tjänsten: I ditt arbete som psykolog vid Autismcenter små barn ligger din bedömning av barnets färdigheter och utvecklingsbehov till grund för de insatser som planeras. Du handleder barnets nätverk i färdighetsträning inom valda utvecklingsområden. Du kommer att arbeta självständigt men i nära samverkan med övriga kollegor. Utöver psykologer arbetar logopeder, specialpedagoger, kuratorer, fysioterapeut och arbetsterapeut på enheten. De flesta patientkontakterna sker på Autismcenter små barn, men i ditt arbete ingår även besök i barnets närmiljöer, så som hem och förskola. Du kommer också att delta i utbildningsinsatser för föräldrar/nära anhöriga och pedagoger.  Vid Autismcenter små barn finns ett väl utarbetat system för metodstöd och kollegial handledning. Som medarbetare har du således goda möjligheter till yrkesmässig utveckling med fokus på TBA. Vidareutbildningsmöjligheter inom TBA finns. Om dig: Legitimerad psykolog med erfarenhet av arbete med barn som tillhör målgruppen. TBA-kompetens är meriterande, liksom erfarenhet av MI och ACT. Du trivs med att arbeta i nära samarbete med andra samtidigt som du kan arbeta självständigt. Du är strukturerad, kan sätta gränser och prioritera samtidigt som du är flexibel. Du är kreativ, har god initiativförmåga och kan hantera ett högt arbetstempo. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.  Hos oss får du: - Fri hälso- och sjukvård - Ett generöst friskvårdsbidrag och friskvård under arbetstid      - Flexibel arbetstid - Extra ersättning vid föräldraledighet   Anställningsform: Tillsvidareanställning. Heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Kontakta gärna: Enhetschef Kristina Andersson 08-123 354 84 (tillgänglig fr.o.m. 210107) Enhetschef Petra Herre 08-123 354 55  (tillgänglig fr.o.m. 210107) Psykolog Johanna Lindqvist  08-123 354 65  (tillgänglig fr.o.m. 210111) Facklig representant: Liisa Holtay, Psykologförbundet 08-123 404 84 Om verksamheten: Habilitering & Hälsa är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) inom Region Stockholm. Vi är en kunskapsorganisation som bedriver egen forskning och utveckling  och driver flertalet specialiserade enheter. Vårt arbete vilar på värdegrunden om alla människors lika värde samt patientens fokus. Vi utgår från varje individs unika behov och förutsättningar och har specialistkunskap om hur funktionsnedsättningar kan påverka vardagsliv, hälsa och utveckling. Vi består av omkring 700 medarbetare och 30 mottagningar i Stockholms län. Vi samverkar med nätverk så som familjer, personal och andra vårdgivare för att skapa större delaktighet i samhällslivet. Lyssna gärna på Habilitering & Hälsas podd Funka olikahttps://www.habilitering.se/fakta-och-rad/podden-funka-olika/och läs vår tidning Funktion i fokushttps://www.habilitering.se/fakta-och-rad/funktion-i-fokus/Du kan även följa oss på Facebook eller läsa mer om oss på Jobba hos osshttps://www.habilitering.se/om-oss/jobba-hos-oss/ Övrig information:  Vi tillämpar registerkontroll innan beslut om anställning.   Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Varmt välkommen med din ansökan!
Arbetsgivare
REGION STOCKHOLM
Ansökan
Ansök senast 24 January (5 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Psykologer till specialistpsykiatrin i Lund

Arbetsgivare / Ort: REGION SKÅNE
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 24 January (5 dagar kvar)
Publicerad: 2020-12-30
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Om jobbet
Gör skillnad. Varje dag. Är ett empatiskt förhållningssätt och fokus på patienten självklarheter för dig? Vågar du tänka annorlunda samt hitta nya och bättre sätt att arbeta? Då är vuxenpsykiatrimottagning 1 arbetsplatsen för dig! Vuxenpsykiatrimottagning 1 i Lund är en specialistpsykiatrisk mottagning med cirka 25 medarbetare. Här utreds och behandlas främst patienter med affektiva sjukdomar, ångesttillstånd samt olika former av personlighetssyndrom och neuropsykiatriska tillstånd. Mottagningen är belägen i psykiatrihuset på Baravägen där ett flertal olika psykiatriska specialistmottagningar även finns. Mottagningen ligger i framkant i utvecklingen och arbetar med teambaserad vård. Du kommer således att få arbeta med och bidra till psykiatrisk vård som präglas av samarbete, öppenhet och kvalitet. ARBETSUPPGIFTER Vi har nu möjlighet att välkomna två psykologer till vårt team. Ditt arbete som psykolog hos oss kommer primärt att innebära sedvanliga psykologiska uppgifter såsom bedömning, utredning och behandling av psykiatriska tillstånd, såväl individuellt som i grupp. Du förväntas även att vara aktiv i utvecklingen mot en patientsäker, forskningsförankrad psykiatrisk vård. KVALIFIKATIONER Du som söker är legitimerad psykolog med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Därtill har du språkkunskaper i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala samt erfarenhet av terapeutiska insatser i form av kognitiv beteendeterapi (KBT). För tjänsten ser vi det som meriterande om du har något av följande: • Erfarenhet av allmänpsykiatriskt arbete såsom bedömningar, behandlingsarbete och neuropsykologiska utredningar. • Erfarenhet av instrument såsom SCID, MINI eller DIVA. • Intresse för diagnostik enligt DSM-5. • Specialistkompetens i klinisk psykologi eller steg 2-utbildning i KBT. Som person är du flexibel, initiativtagande och kreativ. Vi vill att du bidrar till ett gott samarbete genom ett starkt engagemang, god kommunikation, positiv inställning samt att du delar med dig av din kunskap. Då arbetet sker både individuellt och i team lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att ske innan eventuell anställning. Vi tillämpar löpande urval i den här rekryteringsprocessen. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig! ÖVRIGT Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt. Förvaltning Psykiatri och habilitering är en av Region Skånes sex hälso- och sjukvårdsförvaltningar. Verksamheten omfattar den offentligt drivna psykiatrin samt habiliteringen i hela Skåne med cirka 4 000 medarbetare. I uppdraget ingår bland annat vård, habilitering, rehabilitering, hälsoarbete och forskning. Inom psykiatrin finns fem akutmottagningar, barn- och ungdomspsykiatri, rättspsykiatri och vuxenpsykiatri. Inom habiliteringen finns barn- och ungdomshabilitering, vuxenhabilitering och syn-, hörsel- och dövverksamhet. Välkommen! På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Arbetsgivare
REGION SKÅNE
Ansökan
Ansök senast 24 January (5 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Kurator med intresse för neurologisk rehabilitering

Arbetsgivare / Ort: REGION UPPSALA
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 24 January (5 dagar kvar)
Publicerad: 2020-12-17
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Kurator

Om jobbet
Verksamhetsområde rehabilitering och smärtcentrum Med 8 600 anställda, ca 900 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. Här på Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så svart på vitt: Vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler kollegor. De tjänster som vi erbjuder kräver mycket, men vi som arbetar här vet att jobbet också ger så mycket tillbaka. På Akademiska sjukhuset har du nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling, och strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott ledarskap och flexibla arbetssätt. Vi söker en ny kollega! Vi har en trevlig arbetsplats med engagerad och duktig personal! Vi har fina lokaler och tillgång till Friskhuset och Friskvårdsbidrag. En av våra kuratorer har fått ett nytt uppdrag och därför söker vi nu en ny medarbetare som vill arbeta hos oss. Vår verksamhet På vår mottagning erbjuder vi teambaserad specialistvårdsrehabilitering för personer i yrkesverksam ålder som har en neurologisk sjukdom, ryggmärgsskada eller förvärvad hjärnskada. Arbetet i teamen utgår från en tvärprofessionell bedömning och patientens målsättning. Målet med mottagningens insatser är att ge personerna förutsättningar för bästa möjliga fungerande i sin livssituation. Ditt uppdrag Tjänsten innebär arbete med personer i yrkesverksam ålder med neurologisk sjukdom. Den största patientgruppen har Parkinsons sjukdom. Som kurator gör du psykosociala bedömningar och bedriver psykosocialt behandlingsarbete i nära samarbete med teamet. Insatserna består av stöd till patienterna och deras anhöriga i form av samtal, social information och sociala stödåtgärder. Teamarbetet är av central betydelse. Som kurator har du kontakter tillsammans med de övriga professionerna i teamet men även individuella kontakter. Arbetet innebär även samverkan med externa myndigheter och andra instanser. Dina kvalifikationer Vi söker dig som är utbildad socionom, gärna legitimerad hälso-och sjukvårdskurator. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet och intresse av arbete med rehabilitering och specifikt teambaserat arbete med personer med neurologisk sjukdom. Det är positivt om du har erfarenhet av utvecklingsarbete. För att trivas i vår verksamhet behöver du tycka om att samarbeta. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet. B-körkort är önskvärt. Vi erbjuder Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om dem här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/). Vill du veta mer? Ring Kurator Anna Högberg 018-6171729 eller Avdelningschef Karin Cloud Mildton 018-617 3726 Facklig kontaktperson Akademikerförbundet SSR nås via växeln 018-611 00 00 Vill du jobba med oss? Välkommen med din ansökan via länken nedan. Urval och intervjuer sker fortlöpande och anställning kan ske innan sista ansökningsdag. Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Arbetsgivare
REGION UPPSALA
Ansökan
Ansök senast 24 January (5 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Vi söker en Psykolog till Vårdcentralen Bäckagård/Getinge

Arbetsgivare / Ort: REGION HALLAND
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 24 January (5 dagar kvar)
Publicerad: 2021-01-04
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Om jobbet
Om arbetsplatsen Vårdcentralen Getinge driver tätt samarbete med systervårdcentralen Bäckagård. Vårdcentralerna erbjuder en trivsam och familjär stämning där alla i teamet hjälps åt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet där du förväntas sätta ”laget” i första rummet. Vi jobbar tillsammans för patientens hälsa och du bidrar till att patienten upplever det enkelt och välkomnande i sina kontakter med oss. Vårdcentralerna delar arbetssätt och värderingar och strävar kontinuerligt mot att utveckla samarbetsvinster. Vårdcentralerna består av läkar- och distriktssköterskemottagning, provtagning, sjukgymnastik, arbetsterapi, psykolog, kurator, BVC, specialistmottagningar för astma/KOL, diabetes och rökavvänjning. Getinge är en vårdcentral på landsorten och Bäckagård ligger lite i utkanten av Halmstads centrum. Vi har förmånen att ha nära samarbete med vår FOU-enhet samt TILMA som arbetar med läkemedelsberoende. Om arbetet Välkommen till en roll med varierande arbetsdagar och stort eget ansvar! Som psykolog hos oss kommer du främst att arbeta med  vuxna där tyngdpunkten ligger på förebyggande  arbete och tidiga insatser.  Arbetet är omväxlande och mångfacetterat och omfattar bedömning och behandling av lindrig till medelsvår psykisk ohälsa. Under första kvartalet 2021 kommer räven målgruppen barn och ungdomar (6- 17 år) med lindrig psykisk ohälsa ingå i tjänsten, fram till dess den nya mottagningen ”En väg in” öppnar i Halmstad. I tjänsten finns möjlighet att arbeta med BVC (0-5 år). Vi ser det som meriterande om du som sökande har intresse av denna målgrupp. Vi tar dock emot ansökningar som enbart riktar sig till en av målgrupperna. Vi erbjuder regelbunden handledning. Samverkan med andra verksamheter och myndigheter är en viktig del av arbetet. I denna roll kommer du att ha din arbetsplats på Vårdcentralen Bäckagård och på Vårdcentralen Getinge. Du anställs i en visstidsanställning längre än 6 månader med möjlighet till förlängning. Om dig Vi söker dig som är engagerad och lyhörd. Du är flexibel i ditt arbetssätt och vågar prova nya vägar. Du är legitimerad psykolog. Har du erfarenhet från BVC är detta meriterande. Goda datorkunskaper samt goda kunskaper i svenska i tal och skrift är krav för tjänsten. Du är kommunikativ och ser fördelarna med att arbeta i team. Vi ser också att du aktivt bidrar i utvecklingen av vår verksamhet. Du har ett stort intresse för människor och ser ett gott bemötande mot patienter och medarbetare som en självklarhet. Vi lägger stort värde vid att du är en god kollega som gärna samarbetar med andra och som bidrar till en positiv stämning på arbetsplatsen. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi rekryterar löpande, så varmt välkommen med din ansökan!   Om oss Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är ”Halland ­ – bästa livsplatsen” och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund. Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal.
Arbetsgivare
REGION HALLAND
Ansökan
Ansök senast 24 January (5 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Psykolog, Habiliteringsmottagningen, Sundsvall

Arbetsgivare / Ort: REGION VÄSTERNORRLAND
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 24 January (5 dagar kvar)
Publicerad: 2021-01-04
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Psykolog

Om jobbet
Region Västernorrland är en av länets största arbetsgivare med cirka 6500 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att utveckla regionen, hälso- och sjukvården och tandvården. Hos oss får du möjlighet till ett arbete där du gör skillnad för invånarna, i ett län som erbjuder både aktivitet och avkoppling. Specialistvården ansvarar för den specialiserade vården i länet. Förvaltningen är organiserad i ett antal länsverksamheter utifrån olika medicinska specialiteter. Våra sjukhusorter är Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik. Länsverksamhet Habilitering har ca 100 medarbetare med placering i Sollefteå, Sundsvall och Örnsköldsvik. Habiliteringens målgrupp är personer med varaktiga funktionsnedsättningar där de största grupperna är utvecklingsstörning, autism samt cerebral pares. Vi arbetar i barn/ungdom/vuxen-team med tvärvetenskaplig inriktning som representerar medicinsk, neuropsykologiskt, social och pedagogisk inriktning. De olika yrkeskategorier som finns är arbetsterapeut, kurator, logoped, läkare, medicinsk sekreterare, psykolog, sjukgymnast/fysioterapeut och sjuksköterska. Nu söker vi en psykolog till habiliteringen Ungdom/vuxen i Sundsvall. . På habiliteringskliniken i länet arbetar 14 psykologer och i Sundsvall finns 9 tjänster. I arbetet ingår psykologiska utredningar och diagnostisering med neuropsykologisk inriktning samt stöd och behandling till ungdomar och vuxna och deras familjer. Som psykolog arbetar du även med konsultation och handledning i personalgrupper, metodutveckling och personalutbildning. Samarbete med andra vårdgivare och organisationer ingår. Vi söker dig som är legitimerad Psykolog. Du behärskar det svenska och engelska språket i tal och skrift. Erfarenhet av olika psykologiska behandlingsmetoder är önskvärt. Har du tidigare erfarenhet av arbete mot vår målgrupp ses det som meriterande. Du som söker har ett gott bemötande, arbetar flexibelt och självständigt samt främjar god teamsamverkan. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Varmt välkommen med din ansökan! Vid eventuellt erbjudande om anställning skall du uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Du får tillgång till regionens friskvårdsanläggningar i Sundsvall, Härnösand, Örnsköldsvik samt Sollefteå. Genom din anställning hos oss har du flera anställningsförmåner som exempelvis tillägg till föräldraförsäkringen, extra semesterdagar när du fyllt 40 år, möjlighet att löneväxla till tjänstepension. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. Region Västernorrlands arbetsplatser är rökfria och vi tillämpar rökfri arbetstid. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Arbetsgivare
REGION VÄSTERNORRLAND
Hemsida: www.rvn.se
Ansökan
Ansök senast 24 January (5 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Kurator Vuxenhabiliteringen Oskarshamn

Arbetsgivare / Ort: REGION KALMAR LÄN
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 24 January (5 dagar kvar)
Publicerad: 2020-12-21
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Kurator

Om jobbet
Vi erbjuder Är du intresserad av ett meningsfullt arbete på habiliteringen och av att möta vuxna individer med olika funktionsnedsättningar? Till habiliteringen kommer patienter med varaktiga funktionsnedsättningar som exempelvis intellektuell funktionsnedsättning, neuropsykiatrisk problematik och rörelsehinder som uppkommit tidigt i livet. Här har du möjlighet att få arbeta med långvariga patientkontakter och utgöra ett stöd för patienter och deras närverk. Arbetsuppgifter som kuratorn inom vuxenhabiliteringen har är varierande och det som ingår är: - Stöd- och samtalskontakt i personliga, sociala och ekonomiska frågor - Krisbearbetning - Stöd och vägledning i kontakten med andra myndigheter - Medverkan i nätverksträffar runt individen - Information om samhällets stöd och resurser - Förmedling av kunskap om funktionsnedsättningar och dess psykosociala konsekvenser - Konsultation/ handledning till andra vårdgivare - Stöd till familj och anhöriga Som kurator hos oss kommer du att arbeta både självständigt och tillsammans med erfarna och kompetenta teamkollegor, vilket gör att du behöver vara en lagspelare. Som person är det bra om du är nyfiken och tycker om att vara kreativ och problemlösa. Vi arbetar dagtid med planerad verksamhet. Vi erbjuder introduktion av erfarna kollegor, som anpassas efter dina behov och önskemål. Regelbunden handledning och möjlighet till auskultation minst en gång per år erbjuds, samt möjlighet till professionsriktade utbildningar. Inom basenheten har vi mycket samarbete och vid sex tillfällen per år har vi yrkesträffar då hela basenheten träffas för både gemensam utveckling och för att arbeta med yrkesspecifika frågor. Så här beskriver Siv Johansson sitt arbete som kurator på vuxenhabiliteringen i Oskarshamn: Här på habiliteringen har jag ett varierande arbete och jobbar både självständigt och tillsammans med de andra i teamet. Jag får arbeta med att stötta personer med funktionsnedsättningar och medverka till goda levnadsvillkor.   Vi söker Vi söker dig som har socionomexamen och gärna är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator. Det är önskvärt att du har erfarenhet av att arbeta med patienter som har intellektuell funktionsnedsättning, neuropsykiatriska diagnoser eller rörelsehinder. Oavsett är det viktigaste att du är intresserad av vår målgrupp! För att trivas och lyckas med arbetet tror vi att du: - trivs med att arbeta i grupp - tar del av andra professioners kunskap och erfarenheter - delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter till kollegor - utgår från patientens behov och involverar patienten och dess nätverk i arbetet - tar eget ansvar och har förmågan att prioritera - har intresse av att skapa nya arbetssätt tillsammans med andra - ser digitala lösningar som naturliga möjligheter i ditt arbete   Vår arbetsplats Basenheten Habilitering Nord omfattar barn-, ungdoms och vuxenhabilitering samt syncentralen i Kalmar läns sex norra kommuner. I verksamheten finns ca 50 medarbetare och i habiliteringsteamen finns följande professioner; arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut, psykolog, kurator, logoped, specialpedagog, läkare, sjuksköterska och teamsekreterare. Hos oss arbetar vi som ett lag, lyssnar och drar åt samma håll. Erfarenhet, stor kompetens och arbetsglädje kännetecknar vår arbetsplats. Välkommen med din ansökan! Vi är en del av Västerviks sjukhus, som är ett akutsjukhus med förlossningsvård och BB. På sjukhuset jobbar 1 500 medarbetare, vars ständiga utvecklingsarbete gör att vi når goda resultat i flera olika nationella mätningar. De senaste åren har vi varit mellan etta och trea i listan över ”Sveriges bästa mellanstora sjukhus” och vi kommer alltid högt i AT-läkarnas ranking. Sjukhuset ligger nära Västerviks centrum och skärgård. Sjukhuset är en del av Region Kalmar län. Tillsammans jobbar vi och våra 7 000 kollegor för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag. Mångfald på arbetsplatsen: Region Kalmar län jobbar för allas lika rättigheter och möjligheter, både som arbetsgivare och tjänsteleverantör. Vi vet att mångfald bland våra medarbetare är en styrka. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Arbetsgivare
REGION KALMAR LÄN
Ansökan
Ansök senast 24 January (5 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Psykolog till barn- och ungdomshabiliteringen i Borlänge

Arbetsgivare / Ort: REGION DALARNA
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 24 January (5 dagar kvar)
Publicerad: 2020-12-23
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Psykolog

Om jobbet
Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna! ARBETSBESKRIVNING Inom Habiliteringen finns Barn- och Ungdomshabilitering samt Vuxenhabilitering med tvärprofessionella team med medicinsk, psykologisk, social och pedagogisk kompetens. Habiliteringen har ett viktigt och utmanande uppdrag med att göra livet mer möjligt för barn, ungdomar och vuxna med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar samt till deras närstående. Insatserna ska bidra till ett fungerande vardagsliv, god livskvalitet och delaktighet i samhället. Nu söker vi en psykolog till Barn- och ungdomshabiliteringen i Borlänge! Som psykolog arbetar du i nära samarbete med det övriga teamet på Habiliteringen. Du ansvarar för det psykologiska behandlingsarbetet, gör utredningar, diagnostiserar och gör funktionsbedömningar samt kartlägger behov och ger individuellt anpassade insatser. Du ska även ge terapeutiskt inriktade insatser samt utbildning och stöd till barnet/ungdomen, närstående, personal och övriga i brukarens nätverk. Du erbjuds ett bra introduktionsprogram, tillgång till mentor och handledare samt yrkesträffar tillsammans med psykologkollegor i verksamheten. På Region Dalarna erbjuder vi goda anställningsförmåner så som bland annat flexibla arbetstider, friskvårdsbidrag och löpande kompetensutveckling. KVALIFIKATIONER Du är legitimerad psykolog. Vi ser gärna att du har kunskap inom neuropsykologi. Önskvärt är att du har kunskap om olika funktionsnedsättningar. Erfarenhet av samtal och utredning med goda kunskaper i testmetodik är ett önskemål. Eftersom du kommer att arbeta i team lägger vi stor vikt vid god samarbetsförmåga, social kompetens och personlig lämplighet. Körkort är ett krav. Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi har ett brett uppdrag så möjligheterna är stora att du hittar ditt drömjobb hos oss! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, hjälpmedel, kollektivtrafik och folkhögskolor, samt arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på regiondalarna.se/jobb Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Arbetsgivare
REGION DALARNA
Hemsida: www.regiondalarna.se
Ansökan
Ansök senast 24 January (5 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Psykolog, Vuxenhabiliteringen Hälsingland

Arbetsgivare / Ort: REGION GÄVLEBORG
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 24 January (5 dagar kvar)
Publicerad: 2020-12-10
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Om jobbet
Vuxenhabiliteringen är en länsövergripande specialistverksamhet med mottagning i Hälsingland och Gästrikland, inom verksamhetsområdet familjehälsa, habilitering och barnpsykiatri. I uppdraget ingår att ha särskild kunskap om funktionsnedsättningar och dess konsekvenser hos personer som fyllt 18 år med: • Intellektuell funktionsnedsättning/Utvecklingsstörning • Autismspektrumtillstånd (Autism och Aspergers syndrom) • Betydande och bestående begåvningsmässiga funktionsnedsättningar efter hjärnskada i vuxen ålder • Medfödda eller tidigt förvärvade rörelsehinder Målet med våra insatser är att främja vardagsfungerande och delaktighet för den enskilde individen. Vi erbjuder dig ett trevligt arbetsklimat med nära kollegialt samarbete där du själv planerar din arbetsdag. Du kommer att ingå i ett välfungerande team tillsammans med 14 kollegor med bred erfarenhet. Teamet består av fysioterapeuter/sjukgymnaster, arbetsterapeuter, kuratorer, logopeder, psykologer och administrativ personal. Tjänstens placeringsort är Hudiksvall. Upptagningsområdet är hela Hälsingland. Mottagningar finna även i Bollnäs och Söderhamn. Arbetstiden är måndag till fredag dagtid, flextid. ARBETSUPPGIFTER Då en av våra psykologer har för avsikt att gå ned i tjänsgöringstid och planerar för sin pension söker vi nu en ny psykolog till vårt team i Hälsingland. Tillsammans med psykologskollegor och andra professioner inom habiliteringen kommer du att arbeta med habiliterande insatser, enskilt och i grupp i nära samverkan med andra samverkansparters i övrig specialistvård, primärvård, kommuner och myndigheter. Stor vikt läggs vid god förmåga att arbeta tvärprofessionellt. Som psykolog i teamet bidrar du bland annat med ett psykologiskt och psykoedukativt helhetsperspektiv i kartläggningar av behov och i habiliteringsinsatser till individer med funktionsnedsättning, samt till närstående och andra personer i individens nätverk. Som psykolog bidrar du också med specifik kompetens kring t.ex. psykologiska insatser och neuropsykologi. I psykologens arbete kan det ingå att ge: •information om funktionsnedsättningen och dess konsekvenser •psykologisk behandling, enskilt och i grupp. •anhörigstöd enskilt och i grupp •i samverkan med andra yrkesgrupper i teamet leda och utveckla psykoedukativa gruppinsatser som t.ex: individer som nyligen fått diagnos autism, vardagssamtal och kommunikation, stress- och ångesthantering i relation till funktionsnedsättningen •konsultation till, och samverkan med, andra verksamheter •utreda och diagnostisera intellektuell funktionsnedsättning •göra bedömningar av habiliteringsbehov i samband med nybesök Arbetsuppgifterna fördelas utifrån intresse och kompetens. Teamet präglas av ett gott arbetsklimat med framåtanda och vilja till utveckling och på vuxenhabiliteringen bedriver vi olika forskningsprojekt. Inom verksamheten finns en disputerad psykolog som ansvarar för och samordnar forskningen. Det övergripande syftet med forskningen på vuxenhabiliteringen är att utveckla och kliniskt pröva interventioner som på olika sätt kan främja delaktighet och vardagsfungerande hos personer med intellektuella/kognitiva funktionsnedsättningar. Bland annat pågår ett projekt kring social sårbarhet, kognitiv inlärningsförmåga och social problemlösningsförmåga hos personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Det pågår ett systematiskt arbete med att implementera nya och vidareutveckla befintliga interventioner till personer med funktionsnedsättning. KVALIFIKATIONER Vi söker en psykolog som vill vara med och utveckla Vuxenhabiliteringen så vi på en vetenskaplig grund kan fortsätta möta individernas behov. Vi ser att du har god data- och dokumentationsvana och tidigare erfarenhet inom habiliteringsarbete är meriterande. Vi lägger stor vikt vid god samarbetsförmåga, initiativförmåga och även god förmåga att arbeta självständigt är värdefulla egenskaper hos oss. Vi ser gärna sökanden som är intresserade av att delta i pågående utvecklings- och forskningsprojekt. Vi ser det också som viktigt att dina personliga egenskaper stämmer överens med Region Gävleborgs värdegrund: Professionalism & ansvar, Respekt & ödmjukhet och Öppenhet & ärlighet. B-körkort erfordras då det ingår resor i tjänsten. Varmt välkommen med din ansökan! ÖVRIGT Region Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet. Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region. Vi ger människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro. Med cirka 6 650 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Välkommen till oss! Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare: Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.
Arbetsgivare
REGION GÄVLEBORG
Ansökan
Ansök senast 24 January (5 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Kurator

Arbetsgivare / Ort: REGION UPPSALA
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 24 January (5 dagar kvar)
Publicerad: 2020-12-15
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Kurator

Om jobbet
Kungsgärdets vårdcentral Våra 1 600 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177 Vårdguiden. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster. Välkommen till oss på Kungsgärdets vårdcentral Vår kurator kommer att gå i pension till våren och därför söker vi nu en ny kollega som vill vara med och utveckla vår verksamhet tillsammans med oss. Tjänsten är på heltid med tillträde så snart som möjligt. Region Uppsala och Nära vård och hälsa satsar på trygga anställningar och bra förmåner som gör skillnad, läs om dem här (https://www.regionuppsala.se/Global/Jobba%20hos%20oss/karri%E4rwebben/F%F6rm%E5nsbroschyr%20Region%20Uppsala_2019.pdf). Vid sidan av din individuella utvecklingsplan erbjuder vi även regelbundna utbildningsdagar med yrkesspecifika teman för kompetensutveckling. Det gör att du ingår i ett stort nätverk med kunniga kollegor. Du kommer även att få möjlighet till extern handledning Ditt uppdrag Hos oss kommer du att ingå i ett team inom psykisk hälsa tillsammans med två psykologer och ditt arbetsområde kommer att vara psykosocial ohälsa som inte kräver specialistpsykiatrins resurser. Som kurator arbetar du självständigt med patienter från 18 års ålder och uppåt. I arbetet ingår att ha stödsamtal, samtalsbehandling och rådgivning till både patienter och närstående för att stärka deras resurser att bemöta och hantera sin livssituation t ex vid kris- och sorgebearbetning och stress- och utmattningsreaktioner. Samtalsbehandling kan ske individuellt, i grupp eller via internet och videosamtal. Du kommer även att arbetar med individuell psykosocial kartläggning, utredning och bedömning och stödja patienten med navigering bland samhällets olika stödresurser. Att skriva intyg och remisser och samverka med andra vårdgivare och myndigheter utifrån den aktuella patientens behov ingår också i arbetsuppgifterna. Vår verksamhet Kungsgärdets vårdcentral tillhör förvaltningen Nära vård och hälsa i Region Uppsala och ligger centralt i Uppsala. Vi har cirka 9 000 listade patienter och är 28 medarbetare. Vi erbjuder det mesta inom primärvård och på vårdcentralen arbetar alla för att ge våra patienter bästa möjliga omhändertagande. Våra patienter är allt från unga barnfamiljer och studenter till äldre medborgare. Det gör arbetet hos oss både omväxlande och stimulerande. På vårdcentralen arbetar alla professioner tillsammans för att ge patienten bästa möjliga omhändertagande. Med mottot "Vi tar hand om hela dig" träffar vi patienterna vid drop-in mottagning, via telefon, vid videobesök och vid akuta samt planerade besök. Din kompetens Vi söker dig som har socionomexamen och med erfarenhet av psykosocialt arbete. Erfarenhet från vårdcentralsarbete är meriterande, likaså om du har legitimation som hälso- och sjukvårdskurator. Grundläggande psykoterapiutbildning värdesätts. Arbetet förutsätter att du har god samarbetsförmåga och trivs och har erfarenhet av att arbeta i team men även att du har förmåga till självständigt arbete. Som person är du tydlig i din kommunikation, strukturerad i ditt arbetssätt och har en stor initiativförmåga. Du har en god pedagogisk förmåga och kan lätt skapa kontakt med både patienter, anhöriga och kollegor. Du trivs med att utveckla verksamhet och samarbetsformer, såväl inom som mellan vårdcentralerna samt med våra vårdgrannar. Vill du veta mer? För mer information om arbetet och verksamheten är du varmt välkommen att kontakta tf. verksamhetschef Damianos Damianidis tel: 018-611 78 52 eller Ingalill Löhman Hugg tel: 018-611 78 44. Fackliga representanter nås via växeln. Ansökan Vi ser fram emot din ansökan via länken nedan. Bifoga CV, kopia på ditt utbildningsbevis samt andra relevanta bilagor som styrker din kunskap och erfarenhet. Vi vill ha din ansökan senast 24 januari 2021, men vi intervjuar fortlöpande så vänta inte med din ansökan. Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Arbetsgivare
REGION UPPSALA
Ansökan
Ansök senast 24 January (5 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Psykolog till Utbildningsförvaltningen/Elevstöd

Arbetsgivare / Ort: Trollhättans kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 24 January (5 dagar kvar)
Publicerad: 2020-12-16
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Skolpsykolog

Om jobbet
Vi är stolta över Trollhättans Stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre. Om verksamheten Vi söker en psykolog som skall arbeta inom skolor i Trollhättans Stad. Du kommer att vara anställd och ha ditt kontor vid en centralt organiserad resursenhet, under elevstöd. På enheten finns psykologer, logopeder, specialpedagoger, socialpedagoger och samordnare för särskolan. Totalt har vi 7,5 tjänster skolpsykolog. Du ingår i en grupp av kollegor som stödjer varandra och aktivt månar om trivsel och att ha roligt på arbetet. Du har tillgång till regelbunden handledning, såväl internt som externt och erbjuds ett flexibelt arbete som är möjligt att utveckla utifrån egna intressen, kompetens och erfarenhet. Våra lokaler ligger på bekvämt gångavstånd från Centralstationen. Arbetsuppgifter Du kommer att ingå i elevhälsoteam på ett antal skolor i kommunen. Dessa team fungerar som rektors stöd i elevhälsoarbetet på skolan och förutom psykolog ingår även kurator, specialpedagog, skolsköterska och i vissa fall socialpedagog och studie- och yrkesvägledare. Enligt skollagen skall elevhälsan främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande genom att utifrån sina olika kompetenser utveckla elevernas lärandemiljöer. I praktiken innebär detta att du som psykolog bidrar till att psykologisk kunskap omsätts i den praktiska vardagen i skolan. Utöver arbetet i elevhälsoteamen ingår arbetsuppgifter som utredning och bedömning, konsultation, samtal med elever och föräldrar samt fortbildningsinsatser. Kvalifikationer Du skall vara legitimerad psykolog/PTP-psykolog. Eftersom arbetet förutsätter god förmåga att strukturera och avgränsa arbetsuppgifter, liksom förmåga att samverka med många olika professioner, lägger vi stor vikt vid livserfarenhet och personliga egenskaper. Körkort är önskvärt då arbetet innebär förflyttning mellan olika arbetsplatser. Anställningsinformation Anställningsintervjuer kan komma att ske under ansökningstiden. Utdrag ur Belastningsregistret är obligatoriskt vid arbete med barn. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons! Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag har vi passerat 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans Stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund. Trollhättans Stad tillämpar rökfri arbetstid.
Arbetsgivare
Trollhättans kommun
Ansökan
Ansök senast 24 January (5 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Socionom

Arbetsgivare / Ort: REGION JÖNKÖPINGS LÄN
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 24 January (5 dagar kvar)
Publicerad: 2020-12-17
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Om jobbet
Psykiatriska kliniken Värnamo, beroendemottagningen samt vårdavdelningen Vill du arbeta på ett av Sveriges bästa sjukhus? Som medarbetare hos oss arbetar du på en arbetsplats i framkant där du har möjlighet att forma din tjänst och utvecklas i ditt yrkesutövande. Vi söker nu två socionomer till våra enheter, beroendemottagningen samt vårdavdelningen. Vi söker Vi söker dig som är nyfiken på att vara med och utveckla vår verksamhet och som vill bidra med energi och nytänkande. Hos oss har du möjlighet att forma din tjänst och utvecklas i ditt yrkesutövande! Du är socionom eller har jämförbar akademisk utbildning. Grundläggande psykoterapiutbildning och erfarenhet av psykiatriskt behandlingsarbete är meriterande. Tjänsterna är tillsvidare på heltid med tjänstgöring under dagtid. Tillträde efter överenskommelse. Vi erbjuder dig Vi erbjuder dig en attraktiv arbetsplats på ett av Sveriges bästa sjukhus. Arbetet är stimulerande med en variation av såväl individuella- som teamarbetsuppgifter i en mycket trivsam arbetsmiljö. Vår klinik har en lång tradition av att vara tidigt ute med nya effektiva arbetssätt och evidensbaserade behandlingsmetoder. Hos oss får du arbeta på en mellanstor arbetsplats med patienter över 18 år inom hela det psykiatriska området. Det finns också goda möjligheter till kompetensutveckling och att forma din tjänst. Här kan du läsa om vilka förmåner du har som anställd inom Region Jönköpings län. (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/) Det här får du arbeta med Arbetet innebär behandlingssamtal och bedömningar avseende patienter i behov av psykiatrisk vård. Detta kan utföras enskilt eller i team tillsammans med läkare, sjuksköterskor, socionomer och skötare via teamdiskussioner eller nätverksmöten. Då varje enskilt ärende är unikt är upplägget olika. Utöver ovan nämnda kommer du också att ha kontakt med andra instanser så som andra sjukhus och kommunal verksamhet, detta för att ge bästa möjliga vård till våra patienter. För att du ska trivas hos oss För att trivas hos oss tror vi att du är en trygg och stabil person med god självinsikt. Du är strukturerad och organiserar och planerar ditt arbete på ett bra sätt. Vidare ser du helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Då dina dagar kommer att se olika ut och ibland förändras i en annan riktning än den planerade är det viktigt att du har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter. Gott samarbete med kollegor och andra parter är en självklarhet för dig. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Så här gör du om du är intresserad Har du frågor kring tjänsterna är du välkommen att kontakta vårdenhetschef för Beroendemottagningen Magdalena Thomson, 010-244 97 23 eller vårdenhetschef för Vårdavdelningen, Britt-Marie Johansson, 010-24 497 70. Sista ansökningsdag är 2021-01-24 men intervjuer kan komma att ske löpande. Välkommen med din ansökan! Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning. Vi undanber oss all kontakt med annonsförsäljare och rekryteringsföretag. Tre av Sveriges bästa sjukhus finns i Region Jönköpings län! Värnamo sjukhus hamnade på andra plats i Dagens Medicin sjukhusrankning 2019. #sverigesbästasjukhus Med målsättning jämlik psykiatri” arbetar specialistpsykiatrin i Region Jönköpings län med att erbjuda en jämlik och resurseffektiv psykiatrisk vård med hög patientsäkerhet, medicinsk kvalitet och tillgänglighet. Målet är att bedriva en teambaserad psykiatrisk verksamhet som räknas bland de bästa i landet. All vår psykiatriska verksamhet är samlad på sjukhuset som ger närhet till kolleger och samverkan. Värnamo sjukhus är ett av tre sjukhus i Region Jönköpings län. Här bedrivs planerad och akut specialistvård dygnet runt, alla årets dagar. Vi ser medarbetarens kompetens som en nyckel till vår framgång och invånarnas hälsa. På vår webbplats kan du läsa mer om hur det är att jobba hos oss. (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/arbetsplatser-i-region-jonkopings-lan/sjukhus-som-arbetsplats/arbetsplatser-pa-Varnamo-sjukhusen/psykiatriska-kliniken-som-arbetsplats/) Följ gärna Region Jönköpings län på Linkedin och Facebook!
Arbetsgivare
REGION JÖNKÖPINGS LÄN
Ansökan
Ansök senast 24 January (5 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Vik Socialrådgivare

Arbetsgivare / Ort: Lunds kommun
Omfattning / Varaktighet: Deltid / 3 - 6 månader
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 24 January (5 dagar kvar)
Publicerad: 2021-01-15
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Socionom

Om jobbet
Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss? Socialförvaltningen i Lund arbetar med att barn och unga ska få en så bra uppväxt som möjligt. Det handlar om hela familjens situation och att ingen ska fara illa. Vi har också många stödinsatser för vuxna med missbruksproblematik eller psykiska funktionsnedsättningar, personer i behov av försörjningsstöd eller arbetsmarknadsåtgärder samt flyktingar. Om oss Kriscentrum är en stöd och samtalsverksamhet för våldsutsatta och våldsutövare i nära relationer och till barn som upplevt våld. Till verksamheten hör ett skyddat boende för våldsutsatta främst kvinnor och barn som behöver skydd och stöd. Boendet har tre heltidstjänster, en av medarbetarna ska nu vara föräldraledig och vi söker därför en vikarie. Uppdragen till verksamheten kommer från Kriscentrums akutverksamhet eller från socialförvaltningens mottagnings- eller utredningsgrupp. Därefter genomförs insatser enligt uppdrag och genomförandeplan. De boende kan gå vidare till andra skyddade boendeformer, kontakt kan även fortsätta i form av råd och stödinsatser i öppen form. Vikariatets omfattning: Vi söker nu en vikarie. Omfattningen på vikariatet kan variera mellan 40-100% med omgående start och vikariatet kommer att pågå fram till sommaren, eventuell möjlighet kommer därefter att finnas till semestervikariat. Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna består bland annat av - att genomföra risk- och skyddsbedömningar och säkerhetsplaneringar - praktiskt stöd till familjer, främst kvinnor och barn inklusive transporter - följa med som stöd till andra myndigheter, t ex sjukhus, polis, tingsrätt - ge psykosocialt samtalsstöd, praktiskt och pedagogiskt - arbeta inom det skyddade boendet så att det fungerar som trygg bas, samt utanför med behovsanpassat stöd. - dokumentation förekommer i Procapita Vi söker dig som har: - socionom eller annan likvärdig utbildning eller pågående socionom eller liknande utbildning - god samarbetsförmåga, är självständig, har personlig mognad och förmåga till flexibilitet - körkort är ett krav Det är meriterande om du har: - erfarenhet av psykosocialt behandlingsarbete gärna genom att ha arbetat på skyddat boende - kunskap och erfarenhet av arbete med våld i nära relationer - utbildning och praktisk erfarenhet av bedömningsinstrumenten PATRIARK och FREDA Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet eftersom arbetet sker i ett litet team som samarbetar nära varandra. Löpande rekrytering: Vi tillämpar löpande rekrytering, du kan bli kallad till intervju innan ansökningstiden är slut.
Arbetsgivare
Lunds kommun
Ansökan
Ansök senast 24 January (5 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Erfarna socialsekreterare/biståndshandläggare - konsultuppdrag

Arbetsgivare / Ort: AB Vårdlänken Bemanning & Rekrytering
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 24 January (5 dagar kvar)
Publicerad: 2020-12-08
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Socionom

Om jobbet
Vi söker Vårdlänken Bemanning & Rekrytering är sedan februari 2018 upphandlat med samtliga stadsdelsförvaltningar i Göteborg Stad och flera kranskommuner gällande socionombemanning. Ramavtalet sträcker sig fram till februari 2022. Vi söker därför dig som har intresse av att arbeta som socionomkonsult för uppdrag i Göteborg och i andra kommuner i Västra Götalands län. Krav är att du har en socionomexamen eller liknande och har flera års erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten. Du ska ha spetskompetens och arbetserfarenhet inom ett eller flera av nedanstående områden: * Barn och ungdom * Försörjningsstöd * Missbruk * Socialpsykiatri * Funktionsnedsättning/LSS * Äldre * Familjerätt * Familjhemsvård Det är viktigt att du är självgående och har förmåga att anpassa dig till nya arbetsmiljöer. Som person vill vi att du har en positiv inställning och en god förmåga att samarbeta både internt och externt med olika aktörer. I arbetet som socionomkonsult förväntar sig våra kunder att du har ett gott handlag med de svenska språket, såväl i tal som i skrift. Erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten är ett krav. Arbetsuppgifter Sedvanliga arbetsuppgifter för socialsekreterare/biståndshandläggare så som handläggning och myndighetsutövning inom socialtjänstområdet. Utöver arbetet med klienter kan det ingå att ha kontakt med exempelvis anhöriga, vårdinstanser, olika utförare m.m. Du kommer även ha kontakt med andra myndigheter och samverkanspartners som är aktuella inom uppdraget. Anställning Du kommer att bli anställd som konsult för Vårdlänken Bemanning och Rekrytering med varierande arbetstider och tjänstegrad efter överenskommelse. Som konsult erbjuds du konkurrenskraftig lön och intressanta uppdrag. Vi erbjuder även: • Introduktion för att du så snabbt som möjligt ska komma in i din roll • Regelbundna utvecklingssamtal med din närmaste chef • Kontinuerlig coachning för att följa hur du når dina uppsatta mål • Inbjudningar till seminarier och konsultträffar • Friskvårdsbidrag Ansökan Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss. Ansök genom att klicka på knappen ”Skicka ansökan”. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten var vänlig och kontakta kontaktpersonen för respektive annons. På vår hemsida http://vardlanken.se/lediga-jobb/ presenterar vi alla våra lediga uppdrag. Urval och intervjuer sker löpande, vi tar tacksamt emot din ansökan snarast. Om oss Vårdlänken Bemanning och Rekrytering hyr ut och rekryterar kompetent och kvalificerad personal så som läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, socionomer, chefer samt övrig vård- och omsorgspersonal. Vi har över 21 års erfarenhet av bemanning inom vård och omsorg. Våra uppdragsgivare är både privata och offentliga aktörer inom hälsovård, sjukvård och omsorg över hela Sverige. Det gör oss till helhetsleverantör inom vård- och omsorgsområdet. Läs mer om oss på vår hemsida www.vardlanken.se. Gå även in och gilla oss på Facebook www.facebook.com/vardlanken
Arbetsgivare
AB Vårdlänken Bemanning & Rekrytering
Hemsida: http://vardlanken.se/
Ansökan
Ansök senast 24 January (5 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Socialsekreterare/Utredare Barn och ungdom

Arbetsgivare / Ort: Ängelholms kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 24 January (5 dagar kvar)
Publicerad: 2021-01-09
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Socionom

Om jobbet
Ängelholm är landets första agila kommun! Här tänker vi nytt och vi har därför byggt en unik utvecklings- och serviceorganisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Förutom att vi har huvuduppdrag istället för förvaltningar, är det unika med Ängelholms kommun vårt signalsystem och våra agila arenor. Vi jobbar med vardagsinnovationer och får saker att hända. Samarbete är en självklar arbetsform för oss och med vårt agila arbetssätt har vi förutsättningarna och förmågan att anpassa oss i ett samhälle som ständigt förändras. Vi lever vår värdegrund: Öppenhet, Omtanke och Handlingskraft. Ängelholm är dessutom en av Sveriges vackraste platser med kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap och har bästa läget med utomordentliga kommunikationer till resten av Skåne, Sverige och kontinenten. Vill du veta mer om hur det är att jobba hos oss? Läs mer på jobb.engelholm.se Utredningsenheten i Ängelholm söker Dig som vill bli en del av vår utredargrupp inom barn och ungdom. Utredningsenheten består av 1 Seniorhandläggare, 3 mottagningssekreterare BoU, 10 utredare BoU, 7 barnsekreterare samt 3 utredare som arbetar med vuxna personer. Enheten arbetar under ledning av en enhetschef och två teamchefer. Då vi har en medarbetare som slutar sin tjänst hos oss samt en medarbetare som ska gå på föräldraledighet söker vi två personer. ARBETSUPPGIFTER Du kommer att arbeta med myndighetsutövning och utredningsarbete av barn och unga. Utredningsarbetet utgår utifrån inkomna orosanmälningar gällande barn och ungdomar alternativt ansökan från vårdnadshavare eller ungdom. Du kommer också att arbeta med uppföljning för barn och ungdomar i öppna insatser. Vi strävar efter att ge familjer stöd i ett tidigt skede och så långt det är möjligt på hemmaplan. För att lyckas med detta samverkar vi med andra både inom och utanför kommunen. Vi arbetar enligt BBiC och nyligen har vi påbörjat en implementering av Signs of safety som en del i vårt utredningsarbete. KVALIFIKATIONER • Vi söker dig som har socionomutbildning. • Vi söker dig som har goda kunskaper och är väl förtrogen med Socialtjänstlagen. • Vi söker dig som är engagerad och har erfarenhet från myndighetsutövning gällande socialtjänstens olika verksamhetsområden och specifikt gällande barn- och ungdom. • Du arbetar självständigt och flexibelt med god förmåga till samarbete. • Du har förmåga till nytänkande i utvecklingsarbete. Du har ett reflekterande och analyserande förhållningssätt samt helhetsperspektiv. • Du är tydlig, strukturerad, kommunikativ, flexibel och prestigelös i kontakterna med andra människor. • Du ska kunna utrycka dig väl i tal och skrift. • Erfarenhet av att arbeta enligt BBIC är meriterande • Erfarenhet av arbete med Signs of saftey är meriterande B-körkort krävs. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Urval kommer att ske löpande under rekryteringsperioden. ÖVRIGT Ängelholms kommun ska vara en organisation där medarbetarna trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Vi strävar efter att erbjuda heltid för ökad jämställdhet och attraktiva arbeten. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och kunna kommunicera snabbt och enkelt med dig som sökande, ber vi dig ansöka via länk i annonsen. Vi har inför denna rekrytering tagit ställning till vilka rekryteringskanaler vi önskar använda. Därför undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Arbetsgivare
Ängelholms kommun
Ansökan
Ansök senast 24 January (5 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Psykolog till psykologenheten för Malmös grundskolor

Arbetsgivare / Ort: Malmö kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 24 January (5 dagar kvar)
Publicerad: 2021-01-04
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Skolpsykolog

Om jobbet
Ref: 20210005 Arbetsuppgifter Som psykolog i grundskoleförvaltningen arbetar du med ett flertal skolor och bidrar med psykologisk kompetens för att stärka elevernas hälsa och utveckling. I vardagen arbetar du nära 2-3 skolor och med dina psykologkollegor i ledning av två sektionschefer. Organisatoriskt tillhör du psykologenheten som leds av enhetschef. Vidare kan du räkna med detta i rollen som psykolog hos oss: - Du är en aktiv deltagare i skolornas hälsofrämjande och förebyggande arbete bl.a. inom ramen för det tvärprofessionella arbetet i Elevhälsoteamet och samverkar med både interna och externa aktörer. - Du arbetar med skolrelaterad problematik och har det pedagogiska och psykoeduktiva perspektivet i fokus för alla insatser. - Du ger psykologisk konsultation och handledning åt personal för att öka deras förståelse, kunskap och insikt i elevernas olika förutsättningar och behov och deras egen betydande roll för den relationen. Du väljer metod utifrån ärende. - Du arbetar aktivt med att undanröja hinder för elevers lärande genom analys och bedömning av behoven hos eleven, gruppen och organisationen. - Du ansvarar för den psykologiska delen av skolformsbedömningar. - Du arbete med grupp- och organisationsutveckling såsom arbetslagsutveckling m.m. - Du fortbildar och kompetensutvecklar skolans personal. - Du bidrar till ett prestigefritt arbetsklimat där det kollegiala lärandet hålls högt bland kollegorna. - Du får tillgång till ett systematiskt arbetsmiljöarbete där du förväntas delta engagerat och har möjlighet att påverka. - Du får också tillgång till handledning, kompetensutveckling och vara en del av en enhet med många fantastiska, engagerade och kunniga kollegor. Kvalifikationer Du är legitimerad psykolog och har erfarenhet av psykologarbete i skola. Du har god förmåga att hantera svenska i tal och skrift samt vana att digitalt dokumentera såväl i utlåtande som i journal. Kompetens att kommunicera din psykologiska kunskap till andra yrkesgrupper inom skola krävs. Som skolpsykolog har du kännedom om skolans uppdrag och styrdokument. För att klara arbetet måste du ha förmågan att kunna arbeta både självständigt och i team, vara både strukturerad och flexibel för att kunna variera arbetssätt och metoder utifrån elevernas behov och skolornas önskemål. Du har god organisations- och planeringsförmåga då arbetet som psykolog inom skola är ett brett område med många olika arbetsuppgifter. Det är meriterande om du har erfarenhet att arbeta konsultativt och handledande. God kompetens att utreda barn- och ungdomars kognitiva funktionsnivå krävs. Du delar gärna med dig av din kunskap och dina erfarenheter och är samtidigt öppen för andras perspektiv. Flerspråkighet är meriterande. Om arbetsplatsen Psykologenhetens uppdrag är att bidra med psykologisk kompetens till Malmö stads grundskolor, och vi har ett pedagogiskt och psykoedukativt fokus i alla våra insatser. I enheten arbetar ett 30-tal psykologer organiserade i arbetslag som har ett nära samarbete med skolorna. Vi arbetar utifrån Skolverkets nationella riktlinjer för psykologens uppdrag i skolan. Våra insatser ska vara hälsofrämjande och förebyggande och ha en så stor spridningseffekt som möjligt. Vårt mål är att öka elevernas måluppfyllelse. Detta gör vi genom att stärka skolornas och pedagogernas kompetens och möjligheter att möta, anpassa och förhålla sig till alla elever, oavsett behov och förutsättningar. Delta i skapandet av varje elevs bästa skola – du också! Med respekt, engagemang och kreativitet skapar grundskoleförvaltningen de bästa förutsättningarna för alla medarbetare. Vi arbetar tillsammans i vårt övergripande uppdrag med att ge alla Malmös 30 000 elever samma möjligheter att lyckas och nå goda resultat i skolan. Gör skillnad tillsammans med 5 500 kollegor och var en del av grundskoleförvaltningens positiva utveckling! I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka? Information om tjänsten Anställningsform:Tillsvidare Omfattning: 100% Antal tjänster:1 Tillträde: Enligt överenskommelse Övrigt Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.  
Arbetsgivare
Malmö kommun
Hemsida: https://malmo.se/
Ansökan
Ansök senast 24 January (5 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Psykolog

Arbetsgivare / Ort: VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN
Omfattning / Varaktighet: Deltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 24 January (5 dagar kvar)
Publicerad: 2020-12-22
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Psykolog

Om jobbet
Habilitering & Hälsa erbjuder specialiserad vård och stöd till personer som har en varaktig funktionsnedsättning; som nedsatt förmåga att kommunicera, se, höra eller röra sig. Målet är att bibehålla och utveckla funktionsförmågan, skapa förutsättningar för en god hälsa och möjlighet att aktivt delta i samhället. Vill du göra skillnad för personer som har en funktionsnedsättning? Välkommen till Habilitering & Hälsa, en del av Västra Götalandsregionen. Tillsammans har vi kraft att förändra. Habilitering barn och ungdom ger hälsofrämjande insatser till barn och ungdomar som har autism, intellektuell funktionsnedsättning eller rörelsenedsättning. Vi utgår från varje individs unika behov och förutsättningar och har specialistkunskap om hur funktionsnedsättningar kan påverka vardagsliv, hälsa och utveckling. Habiliteringen arbetar i tvärprofessionella team med medicinsk, pedagogisk och psykosocial kompetens. Beskrivning På vår mottagning arbetar flera psykologer som har lång erfarenhet och bred kompetens inom yrket. Vi söker nu en psykolog till en tills vidare tjänst på 50-75%. Arbetsuppgifter Arbetet utförs utifrån barnets och familjens behov och innebär utrednings- och behandlingsarbete samt konsultation och rådgivning till personer i barnets närmiljö. Psykologen har också en viktig uppgift i att ge information om och hjälpa patienten att öka sin kunskap om sin funktionsnedsättning. Arbetet ställer stora krav på självständighet och flexibilitet och sker i nära samverkan med kommuner, primärvård och regionvård. Insatserna ges individuellt eller i grupp under avgränsade perioder. Arbetet är variationsrikt. Som psykolog ingår du i ett habiliteringsteam på arbetsplatsen. Du erbjuds introduktion, kollegial handledning samt professionell utveckling tillsammans med andra psykologer inom Habilitering & Hälsa. Handledning till psykologstudenter och PTP-psykologer kan förekomma i tjänsten. Extern handledning erbjuds. Kvalifikationer Du som söker ska vara legitimerad psykolog och det är önskvärt att Du har flera års yrkeserfarenhet och erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Kunskap och erfarenhet av testning, neuropsykologi och kognitiv beteendeterapi är meriterande liksom erfarenhet av att ha arbetat i tvärprofessionella team. Goda kunskaper om diagnoserna kognitiv utvecklingsstörning, autismspektrumstörning och/eller rörelsehinder och behov relaterade därtill, är meriterande. Eftersom jobbet innebär att du samarbetar med föräldrar, olika yrkesgrupper och andra vårdgivare, ställs stora krav på social kompetens och samarbetsförmåga. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Övrigt Inom Habilitering & Hälsa strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, där våra medarbetares olikheter berikar och utvecklar verksamheten. Intervjuer sker fortlöpande under ansökningstiden. I Habilitering & Hälsas anställningsförmåner ingår bland annat avtalspension, löneväxling, avtalsförsäkring, fri öppen hälso- och sjukvård och friskvårdsbidrag. Du kan läsa mer om Habiliteringen på vår hemsida http://www.vgregion.se/hoh Om Västra Götalandsregionen Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland. Ansökan Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons. Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal.
Arbetsgivare
VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN
Ansökan
Ansök senast 24 January (5 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Socionom/boendestödjare

Arbetsgivare / Ort: Vadstena kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 24 January (5 dagar kvar)
Publicerad: 2020-12-28
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Om jobbet
Vadstena är en attraktiv kommun belägen på den vackra Östgötaslätten, med utsikt över Vättern. Här finns en unik historisk miljö med anor från medeltiden. Kommunen har cirka 7.500 invånare och erbjuder hög kvalitet på kommunal service, bra boende och fantastiska kultur- och naturupplevelser. Helt enkelt en plats man längtar till. Vadstena kommun är en av kommunens största arbetsgivare med 600 medarbetare inom ett hundratals yrken. Delar av socialförvaltningen genomgår en omorganisation där verksamheterna boendestöd, daglig sysselsättning, bostad med särskild service samt stödboende kommer att slås samman med nuvarande Råd och stöd, där en beroendemottagning samt familjemottagning bedrivs. Det blir en ny enhet med totalt 11 medarbetare. Den nya Råd och stödenheten kommer att ligga under Individ- och familjeomsorgen som tillhör kommunens socialförvaltning. I och med sammanslagningen skapas en arbetsgrupp bestående av behandlare, familjebehandlare, socialpedagoger samt boendestödjare/daglig handledare. Medarbetare på Råd och stöd arbetar delvis med serviceinsatser, den enskilde kan direkt söka sig till Råd och stöd, men huvuddelen av arbetet utförs utifrån biståndsbedömda insatser. Hela Individ- och familjeomsorgen består av myndighetsutövning gällande vuxna, barn och familj, ensamkommande barn, äldre, funktionsnedsatta, färdtjänst, bostadsanpassning samt öppenvårdsverksamhet på Råd och stöd. ARBETSUPPGIFTER Som boendestödjare behöver du vara flexibel och kunna arbeta utifrån insatserna boendestöd, stödboende och bostad med särskild service, ta stort eget ansvar samt ställa om efter nya förutsättningar. Du kommer i huvudsak att arbeta med vuxna, 18 år och uppåt, men i särskilda fall kan insatsen stödboende verkställas från 16 år. Insatserna innebär att stödet utgår från handläggares beslut och uppdragsbeskrivning där du tillsammans med den enskilde upprättar en genomförandeplan. Tillsammans med den enskilde och handläggaren följer du upp målen i uppdragsbeskrivningen. Du, och i vissa ärenden tillsammans med en kollega, har ansvar för den enskildes hela insats. Dokumentation sker löpande i ärendet. Som medarbetare förväntas du aktivt medverka i arbetsgruppens och verksamhetens utveckling genom att du bidrar med din specifika kompetens Vi arbetar mestadels kontorstid och försöker möta individens behov och önskemål i så stor utsträckning som möjligt vilket kan innebära kvälls- och helgtjänstgöring. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har socionomutbildning eller annan eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med socialpsykiatri samt att dokumentera i journal. Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Du är mån om ett bra samarbete och gott bemötande såväl i det direkta klientarbetet som i samverkan med andra yrkesutövare internt samt externt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet såsom självständighetsgrad, samarbetsförmåga, flexibilitet samt stresstålighet. Erfarenhet av att arbeta utifrån MI och lågaffektivt bemötande är meriterande. B-körkort krävs. Tidigare erfarenhet är meriterande ÖVRIGT Vi arbetar löpande med urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem som du når via länken under "ansökan". Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med mediesäljare och rekryterare. Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera relevant information för tjänsten i ditt CV. Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem.
Arbetsgivare
Vadstena kommun
Ansökan
Ansök senast 24 January (5 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Psykolog till Habiliteringsmottagning, Örnsköldsvik

Arbetsgivare / Ort: REGION VÄSTERNORRLAND
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 24 January (5 dagar kvar)
Publicerad: 2020-12-21
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Psykolog

Om jobbet
Vill du ha ett roligt, utvecklande och spännande arbete med många aktiva och kompetenta kollegor? Vill du vara med och vidareutveckla habiliteringsmottagningen I Örnsköldsvik? Då är detta en möjlighet för dig! Region Västernorrland är en av länets största arbetsgivare med cirka 6500 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att utveckla regionen, hälso- och sjukvården och tandvården. Hos oss får du möjlighet till ett arbete där du gör skillnad för invånarna, i ett län som erbjuder både aktivitet och avkoppling. Specialistvården ansvarar för den specialiserade vården i länet. Förvaltningen är organiserad i ett antal länsverksamheter utifrån olika medicinska specialiteter. Våra sjukhusorter är Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik. Länsverksamhet habilitering riktar sig till personer med varaktiga funktionsnedsättningar orsakade av medfödda/förvärvade sjukdomar och skador i centrala nervsystemet, utvecklingsstörning samt personer med autismspektrumstörning. Med våra insatser vill vi minska de svårigheter som funktionsnedsättningen kan medföra i det dagliga livet, skapa förutsättningar för ett gott liv och delaktighet i samhället. I arbetet utgår vi från varje individs unika behov och förutsättningar. Inom länskliniken, jobbar ca 100 stycken medarbetare, 15 psykologtjänster varav 4 i Örnsköldsvik. Vi söker nu en psykolog till Örnsköldsvik för vikariatsanställning from 2021-02-01 - tom 2021-08-31. . Vad erbjuder vi dig? Hos oss får du en god arbetsmiljö med möjlighet till flextid och friskvård på arbetstid. Du kommer att ha tillgång till intern, extern handledning och möjligheter till vidareutbildning. Arbetsuppgifterna är varierande och innebär både utrednings, diagnostik och behandlingsarbete. Psykologen planerar och genomför självständigt sina insatser. Konsultation och utbildningsinsatser till personalgrupper, samarbete med andra vårdgivare och organisationer ingår. Vi arbetar utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv. Vi ser stora fördelar med teamarbete där arbetsterapeut, kurator, psykolog och sjukgymnast ingår. Teamet arbetar också tillsammans med habiliteringsläkare, logoped och sjuksköterska. En god samverkan mellan yrkesgrupper är en nödvändighet för kvalitet i arbetet med patienten och deras nätverk. Vi söker dig som är legitimerad psykolog. Du är van att planera och genomföra psykologisk testning och har en god kännedom om utvecklingspsykologiska grunder Erfarenhet av olika psykologiska behandlingsmetoder t.ex. IBT, vidareutbildning i neuropsykologi och kognitiv beteendeterapi samt erfarenhet av barn och ungdomar med funktionshinder är meriterande. Eftersom resor i tjänsten förekommer krävs körkort. Du har ett gott bemötande, arbetar flexibelt och självständigt samt främjar god teamsamverkan. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi hoppas att just du vill bli vår framtida medarbetare! Varmt välkommen med din ansökan! Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Du får tillgång till regionens friskvårdsanläggningar i Sundsvall, Härnösand, Örnsköldsvik samt Sollefteå. Genom din anställning hos oss har du flera anställningsförmåner som exempelvis tillägg till föräldraförsäkringen, extra semesterdagar när du fyllt 40 år, möjlighet att löneväxla till tjänstepension. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. Region Västernorrlands arbetsplatser är rökfria och vi tillämpar rökfri arbetstid. Vid erbjudan om anställning skall du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister. Varmt välkommen med din ansökan! Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Arbetsgivare
REGION VÄSTERNORRLAND
Hemsida: www.rvn.se
Ansökan
Ansök senast 24 January (5 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Enhetschef till kuratorsenheten, Nyköpings lasarett

Arbetsgivare / Ort: REGION SÖRMLAND
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 24 January (5 dagar kvar)
Publicerad: 2020-12-17
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Kurator

Om jobbet
Nyköpings lasarett Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss! Om oss Kuratorsenheten är en verksamhet som kännetecknas av arbetsglädje och engagemang! Vårt fokus är hälsa och livskvalitet hos de vi möter. Vår verksamhetsidé bygger på att vi genom respektfullt bemötande, engagemang, delaktighet och samarbete skapar effektiv vård av hög kvalitet. Nu söker vi en chef till kuratorsenheten med placering på Nyköpings lasarett, och hoppas att du vill komma och jobba med oss. Vi kan erbjuda ett kompetent och utvecklande arbetsklimat i en verksamhet som är efterfrågad och väl etablerad inom vården. Kuratorsenheten tillhör länskliniken paramedicin Sörmland som ger paramedicinsk service till länets tre sjukhus i Nyköping, Eskilstuna och Katrineholm. Den paramedicinska personalen består av kuratorer, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, dietister och fotvårdsjukvårdare. Kuratorsenheten består av 25-30 kuratorer och en undersköterska. Kuratorerna arbetar både inom slutenvård och öppenvård, där vi erbjuder samtalsstöd till patienter, anhöriga till patienter, barn som närstående, och även personalgrupper vid behov. Kuratorns psykosociala arbete innebär att stärka patienters och närståendes möjligheter att hantera yttre och inre påfrestningar i samband med symptom/sjukdom, skada eller kriser. Kuratorn har alltid en specifik prioriteringsordning att följa, där akut kris, svårt lidande, risk för allvarlig funktionsförändring eller för tidig död prioriteras. Vår vision är: Paramedicin – för patientens bästa hälsa! Dina arbetsuppgifter Du kommer att leda och ansvara för planering, genomförande och uppföljning av verksamhet, medarbetare, arbetsmiljö och ekonomi. Du bidrar med ditt sätt att leda till en kultur av delaktighet och medinflytande. Du leder och driver utvecklingen av kuratorsverksamheten. Du arbetar aktivt för att skapa goda relationer och utvecklar samverkan såväl internt som externt. Arbetet innebär många kontakter med chefer från andra kliniker som är dina avtalskunder och samarbetspartners. Du kommer också ha ett nära samarbete med chefskollegor och då framförallt chefen för dietistenheten som också har ett länsuppdrag. Ditt ledarskap ska bidra till ett positivt arbetsklimat, en god hälsa och en bra arbetsmiljö där inflytande, delaktighet och utveckling är en förutsättning för alla medarbetare. Nytt är att Hälso- och sjukvårdskurator är ett legitimationsgrundande yrke inom hälso- och sjukvården, vilket ställer krav på kompetensutveckling och specialistkompetens hos kuratorerna. Här är det viktigt att du som chef kan vara med och driva den utvecklingen. Din kompetens Du har socionomexamen med tidigare chefserfarenhet, helst inom hälso- och sjukvård. Du är trygg, stabil och tillgänglig för dina medarbetare. Har förståelse för och ett engagemang att driva kuratorsfrågor. Du har god förmåga att arbeta med komplexa frågor och ser helheten som något självklart. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Anställningsform Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Information om tjänsten lämnas av Verksamhetschef Rose-Marie Hedlund, 070-399 97 53. Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00. Kom och jobba hos oss på paramedicin, kuratorsenheten! Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2021-01-24. Intervjuer kan komma att ske löpande. Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/) Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/) Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt. Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag.
Arbetsgivare
REGION SÖRMLAND
Ansökan
Ansök senast 24 January (5 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Psykolog till Vårdcentralen Husie, Malmö

Arbetsgivare / Ort: REGION SKÅNE
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 25 January (6 dagar kvar)
Publicerad: 2020-12-28
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Om jobbet
Gör skillnad. Varje dag. På Vårdcentralen Husie är vi cirka 45 engagerade och positiva medarbetare inom yrkeskategorierna läkare, sjuksköterskor,distriktssköterskor, undersköterskor, fysioterapeut, arbetsterapeut, psykolog, kurator, medicinska sekreterare, diabetes och astma/KOL-sköterskor som har egna mottagningar. Vi är stolta över vårt fina arbetsklimat och att vi har högt i tak. Hos oss är det viktigt att det finns en god arbetsmiljö där samarbetet fungerar och våra medarbetare trivs. Det är viktigt att vi arbetar mot samma mål, därför ser vi kommunikation som ett naturligt arbetsredskap, dessutom arbetar vi ständigt för att ge våra patienter god tillgänglighet, kontinuitet, helhet och trygghet. Vårdcentralen Husie är belägen i östra Malmö med cirka 12500 listade patienter. Husie är ett lugnt område med blandad befolkning, dock något högre andel äldre patienter. Av den anledningen startade vi äldremottagningen. Till vårdcentralen hör BVC Granbacken, BVC Nallen samt tre äldreboende och 17 LSS- boende. ARBETSUPPGIFTER Vi söker nu dig som är engagerad och driven psykolog. Vi erbjuder dig en arbetsplats med stor professionell bredd och hög kompetens där flera mottagningar är samlade. Vi strävar efter att på bästa sätt och med hög kvalitet arbeta nära invånarna i området och ser gärna att du är delaktig och vill vara med och utveckla vår verksamhet. Som psykolog hos oss kommer du arbeta med bedömningar, behandling och konsultation. Du behandlar patienter med olika psykiska och sociala ohälsotillstånd. Arbetet bedrivs självständigt men du kommer ha nära kontakt med vår kurator samt med andra yrkeskategorier på vårdcentralen. Eftersom vi arbetar mycket med grupper ser vi att du tycker om detta sätt att arbeta. KVALIFIKATIONER Du som söker är legitimerad psykolog med behörighet att arbeta inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är också ett krav. Det är meriterande om du tidigare arbetat som psykolog på vårdcentral, har erfarenhet av PMO och Mina vårdkontakter. Vidare så är det meriterande om du har KBT-kompetens. Arbetet ställer krav på god förmåga att arbeta självständigt och fatta egna beslut. Ett gott bemötande mot våra patienter är en förutsättning. Du har god samarbets- och kommunikationsförmåga. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet. I den här rekryteringsprocessen tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag! ÖVRIGT Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt som grund för allt vi gör. Förvaltning Primärvården erbjuder hälso- och sjukvård till alla som bor i eller besöker Skåne. Vi ansvarar för de offentligt drivna vårdcentralerna, barnmorskemottagningarna, barnavårdscentralerna samt kvälls- och helgmottagningarna i hela Skåne. I primärvården finns även ungdomsmottagningar, dietistverksamhet, palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), familjecentraler, barnhälsovårdspsykologer, Palliativt utvecklingscentrum, Kompetenscentrum för primärvård och Centrum för primärvårdsforskning (CPF). Vi är cirka 4 100 medarbetare i förvaltningen. Välkommen! På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Arbetsgivare
REGION SKÅNE
Ansökan
Ansök senast 25 January (6 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Psykolog till Vuxenpsykiatrisk mottagning i Bollnäs

Arbetsgivare / Ort: REGION GÄVLEBORG
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 25 January (6 dagar kvar)
Publicerad: 2020-12-28
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Psykolog

Om jobbet
Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet. Psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Bollnäs är en allmänpsykiatrisk mottagning för invånare över 18 år. Hos oss arbetar olika yrkeskategorier i team. Vi är cirka 30 medarbetare på mottagningen. Vår mottagning präglas av en god arbetsmiljö där vi har omsorg om varandra. Verksamheten ska genomsyras av ett gott bemötande, hög tillgänglighet och goda resultat. Psykiatriska mottagningen ansvarar för att i den öppna psykiatriska vården bedriva insatser som främjar hälsa och ger ökad livskvalitet. Behandlingsmetoderna skall vara evidensbaserade och utbudet skall vara mångsidigt. Du kommer att arbeta i ett allmänpsykiatriskt team bestående av läkare, sjuksköterskor, skötare, kuratorer och medicinska sekreterare. ARBETSUPPGIFTER Som psykolog ingår du i teamarbetet på psykiatriska mottagningen i Bollnäs. Sedvanliga arbetsuppgifter för psykolog. Utredning, behandling och handledning. KVALIFIKATIONER Legitimerad psykolog. Erfarenhet av psykiatriskt arbete, utredning och behandling. Mycket stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Körkort erfordras. ÖVRIGT Region Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet. Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region. Vi ger människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro. Med cirka 6 650 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Välkommen till oss! Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare: Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.
Arbetsgivare
REGION GÄVLEBORG
Ansökan
Ansök senast 25 January (6 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Kurator, vikariat, till rehabiliteringsenhet i Hässleholm

Arbetsgivare / Ort: REGION SKÅNE
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 25 January (6 dagar kvar)
Publicerad: 2021-01-11
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Kurator

Om jobbet
Gör skillnad. Varje dag. Rehabiliteringen är en enhet med flera olika paramedicinska professioner som arbetar med rehabilitering på Hässleholms sjukhus samtliga avdelningar. Vår enhet består av en slutenvårdsavdelning, stroke- och rehabiliteringsavdelning 9 och en dagrehabilitering. Vi är totalt cirka 50 medarbetare. Rehabilitering är ett målinriktat teamarbete tillsammans med patient och närstående. Våra team utgörs av läkare, sjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, neuropsykolog, kurator, dietist och logoped. ARBETSUPPGIFTER I rollen som kurator kommer du att arbeta mot alla sjukhusets verksamheter, men i huvudsak med rehabilitering av patienter som drabbats av stroke, traumatisk hjärnskada, neurologisk sjukdom eller benamputation. Kuratorn står för den psykosociala kompetensen i rehabteamet genom att erbjuda stödjande samtal till patienten och dess anhöriga. Du hjälper även till med praktiska frågor relaterade till det sociala livet så som ekonomi, arbete, ansökan om hjälpinsatser och övriga samhällsorienterade frågor. Vidare har du som kurator en samverkande roll med andra myndigheter så som socialtjänst, Försäkringskassa och Arbetsförmedling. Vid förfrågan från läkare deltar du även vid diagnosbesked och brytpunktssamtal. Patienter inneliggande för rehabilitering är i behov av extra mycket stöd i form av stödsamtal, men även aktivering så som en kort utevistelse och medmänsklig interaktion. Många av våra patienter är unga i arbetsför ålder och behöver en mer intensiv rehabilitering, och då även stöd med att organisera olika aspekter av vardagen utanför sjukhuset. Även våra äldre patienter kan ibland sakna anhöriga som kan stödja dem med olika aspekter av vardagen när de är inneliggande. Vidare har vi även patienter med kognitiva svårigheter som riskbeteende och/eller igångsättningsproblematik, vilka inte kan lämnas utan uppsikt. Dessa patienter kan behöva guidning/igångsättning och kräver därför konstant stöd av vår personal. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har socionomexamen och gedigen erfarenhet av arbete som sjukhuskurator vid enhet för rehabilitering. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets skala är ett krav. Vi ser positivt på tidigare arbetserfarenhet från våra externa samarbetspartners områden, exempelvis biståndshandläggning i kommunal verksamhet, försäkringskassa och/eller arbetsförmedling. För rollen krävs att du är van att arbeta självständigt och strukturerat. Vi vill att du ska vara ansvarstagande, flexibel och teaminriktad i ditt arbetssätt. Du har ett engagemang och driv, samt vill finnas med i den fortsatta utvecklingen av vår verksamhet. Vi lägger stort vikt vid personlig lämplighet och god samarbetsförmåga. I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval, varmt välkommen med din ansökan redan idag! ÖVRIGT Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt. Förvaltning Skånes sjukhus nordost är en av Region Skånes sex hälso- och sjukvårdsförvaltningar och omfattar Centralsjukhuset Kristianstad (CSK) och Hässleholms sjukhus. Våra 2 600 medarbetare driver och utvecklar hälso-och sjukvården i livets alla skeden tillsammans med våra patienter och deras närstående. CSK är ett akutsjukhus med verksamhet dygnet runt och vi erbjuder specialiserad vård inom många olika specialiteter. På Hässleholms sjukhus bedriver vi ortopedi, närsjukvård med rehabilitering. Välkommen! På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Arbetsgivare
REGION SKÅNE
Ansökan
Ansök senast 25 January (6 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Psykolog till Vårdcentralen Skurup

Arbetsgivare / Ort: REGION SKÅNE
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 25 January (6 dagar kvar)
Publicerad: 2021-01-11
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Psykolog

Om jobbet
Gör skillnad. Varje dag. Har du erfarenhet av primärvårdsarbete och är intresserad av att bli en del av Skånes äldsta vårdcentral? Då kan detta vara tjänsten för dig! Vi utökar vår mottagning och välkomnar nu en psykolog som är intresserad av ett inspirerande, engagerande och omväxlande arbete hos oss på Vårdcentralen Skurup. Vi är en trivsam vårdcentral med ett gott arbetsklimat belägen tio minuter från tågstationen i Skurup, vilket ger goda kommunikationsmöjligheter från både Malmö och Ystad. Vårdcentralen är på många sätt representativ för primärvården. Befolkningen är blandad med patienter i alla åldrar vilket innebär att du kommer möta patienter med olika sjukdomar och sjukdomstillstånd. Vi är idag runt 50 medarbetare och har drygt 10 500 listade patienter. Hos oss bedrivs olika mottagningar som exempelvis kurators- och kognitiv beteendeterapi-mottagning (KBT). Tillsammans med våra läkare, distriktsköterskor, fysioterapeuter, sekreterare, rehabteam samt ett psykosocialt team arbetar vi för patientens bästa. Varje dag har vi en frågedoktor tillgänglig för stöd och hjälp vid behov. På vårdcentralen finns också barnhälsovårdsmottagning och vi har ett nära samarbete med den kommunala hemsjukvården. Vår helgmottagning är lokaliserad på Vårdcentralen Ystad. ARBETSUPPGIFTER Du som psykolog kommer att ingå i vårt psykosociala team. Du kommer att vara delaktig i att utveckla vårdcentralens tjänster med bland annat digital mottagning och videosamtal. Hos oss får du möjlighet att arbeta med människor i alla åldrar med olika psykiska och sociala hälsotillstånd. Arbetet utgår alltid från ett helhetsperspektiv med patienten i fokus och du arbetar med bedömningar, behandlingar och konsultationer. Arbetet bedrivs självständigt men du samverkar med vårdcentralens övriga yrkesgrupper. Som psykolog hos oss arbetar du till största delen med enskilda samtal men gruppsamtal förekommer också som ett alternativ. Det finns stort utrymme för dig att sätta din egen prägel på ditt arbete och vi vill att du är med och vidareutvecklar vår verksamhet. Handledning ingår i tjänsten. Vi erbjuder dig en trivsam arbetsplats med kollegor som värnar om varandra. KVALIFIKATIONER Vi välkomnar dig som är legitimerad psykolog med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Därtill har du språkkunskaper i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Som person har du ett genuint intresse för människor och arbetar med patienten i fokus samtidigt som du arbetar mot verksamhetens mål. Du är trygg i din yrkesroll, positiv och bidrar till ett gott arbetsklimat. Vidare har du god samarbetsförmåga och är flexibel inför de varierande arbetsuppgifter som kan uppkomma under en dag på en vårdcentral. Det är meriterande om du tidigare arbetet som psykolog på vårdcentral, har erfarenhet av digitala tjänster, PMO och mina Vårdkontakter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och tillämpar löpande urval i denna rekrytering. Varmt välkommen med din ansökan redan idag! ÖVRIGT Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt. Primärvården Skånes syfte är att skapa god hälsa och bästa möjliga patientupplevelse för alla i Skåne. För hela människan. Genom hela livet. Vi erbjuder hälso- och sjukvård till alla som bor i eller besöker Skåne. Vi ansvarar för de offentligt drivna vårdcentralerna, barnmorskemottagningarna, barnavårdscentralerna samt kvälls- och helgmottagningarna i hela Skåne. I primärvården finns även ungdomsmottagningar, dietistverksamhet, palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), familjecentraler, barnhälsovårdspsykologer, Palliativt utvecklingscentrum, Kompetenscentrum för primärvård och Centrum för primärvårdsforskning (CPF). Vi är cirka 4 300 medarbetare i förvaltningen. Välkommen! På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Arbetsgivare
REGION SKÅNE
Ansökan
Ansök senast 25 January (6 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Lots till Sociala insatsgruppen (SIG) unga vuxna

Arbetsgivare / Ort: Stockholms kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 25 January (6 dagar kvar)
Publicerad: 2021-01-11
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Socionom

Om jobbet
Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Vi är öppna, vi är nytänkande och vi visar och skapar tillit. Det är vår gemensamma värdegrund i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning som inspirerar både vardag och utvecklingsarbete hos oss. Rinkeby-Kista har en ung befolkning med bakgrund i många olika kulturer. Här finns utmaningar och möjligheter som kräver att vi ständigt utvecklar socialtjänstens arbete. Våra medarbetare och chefer har en stark drivkraft att hitta nya vägar och metoder i arbetet. Det övergripande målet för deltagarna i Sociala insatsgruppen (SIG) är att, genom samverkan mellan olika samhällsinsatser, hitta nya vägar, bryta kriminella mönster och etablera en socialt trygg tillvaro genom studier eller arbete. Vi söker en ny lots eftersom en av lotsarna kom på att hen ville arbeta med behandling igen.  Arbetsuppgifter SIG för unga vuxna vänder sig till personer i åldern 19-29 år som vill ha hjälp att bryta en kriminell livsstil. Verksamheten riktar sig också till personer över 18 år som vill lämna kriminalitet kopplad till våldsbejakande extremism. Som lots i SIG har du en motiverande, stödjande och handledande roll. Du ska tillsammans med deltagaren kartlägga dennes behov av stöd och sedan koppla in de aktörer/samverkanspartners som behövs för t.ex. kriminalitetsbehandling, missbruksbehandling, arbete, studier och boende. Som lots samordnar du insatserna runt deltagaren. Tillsammans med andra involverade är du en viktig del i motivationsarbetet och kan sägas fungera som en kvalificerad kontaktperson. En del av arbetet innebär att dokumentera de kontakter som tas och det arbete som görs samt skapa handlingsplaner för att du och deltagaren ska veta att ni är på rätt väg. Du kommer att samverka med bl.a. polis, socialtjänst, kriminalvård, beroendevård, psykiatri och arbetsförmedling men även med idrottsföreningar, religiösa samfund och andra beroende på vilka kontakter deltagaren behöver för att kunna uppnå och bibehålla ett socialt tryggt liv. Kvalifikationer Vi söker dig som vill bli en del av SIG i Rinkeby-Kista. Du ska ha en socionomutbildning eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren anser lämplig. Vi vill också att du har tidigare erfarenhet av socialt arbete. Eftersom arbetet innebär resor till olika anstalter ser vi att du har körkort och känner dig trygg med att köra. Det är meriterande om du har - erfarenhet av den aktuella målgruppen - arbetat i socialt utsatta områden - MI-utbildning - grundkunskaper om socialtjänsten och gärna arbetat med myndighetsutövning - kunskaper om kriminologi - kunskaper om målgruppen - kunskaper om våldsbejakande extremism. Eftersom ditt uppdrag är att samverka med många olika samarbetspartners är det viktigt att du tycker att det är roligt. Det är också viktigt att du är van vid, och ser vikten av, att dokumentera det arbete du gör. Du behöver kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. Då uppdraget och metoderna är under utvecklig, både i den egna verksamheten och tillsammans med samarbetspartners, är det viktigt att du uppskattar förändrings- och utvecklingsarbete. Som person vill vi att du ska vara trygg, stabil och ha självinsikt. Dessutom är du engagerad och driver ditt arbete framåt. Vi vill att du har väl grundade och tydliga värderingar och en god förmåga att resonera kring komplexa frågor. Övrigt Arbetet som lots innebär att du är ute på fältet. Tjänsten kan i undantagsfall innebära arbete efter kontorstid. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Intervjuer kommer att ske löpande. Vi erbjuder dig flextid, friskvårdsbidrag och friskvårdstimme, etc. Välkommen med din ansökan! Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning tar gärna tillvara de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.
Arbetsgivare
Stockholms kommun
Ansökan
Ansök senast 25 January (6 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Public Health Service in Dalarna, Sweden, Experienced Psychologists

Arbetsgivare / Ort: Region Dalarna / FALUN
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 25 January (6 dagar kvar)
Publicerad: 2020-11-09
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Språk
Meriterande
 • Engelska

Om jobbet
Dalarna is one of 21 regions in Sweden and located in the central part of the country with around 300.000 citizens. In Dalarna you can find beautiful nature, fresh air and friendly locals. Dalarna is a popular tourist destination both in the winter and in the summer. In the winter there are many possibilities to activate yourself outdoors through activities such as cross-country skiing, down hill-skiing and skating. In the summer Dalarna offers a wide range of opportunities to enjoy the beautiful environment in the county. There are numerous possibilities to pursue interests such as cycling, hiking, fishing and golfing. Dalarna offers good communications to both Arlanda Airport as well as to Stockholm. If you want to read more about Dalarna please follow this link: https://www.visitdalarna.se/en. Region Dalarna is the biggest employer in the county with 8500 employees and we have a total of 25 District Healthcare Centers which are spread out through the county. We can offer meaningful jobs in health functions that follows our citizens through various stages of their lives. Depending on your education and skills our organization can offer you many possibilities. We are currently looking for experienced psychologists to join our orgaization to provide care to the citizens of Dalarna. You would be working with patients of all ages and categories. You will also work in teams with your colleagues at the clinic and there might be possibilities to influence the focus of your own work depending on interest, experience and competence. Candidate profile: -Registered psychologist within EU/EEA -EU/EEA citizenship -2 - 5 years of work experience in your field -English language proficiency at CEFR level B1 -Recommendation letter/reference from previous employment -Ability to work in a team -Focus on quality -Good communication skills We offer: -A 22 week intensive Swedish course to reach level C1 in order to apply for a Swedish psychologist license -Education salary during the language course -Modern working environment -High standard clinical equipment -Courses/auscultation -A minimum of 25 days of paid vacation per year -Permanent contract conditioned with at least 3 years of service in Region Dalarna -Support with moving costs -Support for partner/spouse to find work opportunities In this recruitment we cooperate with EURES Arbetsförmedlingen.
Arbetsgivare
Region Dalarna
79137 FALUN
Tel: 023-490000
Ansökan
Ansök senast 25 January (6 dagar kvar)

Ansök via mejl
[email protected]
VISA MINDRE

Kurator till BUP Trollhättan

Arbetsgivare / Ort: VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 26 January (7 dagar kvar)
Publicerad: 2021-01-12
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Kurator

Om jobbet
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 400 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö. Beskrivning Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i NU-sjukvården har idag cirka 150 årsarbetare. Dessa består av behandlingsassistenter, fritidspedagoger, läkare, sjuksköterskor, kuratorer, psykologer, psykoterapeuter, teamsekreterare, dietister och arbetsterapeuter. Just nu är BUP-kliniken inne i ett stort utvecklings- och organisationsarbete för att utveckla verksamheten i relation till patienter och vårdgrannar. Det handlar om tillgänglighet, aktuella riktlinjer och vårdprogram och om hur vi ska organisera BUP-kliniken för att möta förväntningarna så som de ser ut idag. Vi behöver utmana våra invanda mönster och upptäcka nya möjligheter samtidigt som vi värnar om den erfarenhet som finns och om det som vi vet fungerar. Som medarbetare har du möjlighet att vara med och påverka hur framtidens BUP ska se ut. Öppenvården är basen i den barnpsykiatriska specialistverksamheten och är första ledet i vårdkedjan. Här behövs en både bred och djup kompetens i förhållande till patientgruppen. Uppdraget är att främja psykisk hälsa hos barn och ungdomar 0–18 år och deras familjer. Om tjänsten Som kurator erbjuds du ett stimulerande och omväxlande arbete. Du arbetar i ett tvärprofessionellt team tillsammans med psykologer, läkare och sjuksköterskor med stöd av enhetschef och teamsekreterare. Dina arbetsuppgifter består av utrednings- och behandlingsarbete riktat mot individer, familjer och grupper samt konsultationer i förhållande till vårdgrannar och samarbetspartners. Vår traumaenhet upphör och tillgång till traumarelaterad vård ska framöver istället finnas tillgänglig via öppenvården. Därför är en inriktning för denna tjänst även att arbeta med att behandla barn och ungdomar med traumarelaterade tillstånd. Vi arbetar utifrån kunskapsbaserade behandlingsmetoder som EMDR och traumafokuserad KBT. I arbetet ingår att samverka med andra organisationer kring barn med traumarelaterade tillstånd. Kvalifikationer - Socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig. Det är meriterande om du är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator eller om du blir behörig för en sådan legitimation under övergångsperioden.  - Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med traumarelaterade tillstånd. Vidareutbildning i traumafokuserade behandlingsmetoder som till exempel TF-KBT är meriterande. - Erfarenhet av familjeterapiutbildning eller annan utbildning avseende samtalsmetodik och/eller föräldraarbete är meriterande liksom utbildning inom KBT eller PDT - Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med barn och deras föräldrar - Du ska kunna arbeta både i teamsamverkan och självständigt med familjer, barn och ungdomar. Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet Övrigt Annonsen avser ett vikariat som sträcker sig cirka ett år framåt. Vid tillsättning av tjänst inom psykiatrin begär vi alltid utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Denna förfrågan sköts av arbetsgivaren. Intervjuer kommer att ske fortlöpande under hela ansökningstiden. Välkommen med din ansökan!   Om Västra Götalandsregionen Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland. Ansökan Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons. Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal.
Arbetsgivare
VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN
Ansökan
Ansök senast 26 January (7 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Psykolog sökes till Psykiatrimottagning Mölndal

Arbetsgivare / Ort: VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 26 January (7 dagar kvar)
Publicerad: 2021-01-12
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Om jobbet
Tillsammans skapar vi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset vård av högsta kvalitet med patienten i fokus. Med stort engagemang och ständigt lärande är vi ett av landets ledande universitetssjukhus. Vi bedriver allt från länssjukvård till nationell högspecialiserad vård. Genom intressant forskning har vi en inriktning mot framtidens sjukvård. I vårt arbete tar vi tillvara den bredd av kunskap och erfarenhet vi gemensamt har – Tillsammans med dig vill vi skapa värde för våra patienter. Om verksamheten Psykiatrimottagning Mölndal är en specialistmottagning för vuxna patienter med depressions- och ångestsjukdomar, personlighetssyndrom och svårare traumarelaterade tillstånd. Vårt upptagningsområde är Mölndal och Härryda.   Mottagningen är belägen i nyrenoverade lokaler vid Krokslätts fabriker, det går lätt att ta sig hit med lokaltrafik. Vi delar lokaler med Neuropsykiatrimottagning Mölndal som vi har ett nära samarbete med. På mottagningen arbetar läkare, psykologer, sjuksköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut, kuratorer, rehabkoordinator och sekreterare tillsammans i två team. Sammantaget är vi ungefär 20 medarbetare. Vår arbetsplats präglas av hög professionalitet och öppet klimat, och vi strävar efter en dialog mellan olika synsätt och att hålla ett band till universitet och forskning.    Vi erbjuder Som en av Psykiatri Affektivas psykologer ingår du i en organisation där utvecklingsarbete, fortbildning och handledning ses som viktiga för en bra arbetsmiljö. Undervisning och handledning av studenter och PTP-psykologer kan förekomma. Arbetsuppgifter Tjänsten är knuten till vårt team för patienter med personlighetssyndrom och till det MBT-team som ingår där. Utöver Mentaliseringsbaserad terapi, MBT-behandling kommer du att bedriva patientarbete med annan terapeutisk inriktning eller av stödjande karaktär. I uppdraget ingår också att göra nybesöks- och personlighetsutredningar. Teamet erbjuder förutom MBT även dialektisk beteendeterapi,  DBT-behandling, individuell psykologisk behandling, stödjande och motiverande insatser, läkemedelsbehandling, fysioterapi och rehabkoordinering. Teamet ansvarar även för behandling av viss samsjuklighet. Du arbetar nära såväl andra psykologer som kollegor från andra yrkeskategorier och samverkar vid behov med slutenvården och externa aktörer. Kvalifikationer Vi söker dig som är legitimerad psykolog, har du MBT-utbildning ses det som meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Som person är det viktigt att du har ett äkta intresse för mänskliga möten och att du är målinriktad i ditt arbete. Även organisatorisk förmåga och ett intresse för forskning är meriterande.  Varmt välkommen med din ansökan!   Om Västra Götalandsregionen Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland. Ansökan Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons. Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal.
Arbetsgivare
VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN
Ansökan
Ansök senast 26 January (7 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Rehabiliteringskoordinator sökes till Psykiatrimottagning i Mölndal

Arbetsgivare / Ort: VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 26 January (7 dagar kvar)
Publicerad: 2021-01-12
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Om jobbet
Tillsammans skapar vi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset vård av högsta kvalitet med patienten i fokus. Med stort engagemang och ständigt lärande är vi ett av landets ledande universitetssjukhus. Vi bedriver allt från länssjukvård till nationell högspecialiserad vård. Genom intressant forskning har vi en inriktning mot framtidens sjukvård. I vårt arbete tar vi tillvara den bredd av kunskap och erfarenhet vi gemensamt har – Tillsammans med dig vill vi skapa värde för våra patienter. Beskrivning av arbetsplatsen Psykiatrimottagning Mölndal är en specialistmottagning för vuxna patienter med depressions- och ångestsjukdomar, personlighetssyndrom och svårare traumarelaterade tillstånd. Vårt upptagningsområde är Mölndal och Härryda.   Mottagningen är belägen i nyrenoverade lokaler vid Krokslätts fabriker, det går lätt att ta sig hit med lokaltrafik. Vi delar lokaler med Neuropsykiatrimottagning Mölndal som vi har ett nära samarbete med. På mottagningen arbetar läkare, psykologer, sjuksköterskor, arbetsterapeut,fysioterapeut, kuratorer, rehabkoordinator och sekreterare tillsammans i två team. Sammantaget är vi ungefär 20 medarbetare. Vår arbetsplats präglas av hög professionalitet och öppet klimat, och vi strävar efter en dialog mellan olika synsätt och att hålla ett band till universitet och forskning.    Arbetsuppgifter Som rehabkoordinator inom Psykiatri Affektiva deltar du i ett processteam för att utveckla rehabkoordinering inom kliniken. Rehabkoordinatorn inom Psykiatri affektiva är en stödfunktion inom försäkringsmedicin på vårdenheten och har en samordnande funktion i individärenden inom sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Du kommer i nära samarbete med mottagningens team framför allt att rikta in dig mot den grupp patienter som på sikt bedöms kunna träda in på arbetsmarknaden men där ordinarie behandlingsupplägg inte är tillräckliga för att patienten ska kunna nå dessa mål. Utöver individkontakter och samverkan med externa aktörer ingår också att stötta behandlare med konsultation i rehabfrågor samt att upprätta och hantera enhetens sjukskrivningsstatistik och viss uppföljning.  Om dig Vi söker dig som har Socionomexamen alternativt arbetsterapeutexamen eller utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Goda kunskaper avseende aktuella regelverk och rutiner det vill säga  Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och liknande är meriterande. Din förmåga att samarbeta med flera aktörer/yrkesgrupper är god. Du är flexibilitet, tar initiativ och ser möjligheter. För oss är det självklart att din kommunikationsförmåga är god i så väl tal som skrift.  Varmt välkommen med din ansökan!  Om Västra Götalandsregionen Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland. Ansökan Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons. Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal.
Arbetsgivare
VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN
Ansökan
Ansök senast 26 January (7 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Psykolog, vikariat, till vuxenpsykiatriska mottagningen i Hässleholm

Arbetsgivare / Ort: REGION SKÅNE
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 26 January (7 dagar kvar)
Publicerad: 2021-01-12
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Psykolog

Om jobbet
Gör skillnad. Varje dag. Verksamhetsområde (VO) vuxenpsykiatri Kristianstad bedriver öppenvård i Hässleholm, Kristianstad, Simrishamn och Ystad. All slutenvård och akutmottagning ligger i Kristianstad. I vårt upptagningsområde bor cirka 200 000 människor. Vi har ett gott samarbete med kommunerna genom samverkansmöten och vårdplaneringar. Vi är cirka 50 medarbetare som arbetar på vuxenpsykiatriska mottagningen i Hässleholm. Vårt upptagningsområde innefattar Perstorp, Hässleholm samt Osby kommun. Vi bedriver högspecialiserad öppenvård i tvärprofessionella team. Utifrån våra olika kompetenser och erfarenheter är vårt uppdrag att erbjuda våra invånare inom specialistpsykiatrin bedömning, utredning, diagnostik, vård och behandling utifrån den evidens som finns. På mottagningen finns även ett psykosteam med cirka tolv medarbetar, de arbetar med F-ACT för patienter med schizofreni eller annan psykossjukdom. Vuxenpsykiatrin Hässleholm är en arbetsplats med kompetent och engagerad personal som ständigt jobbar med att utveckla och förbättra mottagningens arbete. Teamet består av olika yrkeskategorier, däribland medicinsk sekreterare, skötare, läkare, fysioterapeut, sjuksköterska, socionom, psykolog samt arbetsterapeut. ARBETSUPPGIFTER Vi välkomnar nu en psykologkollega till vuxenpsykiatriska öppenvårdsmottagningen i Hässleholm! Tjänsten avser ett vikariat på ett år med initialt fokus på att genomföra olika psykiatriska utredningar, även viss tjänstgöring i psykosteamen kan förekomma. Som psykolog hos oss erbjuds du ett varierande arbete nära teamet. I teamet är vi idag sju psykologer. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat att bedöma, utreda, diagnostisera samt behandla psykiska problem och sjukdomar. I psykosteamet kommer du att utreda och bedöma patienter med psykossjukdomar. Uppdraget kan förändras under anställningstiden, då vi har stora ambitioner med vårt utvecklingsarbete och det kan komma att påverka medarbetaruppdrag under året. Du kan komma att arbeta med både individuella kontakter och i gruppverksamhet. Arbetet innebär även samverkan med vårdgrannar och övriga arbetsuppgifter utifrån verksamhetens behov. Mottagningen står i nuläget i en utvecklingsprocess med exempelvis standardiserade vårdprocesser på flera olika områden med syfte att öka vårdkvalitet och patientsäkerhet. Verksamhetens pågående förbättringsarbete ger dig stora möjligheter till utveckling, utbildning samt möjligheter till vidareutveckling utifrån eget intresse och verksamhetens behov. Hos oss erbjuds du en stimulerande miljö med möjlighet att delta och påverka mottagningens arbete. Här möts du av god kollegial gemenskap och möjlighet till stöd i psykologgruppen. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är legitimerad psykolog med erfarenhet av psykiatrisk öppenvård. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det är meriterande om du har god utredningserfarenhet samt intresse av detta. Vidare ses det som fördelaktigt om du behärskar våra befintliga IT-system såsom Melior, VÅPS och MedSpeech. Som person är det viktigt att du är ödmjuk och hjälpsam samt har alltid patienten i fokus. Du är trygg och noggrann i din roll som psykolog. Du har ett gott etiskt förhållningssätt, vilja till förbättringsarbete och god förmåga att samarbeta. Vidare bidrar du till ett öppet och glädjefyllt arbetsklimat. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Utdrag ur belastnings- och misstankeregistret sker vid en eventuell anställning. I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen in med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig! ÖVRIGT Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt. Förvaltning Skånes sjukhus nordost är en av Region Skånes sex hälso- och sjukvårdsförvaltningar och omfattar Centralsjukhuset Kristianstad (CSK) och Hässleholms sjukhus. Våra 2 600 medarbetare driver och utvecklar hälso-och sjukvården i livets alla skeden tillsammans med våra patienter och deras närstående. CSK är ett akutsjukhus med verksamhet dygnet runt och vi erbjuder specialiserad vård inom många olika specialiteter. På Hässleholms sjukhus bedriver vi ortopedi, närsjukvård med rehabilitering. Välkommen! På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Arbetsgivare
REGION SKÅNE
Ansökan
Ansök senast 26 January (7 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Leg Psykolog till Zätagränds hälsocentral

Arbetsgivare / Ort: REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 26 January (7 dagar kvar)
Publicerad: 2021-01-12
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Om jobbet
Nu söker vi en vikarierande psykolog. Vill du arbeta hos oss på Zätagränds hälsocentral och vara med i vårt utvecklingsarbete? Vi välkomnar dig till vår trivsamma öppna arbetsplats! Zätagränd hälsocentral ligger centralt placerad i Östersund och är en mycket väl fungerande hälsocentral. 2019 fick vi det hedervärda priset som Årets Hälsocentral i Region Jämtland Härjedalen. Hälsocentralen är bemannad med både specialister och utbildningsläkare, distriktssköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare. Här finns också rehab koordinator, arbetsterapeut, sjukgymnaster och psykosocial enhet. Vi har en välbesökt Familjecentral med barnmorskemottagning, barnhälsovård, socialtjänst samt öppen förskola. Vi är ca 47 medarbetare och två enhetschefer som tillsammans tar hand om drygt 12 200 listade patienter. ARBETSUPPGIFTER Du kommer arbeta i det psykosociala teamet som består av psykolog samt socionom. Du har en mycket viktig roll i arbetet med att bedöma och behandla vuxna patienter med psykisk ohälsa samt att bedöma och leda patienter till rätt behandling. Du kommer arbeta i den psykosociala enheten med psykosocialt bedömnings- och behandlingsarbete för vuxna patienter med varierande problematik såsom stress, ångesttillstånd, kriser, depression och smärtproblematik. Arbetet innebär bedömning, psykologisk behandling och metodutveckling på psykoterapeutisk grund, där handledning självklart ingår. I arbetet ingår även att förmedla kontakter och ge vägledning mot samhällets övriga aktörer, t e x vid rehabiliteringsbehov. Delaktighet i det multimodala teamet där fokus ligger på att hjälpa patienter ut i arbetslivet ingår också. Du kommer arbeta i det psykosociala teamet som består av psykolog samt socionom. Utöver detta ingår handledning liksom regelbundna träffar med övriga psykologer i primärvården. KVALIFIKATIONER Vi söker en leg. psykolog, KBT-inriktning. Erfarenhet från hälso- och sjukvård eller primärvård är meriterande. Du har ett genuint intresse för människor och har patienten i fokus. Vi förväntar oss att du tillsammans med dina kollegor bidrar med din kompetens och ett gott bemötande för att ge patienterna bästa möjliga vård. Du trivs i din yrkesroll, är engagerad och bidrar till ett gott arbetsklimat då du har initiativförmåga och ansvarskänsla. Ett väl fungerande teamarbete är grunden för effektiva flöden och god arbetsmiljö. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet ÖVRIGT Urval sker löpande. Vi har gjort vårt val av rekryteringstjänster och avsäger oss vänligt men bestämt ytterligare erbjudanden
Arbetsgivare
REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN
Hemsida: http://www.regionjh.se
Ansökan
Ansök senast 26 January (7 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Relationsvåldsteamet söker ny medarbetare

Arbetsgivare / Ort: Stockholms kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 26 January (7 dagar kvar)
Publicerad: 2021-01-12
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Socionom

Om jobbet
Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Vi är öppna, vi är nytänkande och vi visar och skapar tillit. Det är vår gemensamma värdegrund i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning som inspirerar både vardag och utvecklingsarbete hos oss. Rinkeby-Kista har en ung befolkning med bakgrund i många olika kulturer. Här finns utmaningar och möjligheter som kräver att vi ständigt utvecklar socialtjänstens arbete. Våra medarbetare och chefer har en stark drivkraft att hitta nya vägar och metoder i arbetet. Rinkeby Kista stadsdelsförvaltning har sedan länge arbetat med att erbjuda stöd till de personer som upplever eller har upplevt våld i nära relation och i hederns namn (oavsett könstillhörighet). Numera inkluderas även de som har sex mot ersättning i målgruppen. Vår långa erfarenhet göra att vi kan stoltsera med ett självständigt relationsvåldsteam där medlemmarna har stor möjlighet att påverka genom sitt arbete. Vi söker nu en person för ett längre föräldravikariat. Vilka är relationsvåldsteamet? Vårt relationsvåldsteam består av fem socialsekreterare och en biträdande enhetschef. Teamet tillhör en enhet med stadsdelens missbruks- och SIG-grupp. Detta gör att teamet både får arbeta självständigt men samtidigt åtnjuta kunskapsutbyte med kompetenta kollegor. Relationsvåldsteamets uppdrag är att utreda och bevilja stöd till både personer som utsätts och utsätter andra för våld i nära relation och hederns namn. De insatser vi erbjuder är bland annat skyddat boende, stödsamtal och praktisk hjälp. Vårt uppdrag är också att informera och utbilda om våld i nära relation och hederns namn. För att utföra vårt arbete effektivt samarbetar vi med andra enheter inom förvaltningen, bland annat ekonomiskt bistånd och barn- och ungdomsenheten. Arbetsuppgifter Som socialsekreterare på Relationsvåldsteamet arbetar du med stöd av socialtjänstlagen. Dina arbetsuppgifter består både av att göra hot- och riskbedömningar för att kunna planera för ett arbete som syftar till att personer ska leva fritt från våld. I arbetet ingår också en hel del praktiskt stöd som syftar till att klienterna ska klara sig själva. Du journalför ditt arbete löpande. Du kommer arbeta både med jourärenden och långtgående kontakter. Du avgör, tillsammans med chefer, om insatser ska beviljas enligt socialtjänstlagen. Relationsvåldsteamet kan också remittera klienter till Relationsvåldscentrum där samtalsbehandling utförs. Vi eftersträvar likabehandling och rättssäkerhet vilket gör att ärenden dryftas med chefer och i gruppen i hög utsträckning. Samtidigt arbetar vi aktivt för att medarbetare att bli självständiga med stort mandat. Kvalifikationer Vi söker dig som har socionomexamen. Vi ser gärna att du har kunskap och/eller arbetslivserfarenhet från arbete med våld i nära relation och i hederns namn. Saknar du det, ser vi gärna att du har erfarenhet av myndighetsutövning, gärna som socialsekreterare på annan enhet. Har du erfarenhet på båda områden är det naturligtvis extra meriterande. Om intresset för sakfrågan finns, värderar vi vidareutbildning inom juridik, arbete med samtalsstöd i någon form, utbildning och vana av att använda MI och/eller har annan relevant erfarenhet som kan hjälpa dig utföra ett rättssäkert, empatiskt och gott socialt arbete. Vi är beroende av att du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Du får gärna vara intresserad av verksamhetsutveckling och vilja bidra till det. Som person har du lätt för att växla mellan högt och lågt tempo vilket kommer väl till pass i myndighetsutövningens komplexa vardag. Du har förmågan att hantera flera parallella processer och att prioritera bland dina arbetsuppgifter. Som person är du empatisk, serviceinriktad och du har ett gott bemötande. Dessutom är du duktig på att etablera kontakt med andra och snabbt inge stort förtroende. Du är professionell och varm. Du har en högt utarbetad problemlösningsförmåga, är nyfiken och flexibel. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Övrigt På stadsdelen erbjuds viss möjlighet att arbeta hemifrån. Varannan vecka har socialsekreterarna extern handledning. Vidare erbjuder arbete inom Stockholm stad flextid, friskvårdsbidrag, friskvårdstimme samt kraftigt reducerat pris på simhallar med mera. Teamets effektivitet är beroende av medlemmarnas kompetens och driv. Därför välkomnar vi intresse för relevant vidareutbildning och initiativförmåga i stort. Resor inom Sverige kan komma att förekomma. Intervjuer kommer att ske löpande.  Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning tar gärna tillvara de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.
Arbetsgivare
Stockholms kommun
Ansökan
Ansök senast 26 January (7 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Socialförvaltningen söker verksamhetsledare till enheten ekonomiskt bistånd

Arbetsgivare / Ort: Katrineholms kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 26 January (7 dagar kvar)
Publicerad: 2021-01-12
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Socionom

Om jobbet
Katrineholm är en kommun i stark tillväxt där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg. Vi växer - väx med oss! Socialförvaltningen stödjer enskilda och familjer med sociala problem. Det kan handla om ekonomiska problem, missbruk, relationer och familjejuridiska frågor. Verksamheten regleras av ett antal lagar. Socialförvaltningen ansvarar för biståndsprövningar, behandlingsinsatser enl socialtjänstlagen, familjerättsliga ärenden, ärenden/insatser enl LVU/LVM. Tillståndsgivning/tillsyn enl alkohollagen samt handläggning enl skuldsaneringslagen. ARBETSUPPGIFTER Enheten leds av en enhetschef med stöd av två verksamhetsledare. På enheten arbetar drygt 20 socialsekreterare. Nu vill vi rekrytera ytterligare en verksamhetsledare! Som verksamhetsledare är Du en viktig del av avdelningens ledningsfunktion. Du kommer att ha nära samarbete med enhetschefen i det dagliga arbetet. En del av arbetet handlar om att vara stödjande och coachande för medarbetarna i komplicerade frågor. Att tillvarata och utveckla medarbetarnas kompetens är en viktig del för att vi ska kunna möta framtidens utmaningar på ett bra sätt. Vi behöver vara innovativa och modiga för att komma på smartare sätt att arbeta på och fokusera oss på att tillsammans med andra samhällsaktörer göra det möjligt att fler går över till egen försörjning. Uppdraget handlar också om att bidra till utveckling av verksamheten och att följa upp det dagliga arbetet på medarbetarnivå och säkerställa enhetlighet och rättssäkerhet i handläggningen och beslutsfattande, Du får en viktig funktion i att utveckla samarbetet både internt och externt. Du har ett uppdrag i att bevaka omvärlden och arbeta med ständiga förbättringar då vi vill bli en flexibel organisation som kan anpassa sig efter de behov som verksamhetens målgrupper har. Vi erbjuder Dig en trevlig arbetsplats som präglas av engagemang och samarbete. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är socionom eller har annan likvärdig utbildning. Erfarenhet av myndighetsutövning främst försörjningsstöd inom socialtjänsten är ett krav. Du ska ha goda kunskaper om aktuell lagstiftning och dokumentation. Körkort krävs. Utbildning i systemteori, ASI, ADAD, MI är meriterande. Du behöver kunna vara van att hantera olika sorters datasystem. Det är meriterande om Du har arbetat med Treserva. Erfarenhet av arbetsledning eller projektledning är önskvärt. Du ska ha god social kompetens och tycka om att möta människor. Det är viktigt att Du är tillmötesgående, har ett gott bemötande, är prestigelös, har empatisk förmåga samt förmåga att se saker ur ett helhetsperspektiv med klienten i fokus. Du har ett eget driv och kan arbeta självständigt och har god förmåga att utrycka Dig både i tal och skrift. Du ska ha lätt för att samarbeta, vara flexibel och ha intresse av att medverka i förvaltningens förändringsarbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Socialförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn könsfördelning och etnisk mångfald tillför. ÖVRIGT Tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas. Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Varmt välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Arbetsgivare
Katrineholms kommun
Ansökan
Ansök senast 26 January (7 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Psykolog till Habiliteringscenter Linde

Arbetsgivare / Ort: REGION STOCKHOLM
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 27 January (8 dagar kvar)
Publicerad: 2021-01-13
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Psykolog

Om jobbet
Om oss: Habiliteringscenter Linde är en specialistmottagning som tillhör verksamheten Habilitering & Hälsa. Vi erbjuder insatser till personer över 18 år med medfödda eller tidigt uppkomna funktionsnedsättningar som ger svårigheter i vardagen, som exempelvis autismspektrumdiagnos, intellektuell funktionsnedsättning eller rörelsenedsättning. Genom att ge råd, stöd och behandling till patienten och dess nätverk kan vi förebygga och minska svårigheter som en funktionsnedsättning kan medföra. Vi skapar förutsättningar för patienten att fungera på bästa sätt i sin vardag. Vi arbetar i tvärprofessionella team med kurator, logoped, psykolog, fysioterapeut/sjukgymnast och arbetsterapeut. Vår mottagning ligger i Johanneshov, nära tvärbanan och tunnelbanan Om tjänsten: Vi söker en psykolog till vårt ASD-team. Som psykolog ansvarar du för psykologens perspektiv i nära samarbete med andra yrkesgrupper på enheten. I arbetet ingår bla: - Arbete med att ge patienten och dennes omgivning ökad kunskap om funktionsnedsättningen och dess konsekvenser samt lära ut strategier för att hantera svårigheterna. - En konsultativ och rådgivande roll till patienten och dennes närmiljö, både individuellt och i nära samarbete med andra yrkesgrupper hos oss. - Arbete med behandling individuellt och/eller i grupp. - Leda grupper och föreläsningar utifrån din professionella kunskap. Om dig: Vi söker dig som är legitimerad psykolog, gärna med erfarenhet av habilitering eller personer inom vår målgrupp. Du har intresse för människor med funktionsnedsättning. Du engageras av att försöka förstå patienter som sällan fungerar enligt normen, som kräver stora anpassningar i arbetssätt och perspektivtagande samt som kräver att man skapar individuella och kreativa lösningar på problem utifrån deras förutsättningar. Det övergripande syftet är att patienten ska få en så bra vardag som möjligt. Du gillar att arbeta självständigt likväl som i team och tar eget ansvar för att planera, utveckla och driva patientarbetet framåt på ett strukturerat sätt. Hos oss behöver du kunna samarbeta och drivas av ett kollegialt lärande då du arbetar i nära samarbete med andra yrkeskategorier. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Anställningsvillkor: Tillsvidareanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.. Om verksamheten: Habilitering & Hälsa är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) inom Region Stockholm. Vi är en kunskapsorganisation som bedriver egen forskning och utveckling  och driver flertalet specialiserade enheter. Vårt arbete vilar på värdegrunden om alla människors lika värde samt patientens fokus. Vi utgår från varje individs unika behov och förutsättningar och har specialistkunskap om hur funktionsnedsättningar kan påverka vardagsliv, hälsa och utveckling. Vi består av omkring 700 medarbetare och 30 mottagningar i Stockholms län. Vi samverkar med nätverk så som familjer, personal och andra vårdgivare för att skapa större delaktighet i samhällslivet. Hos oss får du: -Ett variationsrikt arbete uppskattad av både patienter och deras anhöriga - En god gemenskap i tvärprofessionellt teamarbete som ger dig yrkesmässig utveckling - Kollegial handledning samt yrkesmässigt utvecklingsarbete - God kompetensutveckling genom vår interna personalutbildning - Fri hälso- och sjukvård - Ett generöst friskvårdsbidrag och friskvård under arbetstid                       - Flexibel arbetstid - Extra ersättning vid föräldraledighet  Läs gärna vår tidning Funktion i fokus eller lyssna på vår podd Funka olika. Du kan även följa oss på Facebook eller läsa mer om oss på www.habilitering.seitering.se. Om du vill veta mer, kontakta gärna: Enhetschef Kajsa Burlin, 08-123 356 55 Facklig representant: Liisa Holtay, Psykologförbundet tel. 08-123 404 84 Övrigt: SLSO tillämpar registerkontroll innan beslut om anställning.    ​Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Vi ser fram emot din ansökan!
Arbetsgivare
REGION STOCKHOLM
Ansökan
Ansök senast 27 January (8 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Sommarjobb socionom/kolloledare sökes till Djuprämmens kollo

Arbetsgivare / Ort: Utepedagogik Sverige AB / Johanneshov
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 11 dagar - 3 månader
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 27 January (8 dagar kvar)
Publicerad: 2020-10-26
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Om jobbet

Vill du bredda dina kunskaper som pedagog samtidigt som du också utvecklas på det personliga planet? Sök då sommarjobb som kolloledare på vår kollogård Djuprämmen i sommar.

Arbetsuppgifter

Din uppgift som kolloledare på Djuprämmens kollogård är att ansvara för ungdomar i åldrarna 13-16 år samt att planera och leda verksamheten för denna deltagargrupp. Kollo innebär dygnet runt verksamhet för ungdomarna och oss ledare. Som ledare bor och lever du på kollogården i Värmland tillsammans med barnen. Därför behöver du vara trygg i att vara borta hemifrån i minst 5 veckor. En stor del av verksamheten är att möta deltagarnas behov och kunna vara vägledande i deras beslut. För att kunna bemöta detta anser vi att du som person behöver vara trygg i dig själv, din ledarroll och kunna sätta gränser. Du behöver även kunna känna dig trygg i mer livsorienterade samtal vilket vi tror att du som socionom har värdefulla erfarenheter av.

Vem söker vi?

En stor del av verksamheten är att möta barnens behov och kunna vara vägledande i deras beslut. För att kunna bemöta detta anser vi att du som person behöver vara trygg i dig själv, din ledarroll och kunna sätta gränser. För att kunna arbeta som kolloledare hos oss behövs en inre trygghet och vetskapen om vad du vill i arbetet med barn och ungdomar. Därför söker vi individer som känner igen sig på dessa egenskaper.

Personliga egenskaper:

 • ansvarstagande
 • problemlösare
 • bra på att hålla många bollar i luften
 • initiativrik
 • idérik
 • gränssättare
 • ordningsam
 • punktlig
 • samarbetsförmåga
 • trygg i sig själv och sin pedagogroll

Det är även viktigt att du kan ta och ge feedback samt ha ambitionen och viljan att utveckla verksamheten samt dig själv tillsammans med oss. Du bör vara flexibel och uthållig då arbetspassen kan vara både långa och krävande. För att arbeta som kolloledare anser vi att egenskaper så som våga ta plats i en grupp, kunna göra bort sig och spexa samt kunna ta beslut behövs. Vi sätter stort värde på humor och social kompetens.

Erfarenhet

Du som söker bör ha ett stort intresse för att vara utomhus, eller erfarenhet av utepedagogik, då största delen av vår verksamhet är förlagd utomhus. Vi tror att du som har erfarenhet som socionom skulle passa för denna roll då arbetet med ungdomarna kräver svår gränssättning och relationsbygge. Vi tror att du som har erfarenhet av socionom kan föra den typen av djupare samtal som ofta förekommer på kollo när deltagarna känner sig trygga. Aktiviteter som vi bl.a. gör är att gå på hajk, bygga flotte, klättra, bada och laga mat utomhus. Vi kommer även att ha konstnärliga aktiviteter som teater, dans och sång. Disco, fotbollsturnering och temadagar står också på schemat.

Erfarenhet/kompetens inom något av dessa områden är önskvärt:

 • kollo/lägerverksamhet
 • friluftsliv
 • sjukvård
 • paddling
 • teater
 • sång, musik
 • sport, idrott
 • matlagning
 • föreningsliv

Om företaget

Utepedagogik Sverige AB bedriver kollo/lägerverksamhet på ett antal olika kollogårdar runt om i Sverige för barn och ungdomar i åldrarna 9-16 år, med inriktning på äventyr och vår verksamhet är inriktad på utepedagogisk verksamhet. Hörnstenarna i Utepedagogik Sverige AB pedagogiska kolloverksamhet är: säkerhet, kvalitet, trygghet och gemenskap, samt att utbildade vuxna med en bred kompetens utgör en god förebild. Våra ledord är "på våra kollogårdar ska alla få vara vem de vill".

Anställningsvillkor

Tjänsten omfattar heltidsjobb. Du måste kunna närvara på våra utbildningsdagar på plats på kollogården i Värmland den 13:e-16:e maj, samt 8:e-11:e juni. Under sommaren behöver du kunna jobba, och således vara borta hemifrån i minst fem sammanhängande veckor under perioden 12:e juni - 18:e augusti.

Arbetsgivare
Utepedagogik Sverige AB
Olaus Magnus väg 62
12138 Johanneshov
Hemsida: http://www.utepedagogik.se
Ansökan
Ansök senast 27 January (8 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Engagerad psykoterapeut med digital fingertoppskänsla

Arbetsgivare / Ort: Pratamera Sverige AB
Omfattning / Varaktighet: Deltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 27 January (8 dagar kvar)
Publicerad: 2020-12-28
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Om jobbet

Pratamera Sverige AB är en webbbaserad psykologisk mottagning med ett högre syfte; att erbjuda så många som möjligt bättre förutsättningar att må bra och utveckla sin psykiska hälsa, oavsett var i landet de bor. Företaget grundades 2017, efter en familjediskussion i den lilla byn Hede i Härjedalen. Pratamera har idag mer än 50 medarbetare, varav ca 35 är psykologer och psykoterapeuter.

Vi arbetar enbart med evidensbaserade behandlingsmetoder och utvecklar ständigt vår digitala teknik för att bli så tillgängliga som möjligt för alla som vill förbättra sin psykiska hälsa.

Då vi fortsätter växa söker vi nu fler legitimerade psykoterapeuter som har högt i tak, ett genuint engagemang och en helhetssyn på psykisk hälsa. De människor vi träffar i vår verksamhet har olika typer av psykiska besvär, och fastän det främst handlar om primärvårdsnivå, så är variationen och komplexiteten stor eftersom vem som helst kan söka hjälp av oss.

Dina arbetsuppgifter är sedvanliga enligt rollen men du har också stor möjlighet att påverka och forma hur arbete ska se ut tillsammans med oss. I arbetet ingår bl.a. att hantera klienter med ångest, depression och stress. Du kommer att jobba med bedömningar, behandlingar och rådgivning via chatt, videosamtal och terapiprogram. Arbetet innebär en stor flexibilitet och frihet och kräver förmågan att kunna jobba självständigt.

Dina kvalifikationer och passioner:

 • Du har kompetens inom KBT (obligatoriskt)
 • Du kan arbeta självständigt men uppskattar och har lätt för att samarbeta med annan vårdpersonal
 • Du är flexibel och har ett naturligt, kundorienterat tänk
 • Du bemöter både patienter och andra medarbetare med professionell fingertoppskänsla och har lätt för att skapa tillitsfulla relationer
 • Du har mycket god datorvana
 • Du talar flytande svenska

Det är meriterande om du:

 • Du har erfarenhet från primärvård, företagshälsovård eller psykiatri
 • Du har kunskap/intresse inom FACT
 • Du har erfarenhet från IKBT eller liknande arbete
 • Du har erfarenhet av att arbeta med par
 • Du har en annan bakgrund om kompletterar nuvarande kompetenser

Låter det intressant? Hör av dig till oss via vår hemsida.

Intervjuer/anställning sker löpande och det kan bli aktuellt med flera tjänster.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

#jobbjustnu

Arbetsgivare
Pratamera Sverige AB
Hemsida: www.pratamera.nu
Ansökan
Ansök senast 27 January (8 dagar kvar)

Ansök via mejl
[email protected]
VISA MINDRE

Psykolog till Habiliteringscenter Linde

Arbetsgivare / Ort: REGION STOCKHOLM
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 27 January (8 dagar kvar)
Publicerad: 2021-01-14
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Psykolog

Om jobbet
Om oss: Habiliteringscenter Linde är en specialistmottagning som tillhör verksamheten Habilitering & Hälsa. Vi erbjuder insatser till personer över 18 år med medfödda eller tidigt uppkomna funktionsnedsättningar som ger svårigheter i vardagen, som exempelvis autismspektrumdiagnos, intellektuell funktionsnedsättning eller rörelsenedsättning. Genom att ge råd, stöd och behandling till patienten och dess nätverk kan vi förebygga och minska svårigheter som en funktionsnedsättning kan medföra. Vi skapar förutsättningar för patienten att fungera på bästa sätt i sin vardag. Vi arbetar i tvärprofessionella team med kurator, logoped, psykolog, fysioterapeut/sjukgymnast och arbetsterapeut. Vår mottagning ligger i Johanneshov, nära tvärbanan och tunnelbanan Om tjänsten: Som psykolog ansvarar du för psykologens perspektiv i nära samarbete med andra yrkesgrupper på enheten. I arbetet ingår bla: - Arbete med att ge patienten och dennes omgivning ökad kunskap om funktionsnedsättningen och dess konsekvenser samt lära ut strategier för att hantera svårigheterna. - En konsultativ och rådgivande roll till patienten och dennes närmiljö, både individuellt och i nära samarbete med andra yrkesgrupper hos oss. - Arbete med behandling individuellt och/eller i grupp. - Leda grupper och föreläsningar utifrån din professionella kunskap. Om dig: Vi söker dig som är legitimerad psykolog, gärna med erfarenhet av habilitering eller personer inom vår målgrupp. Du har intresse för människor med funktionsnedsättning. Du engageras av att försöka förstå patienter som sällan fungerar enligt normen, som kräver stora anpassningar i arbetssätt och perspektivtagande samt som kräver att man skapar individuella och kreativa lösningar på problem utifrån deras förutsättningar. Det övergripande syftet är att patienten ska få en så bra vardag som möjligt. Du gillar att arbeta självständigt likväl som i team och tar eget ansvar för att planera, utveckla och driva patientarbetet framåt på ett strukturerat sätt. Hos oss behöver du kunna samarbeta och drivas av ett kollegialt lärande då du arbetar i nära samarbete med andra yrkeskategorier. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Anställningsvillkor: Tillsvidareanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.. Om verksamheten: Habilitering & Hälsa är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) inom Region Stockholm. Vi är en kunskapsorganisation som bedriver egen forskning och utveckling  och driver flertalet specialiserade enheter. Vårt arbete vilar på värdegrunden om alla människors lika värde samt patientens fokus. Vi utgår från varje individs unika behov och förutsättningar och har specialistkunskap om hur funktionsnedsättningar kan påverka vardagsliv, hälsa och utveckling. Vi består av omkring 700 medarbetare och 30 mottagningar i Stockholms län. Vi samverkar med nätverk så som familjer, personal och andra vårdgivare för att skapa större delaktighet i samhällslivet. Hos oss får du: -Ett variationsrikt arbete uppskattad av både patienter och deras anhöriga - En god gemenskap i tvärprofessionellt teamarbete som ger dig yrkesmässig utveckling - Kollegial handledning samt yrkesmässigt utvecklingsarbete - God kompetensutveckling genom vår interna personalutbildning - Fri hälso- och sjukvård - Ett generöst friskvårdsbidrag och friskvård under arbetstid                       - Flexibel arbetstid - Extra ersättning vid föräldraledighet  Läs gärna vår tidning Funktion i fokus eller lyssna på vår podd Funka olika. Du kan även följa oss på Facebook eller läsa mer om oss på www.habilitering.seitering.se. Om du vill veta mer, kontakta gärna: Enhetschef Kajsa Burlin, 08-123 356 55 Facklig representant: Liisa Holtay, Psykologförbundet tel. 08-123 404 84 Övrigt: SLSO tillämpar registerkontroll innan beslut om anställning.    ​Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Vi ser fram emot din ansökan!
Arbetsgivare
REGION STOCKHOLM
Ansökan
Ansök senast 27 January (8 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Legitimerad psykolog

Arbetsgivare / Ort: AB Sviluppo
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 27 January (8 dagar kvar)
Publicerad: 2020-12-27
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Psykolog

Färdigheter
Krav
 • Barn- och ungdomspsykiatri

Språk
Krav
 • Svenska

Om jobbet

Legitimerad psykolog till Sviluppo

Är du legitimerad psykolog med omfattande erfarenhet från barn- och ungdomspsykiatri, som vill ha ett omväxlande arbete samtidigt som du är med och utvecklar ett växande företag? Då är detta rätt roll för dig!

Sviluppo erbjuder tjänster för att främja psykisk hälsa bland barn och skolelever. Våra tjänster kännetecknas av ett helhetsansvar i samarbete med skola, familj, läkare och psykolog. Vi erbjuder en kvalitetssäkrad arbetsmetodik baserat på trettioårig erfarenhet från kommuner, landsting och myndigheter.

Sviluppo är en komplett tjänsteleverantör av neuropsykiatri med specialkompetens inom utrednings- och uppföljningstjänster av barn- och skolelever. Våra tjänster är individanpassade och innefattar bland annat:

· Neuropsykiatriska utredningar (ADHD, autism, Touretts syndrom, etc)

· Kognitiva bedömningar

· Bedömning av psykiskt hälsotillstånd

· Psykosociala utredningar

Vi söker legitimerade psykologer som har erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar. Erfarenhet inom skola samt särskola är ett krav.


Om jobbet

Du kommer arbeta som konsult på en eller flera BUP-mottagningar och utföra utredningar och bedömningar av psykiskt hälsotillstånd hos barn och ungdomar.


Din profil

· Du är utbildad legitimerad psykolog

· Du är flytande i svenska, både i tal och skrift

· Du är självgående, strukturerad och noggrann

· Du har minst fem års erfarenhet av barn- och ungdomspsykiatri inom skola och särskola

· Du tycker att det är stimulerande och spännande att arbeta i ett nystartat och växande företag

· Du har möjlighet att ta uppdrag på olika BUP-mottagningar i hela landet då resor ingår i tjänsten

· Du innehar B-körkort

· Erfarenhet från ADOS, WISC, WAIS och Conners Performance Test är meriterande


Ansökan och mer information

Skicka din ansökan med CV och personligt brev till [email protected]

Intervjuer och uttagningsprocess sker löpande. Välkommen med din ansökan.

Läs mer om Sviluppo på vår hemsida www.sviluppo.se

Arbetsgivare
AB Sviluppo
Ansökan
Ansök senast 27 January (8 dagar kvar)

Ansök via mejl
[email protected]
VISA MINDRE

Psykolog med KBT-inriktning till smärtcentrum

Arbetsgivare / Ort: REGION UPPSALA
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 27 January (8 dagar kvar)
Publicerad: 2021-01-13
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Psykolog

Om jobbet
Verksamhetsområde rehabilitering och smärtcentrum Med 8 600 anställda, ca 900 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. Här på Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så svart på vitt: Vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler kollegor. De tjänster som vi erbjuder kräver mycket, men vi som arbetar här vet att jobbet också ger så mycket tillbaka. På Akademiska sjukhuset har du nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling, och strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott ledarskap och flexibla arbetssätt. Vår verksamhet Verksamhetsområdet har två huvudinriktningar: smärta och rehabiliteringsmedicin. Inom sektionen Smärtcentrum sker arbetet både på öppenvårdsmottagning och inneliggande avdelning. Ett huvudfokus är rehabilitering vid långvariga smärttillstånd. Smärtrehabiliteringen är teambaserad med tonvikt på beteendeförändring. Behandlingen är evidensbaserad multimodal smärtrehabilitering med syftet att åstadkomma en höjd livskvalitet, något som visat sig ha god effekt för patientgruppen. Smärtrehabiliteringsverksamheten har sedan slutet av förra året sin bas på Specialistrehabiliteringsenheten i Ultuna där den är samlokaliserad med bland annat team för sömnutredning och rehabilitering vid hjärnskador och neurologiska sjukdomar. Smärtcentrum har också verksamhet i lokaler på Akademiska sjukhusets kärnområde. Inom verksamhetsområdet finns en grupp om sammanlagt ca 20 psykologer. Psykologerna bedriver ett aktivt utvecklingsarbete och verksamhetsområdet har en tydlig forskningsinriktning. Ditt uppdrag I din roll kommer du att arbeta i smärtrehabiliteringsverksamheten i multidisciplinära team. Du arbetar då med t.ex. arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator och läkare. Arbetet ställer höga krav på både samarbetsförmåga och självständighet. Arbetsuppgifterna består bland annat av bedömning, pedagogiska insatser och behandling för en patientgrupp som lider av långvarig smärtproblematik och konsekvenserna av denna. Detta sker både i grupp och individuellt. Behandlingen är en evidensbaserad multidisciplinär smärtrehabilitering enligt SBU (Statens Beredning för medicinisk Utvärdering). Utöver ditt huvudsakliga uppdrag kan uppgifter inom andra områden riktade mot smärtrehabilitering bli aktuella. T.ex. är det vanligt med multidisciplinära utredningar av inneliggande smärtpatienter, där den psykologiska bedömningen blir ett komplement till ett mer biologiskt och farmakologiskt fokus. Vid behov kan det också bli aktuellt med inhopp inom andra delar av verksamhetsområdet. Dina kvalifikationer Vi söker dig som är legitimerad psykolog, med grundläggande psykoterapiutbildning i KBT, samt har god kunskap om smärtrehabilitering. Tidigare erfarenheter av evidensbaserad multidisciplinär smärtrehabilitering i team är meriterande. Kunskap om rehabiliteringsmedicinskt arbete är en fördel då inhopp i annan verksamhet kan ske. Ett starkt driv och ledaregenskaper värderas högt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Vi erbjuder Tillsvidareanställning på 100%. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om dem här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/). Vill du veta mer? Avdelningschef (psykologer) Jonas Engman 018-617 03 91 e-post: [email protected] Facklig kontaktperson Psykologförbundet nås via växeln 611 00 00 Vill du jobba med oss? Välkommen med din ansökan via länken nedan. Vänta inte med din ansökan då vi kommer arbeta med urvalet löpande. Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Arbetsgivare
REGION UPPSALA
Ansökan
Ansök senast 27 January (8 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Erfaren psykolog till BUP Sollentuna

Arbetsgivare / Ort: REGION STOCKHOLM
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 27 January (8 dagar kvar)
Publicerad: 2021-01-13
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Barnpsykolog

Om jobbet
Barn- och ungdomspsykiatriska öppenvårdsmottagningen (BUP) i Sollentuna har i uppdrag att erbjuda invånare i åldern 0-17 år tillgång till psykiatrisk vård och behandling på specialistnivå. Vården ska ges med hög tillgänglighet och hög kompetens samt med ett välfungerande samarbete inom BUP Stockholm och med vårdgrannar såsom skola och socialtjänst. Mottagningen ligger centralt nära pendeltågsstationen i Sollentuna i ljusa och nyrenoverade lokaler. Du kommer till en arbetsplats med bred kompetens inom det barn- och ungdomspsykiatriska specialistområdet. Det finns en bra blandning av både yrkeskompetenser och behandlingsmetoder och vi eftersträvar att kontinuerligt införliva nya evidensbaserade metoder i vårt dagliga arbete på mottagningen. På BUP Sollentuna bedriver vi mycket behandling i grupp. Mottagningen leds av en ledningsgrupp som består av enhetschef, två biträdande enhetschefer samt fyra teamledare. Här arbetar för närvarande ca 40 medarbetare. Mottagningen är organiserad i fyra team: ett småbarnsteam som bedömer, utreder och behandlar barn 0-6 år, två team som arbetar med bedömningar, utredningar och behandlingar av barn 7-18 år, samt ett sjukskötersketeam som arbetar delvis med behandling men främst med medicinuppföljningar. Medarbetarnas professioner är: administratörer, medicinsk sekreterare, läkare, psykologer, arbetsterapeut, sjuksköterskor och kuratorer. Arbetsuppgifter Arbetet kommer främst att innebära neuropsykiatriska utredningar och behandling av barn och ungdomar med olika psykiatriska sjukdomar och tillstånd. Telefonrådgivning och jouransvar kan komma att ingå i tjänsten, men i mindre omfattning. Vi har kontinuerlig utredningshandledning och även utvecklingstid tillsammans med vår handledare. Kvalifikationer Du är legitimerad psykolog, med erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar och deras familjer. Kunskaper i svenska motsvararande nivå C1 är också ett krav. Det är meriterande om du har erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar. Personliga egenskaper Vi söker en person med personlig mognad, d v s som är trygg och stabil i sig själv. Du är självgående och kan arbeta självständigt, samtidigt som du är flexibel och serviceinriktad. Du har ett strukturerat arbetssätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi erbjuder Vi erbjuder en arbetsmiljö där du som medarbetare kan trivas och utvecklas. Vi har förmåner som t ex flextid, friskvårdsbidrag (5.000 kr/år) och friskvårdstimme. Anställningsform Tjänsten är en tillsvidareanställning. Tillträde snarast, efter överenskommelse. För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta David Jamshidi, enhetschef, tel 08-514 522 51. Fackliga företrädare Liisa Holtay, Psykologförbundet, tel 08-123 404 84. Övrig information Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Vi tillämpar registerkontroll före beslut om anställning. Ansökan Välkommen med din ansökan senast den 27 januari 2021. Vi ser fram emot din ansökan! Om oss BUP Sollentuna är en del av BUP Stockholm. BUP Stockholm erbjuder specialiserad psykiatrisk vård för barn och ungdomar från 0 till 17 år inom Stockholms län. Vi är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) som är en vårdgivare inom Region Stockholm. Tillsammans är vi cirka 1 000 anställda som varje år möter drygt 22 000 barn, ungdomar och deras familjer.
Arbetsgivare
REGION STOCKHOLM
Ansökan
Ansök senast 27 January (8 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Leg psykolog/beteendevetare till Previa i Lund

Arbetsgivare / Ort: AB Previa
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 27 January (8 dagar kvar)
Publicerad: 2021-01-13
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Psykolog

Om jobbet
Previa är Sveriges ledande företag inom företagshälsa. Vi ser den mänskliga faktorn som den viktigaste resursen i dagens arbetsliv. Previa har 1 200 anställda och finns över hela landet med egna enheter. Previa ingår i Falck Healthcare som är Skandinaviens största koncern inom hälsa i arbetslivet. Läs mer på www.previa.se. Vill du utvecklas och satsa på framtiden med oss på Previa? Vi hjälper våra kunder att skapa resultat genom människor. Det gör vi genom att effektivisera organisationer, utveckla ledare, skapa engagemang hos medarbetare och bidra till positiva arbetsmiljöer hos våra kunder. Som leg psykolog/beteendevetare i Previa har du en mycket viktig roll i arbetet med att skapa värde och resultat för våra kunder. Du arbetar konsultativt mot våra kunder som ett stöd för chefer, kontaktpersoner och anställda. Tyngdpunkten i tjänsten är att genomföra insatser på individnivå, men även uppdrag på grupp- och organisationsnivå förekommer i form av exempelvis psykosociala arbetsmiljökartläggningar och handledning av grupper. Du blir också en viktig länk i våra kundteam som består av kompetens inom teknik, beteendevetenskap, organisationsutveckling, medicin, ergonomi och hälsoutveckling. Du kommer bl.a. att arbeta med: • Stödsamtal och samtalsbehandling med fokus på rehabilitering • Psykosociala arbetsmiljöfrågor • Kartläggningar • Handledning av individer och grupper • Arbetsförmågeutredning Vi söker dig som är leg psykolog alternativt beteendevetare med vidareutbildning i psykoterapi, steg 1 eller motsvarande. Du får gärna ha arbetat med KBT, ACT, eller FACT. Du har intresse och erfarenhet av arbetsrelaterad ohälsa. Du har en förmåga och intresse av att leverera i digitala verktyg och vara delaktig i Previas digitala resa. Som person är du drivande och har kunskap om sambandet mellan individ, grupp och organisation samt förmåga att omsätta det till effektiva insatser i relation till kund. Du arbetar systematiskt med analys, genomförande och uppföljning. Vi erbjuder dig: • Ett arbete i en av Sveriges hetaste framtidsbranscher • Trevliga kollegor och arbete i team med andra yrkesgrupper • Möjlighet till kompetensutveckling inom företagshälsa • Intressanta kunder, både inom privat och offentlig sektor Som leg psykolog/beteendevetare i Previa arbetar du som konsult utifrån våra värderingar - värdeskapande, samspelande och modiga. Övrigt: Tillsvidareanställning. Tjänstgöringsgrad 100 %. Tjänsten kan innebära resor vilket innebär att du måste ha körkort och gärna tillgång till egen bil i tjänsten. Arbetstid helgfria vardagar 8-17. Är du intresserad? Vid frågor är du välkommen att kontakta Konsultchef Christina Koch på [email protected] alternativt tel nr 046-161204. Välkommen med din ansökan senast 2021-01-27. Urval och intervjuer sker löpande. Vi undanber oss kontakt med annonserings- och rekryteringsföretag.
Arbetsgivare
AB Previa
Ansökan
Ansök senast 27 January (8 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Skolkurator

Arbetsgivare / Ort: Hudiksvalls kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 27 January (8 dagar kvar)
Publicerad: 2021-01-13
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Skolpsykolog

Om jobbet
Tänk dig en skola som står för nyfikenhet, nytänkande och närhet. Där varje elev får vara den hen vill vara. Där vi tillsammans kan utveckla idéer och odla drömmar. Vi har Sveriges viktigaste jobb och det tar vi på stort allvar! Vi vill göra skillnad och skapa möjligheter. För nutid och framtid. Hos oss ska alla barn, unga och vuxna känna jag kan, jag vill, jag vågar! Nu söker Lärandeförvaltningen en Skolkurator till Björkbergs, Malsta och Edsta skolor. Välkommen med din ansökan! ARBETSUPPGIFTER Arbetet som skolkurator sker i huvudsak på rektors uppdrag och innehåller uppgifter som utbildning, handledning, konsultation, sociala bedömningar och stöd till elever, föräldrar och skolans personal. Arbetet är i första hand förebyggande och hälsofrämjande och bedrivs på individ-, grupp- och organisationsnivå. Hudiksvalls kommuns skolkuratorsgrupp har tillgång till handledning och fortbildningsmöjligheter KVALIFIKATIONER Socionomexamen eller likvärdig högskolekompetens. Körkort krävs. Stor vikt läggs på personlig lämplighet och förmågan att samarbeta och arbeta i team. Meriterande om du har erfarenhet av konsultation och handledning, samt att leda och planera förebyggande och hälsofrämjande arbete för barn/ungdomar. ÖVRIGT Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden. I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun. Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda. Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs I och med att du ansöker om denna tjänst lämnar du också ditt samtycke till att Hudiksvalls kommun behandlar dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter: https://www.hudiksvall.se/Ovrigt/Om-personuppgifter.html Observera att vi endast tar emot ansökningar via www.offentligajobb.se.
Arbetsgivare
Hudiksvalls kommun
Ansökan
Ansök senast 27 January (8 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Leg. Psykolog till neuropsykiatriska utredningar

Arbetsgivare / Ort: Kognitiva Teamet Rehab i Sverige AB / Enskede
Omfattning / Varaktighet:
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 27 January (8 dagar kvar)
Publicerad: 2020-12-28
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Psykolog

Färdigheter
Krav
 • Legitimation som psykolog
 • Kognitiv beteendeterapi

Språk
Krav
 • Svenska
 • Engelska

Om jobbet

Kognitiva Teamet är ett bolag grundat år 2007 som idag är en av Stockholms främsta privata vårdbolag inom behandling av psykisk ohälsa och rehabilitering. Vår arbetskultur präglas av engagemang, prestigelöshet, effektivitet och korta beslutsvägar. Vi erbjuder dig trevliga kollegor, förmånliga villkor och möjligheten att utvecklas på jobbet. Vi har 92% nöjda patienter och söker nu dig som vill vara med och fortsätta förbättra verksamheten.


Vi söker nu dig som är intresserad att arbeta som timanställd eller som deltidsanställd och arbeta med neuropsykiatriska utredningar för ADHD med vuxna patienter. Parallellt med detta kommer du även arbeta som psykolog med psykoterapi på uppdrag av vårdcentral vi samarbetar med. Arbetat kan bedrivas på vår mottagning på Kungsgatan, i din egen mottagning samt digitalt. Arbetets omfattning kan variera beroende på efterfrågan.


För att lyckas i rollen som psykolog på Kognitiva Teamet Rehab brinner du för att hjälpa människor och din ambition är att leverera den bästa möjliga vården. Du är en flexibel, engagerad och problemlösande lagspelare. Vidare är du driven och tilltalas av idén att vara med och skapa något nytt där du får möjlighet att påverka utformningen.


Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Utbildning och erfarenhet gällande neuropsykiatriska utredningar är meriterande.


Rekrytering sker löpande. Tillträde efter överenskommelse. Märk din ansökan med "psykolog" i ämnesraden. Genom att skicka in din ansökan samtycker du till att vi behandlar och lagrar dina personuppgifter vilket är nödvändigt för rekryteringsprocessen. Anställs du inte gallras din ansökan.


Välkommen med din ansökan!


Kognitiva Teamet Rehab i Sverige AB

Besöksadress:

Sandsborgsvägen 52 BV

122 33 Enskede

Arbetsgivare
Kognitiva Teamet Rehab i Sverige AB
Sandsborgsvägen 52, bv
12233 Enskede
Hemsida: www.ktrehab.se
Ansökan
Ansök senast 27 January (8 dagar kvar)

Ansök via mejl
[email protected]
VISA MINDRE

Behandlingsansvarig

Arbetsgivare / Ort: Allviken Vård AB / Tärnsjö
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 27 January (8 dagar kvar)
Publicerad: 2020-12-28
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Alkohol- och drogterapeut

Om jobbet

Allviken HVB ligger i Tärnsjö, ca 5 mil nordväst om Uppsala. På arbetsplatsen arbetar fyra behandlare med medlevarskap, en husmor samt föreståndare. Vi har utöver det personal som arbetar eftermiddagar och kvällar. Vi söker en stresstålig och strukturerad person som brinner för att arbeta med ungdomar med psykosociala problem. Du behöver kunna arbeta självständigt och vara duktig på att prioritera och planera arbetet utifrån behov. I jobbet innebär det att kunna hålla enskilda samtal med ungdomarna samt handleda övriga behandlare. Det ingår också att hålla tät kontakt med ungdomarnas anhöriga, ha familjesamtal samt hålla i anhörigdagar ca två gånger per år. I det dagliga jobbet innebär det att arbeta utifrån ungdomarnas individuella genomförandeplaner, och därifrån lägga upp en behandlingsplanering och hjälpa övriga behandlare att jobba mot dessa mål.


1 plats.

Allviken HVB är ett litet och familjärt ställe med 8 behandlingsplatser.

Vi tar vi emot killar med missbruk, beroende och/eller kriminalitetsproblematik i åldersgruppen 15-20 år. Vi arbetar utifrån 12-stegmodellen och KBT. Vi är ett litet ställe med nära till personal och verksamma program.


Vi erbjuder ungdomen både grupp- samt individuell kvalificerad behandling som skall ge stöd, vägledning och möjlighet till ett tryggt och välfungerande liv. Ungdomen ska under sin behandling få möjlighet att utveckla ett gynnsamt förhållningssätt till sig själv, sin familj och övrigt nätverk.


Vårdinnehåll:

- Schemalagda gruppsamtal/terapi med drogterapeut/behandlare

- Anhörigprogram

- Behandlingsfaser med utsluss, praktik, skola eller yrkesutbildning

- Motiverande Samtal (MI)

- Alkohol-/drogterapi med certifierad alkohol-/drogterapeut och KBT-terapeut

- Kriminalitetsprogram med KBT-grund

- Strukturerade utredningar vid behov

- Rapporter, i enlighet med BBIC


Behandlingen följs av regelbunden medverkan i självhjälpsgrupper, AA (Anonyma Alkoholister) eller NA (Anonyma Narkomaner).


Som behandlingsansvarig på ALLVIKEN HVB arbetar du dagtid med behandling, enskilt, i grupp och med anhöriga nära ungdomarna, övriga behandlare och med föreståndaren. Du representerar verksamheten utåt och deltar på regelbundna möten med familj, nätverk och Socialtjänst.


Vi söker nu behandlingsansvarig för arbete heltid. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet samt dokumenterad utbildning.


Beskrivning av arbetsuppgifter:

Behandlare dagtid på behandlingshem som jobbar enligt 12-steg och KBT.

Dokumentation

Delta på möten med Socialtjänsten, familj samt nätverk.


Relevanta utbildningar för tjänsten är:

Behandlingsassistent, alkohol- och drogterapeut, addiktolog, behandlingspedagog, socionom, psykolog eller beteendevetare.


Viktigt är att du har kunskap och erfarenhet av målgruppen samt ovan nämnda behandlingsmetoder.


Dokumenterad utbildning inom relevant område är ett krav.


Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter förmåga att arbeta självständigt, men ändå i teamkänsla och i samspel med dina kollegor. Vi värdesätter även god förmåga att samarbeta med interna och externa aktörer. Det krävs att du har förmåga att skapa förtroendefulla relationer, att du kan samverka på olika nivåer och skapa nätverk.


B-körkort är ett krav och tillgång till bil.

Skicka gärna ansökan så fort som möjligt då vi rekryterar fortlöpande.


För mer information se hemsidan: www.allviken.seKörkort

B körkort fordras.

Tillgång till egen bil krävs.


Arbetstid/Varaktighet

Dagtid tillsvidareanställning

Arbetsgivare
Allviken Vård AB
Segelbo
74386 Tärnsjö
Hemsida: http://www.allviken.se
Ansökan
Ansök senast 27 January (8 dagar kvar)

Ansök via mejl
[email protected]
VISA MINDRE

Erfaren psykolog till BUP Sollentuna

Arbetsgivare / Ort: REGION STOCKHOLM
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 27 January (8 dagar kvar)
Publicerad: 2021-01-13
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Barnpsykolog

Om jobbet
Barn- och ungdomspsykiatriska öppenvårdsmottagningen (BUP) i Sollentuna har i uppdrag att erbjuda invånare i åldern 0-17 år tillgång till psykiatrisk vård och behandling på specialistnivå. Vården ska ges med hög tillgänglighet och hög kompetens samt med ett välfungerande samarbete inom BUP Stockholm och med vårdgrannar såsom skola och socialtjänst. Mottagningen ligger centralt nära pendeltågsstationen i Sollentuna i ljusa och nyrenoverade lokaler. Du kommer till en arbetsplats med bred kompetens inom det barn- och ungdomspsykiatriska specialistområdet. Det finns en bra blandning av både yrkeskompetenser och behandlingsmetoder och vi eftersträvar att kontinuerligt införliva nya evidensbaserade metoder i vårt dagliga arbete på mottagningen. På BUP Sollentuna bedriver vi mycket behandling i grupp. Mottagningen leds av en ledningsgrupp som består av enhetschef, två biträdande enhetschefer samt fyra teamledare. Här arbetar för närvarande ca 40 medarbetare. Mottagningen är organiserad i fyra team: ett småbarnsteam som bedömer, utreder och behandlar barn 0-6 år, två team som arbetar med bedömningar, utredningar och behandlingar av barn 7-18 år, samt ett sjukskötersketeam som arbetar delvis med behandling men främst med medicinuppföljningar. Medarbetarnas professioner är: administratörer, medicinsk sekreterare, läkare, psykologer, arbetsterapeut, sjuksköterskor och kuratorer. Arbetsuppgifter Arbetet kommer främst att innebära neuropsykiatriska utredningar och behandling av barn och ungdomar med olika psykiatriska sjukdomar och tillstånd. Telefonrådgivning och jouransvar kan komma att ingå i tjänsten, men i mindre omfattning. Vi har kontinuerlig utredningshandledning och även utvecklingstid tillsammans med vår handledare. Kvalifikationer Du är legitimerad psykolog, med erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar och deras familjer. Kunskaper i svenska motsvararande nivå C1 är också ett krav. Det är meriterande om du har erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar. Personliga egenskaper Vi söker en person med personlig mognad, d v s som är trygg och stabil i sig själv. Du är självgående och kan arbeta självständigt, samtidigt som du är flexibel och serviceinriktad. Du har ett strukturerat arbetssätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi erbjuder Vi erbjuder en arbetsmiljö där du som medarbetare kan trivas och utvecklas. Vi har förmåner som t ex flextid, friskvårdsbidrag (5.000 kr/år) och friskvårdstimme. Anställningsform Tjänsten är en tillsvidareanställning. Tillträde snarast, efter överenskommelse. För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta David Jamshidi, enhetschef, tel 08-514 522 51. Fackliga företrädare Liisa Holtay, Psykologförbundet, tel 08-123 404 84. Övrig information Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Vi tillämpar registerkontroll före beslut om anställning. Ansökan Välkommen med din ansökan senast den 27 januari 2021. Vi ser fram emot din ansökan! Om oss BUP Sollentuna är en del av BUP Stockholm. BUP Stockholm erbjuder specialiserad psykiatrisk vård för barn och ungdomar från 0 till 17 år inom Stockholms län. Vi är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) som är en vårdgivare inom Region Stockholm. Tillsammans är vi cirka 1 000 anställda som varje år möter drygt 22 000 barn, ungdomar och deras familjer.
Arbetsgivare
REGION STOCKHOLM
Ansökan
Ansök senast 27 January (8 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Familjeläkarna I Bålsta söker Psykolog/ Kurator

Arbetsgivare / Ort: Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB / Bålsta
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 28 January (9 dagar kvar)
Publicerad: 2020-12-29
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Om jobbet

Familjeläkarna driver vårdcentraler i både Stockholm och Uppsala på uppdrag av landstinget.

Vi är idag ca 350 anställda.


Våra ledord är;

Arbetsglädje och Energi

Patientens nöjdhet och Trygghet


Vårdcentralen ligger i Bålsta centrum, nära pendeltåg och bussar.

Vi har idag drygt 10 500 listade patienter. Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll.

Vi uppskattar att du är ansvarstagande, engagerad och bidrar till ett gott arbetsklimat.

Du gillar utmaningar och vill vara delaktig i vårdcentralens flödesarbete och arbetssätt. Vi erbjuder dig en positiv arbetsplats.

Dina arbetsuppgifter består av bedömning och behandling av personer med bl a krisreaktioner, ångestproblematik, depressioner samt stress och smärta.

Vårt fokus på arbetet innebär att erbjuda personer med psykisk ohälsa ett tidigt omhändertagande.

Du kommer också att hålla i föreläsningar & gruppbehandlingar.

Kontinuerlig handledning ingår i uppdraget.

Nu letar vi efter dig!

På Familjeläkarna arbetar vi utifrån Integrerad Beteendehälsa (IBH), vilket innebär att psykisk hälsa är en integrerad del av vårdcentralen istället för en separat. För att våra patienter ska tas om hand så effektivt som möjligt har vi inga väntelistor eller bedömningssamtal till er som jobbar inom psykisk hälsa utan patienterna kommer direkt till er. Vårt arbetssätt skapar goda förutsättningar för tvärprofessionellt arbete, vilket främjar arbetsmiljön och gör arbetet mer stimulerande.


VI har implementerat ett nytt Arbetssätt som kallas för IBH. Studier visar att de allra flesta patienter blir hjälpta efter 1-4 besök, men arbetssättet ger även utrymme för fler besök för de som har större behov. Man lägger stor vikt vid kontinuitet och erbjuder alltid patienten att komma åter vid behov. IBH är inte en terapiform utan ett sätt att organisera vårdcentralens arbete med psykisk och beteenderelaterad ohälsa.


Arbetsgivare
Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB
Centrumleden 2
74632 Bålsta
Ansökan
Ansök senast 28 January (9 dagar kvar)

Ansök via mejl
[email protected]
VISA MINDRE

Leg. psykolog/ PTP-psykolog till Centrala Elevhälsan

Arbetsgivare / Ort: Vingåkers kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 28 January (9 dagar kvar)
Publicerad: 2021-01-07
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Skolpsykolog

Om jobbet
I Vingåkersbygden har vi nära till varandra, naturen och ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter året om. Här finns rika kulturmiljöer, goda kommunikationer från närliggande städer och landets största outlet för märkeskläder. Vingåkers kommun utvecklar bygden och den offentliga servicen för framtiden. ARBETSUPPGIFTER Som skolpsykolog hos oss kommer du arbeta med ett tvärprofessionellt synsätt. Tillsammans med dina kollegor och kommunens lärare och pedagoger arbetar du för att upptäcka och undanröja olika slags hinder i elevernas lärmiljö. Som skolpsykolog deltar du i skolornas elevhälsoarbete och bidrar till fortsatt utveckling av det hälsofrämjande och förebyggande arbetet på kommunens skolor. Som skolpsykolog arbetar du utifrån gällande skollag och är tillgänglig för vårdnadshavare, skolans personal och elever. Du kommer arbeta med att tolka, förtydliga och förklara situationer från de berördas perspektiv och framförallt sätta elevens behov i centrum. Dina primära uppgifter kommer vara att arbeta hälsofrämjande och förebyggande, genomföra psykologiska bedömningar/utredningar och att ge handledning till personal/personalgrupper. Då den Centrala Elevhälsan har som prioriterat mål att arbeta mer främjande och förebyggande innebär även uppdraget att hålla i interna fortbildningar kopplade till det psykologiska området inom Elevhälsan. Den Centrala Elevhälsan arbetar på uppdrag av kommunens rektorer genom ett ansökningsförfarande. Centrala Elevhälsan består av elevhälsochef, specialpedagoger och tal- och språkpedagog. Ett nära samarbete genomförs med skolsköterskor och skolkuratorer i så kallad samlad Elevhälsa. KVALIFIKATIONER Den Centrala Elevhälsan söker en psykolog som har ett särskilt intresse för främjande och förebyggande arbete, legitimerad psykolog med arbetslivserfarenhet inom förskola/skola kan komma att prioriteras. Som person är du lyhörd, respektfull, flexibel och ansvarstagande. Ditt förhållningssätt är inkluderande och lösningsorienterat. Du kommunicerar väl i tal och skrift och har goda ledaregenskaper. Du analyserar, prioriterar och har möjlighet att avgränsa ditt arbete. Tvärprofessionellt arbete uppmuntras mycket, samtidigt som man bör vara beredd på att en del enskilt arbete förekommer. Arbetet innebär att du arbetar på kommunens olika skolor, varför körkort och egen bil erfordras. Ersättning för resor i egen bil utgår enligt kommunens policy. Uppvisande av giltigt utdrag ur polismyndighetens belastningsregister utan anmärkning är en förutsättning för anställning. Leg. psykolog erbjuds tillsvidareanställning. PTP-psykolog erbjuds visstidsanställning under ett års tid. Handledning under PTP-tjänstgöring erbjuds enligt PTP-handboken (Nationell handbok för praktisk tjänstgöring för psykologer). ÖVRIGT Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771-693 693. Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. Vingåkers kommun ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund Vingåkers kommun gör aktiva val avseende annonseringsplatser, eventuellt stöd och urvalsmetoder inför varje rekrytering. När vi publicerat en annons kommer vi således inte att köpa tjänster eller annonser för en pågående rekrytering varför vi undanber sådana kontakter.
Arbetsgivare
Vingåkers kommun
Ansökan
Ansök senast 28 January (9 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Legitimerad psykolog till Capio Vårdcentral Högdalen

Arbetsgivare / Ort: Capio Sverige AB
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 28 January (9 dagar kvar)
Publicerad: 2020-12-28
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Psykolog

Om jobbet
Capio Vårdcentral Högdalen ligger i södra Stockholm med goda tunnelbana och bussförbindelser. Du kommer att komma till en vårdcentral med 32 kollegor som varje dag är delaktiga i vårdcentralens utveckling och förbättring. Vårdcentralen har en lista på 13 300 patienter och vår önskan är erbjuda våra patienter den bästa tänkbara vård. Vi har precis gjort en stor renovering av våra lokaler så vi måste tyvärr använda klyschan att vi finns i fina, ljusa lokaler. Renoveringen har gjort att hela vårdcentralen fått sig ett ansiktslyft och på köpet motiverade medarbetare som ser möjligheter att arbeta med flöden och mottagningar på ett nytt sätt på det som kallar Högdalen 2.0. Arbetsbeskrivning Vi söker nu en leg. psykolog med minst 1 års dokumenterad erfarenhet av praktiskt arbete, som psykolog med barn och ungdomar Du kommer även arbeta med vuxna med psykisk ohälsa. Du kommer jobba på mottagningen med fokus på korttidsterapi/behandling 5-8 ggr. Vi har förstalinjens barnuppdrag och möjlighet att arbeta med internt KBT. Vi erbjuder dig en positiv och utvecklande arbetsplats med tydligt patientfokus. Vi arbetar med video besök och det finns möjlighet att delvis arbeta hemifrån. Vår organisation bygger på den lokala enhetens självstyre med engagemang och delaktighet från medarbetare vilket leder till korta beslutsvägar. Samtidigt finns en större organisation i bakgrunden som ger stöd och möjlighet till utveckling och erfarenhetsutbyte. Du kommer till en vårdcentral med fastläkarbemanning och möjlighet till regelbunden fortbildning.   Efterfrågad erfarenhet, utbildning och kunskap Vi söker dig som är leg psykolog, erfarenhet med barn är. Du kommer arbeta med barn ohälsa och vuxna med psykisk ohälsa. Uppdraget gäller båda.  Tidigare erfarenhet av att arbeta inom primärvård är meriterande. Vi arbetar för att uppnå god kvalitet och nöjda patienter. Vi söker dig som är flexibel, intresserad samt har god organisationsförmåga, kan arbeta självständigt och vill vara delaktig i vårdcentralens utveckling. Vi värdesätter laganda och förmågan och viljan att ta egna initiativ.   Övrig information Inför tillsvidareanställningar tillämpar vi alltid först sex månaders provanställning.
Arbetsgivare
Capio Sverige AB
Ansökan
Ansök senast 28 January (9 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Skolpsykologer till Utbildningsområde 6

Arbetsgivare / Ort: Göteborgs kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 28 January (9 dagar kvar)
Publicerad: 2021-01-14
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Skolpsykolog

Om jobbet
I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen. Bli en av oss! Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att: * öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande. * skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat. * öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar. Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige och ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, grundsärskolan och fritidshem. I förvaltningen finns 162 kommunala grundskolor där nästan 61 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 8 800 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola. Följ gärna vår resa på Linkedin https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning ARBETSUPPGIFTER Vill du vara en del av elevhälsans arbete i Grundskoleförvaltningen och arbeta i ett sammanhang där det finns hög kompetens, kvalitet och trevliga arbetskamrater? Vill du utveckla elevhälsans arbete tillsammans med ett ambitiöst och kreativt team? Då vill vi tro att tjänsten som psykolog i Grundskoleförvaltningen kan vara något för dig! Vi söker nu två legitimerade psykologer till utbildningsområde 6 (Norra Hisingen och norra delen av Torslanda). Som psykolog i grundskoleförvaltningen är elevhälsochefen i ditt utbildningsområde din närmaste chef. Våra arbetsgrupper på skolorna består av medarbetare från elevhälsans alla professioner: psykolog, kurator, skolsköterska, skolläkare och specialpedagog. Vårt uppdrag är att främja och stödja elevers lärande, hälsa och utveckling i samverkan med vårdnadshavare och personal. Det är rektors ansvar att leda och styra elevhälsans arbete, där du tillsammans med de övriga professionerna i elevhälsan skall stödja rektor i arbetet med att varje elev ska nå uppsatta mål. Du kommer att ha ansvar för psykologuppdraget vid ett antal skolenheter, där du ingår i elevhälsoteamen. Ditt uppdrag på skolorna är dels att arbeta förbyggande och främjande utifrån elevernas lärmiljö, bland annat genom att handleda och stödja enskilda pedagoger och arbetslag. Du kommer också att göra olika former av utredningar och bedömningar samt samverka med både interna och externa instanser. För de delar som lyder inom hälso- och sjukvårdslagens område finns ett kvalitetsledningssystem framtaget. Elevhälsans psykologer har även regelbunden handledning och professionsträffar, samt erbjuds relevant fortbildning. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som: • är legitimerad psykolog • har erfarenhet av arbete inom skola/förskola • har intresse för utvecklingsarbete och organisationspsykologi • är förtrogen med adekvata testinstrument • kan skapa förtroendebärande relationer • är tydlig i din kommunikation, såväl muntligt som skriftligt • är ansvarstagande • har en god samarbetsförmåga • kan arbeta självständigt Urval och intervjuer kommer att ske löpande under ansökningsperioden. Välkommen med din ansökan! Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av redan tillsvidareanställd personal. ÖVRIGT Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd. Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida. Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Arbetsgivare
Göteborgs kommun
Ansökan
Ansök senast 28 January (9 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Leg psykolog med DBT-kompetens sökes till Aleris Psykiatri

Arbetsgivare / Ort: Aleris Psykiatri AB
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 28 January (9 dagar kvar)
Publicerad: 2020-12-25
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Psykolog

Om jobbet
På Aleris känner vi ett stort engagemang för det samhälle vi lever i och vill medverka till ett bättre, tryggare och friskare liv. De förändringar vår bransch genomgår innebär möjligheter för oss att tänka om och tänka nytt. Det gillar vi och det är något som vi tycker utmärker oss. Snabba beslut, flexibilitet och möjligheten att påverka och tänka i nya banor värderar vi högt. Du också? Om Aleris Psykiatri Rinkeby SIA-teamet SIA-teamets uppdrag är att erbjuda en intensifierad och flexibel vård för allmänpsykiatriska patienter med hög grad av komplexitet i sjukdomsbilden. Detta innebär att våra patienter oftast har en eller flera diagnoser inom neuropsykiatriska tillstånd, affektiv sjukdom, trauma och/eller personlighetssyndrom samt låg funktionsnivå. Ofta behövs flera behandlingstillfällen per vecka, både på och utanför mottagningen. Teamarbete är grunden för vården i SIA. I teamet arbetar psykologer, sjuksköterskor, läkare, arbetsterapeut, hälsopedagog, kurator samt case manager. Det är alltid flera behandlare inkopplade på varje patient. Utöver patientarbetet möts behandlare på teamkonferenser, månatliga utvecklingsmöten och i SIA:s egna kontinuerliga seminarieserie. Vi har färre patienter per behandlare för att kunna erbjuda en mer tät och intensifierad kontakt och behandling. Teamsamordnare och enhetschef är psykologer. SIA-teamet står nu inför en spännande satsning. Vi kommer under 2021 att påbörja teamets utveckling mot att gå mot en DBT-verksamhet (dialektisk beteendeterapi) vilket innebär både en utbildningssatsning för att höja teamets kompetens samt en utveckling av vårt arbetssätt, metod och organisering. Vi söker nu en engagerad psykolog som vill vara med i denna DBT-satsning! Om arbetet och din utveckling Som psykolog i SIA kommer du tillsammans med övriga psykologer och läkare ansvara för nybesöksutredning och bedömning inom ramen för BAS-utredning och ansvara för att utforma en initial behandlings- och åtgärdsplan. Du kommer att bedriva psykologisk behandling, individuellt och i grupp, samt utföra neuropsykologiska utredningar. Önskvärt är även att du har intresse av handledning, att delta i internutbildning av personal samt vara delaktig i metodutveckling och kvalitetssäkring av psykologisk behandling. Psykologerna erhåller extern handledning både i psykologisk behandling och NP-handledning. Om dig vi söker Som person Egenskaper som engagemang, flexibilitet och god samarbetsförmåga värdesätts högt. Bakgrund Du är legitimerad psykolog med tidigare erfarenhet av arbete inom DBT-verksamhet eller utifrån DBT-metod. Meriterande är specialistkompetens och/eller leg psykoterapeut inriktning KBT. Övrigt • Anställningsform: Tillsvidareanställning • Tillträde: Enligt överenskommelse • Individuell lönesättning • Kollektivavtal finns Ansökan och kontakt Vi hoppas att du tycker att det låter spännande och att du är nyfiken på att veta mer om oss. Ansöker gör du enklast genom att klicka på ”skicka ansökan” till höger och fylla i dina uppgifter. I och med att vi löpande gör urval rekommenderar vi dig att ansöka redan nu. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Enhetschef/Psykolog Linda Fridén på tel. 08-128 894 14. Hoppas att vi hörs! –-------------------------------------------------------- I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och undanber oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Arbetsgivare
Aleris Psykiatri AB
Ansökan
Ansök senast 28 January (9 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Psykolog

Arbetsgivare / Ort: VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 28 January (9 dagar kvar)
Publicerad: 2021-01-14
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Om jobbet
Närhälsan utvecklar primärvård i världsklass. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna och gör skillnad för deras liv och hälsa. Vi erbjuder dig ett stimulerande och meningsfullt arbete med kompetenta kollegor, tydligt ledarskap och utvecklingsmöjligheter. Om oss Närhälsan Heimdal vårdcentral ligger centralt i Borås och har cirka 9 100 listade invånare. Vi är cirka 35 anställda som arbetar med stort engagemang i fungerande team. Tillsammans arbetar vi för att göra skillnad för invånarna utifrån våra ledord Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande. Om arbetet Arbetet som psykolog spänner över ett mycket brett arbetsfält och åtagandet inbegriper vuxna men även barn och ungdomar. Du samarbetar med våra övriga yrkeskategorier med att förebygga eller på ett tidigt stadium diagnosticera och behandla psykisk ohälsa. Dina arbetsuppgifter har fokus på bedömning och korttidsterapi för personer med lindrig eller medelsvår psykisk ohälsa såsom bland annat depression, ångesttillstånd, krisreaktioner, utmattningssyndrom, posttraumatiskt stressyndrom. Vi kommer även att erbjuda internetbaserad terapi. I arbetsuppgifterna ingår också samverkan och remittering till vårdgrannar såsom skola och psykiatrisk öppenvård för barn, ungdom och vuxna. Om dig Du är legitimerad psykolog. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av kliniskt behandlingsarbete inom primärvård. Erfarenhet av KBT eller behandlingsmetoder är meriterande. Du trivs med att samarbeta med andra men känner dig även trygg i ett självständigt arbete där du tar egna initiativ. Du ska kunna omsätta Närhälsans ledord, Omtanke, Pålitlighet och Nytänkande till verklighet tillsammans med arbetskamrater, chefer och andra samarbetspartners. Vi lägger också stor vikt vid samarbetsförmåga, flexibilitet, ansvarstagande och positiv inställning till att utveckla arbetet. Övrigt Intervjuer kommer att ske löpande.   Varmt välkommen med din ansökan! Om Västra Götalandsregionen Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland. Ansökan Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons. Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal.
Arbetsgivare
VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN
Ansökan
Ansök senast 28 January (9 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Psykolog, vikariat

Arbetsgivare / Ort: VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN
Omfattning / Varaktighet: Deltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 28 January (9 dagar kvar)
Publicerad: 2021-01-14
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Om jobbet
Närhälsan utvecklar primärvård i världsklass. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna och gör skillnad för deras liv och hälsa. Vi erbjuder dig ett stimulerande och meningsfullt arbete med kompetenta kollegor, tydligt ledarskap och utvecklingsmöjligheter. Om oss Vi söker dig som vill arbeta tillsammans med oss på Närhälsan Gråbo vårdcentral, där du erbjuds en positiv arbetsmiljö med humor och laganda. Här arbetar drygt 30 medarbetare i olika yrkeskategorier. Vi har en väl fungerande välbemannad vårdcentral med drop-in mottagning på förmiddagar och ca 9.600 listade patienter. Vi finns på pendlingsavstånd från Göteborg med goda kommunikationer. Om arbetet Som psykolog på vårdcentral ingår du i team för psykisk ohälsa tillsammans med psykoterapeut, rehabkoordinator, sjuksköterska och läkare på vårdcentralen. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara bedömning och korttidsbehandling av patienter med krisreaktion, ångest, lätta och medelsvåra depressioner, stressrelaterade sjukdomar och smärtproblematik. I arbetet ingår även att tillsammans med teamet utveckla nya arbetssätt. Om dig Vi söker dig som är legitimerad psykolog. Har du tidigare erfarenhet av att arbeta i team eller primärvård är det meriterande. Det är viktigt för oss att du har ett gott bemötande, är flexibel och har lätt för att samarbeta.  Vi vill också att du delar Närhälsans kärnvärden; Pålitlig, omtänksam och nytänkande. Villkor Tjänstens sysselsättningsgrad är 40-80 %, men kan diskuteras. Varmt välkommen med din ansökan! Om Västra Götalandsregionen Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland. Ansökan Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons. Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal.
Arbetsgivare
VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN
Ansökan
Ansök senast 28 January (9 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Skolpsykolog till gymnasieskolans Elevhälsa

Arbetsgivare / Ort: Umeå kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 28 January (9 dagar kvar)
Publicerad: 2021-01-19
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Skolpsykolog

Om jobbet
Gymnasieskolans elevhälsa arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande på organisation-, grupp- och individnivå. Elevhälsan ska också stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål och har därför ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling. Som psykolog kommer du arbetar i team tillsammans med rektor, skolsköterska, kurator, specialpedagog, elevkonsulent samt studie- och yrkesvägledare. Psykologerna inom Umeå gymnasieskola finns centralt organiserade och har ett tydligt fördelat uppdragsansvar. Dina arbetsuppgifter I uppdraget ingår bland annat att samarbeta med rektor och bidra med psykologisk kompetens i arbetet med att skapa en god lärandemiljö och ett gott skolklimat, handleda pedagoger och arbetslag, bidra med ett psykologiskt perspektiv i elevhälsans systematiska kvalitetsarbete, bidra aktivt i skolans kontinuerliga EHT arbete i syfte att tidigt upptäcka psykisk ohälsa och inlärningssvårigheter, rådgivande samtal och konsultation i till elever vårdnadshavare och pedagoger med mera. På rektors uppdrag genomför du psykologiska utredningar och bedömningar av elever och/eller grupper för att bidra med kunskap om elevers förutsättningar för lärande och behov av stöd. Du samverkar med andra instanser såsom Ungdomshälsan, BUP, primärvård, vuxenpsykiatri och socialtjänst. Kortare utbildningsinsatser för elevhälsoteam och lärare kan också bli aktuellt. Om dig Vi söker dig som är legitimerad psykolog. Du bör vara van vid, och ha erfarenhet av att arbeta kliniskt med ungdomar, samt ha erfarenhet av att arbeta konsultativt i gymnasieskolan. Du har en bred arbetslivserfarenhet, gärna med erfarenhet av att arbeta med nyanlända och tycker om varierande arbetsuppgifter, är lösningsfokuserad samt uppskattar att arbeta både självständigt och i team. I arbetet har du många kontakter internt i vår organisation med varierande behov, vilket innebär att ett kreativt och flexibelt arbetssätt är nödvändigt. Välkommen med din ansökan! Du kan antingen bifoga ditt cv och personliga brev alternativt fylla i dina uppgifter i ansökningsformuläret. Om Umeå kommun Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med 12 000 medarbetare. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss? Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Läs mer om våra förmåner här Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte kommunen om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med.
Arbetsgivare
Umeå kommun
Ansökan
Ansök senast 28 January (9 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Psykolog

Arbetsgivare / Ort: VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 29 January (10 dagar kvar)
Publicerad: 2021-01-07
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Psykolog

Om jobbet
Habilitering & Hälsa erbjuder specialiserad vård och stöd till personer som har en varaktig funktionsnedsättning; som nedsatt förmåga att kommunicera, se, höra eller röra sig. Målet är att bibehålla och utveckla funktionsförmågan, skapa förutsättningar för en god hälsa och möjlighet att aktivt delta i samhället. Vill du göra skillnad för personer som har en funktionsnedsättning? Välkommen till Habilitering & Hälsa, en del av Västra Götalandsregionen. Tillsammans har vi kraft att förändra. Habilitering barn och ungdom ger hälsofrämjande insatser till barn och ungdomar som har autism, intellektuell funktionsnedsättning eller rörelsenedsättning. Vi utgår från varje individs unika behov och förutsättningar och har specialistkunskap om hur funktionsnedsättningar kan påverka vardagsliv, hälsa och utveckling. Habiliteringen arbetar i tvärprofessionella team med medicinsk, pedagogisk och psykosocial kompetens. Beskrivning Vill du ha ett omväxlande och lärorikt arbete med barn och ungdomar? Då hoppas vi att du söker till Habiliteringen! Vi erbjuder dig kollegial handledning, kompetensutveckling samt yrkesmässigt utvecklingsarbete med andra psykologer inom Habilitering & Hälsa. Extern handledning erbjuds. Vi söker nu en legitimerad psykolog för en tillsvidareanställning på 100%. Välkommen med din ansökan! Arbetsuppgifter Arbetet utförs utifrån barnets och familjens behov och innebär såväl utrednings- och bedömningsarbete som behandling samt konsultation och rådgivning till personer i barnets närmiljö. Arbetet ställer stora krav på självständighet och flexibilitet. Insatserna kan ges individuellt eller i grupp under avgränsade perioder. Som psykolog ingår du i ett habiliteringsteam på arbetsplatsen. Vidare har psykologen till viktig uppgift att ge information och hjälpa patienten att öka sin kunskap om sin funktionsnedsättning. Handledning till psykologstudenter och PTP-psykologer kan förekomma i verksamheten. Kvalifikationer Vi söker dig som är legitimerad psykolog. Kunskap och erfarenhet av testning, neuropsykologi och kognitiv beteendeterapi är meriterande liksom erfarenhet av att ha arbetat i tvärprofessionella team. Goda kunskaper om diagnoserna intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrumtillstånd och/eller rörelsehinder och behov relaterade därtill, är meriterande. Eftersom arbetet innebär att du samarbetar med föräldrar, olika yrkesgrupper och andra vårdgivare, ställs stora krav på social kompetens och samarbetsförmåga. Arbetet medför resor varför B-körkort är ett krav. Övrigt Inom Habilitering & Hälsa strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, där våra medarbetares olikheter berikar och utvecklar verksamheten. Rekryteringen sker löpande och du kan komma att bli kallad på intervju innan ansökningstiden gått ut. Vi är en öppenvårdsmottagning med syfte att besitta en bred och djup kompetens för och om våra målgrupper. Habiliteringen har ett nära samarbete med olika verksamheter inom primärvård, länssjukvård och regionsjukvård. För oss är det viktigt med patientfokuserad vård där vi jobbar med fokus på att skapa värde för patienten, att vi har tillgänglighet och ett gott bemötande. För att nå hit behöver vi bedriva kunskapsbaserad vård men också våga prova nya arbetssätt. Anställningsförmåner som bland annat avtalspension, löneväxling, avtalsförsäkring, fri öppen hälso- och sjukvård och friskvårdsbidrag. Du kan läsa mer om Habiliteringen på vår hemsida: http://www.vgregion.se/hoh Om Västra Götalandsregionen Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland. Ansökan Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons. Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal.
Arbetsgivare
VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN
Ansökan
Ansök senast 29 January (10 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Psykolog/ PTP psykolog till Vuxenpsykiatriska mottagningen, Sollefteå

Arbetsgivare / Ort: REGION VÄSTERNORRLAND
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 29 January (10 dagar kvar)
Publicerad: 2020-12-18
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Psykolog

Om jobbet
Region Västernorrland är en av länets största arbetsgivare med cirka 6500 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att utveckla regionen, hälso- och sjukvården och tandvården. Hos oss får du möjlighet till ett arbete där du gör skillnad för invånarna, i ett län som erbjuder både aktivitet och avkoppling. Specialistvården ansvarar för den specialiserade vården i länet. Förvaltningen är organiserad i ett antal länsverksamheter utifrån olika medicinska specialiteter. Våra sjukhusorter är Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik. Länsverksamhet Psykiatri har tre utbudspunkter, Sundsvall/Härnösand, Örnsköldsvik och Kramfors/Sollefteå. Det finns 6 psykiatriska vårdavdelningar och 9 psykiatriska öppenvårdsmottagningar i länet. Klinikens målgrupp är personer från 18 år och uppåt med psykiatrisk sjukdom eller psykisk ohälsa som kräver psykiatrisk specialistkompetens. Den specialiserade psykiatrin arbetar främst med prevention, diagnostik, vård och behandling av psykisk sjukdom och allvarligare psykiska störningar. All jourverksamhet kvällar och helger samt all tvångsvård sker i Sundsvall och omfattar även Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik. Vuxenpsykiatriska mottagningen i Sollefteå är en del av den psykiatriska länskliniken och jobbar i multiprofessionella team med skötare, psykologer, socionomer, sekreterare, läkare och sjuksköterskor, där också olika terapeutiska inriktningar finns representerade vilket ses som en styrka. Tillsammans har vi en riktigt bred kompetens och erbjuder ett sammanhang som vi vill se som trivsamt och utvecklande för alla. Vi erbjuder omfattande såväl extern som intern handledning och goda utvecklingsmöjligheter inom yrket. Vi söker nu en psykolog till mottagningen i Sollefteå. . De huvudsakliga arbetsuppgifterna är utrednings- och behandlingsarbete, terapeutisk samtalsbehandling och stöd individuellt och/eller i grupp inom ramen för personlig kompetens. Stöd och samtal med anhöriga, exempelvis krissamtal, metod- och kvalitetsarbete samt patientjournalföring och dokumentation är andra förekommande arbetsuppgifter. Vi söker dig som är legitimerad psykolog, alternativt PTP-psykolog med godkänd psykologexamen. Meriterande är om du har tidigare erfarenhet av psykiatriskt behandlingsarbete alternativt intresse för neuropsykiatriska frågeställningar. Du behärskar det svenska språket i såväl tal som skrift. Du som söker är strukturerad och kan organisera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du har en helhetssyn och tar hänsyn till det större perspektivet genom att du förstår din roll men även ser till verksamhetens bästa. Du har väl grundade och tydliga värderingar som tillsammans med etiska överväganden styr ditt agerande i avgörande situationer i arbetet. Du trivs i samarbetet med andra och bidrar till en god stämning i arbetsgruppen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Varmt välkommen med din ansökan! Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Du får tillgång till regionens friskvårdsanläggningar i Sundsvall, Härnösand, Örnsköldsvik samt Sollefteå. Genom din anställning hos oss har du flera anställningsförmåner som exempelvis tillägg till föräldraförsäkringen, extra semesterdagar när du fyllt 40 år, möjlighet att löneväxla till tjänstepension. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. Region Västernorrlands arbetsplatser är rökfria och vi tillämpar rökfri arbetstid. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Arbetsgivare
REGION VÄSTERNORRLAND
Hemsida: www.rvn.se
Ansökan
Ansök senast 29 January (10 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Psykolog

Arbetsgivare / Ort: VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 29 January (10 dagar kvar)
Publicerad: 2021-01-07
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Psykolog

Om jobbet
Habilitering & Hälsa erbjuder specialiserad vård och stöd till personer som har en varaktig funktionsnedsättning; som nedsatt förmåga att kommunicera, se, höra eller röra sig. Målet är att bibehålla och utveckla funktionsförmågan, skapa förutsättningar för en god hälsa och möjlighet att aktivt delta i samhället. Vill du göra skillnad för personer som har en funktionsnedsättning? Välkommen till Habilitering & Hälsa, en del av Västra Götalandsregionen. Tillsammans har vi kraft att förändra. Habilitering barn och ungdom ger hälsofrämjande insatser till barn och ungdomar som har autism, intellektuell funktionsnedsättning eller rörelsenedsättning. Vi utgår från varje individs unika behov och förutsättningar och har specialistkunskap om hur funktionsnedsättningar kan påverka vardagsliv, hälsa och utveckling. Habiliteringen arbetar i tvärprofessionella team med medicinsk, pedagogisk och psykosocial kompetens. Beskrivning Vill du ha ett omväxlande och lärorikt arbete med barn och ungdomar? Då hoppas vi att du söker till Habiliteringen! Vi erbjuder dig kollegial handledning, kompetensutveckling samt yrkesmässigt utvecklingsarbete med andra psykologer inom Habilitering & Hälsa. Extern handledning erbjuds. Då en av våra psykologer skall ha barn, söker vi nu en legitimerad psykolog för ett graviditetsvikariat på 1,5 år, 100%. Välkommen med din ansökan! Arbetsuppgifter Arbetet utförs utifrån barnets och familjens behov och innebär såväl utrednings- och bedömningsarbete som behandling samt konsultation och rådgivning till personer i barnets närmiljö. Arbetet ställer stora krav på självständighet och flexibilitet. Insatserna kan ges individuellt eller i grupp under avgränsade perioder. Som psykolog ingår du i ett habiliteringsteam på arbetsplatsen. Vidare har psykologen till viktig uppgift att ge information och hjälpa patienten att öka sin kunskap om sin funktionsnedsättning. Handledning till psykologstudenter och PTP-psykologer kan förekomma i verksamheten. Kvalifikationer Vi söker dig som är legitimerad psykolog. Kunskap och erfarenhet av testning, neuropsykologi och kognitiv beteendeterapi är meriterande liksom erfarenhet av att ha arbetat i tvärprofessionella team. Goda kunskaper om diagnoserna intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrumtillstånd och/eller rörelsehinder och behov relaterade därtill, är meriterande. Eftersom arbetet innebär att du samarbetar med föräldrar, olika yrkesgrupper och andra vårdgivare, ställs stora krav på social kompetens och samarbetsförmåga. Arbetet medför resor varför B-körkort är ett krav. Övrigt Inom Habilitering & Hälsa strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, där våra medarbetares olikheter berikar och utvecklar verksamheten. Rekryteringen sker löpande och du kan komma att bli kallad på intervju innan ansökningstiden gått ut. Vi är en öppenvårdsmottagning med syfte att besitta en bred och djup kompetens för och om våra målgrupper. Habiliteringen har ett nära samarbete med olika verksamheter inom primärvård, länssjukvård och regionsjukvård. För oss är det viktigt med patientfokuserad vård där vi jobbar med fokus på att skapa värde för patienten, att vi har tillgänglighet och ett gott bemötande. För att nå hit behöver vi bedriva kunskapsbaserad vård men också våga prova nya arbetssätt. Anställningsförmåner som bland annat avtalspension, löneväxling, avtalsförsäkring, fri öppen hälso- och sjukvård och friskvårdsbidrag. Du kan läsa mer om Habiliteringen på vår hemsida: http://www.vgregion.se/hoh Om Västra Götalandsregionen Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland. Ansökan Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons. Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal.
Arbetsgivare
VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN
Ansökan
Ansök senast 29 January (10 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Familjehemsrekryterare Humana

Arbetsgivare / Ort: Humana AB
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 29 January (10 dagar kvar)
Publicerad: 2020-12-28
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Socionom

Om jobbet
Familjehemsrekryterare till Humana i Stockholm med omnejd  Välkommen till Humanas Familjehem och Öppenvård. Inom Familjehem erbjuder vi konsulentstödda jour- och familjehem samt behandlingsfamiljer och nu söker vi en ny medarbetare som ska ha fokus att vi får fler samarbeten med nya familjer som vill vara eller redan är familjehem/behandlingsfamilj. Vi samarbetar även med öppenvården för barn och unga som syftar till att erbjuda lösningar i det egna hemmet, i jour-/familjehem eller på HVB och i stödboende. Vi utbildar och handleder i metoderna TFCO, IHF och Connect. Vi arbetar kontinuerligt och målinriktat med att förbättra och utveckla förutsättningarna för familjehem och för familjehemsvården i stort. Vi har utformat en gedigen modell på evidens och erfarenheter för konsulentarbetet som heter TryggFam vilket är i framkant i det sociala arbetet. Grunden för vårt arbete är såklart våra kunniga medarbetare samt att vi har riktigt bra och engagerade familjehem. Vi har många familjehem som vi samarbetar med både i Stockholmstrakten, men även i hela landet då Humana finns från Syd till Norr. För att kunna möta upp behovet och göra så bra matchningar som möjligt behöver vi än fler familjehem att samarbeta med. Vi har mycket hög kompetens att stötta barn och unga som har särskilda behov av stöd eller behandling, och de kan behöva de familjehem som ofta kallas behandlingsfamiljer. Att rekrytera och utreda familjehem ingår i alla befintliga konsulenters arbetsbeskrivning. Nu satsar vi extra och önskar även dig i vår kompetenta grupp som vill ha fokus på att vakna upp varje morgon och tänka utifrån rekrytering och till viss del utredning! Vi söker en driftig, ansvarstagande familjehemsrekryterare till vårt kontor i Stockholm, men som gärna får ha möjlighet att kunna arbeta över större geografiskt område, ex. även i Östergötland. Fokus är rekrytering, men även annat konsulentarbete kan vara aktuellt.Anställningen är tänkt att omfatta 100 %. Tillträde är snarast eller enligt överenskommelse.  Dina arbetsuppgifter: - Rekrytera behandlingsfamiljer och familjehem som vill samarbeta med oss. - Kunna vara med och utreda och ev. utbilda familjehem. - Kunna stödja och vägleda jour‐familjehem, samt behandlingsfamiljer för den unges bästa. - Samarbeta med andra enheter på Humana, lokalt såsom nationellt. - Regelbunden beredskapstjänstgöring ingår och arbete kan förekomma på kvällar och helger Arbetet innebär en del bilåkande så du bör vara en van bilförare. Kvalifikationskrav:  Socionom eller annan adekvat utbildning för uppdraget Meriterande: - Erfarenhet av att rekrytera familjehem och behandlingsfamiljer - Erfarenhet av familjehemsvård - Utbildad i att utreda familjehem - Erfarenhet av behandlingsarbete - Arbete i kommunal socialtjänst - Kulturkompetens Personliga egenskaper/ Kompetens: Som person är du driftig, kommunikativ, innovativ, modig och flexibel. Du är van och trivs med att arbeta självständigt men du måste också fungera med att arbeta i team och framförallt att vara glad och trygg i att ta nya kontakter. Du är en socialarbetare med entreprenörs anda samt sälj- och marknadsförings egenskaper! Du sprider glädje, delar med dig av dina erfarenheter men tar också emot kunskap och erfarenhet från andra. Vi har höga ambitioner med vårt arbete för barnens bästa och satsar därför mycket på att hålla god kvalité i det vi gör, dem vi är och dem vi samarbetar med. Du gillar den idén skarpt! Körkort B‐körkort fordras Varaktighet: 100 % tillsvidare anställning med sedvanlig provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Arbetstid: Heltid. Förtroendearbetstid. Merparten dagtid men visst kvälls- och helgarbete förekommer. Beredskap ingår. Lön:individuell lönesättning, enligt överenskommelse Du är välkommen med din ansökan, (cv och personligt brev) snarast då urval sker löpande, märk ansökan med "Familjehemsrekryterare Stockholm". Urval sker löpande. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos oss samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via systemet. För anställning hos oss, krävs utdrag ur belastnings- och misstankeregistret. Sista ansökningsdag 2021-01-29 (rekrytering kan dock ske löpande) Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 16 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Danmark och Finland som utför omsorgstjänster till över 8 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv” och värdegrundsorden ”Engagemang, glädje och ansvar!”. Läs mer på www.humana.se/stockholm Kontaktperson Mikael Lannerström Regionchef Familjehem och Öppenvård Region Öst [email protected]
Arbetsgivare
Humana AB
Ansökan
Ansök senast 29 January (10 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Alkohol- och drogbehandlare

Arbetsgivare / Ort: Jönköpings kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 29 January (10 dagar kvar)
Publicerad: 2021-01-08
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Alkohol- och drogterapeut

Om jobbet
IFO Missbruksvården Är du en trygg person som har lätt för att samarbeta? Vill du ha ett spännande och omväxlande arbete? Då ska du söka jobbet som Alkohol- och drogbehandlare! Vilka är vi? Bruksborg är ett kommunalt HVB som arbetar med ett strukturerat verksamhetsinnehåll för män med missbruks- och beroendeproblematik. Bruksborg erbjuder ett boende i en trygg- och drogfri miljö med tillsyn dygnet runt. På Bruksborg finns det 19 platser med olika placeringskategorier såsom utredning, stöd, motivation och behandling. Allt arbete med klienterna sköts i nära samverkan med handläggare samt övriga aktörer som påverkar klientens förändringsarbete positivt. Metoder vi använder oss av är bland annat motiverande samtal (MI), återfallsprevention, haschavvänjningsprogram (HAP), CRA och ASI. Andra inslag i verksamheten är bland annat psykosocialt stöd, kontaktmannaskap, social färdighetsträning, sysselsättning och friskvård. Vad innebär tjänsten? Du kommer att vara en del av ett personalteam som arbetar utifrån en helhetssyn där varje individs olika behov tas i beaktande. I dina arbetsuppgifter ingår det att tillsammans med klienterna planera, följa upp och arbeta utifrån deras individuella genomförandeplaner. Arbetsuppgifterna är varierande med fokus på behandling och motivationsarbete utifrån den enskildes missbruks- och beroendeproblematik, vilket kan innebära alltifrån stöd och hjälp med fysisk- och psykisk hälsa, sysselsättning, men även ekonomiska/juridiska frågor. Dokumentation och viss utredning ingår även i dina arbetsuppgifter. Vidare kommer det att ingå flera praktiska arbetsuppgifter då driften sköts gemensamt med klienterna. Du kommer att ha samarbetskontakter såväl inom socialtjänsten som externt mot andra myndigheter och vi förväntar oss att du tillsammans med dina kollegor deltar aktivt i verksamhetens arbete och utveckling. Vem söker vi? Vi söker dig som är utbildad socionom, behandlingspedagog eller har annan utbildning arbetsgivaren bedömer som lämplig. Vidare ser vi att du har erfarenhet av arbete med människor med missbruks- och beroendeproblematik eller psykisk ohälsa. Det är meriterande om du har utbildning i Motiverande samtal (MI), ASI och Återfallsprevention. För att trivas och hos oss på Bruksborg så tycker du om att arbeta nära klienterna i deras vardag, både i och utanför boendet. Du är en trygg person som har lätt för att samarbeta med andra. Vi förutsätter att du alltid har ett professionellt förhållningssätt till samarbetspartners, klienter, medarbetare och andra aktörer. För oss är det även viktigt att du tar egna initiativ och att du gillar att anta dig utmaningar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. B-körkort är ett krav i tjänsten. Vi erbjuder dig: • Ett härligt gäng med arbetskollegor, där vi vill att du ska bli en del av vårt team och sträva efter att utveckla och påverka vårt arbete. • Handledning och möjlighet till kompetensutveckling. • Förskottssemester. • Gratis träning en gång i veckan på kommunens badanläggningar. • Rabatt på bland annat träningskort, länstrafikens årskort och förmånscykel. Övrigt Arbetet är förlagt till dag, kväll och sovande jour natt, såväl vardag som helg. Jönköpings kommun stävar efter heltid som norm och erbjuder alltid 100% sysselsättningsgrad. Urval sker löpande. Upplysningar Enhetschef Ewa Blomqvist, telefon:036-10 37 34, mejl: [email protected] Länk: Fackliga representanter (http://www.jonkoping.se/fackligasoc) Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre – för alla. Välkommen att söka tjänsten som Alkohol- och drogbehandlare! Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.
Arbetsgivare
Jönköpings kommun
Hemsida: http://www.jonkoping.se
Ansökan
Ansök senast 29 January (10 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Kurator

Arbetsgivare / Ort: VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 29 January (10 dagar kvar)
Publicerad: 2021-01-15
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Kurator

Om jobbet
Regionhälsan är en förvaltning med verksamheter som har stor bredd och inriktning på regiongemensamma vårdverksamheter samt hälsofrämjande nära vård. Bli en del av oss och var med och utveckla vår verksamhet. Vill du arbeta i en verksamhet med ett brett och spännande uppdrag, göra skillnad för ungdomar och bidra till utveckling? Då är du välkommen att söka tjänsten som kurator hos oss på ungdomsmottagningen Centrum. Om oss Ungdomsmottagningen Centrum är en av sex mottagningar i Göteborg och vi arbetar utifrån det inriktningsdokument som är gemensamt för Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner. Vi arbetar också med kvalitetsledningssystem ISO 9001:2015 Hälso- och sjukvård. Mottagningen är belägen vid Kapellplatsen i centrala Göteborg. Vi vänder oss till unga mellan 13–24 år och arbetar personcentrerat samt har ett holistiskt förhållningssätt där ungas aktuella situation och behov står i centrum när insatser och behandlingsmetoder ska väljas. Utgångspunkten i vårt arbete är ungas frågor om identitet, levnadsvanor, fysisk/psykisk hälsa, sexualitet, samlevnad, relationer och andra livsstilsfrågor. Vi ger insatser ur ett psykosocialt, medicinskt och tvärprofessionellt perspektiv där både klinisk erfarenhet och vetenskapligt beprövade metoder används. Insatserna ges individuellt och/eller i grupp. Att samverka med andra aktörer inom regionvård, primärvård och kommun är naturligt för oss. Vi har omkring 10 000 besökare per år och insatser till dessa ges i egen regi eller som hjälp på vägen till någon annan aktör/ samverkanspart. Hos oss arbetar kuratorer, psykolog, undersköterska, barnmorskor samt läkare. Om arbetet Som kurator på ungdomsmottagningen kommer du att ha varierade arbetsuppgifter. Tyngdpunkter kommer att vara individuella samtal, bemanna reception samt samverka med övriga kollegor kring ungdomar där det behövs. Som kurator är du med och ansvarar för ungdomsmottagningens kontakter med andra instanser såsom grundskola, gymnasium. Klassbesök brukar ske på mottagningen men är med anledning av covid-19 inställt. Detta kommer återupptas så snart detta är möjligt. Du bedömer sociala och psykologiska problem hos ungdomar och deras familjer samt ska i samförstånd med dem erbjuda behandling i samarbete med övrig personal. Du ska även samverka i ungdomsfrågor internt och externt exempelvis med skola, föräldrar och övriga ungdoms- och områdesarbetare. Om dig Du har socionomutbildning. Det är meriterande om du är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator eller om du kommer att kunna söka legitimation under övergångstiden för legitimering. Vi har också krav på att du har samtalsutbildning motsvarande steg 1. Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med ungdomar i samtal. Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. Ytterligare språkkunskaper är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper så som att du är ansvarstagande, positiv, flexibel och har ett professionellt förhållningssätt. Du trivs med att arbeta självständigt samtidigt som du har god samarbetsförmåga. Du har även ett genuint intresse och tidigare erfarenhet av att arbeta med ungdomar, både individuellt och i grupp. Villkor Tjänsten är ett vikariat t.o.m. 20210831. Det kan finnas möjlighet till förlängning. Varmt välkommen med din ansökan! Om Västra Götalandsregionen Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland. Ansökan Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons. Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal.
Arbetsgivare
VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN
Ansökan
Ansök senast 29 January (10 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Vik. Socionom/kurator till Kuratorsenheten för Specialistvård Hudiksvall

Arbetsgivare / Ort: REGION GÄVLEBORG
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 29 January (10 dagar kvar)
Publicerad: 2020-12-07
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Om jobbet
Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet. Vill du jobba med oss? Vi söker nu ytterligare en kurator till vårt glada gäng. Vi är för närvarande 6 kuratorer och vi behöver förstärkning av en kurator då en av oss går på föräldraledighet. Jobbet spänner över många av sjukhusets kliniker, både jobb på avdelning och öppenvårdsbesök. ARBETSUPPGIFTER För att trivas med jobbet behöver du vara en person som tycker om att göra insatser för människor som ibland är i mycket svåra situationer och brottas med stora livsfrågor. Det kan till exempel handla om döden, aborter, donationsfrågor, förlossningsrelaterade frågor och svåra sjukdomar. Arbetsuppgifterna omfattar till stor del samtal, men också mer praktiskt stöd såsom information, stöd vid ansökningar till olika myndigheter etc. Egenskaper att ha stor nytta av: Flexibel, empatisk, god lyssnare, hålla fokus i samtal, kunna ta initiativ, vara bra på självständigt arbete men också ha lätt för att samarbeta. KVALIFIKATIONER Socionomexamen Körkort erfordras ÖVRIGT Region Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet. Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region. Vi ger människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro. Med cirka 6 650 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Välkommen till oss! Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare: Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.
Arbetsgivare
REGION GÄVLEBORG
Ansökan
Ansök senast 29 January (10 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Psykologer med erfarenhet av vuxen NP utredningar till Cereb i Skåne

Arbetsgivare / Ort: Cereb AB / Helsingborg
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 29 January (10 dagar kvar)
Publicerad: 2020-12-30
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Psykolog

Om jobbet

Har du ett stort kvalitetsfokus, flerårig erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar och är anpassningsbar? Vill du jobba på en stimulerande arbetsplats i ett växande företag?

Cereb är en privat vårdgivare med specialistkompetens inom neuropsykiatri och klinisk psykologi. Vi utreder patienter från hela Sverige med fokus på ADHD, autism och närliggande tillstånd samt erbjuder medicinsk och psykologisk behandling enligt forskningsbaserade metoder. Cereb är ISO-certifierade inom kvalitet och miljö. Vår företagskultur är viktig för oss och vi lever enligt värderingarna; engagerade, kompetenta och ansvarstagande. Cereb är Great Place to Work certifierade och arbetsklimatet är socialt, trivsamt och präglas av hög kompetens samt kvalitet. Vi har en mycket hög kundnöjdhet vilket återspeglar vårt kvalitativa arbete. Företaget har cirka 55 anställda och ett 20-tal konsulter och finns i Stockholm, Uppsala, Helsingborg och Malmö. Vi erbjuder tillgänglig och effektiv vård med starkt engagemang. Med utgångspunkt i evidensbaserade metoder och egen forskning utreder och behandlar vi fysisk och psykisk ohälsa. Vi bidrar till kunskapsutveckling och ett friskare samhälle.

Cerebs mottagning i Helsingborg består av tre administratörer, en läkare tillika mottagningschef, en psykiatriker och fyra psykologer. Cerebs Malmömottagning har en administratör, tre psykiatriker och fem psykologer. Bägge mottagningar utreder idag enbart barn- och ungdomar. Vi startar nu gradvis NP utredningar för vuxna på bägge mottagningarna.

OM TJÄNSTEN

Som psykolog ansvarar du primärt för att genomföra neuropsykiatriska utredningar av vuxna i samarbete med övriga professioner, skriva utlåtanden och delta i verksamhetens löpande utvecklingsarbete.

KVALIFIKATIONER

Vi söker legitimerade psykologer med flerårig erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar (ADHD, autism och närliggande tillstånd) gällande vuxna, goda kunskaper i bedömning och differentialdiagnostik vid samsjuklighet. Det är meriterande om du har erfarenhet av såväl barn- som vuxenutredningar. Du arbetar effektivt, strukturerat och självständigt och har goda kunskaper i svenska både i tal och skrift. Det är viktigt att du är prestigelös, resultat- och relationsorienterad och kan samarbeta väl. Det är meriterande med erfarenhet av vuxenpsykiatri liksom med KBT utbildning.

VI ERBJUDER DIG

Cereb är i ständig utveckling och du ges möjlighet att utvecklas tillsammans med företaget i en meningsfull roll där du bidrar till ökad kunskap och förståelse för psykisk ohälsa och neuropsykiatri med fokus på en fungerande vardag. Cereb erbjuder tjänstepension, friskvårdsbidrag, en god arbetsmiljö, handledning, internutbildning samt ett gott samarbetsklimat med starkt patientfokus.


VIKTIG INFORMATION

Vi tillämpar sex månaders provanställning. Vi rekryterar löpande under ansökningstiden och rekommenderar dig därför att skicka in din ansökan redan idag.


ÖVRIGT

Vi undanber oss vänligt men bestämt kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Tack för att det respekteras.

Arbetsgivare
Cereb AB
Södergatan 11D
25225 Helsingborg
Hemsida: www.cereb.se
Ansökan
Ansök senast 29 January (10 dagar kvar)

Ansök via mejl
[email protected]
VISA MINDRE

Psykolog till öppenvårdsmottagning i Lysekil och Munkedal

Arbetsgivare / Ort: VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 29 January (10 dagar kvar)
Publicerad: 2021-01-07
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Psykolog

Om jobbet
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 400 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö. Gillar du psykiatri, trevliga kollegor och Västkusten? Då tycker vi att du ska söka arbete hos oss! På våra mottagningar arbetar vi med patienten i centrum och ger kvalificerad psykiatrisk vård. Mottagningarna står för omtanke, pålitlighet och nytänkande. Som sökande ser vi att detta är egenskaper/värderingar som du besitter och att du har förmåga att kunna omvandla dessa till verklighet tillsammans med oss. Vårt centrala läge i Bohuslän gör att man med lätthet kan pendla till oss och man kan njuta av både hav och klippor på plats. Vi erbjuder och skapar förutsättningar för ett stimulerande, spännande och intressant arbete. Vi tycker själva att vi har världens bästa arbetsplats med trevliga arbetskamrater som trivs tillsammans. Sedan har vi även flera specialistmottagningar kring oss där man kan få stegvis introduktion och upplärning. Inom kliniken ordnas regelbundna yrkesträffar. Psykiatriska öppenvårdsmottagningar ses som basen i den specialistpsykiatriska verksamheten där målet är, att så långt som möjligt, utreda, diagnostisera, behandla och rehabilitera i patientens närmiljö. Målgruppen är i första hand personer som har behov av psykiatrisk specialistvård för exempelvis depression, bipolär sjukdom, personlighetsproblematik, ångesttillstånd, samsjuklighet det vill säga psykisk störning/sjukdom med samtidigt missbruk/beroende samt utredning och behandling av ADHD. Vi har en snabb och överskådlig process i vårt utredningsarbete samt flera i vår personal som arbetar med KBT-behandlingar. Arbetsuppgifter Arbetet på mottagningen innebär att du själv i stora drag planerar och lägger upp din arbetsdag. Eftersom vi har ett välfungerande flöde i våra väntelistor ser vi goda möjligheter för dig att få ett varierande arbete där du varvar utredningsarbete med behandlingsarbete. Du kommer att tas väl tillvara som expert inom ditt område. På våra mottagningar arbetar läkare, sjuksköterska, psykolog, kurator, arbetsterapeut, skötare och medicinsk sekreterare. Ett flertal medarbetare på mottagningarna har utbildning i KBT steg 1. Kvalifikationer Legitimerad psykolog. Vi söker dig som är genuint intresserad av psykiatrisk vård och har ett engagemang och brinnande intresse för människor. Vi söker helt enkelt personal med hjärtat på rätt ställe. Vi ser även gärna att du har erfarenhet av psykologisk utrednings- och testmetodik. Arbetet kräver dessutom att du har en personlig mognad, att du tycker om att arbeta både självständigt och i team samt har förmåga att kunna fatta egna beslut. Är du även strukturerad, tydlig och flexibel är det ett extra plus. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet. Övrigt Dagtjänstgöring. Tjänstgöringen är huvudsakligen förlagd till Lysekil men möjlighet kan ges att delvis utgå från Munkedal där även psykolog tjänstgör.  Vi värnar om allas trygghet och begär utdrag ur misstanke- och belastningssystemet för alla som vi erbjuder anställning inom psykiatriska kliniken. Intervjuer kommer att göras fortlöpande under ansökningstiden, så du är välkommen att skicka in din ansökan redan idag! Välkommen med din ansökan! Om Västra Götalandsregionen Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland. Ansökan Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons. Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal.
Arbetsgivare
VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN
Ansökan
Ansök senast 29 January (10 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Kurator, Barn- och ungdomspsykiatrin, Umeå

Arbetsgivare / Ort: REGION VÄSTERBOTTEN
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 29 January (10 dagar kvar)
Publicerad: 2021-01-13
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Kurator

Om jobbet
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat. Barn- och ungdomspsykiatri Västerbotten är en specialistverksamhet som skapar förutsättningar för hälsa och tillfrisknande för barn och ungdomar som behöver specialiserad barnpsykiatrisk behandling. Vi är en länsklinik med mottagningsenheter i Umeå, Lycksele och Skellefteå. I länskliniken ingår även en vårdavdelning som finns i Umeå. Inom kliniken arbetar vi i tvärprofessionella team och arbetet sker i nära samarbete med patientens familj och övriga nätverk. Idag finns BUP i Umeå på Umedalen, men på sikt flyttar vi till nya lokaler i det nybyggda psykiatrihuset på sjukhusområdet. Vi arbetar aktivt med att skapa en hälsofrämjande arbetsmiljö på våra enheter. Med anledning av ny organisation och nya arbetssätt inom Region Västerbotten söker vi nu tre kuratorer till mottagningen i Umeå. ARBETSUPPGIFTER Som kurator hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du arbetar både i team med andra professioner och självständigt med utredning, vård och behandling av barn och ungdomar som kräver specialiserad barnpsykiatrisk behandling. Arbetet hos oss innebär även att konsultera och samverka med skola, socialtjänst och kliniker inom sjukvården - ett arbete som skapar förutsättningar för att se patienten utifrån ett helhetsperspektiv. Då vi är en länsklinik kan det förekomma resor till Skellefteå och Lycksele i tjänsten. KVALIFIKATIONER Du har socionomexamen eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Det är meriterande om du har erfarenhet av barnpsykiatriskt arbete på specialistnivå. Vi ser gärna att du har en grundläggande psykoterapeutisk utbildning. Vi söker dig som har erfarenhet av behandlingsarbete framför allt inom följande områden: ätstörningsproblematik, KBT och trauma. Vi tror att du är har en personlig mognad, är flexibel och har god förmåga att planera, organisera och prioritera i ditt arbete. Du ser utvecklingsmöjligheter och vill bidra till att våra arbetssätt ständigt förbättras. Du har lätt för att samarbeta, både med dina närmsta kollegor men även med externa kontakter såsom skola och socialtjänst. Låter arbetet intressant och du känner igen dig i beskrivningen ovan ser vi fram emot din ansökan. Kom och väx med oss! ÖVRIGT Till följd av lagen om lämplighetskontroll skall utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Arbetsgivare
REGION VÄSTERBOTTEN
Ansökan
Ansök senast 29 January (10 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Skolpsykolog

Arbetsgivare / Ort: Lerums kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 29 January (10 dagar kvar)
Publicerad: 2021-01-11
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Psykolog

Om jobbet
Lerums kommun är en arbetsgivare med en resursstark verksamhet som vill stärka frågor vad gäller jämställdhet, hälsa och arbetslust bland våra anställda. Hela vår organisation präglas av en tydlig decentralisering av ansvar, befogenheter och beslut. Beslut ska fattas så nära den det berör som möjligt. Uppföljning av fattade beslut och av verksamheterna är en prioriterad uppgift för chefer på alla nivåer. All pedagogisk personal ingår i arbetslag med ett tydligt ansvar för utbildningen och undervisningen för en avgränsad elev- eller barngrupp. Utifrån de ansvar och befogenheter som åligger chefer, arbetslag och medarbetare leds verksamheterna och undervisningen genom ett tydligt pedagogisk ledarskap som syftar till att skapa en trygg miljö för lärandet och en högre måluppfyllelse. För mer information besök gärna www.lerum.se ARBETSUPPGIFTER Ditt uppdrag innebär en placering på två skolenheter Ljungviksskolan och Röselidsskolan i Gråbo. Du är en del av skolornas elevhälsoteam för att stötta skolan som organisation och att se både problem och möjligheter ur elevens perspektiv. Du ger psykologisk konsultation och handledning åt personal för att öka deras förståelse, kunskap och insikt i elevernas olika förutsättningar och behov och deras egen betydande roll för den relationen. Du genomför psykologiska utredningar. Du är en aktiv deltagare i skolornas hälsofrämjande och förebyggande arbete bl.a. inom ramen för Elevhälsoarbetet och det tvärprofessionella arbetet i Elevhälsoteamet. Du får också tillgång till handledning och kompetensutveckling. Tillsammans med våra andra professioner i teamet, bidrar du till att hjälpa med metoder och verktyg så att skolorna bättre kan bemöta olika elever och anpassa undervisningen till respektive individ. KVALIFIKATIONER Du som söker tjänsten ska vara legitimerad psykolog och ha erfarenhet av arbete som psykolog. Tidigare erfarenheter av psykologarbete inom skolan är meriterande. Vidare ska du ha erfarenhet av samtal med föräldrar och elever i behov av särskilt stöd samt erfarenhet och kunskaper om personalkonsultation. Det är önskvärt att du har kunskap om grundsärskolan och elever med en intellektuell funktionsnedsättning. Vi söker dig med goda kunskaper om barn och ungdomars utveckling och ett genuint intresse att vägleda elever, vårdnadshavare och skolpersonal till nytta för elevens utveckling. Du kommer få stort förtroende att själv lägga upp arbetet, varför du behöver både kunna ta initiativ, genomföra och följa upp det egna arbetet, samtidigt som du är lyhörd och samarbetar bra med andra. Du behöver kunna planera, genomföra och analysera psykologiska utredningar och bedömningar. Din förmåga att anpassa kommunikationen utifrån den du möter i kombination med tydlighet och hög integritet tror vi kommer göra att du skapar förtroendefulla relationer. Vi ser att du har ett relationellt förhållningssätt och bra kommunikativ förmåga samt förmågan att översätta psykologisk kunskap till användbara pedagogiska insatser. Du ska även ha förmåga att prioritera och fördela arbetet självständigt i samverkan med rektor. Du behöver vara flexibel och klara av att byta fokus i och med att du kommer att åka mellan enheterna och ingå i olika EHT-team samtidigt. ÖVRIGT Lerums kommuns vision att bli Sveriges ledande miljökommun år 2025 och dess ledord hållbarhet, kreativitet och inflytande vilket genomsyrar kommunens arbete. Vi är cirka 3 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att erbjuda god service och skapa välfärd för kommunens cirka 42 000 invånare. Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling. Vi vill främja en god arbetsmiljö där det går att kombinera arbete, föräldraskap och fritid. Vi erbjuder förmåner så som friskvård och personalvårdprogram. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat. Varmt välkommen med din ansökan! Inför den här rekryteringen har vi redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Arbetsgivare
Lerums kommun
Hemsida: http://www.lerum.se
Ansökan
Ansök senast 29 January (10 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Kundansvarig personlig assistans till kontoret i Göteborg

Arbetsgivare / Ort: Fyren Assistans AB / Göteborg
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 29 January (10 dagar kvar)
Publicerad: 2020-12-30
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Meriterande
 • Socionom

Språk
Krav
 • Svenska

Om jobbet

Om företaget

Fyren Assistans AB är ett privatägt bolag med cirka 60 kunder och 200 anställda runt om i hela landet. Vår vision är att Fyren Assistans alltid ska ge kvalitativ vård och omsorg av hög klass till alla kunder.


Om tjänsten

Vi söker en kundansvarig till vårt kontor i Göteborg. Kundansvarig är kontaktperson för kunden och assistenterna i kundgruppen. Som kundansvarig har du ansvar för helheten kring våra kunders personliga assistans. Det innebär att man ansvarar för kundens personliga assistans, kvalité, genomförande, rekrytering och bemanning. Du har även personal- och arbetsmiljöansvar för de personliga assistenter som arbetar i kundgrupperna. Externa kontakter med myndigheter och god man förekommer.


Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:

Kundmöten

Schemaläggning via AIAI

Budgetansvar

Arbetsmiljöansvar

Personalansvar

Rekrytering

Genomförandeplan

Socialdokumentation


Om dig

För att lyckas som kundansvarig måste du vara strukturerad, engagerad, noggrann, driven och självständig. Du kan planera, följa upp och utvärdera ditt arbete. Som kundansvarig kan du hantera perioder av både hög och låg arbetsbelastning. Du har god allmän datavana och har inga problem med att hantera olika administrativa system. Du har tidigare erfarenheter av arbetsmiljöfrågor, socialdokumentation, LSS, personalfrågor samt erfarenheter av personlig assistans i en arbetsledande roll.


Kvalifikationer

Tidigare erfarenhet som kundansvarig är meriterande.

Erfarenhet av att arbeta mot uppsatta mål och budget.

Erfarenhet av personal, budget och arbetsmiljöansvar.

Erfarenhet av tidsrapporteringssystemet AIAI är meriterande.

Socionomutbildning eller annan relevant högskoleutbildning är meriterande.

Arbetsgivare
Fyren Assistans AB
Odinsgatan 13
41103 Göteborg
Hemsida: www.fyrenomsorg.se
Ansökan
Ansök senast 29 January (10 dagar kvar)

Ansök via mejl
[email protected]
VISA MINDRE

Dedicare söker leg. psykolog till SiS

Arbetsgivare / Ort: Dedicare AB (publ)
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 30 January (11 dagar kvar)
Publicerad: 2020-11-18
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Psykolog

Om jobbet

Dedicare Psykolog söker leg psykolog till östra Sverige runt om Stockholms Län.

Som konsult får du tillgång till kontinuerlig kompetensutveckling genom att du tar del av flera verksamheters arbetssätt samtidigt som du ges möjlighet att träffa fler människor i din bransch som du kan knyta kontakter med. Som konsult för Dedicare kommer du och din konsultchef överens om vilka typer av uppdrag som passar dig och hur, när och var du vill arbeta. Kontakta gärna oss för ett förutsättningslöst samtal om dina möjligheter att arbeta som konsult. 

Du kan också besöka vår hemsida på www.dedicare.se mer information

Kvalifikationer

Du ska ha minst ett (1) års dokumenterad klinisk yrkeserfarenhet.

Genomfört uppdrag utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.

Klinisk forensisk psykologi - riskbedömningar  (meriterande)

Generell och god datakunskap.

Arbetsuppgifter

Vill du bidra till livsviktig förändring hos ungdomar och vuxna, vars liv präglats av utanför- skap, missbruk och allvarliga psykosociala problem? Vill du ha tuffa utmaningar och axla ett meningsfullt uppdrag som samtidigt är en resa i personlig och professionell utveckling? Vill du ingå i en gemenskap där din kompetens verkligen värdesätts? 

Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. Det görs på särskilda ungdomshem och LVM-hem över hela landet.

Du samarbetar med andra yrkesgrupper.  Som psykolog här arbetar du både med utredning och behandling. Om du är intresserad har du även möjlighet att ägna dig åt metodutveckling, handledning, konsultation och utbildning. Lika självklart är ditt nära samarbete med kompletterande kompetenser och yrkesgrupper en utvecklande och rolig del av ditt arbete.

 •  Psykologbedömningar, psykologutredningar samt neuropsykologiska bedömningar
 •  Utföra strukturerade riskbedömningar
 •  Individuell psykoterapeutisk behandling

Personliga egenskaper

Som person är du lyhörd, positiv och lösningsorienterad. Gott bemötande och empati för människor i svåra situationer är en självklarhet för dig liksom god samarbetsförmåga. Att arbeta som konsult är ett varierat och utvecklande arbete som ger stor möjlighet till flexibilitet. Som psykologkonsult är det viktigt att du är beredd på ett omväxlande och utmanande arbete. Du har en bra förmåga att anpassa dig till nya arbetsmiljöer. Våra kunder förväntar sig ett stort engagemang liksom ett gott handlag med svenska språket såväl i tal som skrift.

Arbetsgivare
Dedicare AB (publ)
Hemsida: www.dedicare.se
Ansökan
Ansök senast 30 January (11 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Kurator till Hemdal vårdcentral Västerås

Arbetsgivare / Ort: REGION VÄSTMANLAND
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 31 January (12 dagar kvar)
Publicerad: 2021-01-13
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Kurator

Om jobbet
Vår kollega kommer att gå i pension och vi söker dig som vill vara med och bidra till ett meningsfullt och utvecklande arbete på enheten. Välkommen med din ansökan! Välkommen till en arbetsplats där du är mitt i livet och samhället. Och gör skillnad varje dag. På riktigt.   Om arbetet Som kurator/psykoterapeut arbetar du med bedömningssamtal, krisstöd och behandling. Du genomför terapeutiska samtal, både enskilt och i grupp samt även i digitala vårdmöten. Du arbetar i team tillsammans med läkare, sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut samt med olika externa samarbetspartners. Förbättringsarbete och metodutveckling ingår som en viktig del i det dagliga arbetet.   Om arbetsplatsen Hemdal vårdcentral är en av 12 vårdcentraler som ingår i en intraprenad. Intraprenad är en förvaltning men med eget budgetansvar och stor frihet att påverka verksamheten samt att verksamheten fortfarande är en del av Region Västmanland. Inom Intraprenaden arbetar vi med respekt, engagemang, glädje och ansvar för att ge våra patienter den bästa primärvården i länet. Vi satsar kontinuerligt på att utveckla och utbilda oss. Vi satsar på utveckling av digitala verktyg för att öka tillgängligheten för våra medborgare och för att effektivisera arbetet på våra arbetsplatser. Hemdal vårdcentral är en väl inarbetad och relativt stor vårdcentral i Västerås, lokaliserad vid ingång 19 på sjukhusområdet. I direkt anslutning till vårdcentralen finns personalparkering. Vi ansvarar för drygt 11 900 listade patienter. Vår enhet omfattar läkar- och distriktssköterskemottagning, mödra- och barnhälsovård samt rehabiliteringsenhet med fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator/psykoterapeut och dietist.   Vi vill att du ska trivas, må bra och utvecklas med oss på Hemdal vårdcentral och därför verkar vi för att erbjuda: • Stimulerande och meningsfulla arbetsuppgifter. • En positiv och utvecklande arbetsplats med tydligt patientfokus.  • Inflytande och delaktighet i utvecklingsarbetet. • Stöd i din yrkesroll och möjlighet till kompetensutveckling. • En trygg anställning med fördelaktiga personalförmåner, läs mer här.   Om Dig Du som söker har godkänd socionomexamen samt KBT-utbildning minst steg-1. Vana av primärvården eller öppenvården samt erfarenhet av Brief Intervention är meriterande för tjänsten. Vi använder Cosmic i vårt dagliga arbete och värdesätter därför tidigare erfarenhet i journalsystemet. Du behärskar svenska språket i såväl tal som skrift. Du har en personlig mognad och är stabil och trygg i din profession. Du arbetar väl i team då du är lyhörd och ansvarstagande samtidigt som du är självständig i ditt arbete. Att du är strukturerad, planerande och kan prioritera arbetet på ett effektivt sätt är något vi ser positivt på. Du gillar utmaningar, tar gärna initiativ och vill vara delaktig i vårdcentralens utveckling. Anställningsvillkor Tillsvidareanställning, heltid. Arbetstid: dagtid, vardagar. Tillträde efter överenskommelse. Välkommen med din ansökan senast 31 januari 2021!   Bifoga gärna examensbevis, intyg och betygshandlingar med din ansökan. Utdrag från polisens belastningsregister kommer att begäras vid en eventuell anställning. Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster. Region Västmanland är en av länets största arbetsgivare med ca 7 000 anställda. Vår huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik och miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid. Titta gärna på vår informationsfilm: https://youtu.be/7qLByHRP6mY  
Arbetsgivare
REGION VÄSTMANLAND
Hemsida: https://regionvastmanland.se
Ansökan
Ansök senast 31 January (12 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Bli barnets socialsekreterare i vår familjehemsvård

Arbetsgivare / Ort: Haninge kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 31 January (12 dagar kvar)
Publicerad: 2020-12-21
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Socionom

Om jobbet
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.  Hos oss på social- och äldreförvaltningen får du vara med och bidra till ett bättre liv för de vi är till för. Tillsammans med oss kommer du får vara med och skapa rätt förutsättningar och hitta nya lösningar för att klara vårt uppdrag med god kvalité idag och i framtiden. Här ansvarar vi för livets hela resa inom individ- och familjeomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning och för omsorg och stöd i olika former till kommuninvånare, över 65 år. Vill du tillsammans med oss bidra till ett bättre liv? Välkommen att utvecklas med oss - Vill du precis som vi bli utmanad, utvecklas och göra skillnad för placerade Barn och Unga? - Vill du ingå i vår stimulerande arbetsgrupp med kompetenta, erfarna, trevliga kollegor och arbetsledare? Vi arbetar för att stötta människan på väg mot ett bättre liv. Välkommen till en spännande vardag där vi tar Haninge in i framtiden-Vi har tid för utveckling och rum för idéer. Vi söker dig som vill komma hit och arbeta och göra skillnad i en organisation med kvalitè, engagemang, arbetsglädje och utveckling! På social- och äldreförvaltningen arbetar vi med människors livssituation genom hela livet. Förvaltningen ansvarar för att kommunens invånare får rätt omsorg och stöd. I Haninge kommun ska alla invånare känna sig trygga och säkra. Kom och jobba med oss! Avdelningen Individ och familjeomsorg ska arbeta resurseffektivt och erbjuda en verksamhet som ger största möjliga nytta till målgruppen. Detta innebär att arbetsprocesser etc. ska utformas på ett sätt som gör målgruppen delaktiga och där olika kompetenser samarbetar för att i rätt tid ge målgruppen ett gott samlat stöd utifrån deras behov. Beskrivning av verksamheten Enheten Placering och rekrytering huvudansvar är de barn/ungdomar som är familjehemsplacerade av Haninge kommun. From 1 februari 2021 har vi även ansvar för de ensamkommande barnen. Målet med verksamheten är att säkerställa att barnen/ungdomarna får förutsättningar till en gynnsam utveckling. För att möjliggöra detta arbetar vi i team med barnens bästa i fokus. Vi vill att vården präglas av samsyn, kvalitet och rättssäkerhet och vi tycker det är viktigt att utvecklas i vårt arbete. På vår enhet rekryterar och utreder vi också familjehem, kontaktfamiljer/-personer samt söker och matchar andra former av dygnet runt placeringar som jourhem/HVB/stödboende för barn och ungdomar. På vår enhet finns olika roller samlade som barnsekreterare, familjehemssekreterare, familjehemsrekryterare, kontaktsekreterare, administratör, gruppledare, enhetschef samt placeringssamordnare och SIP samordnare. Vi är alla erfarna, kunniga och engagerade i vårt arbete samt är måna om varandra och att ha en god stämning i gruppen. Ditt uppdrag Som barnsekreterare är du barnets/ungdomens socialsekreterare och har ansvar för att följa upp placeringen i nära samarbete med familjehemssekreterare, vårdnadshavare och familjehem. I ditt uppdrag ingår även att handlägga, utreda och följa upp vården för ensamkommande barn. Det finns en upparbetad struktur för regelbundet stöd. Det här söker vi hos dig - Socionomexamen - Erfarenhet av arbete inom socialtjänstens myndighetsutövning området barn och unga - Erfarenhet av arbete inom familjehemsvården - Erfarenhet av arbete med ensamkommande barn - Korrekt svenska i tal och skrift - Kunskap om BBIC - Körkort Din kompetens - Som socialsekreterare hos oss är det självklart att du gillar samarbete med andra men även att du kan arbeta självständigt. - Du har lätt för att skapa goda relationer, du är lyhörd och tydlig i din kommunikation. - Du har goda kunskaper om relevant lagstiftning, barns utveckling samt följer med i aktuell forskning. - Vi söker dig som kan se möjligheterna i det komplexa sociala arbetet, har lätt för att samarbeta, är flexibel, nyfiken och har barnens bästa i fokus. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Det här kan vi erbjuda dig Ett utvecklande arbete som engagerar och utmanar, tillsammans med kunniga kollegor och chefer. Vi sitter i ljusa trevliga kontorslokaler med goda parkeringsmöjligheter och närhet till köpcentrum, restauranger, naturområde med bad, skid- och löpspår, samt till Handens pendeltågstation, endast 20 minuter från Stockholm city. Vi har fri tillgång till gym i huset, friskvårdscheckar, årsarbetstid, klämdagar, möjlighet till semesterväxling samt besök hos läkare och tandläkare på betald arbetstid. Vi har extern handledning. Välkommen med din ansökan! Intervjuer kommer ske löpande så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Provanställning kan komma att tillämpas Vill du få en inblick i vår verksamhet? Gå in på vår hemsida: www.haninge.se Vill du veta mer? Välkommen att kontakta Enhetschef Gruppledare Åsa Lundell 08-606 84 20 Carina Gustavsson 08-606 72 13 I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Arbetsgivare
Haninge kommun
Ansökan
Ansök senast 31 January (12 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Bostadsrådgivare

Arbetsgivare / Ort: Malmö kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 31 January (12 dagar kvar)
Publicerad: 2021-01-14
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Om jobbet
Ref: 20210081 Arbetsuppgifter En stor del av arbetet kommer att innebära personliga möten. Som bostadsrådgivare ska du ge stöd i bostadssökande och på pedagogiskt vis vägleda och förmedla information om bostadsmarknaden och boende. Vi har öppen mottagning två dagar i veckan och erbjuder även förbokade besök. I din roll som bostadsrådgivare ska du också hålla i kurser samt arbeta för samverkan såväl internt och externt. Du förväntas att delta aktivt i utvecklingen av verksamheten. För att kunna tillhandahålla rätt stöd bör du hålla dig kontinuerligt uppdaterad med boendefrågor. Även administrativa arbetsuppgifter ingår. Kvalifikationer Vi söker dig med socionomexamen. Utbildning i hyresjuridik är meriterande. Det är starkt meriterande om du har minst ett års arbetserfarenhet inom ekonomiskt och/eller boendebistånd. Meriterande erfarenheter är god kännedom om Malmö stads organisation, socialtjänsten, bostadsmarknad, boende och hyresjuridik samt erfarenhet av att hålla information i större grupper. Det är också en fördel om du har arbetserfarenhet av att möta personer som befinner sig i svåra situationer och/eller har begränsade svenskkunskaper. Du behärskar svenska språket i både tal och skrift samt engelska i tal. Personliga egenskaper och förmågor som vi tror bidrar till framgång i uppdraget är: • God förmåga att förmedla information på ett pedagogiskt och tydligt sätt till en varierad målgrupp • Flexibel, kreativ och ser möjligheter • Ansvarstagande och god samarbetsförmåga Om arbetsplatsen I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka? Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad. Bostadsrådgivningen tillhör avdelning boende tillsyn och service. Bostadsrådgivningen är en verksamhet som startades i maj månad 2019 och är under utveckling utifrån malmöbornas behov. Den är kommunövergripande och vänder sig till alla malmöbor som behöver information, råd och vägledning i boendefrågor och i sitt bostadssökande. Information om tjänsten Anställningsform: Visstidsanställning (vikariat) ca 12 månader. Omfattning: Heltid. Tillträde: Från mars 2021 eller enligt överenskommelse. Antal tjänster: 1. Övrigt Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.  
Arbetsgivare
Malmö kommun
Hemsida: https://malmo.se/
Ansökan
Ansök senast 31 January (12 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Psykoterapeut

Arbetsgivare / Ort: VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN
Omfattning / Varaktighet: Deltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 31 January (12 dagar kvar)
Publicerad: 2021-01-07
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Psykolog

Om jobbet
Närhälsan utvecklar primärvård i världsklass. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna och gör skillnad för deras liv och hälsa. Vi erbjuder dig ett stimulerande och meningsfullt arbete med kompetenta kollegor, tydligt ledarskap och utvecklingsmöjligheter. Om oss Närhälsan Ulricehamn vårdcentral har cirka 14 400 listade patienter vi är cirka 50 medarbetare. Arbetet på vår vårdcentral skall präglas av personcentrerad vård.  Vi eftersträvar personcentrerad vård som ger kvalitet, kontinuitet och trygghet för både kunder och personal. För att uppnå detta arbetar vi i tvärprofessionellt med verksamhetsutveckling och där patienten alltid är i fokus. Ledorden i utvecklingsarbetet är Omtänksam, Nytänkande och Pålitlig. Här kan du läsa mer om Närhälsan Ulricehamn vårdcentral: https://www.narhalsan.se/ulricehamnvardcentral Om arbetet I ditt arbete kommer du arbeta med psykoterapeutiskt behandlingsarbete. Fokus ligger på korttidsterapi exempelvis inom områdena ångest, depression, stressrelaterade sjukdomar, svårare kriser och smärtproblematik mm. Du kommer även träffa patienter för screening/skattningar och göra första bedömningar, I arbetsuppgifterna ingår även att delta i vårt psykisk ohälsa team ihop med kollegor från samtalsmottagningen och vid behov övrig personal i frågor som rör psykisk ohälsa. Det finns också utrymme för att bedriva gruppverksamhet. Du kommer att delta i vårdcentralens teamarbete kring personer med psykisk ohälsa. Samarbete med övrig personal på vårdcentralen och med andra verksamheter är därmed en viktig del av arbetet. Handledning ihop med övriga kollegor i samtalsmottagningen finns. Om dig Vi söker dig som är legitimerad psykoterapeut. Meriterande är utbildning, erfarenhet och kunskap i flera psykologiska behandlingsmetoder både för vuxna, barn och ungdomar. Du är intresserad och engagerad i psykoterapeutiskt arbete i olika former, stegvis vård och trivs med samarbete över yrkesgränser. Du har en god förmåga av att samverka med andra samt har lätt för att kommunicera och skapa goda relationer. För dig är ett professionellt arbetssätt samt gott bemötande av kunder och patienter en självklarhet. Vi värdesätter personliga egenskaper såsom förmåga att arbeta självständigt samt god samarbets- och organisationsförmåga. Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande. Övrigt Intervjuer kommer ske löpande.   Välkommen med din ansökan! Om Västra Götalandsregionen Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland. Ansökan Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons. Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal.
Arbetsgivare
VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN
Ansökan
Ansök senast 31 January (12 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Vi söker en kollega till kontextuella ansatser för autism/ADHD – KIA/A

Arbetsgivare / Ort: REGION UPPSALA
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 31 January (12 dagar kvar)
Publicerad: 2021-01-13
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Psykolog

Om jobbet
Verksamhetsområde psykiatri Med 8 600 anställda, ca 900 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. Här på Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så svart på vitt: Vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler kollegor. De tjänster som vi erbjuder kräver mycket, men vi som arbetar här vet att jobbet också ger så mycket tillbaka. På Akademiska sjukhuset har du nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling, och strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott ledarskap och flexibla arbetssätt. Vår verksamhet KIA/A är ett tvärprofessionellt specialistteam inom Barn- och ungdomspsykiatrin, som arbetar med intensiva öppenvårdsinsatser för barn och ungdomar med autism och/eller ADHD. Barnen/ungdomarna har låg funktionsnivå och tilläggsproblematik i form av affektiva svårigheter, isolerande beteenden alternativt någon beteendestörning. Insatserna riktas till individ, familj och den större kontexten kring barnet/ungdomen, i syfte att höja funktionsnivån. En del av arbetet sker hemmiljö. I arbetet ingår att via samverkan med andra samhällsaktörer arbeta för ett vidmakthållande efter insatsens avslut. Det intensiva arbetet pågår i 6 månader och därefter följs familjerna lågintensivt i vidmakthållande syfte i ytterligare 6 månader. I teamet finns tillgång olika professions- och kunskapsperspektiv. Grundutbildningar som finns representerade är psykolog, socionom och sjuksköterska. Vidareutbildningar finns i nuvarande team inom psykoterapi (KBT och systemisk), psykiatri och barn- och ungdomspsykologi. Vi månar om att ta tillvarata teamets samlade kompetens då vi kartlägger och skräddarsyr insatser för familjerna samt utvecklar våra arbetsmetoder generellt. Vi arbetar i par runt varje familj. Teamet har regelbunden handledning med extern handledare. Ditt uppdrag Som en del av KIA/A-teamet bidrar du med dina specifika kvalifikationer och kompetenser. Du medverkar till att kartlägga och skräddarsy insatser för familjerna utifrån dina kunskapsperspektiv. Du deltar också i ett arbete som handlar om att utveckla våra arbetsmetoder generellt. Dina kvalifikationer Krav Du som söker har en grundutbildning på högskolenivå inom; psykologi, pedagogik, socialt arbete eller medicin. Detta innebär att du till exempel kan vara arbetsterapeut, socionom, psykolog, psykiatrisjuksköterska etc. Du har också tidigare erfarenhet av arbete med personer som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Körkort är ett krav. Du behöver också kunna vistas i hem där djur finns. Meriterande Vi ser gärna att du har erfarenhet av praktiskt och vardagsnära arbete i människovårdande/pedagogiskt sammanhang. En fördel är vidare om du har utbildning, alternativt erfarenhet av arbete med familjer, och/eller föräldrastöd. Meriterande är om du har grundläggande kunskaper i KBT och/eller har erfarenhet av arbete inom psykiatrisk vård. Din kompetens Vi ser att du som söker har en god samarbetsförmåga och en öppenhet för nya/andra kunskapsperspektiv. Du är en stabil person med god självkänsla och en trygghet i din professionella roll. Du är pedagogisk samt har en förmåga att se situationer i ett helhetsperspektiv. Vi erbjuder Vi kan erbjuda dig en tillsvidaretjänst på heltid. Urval och tillsättning sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan. Inför tillsättning tas utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om dem här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/). Vill du veta mer? Avdelningschef Tony Bengtsson 070-661 52 91 Psykolog Ylva Kuzmicki 072-142 04 67 Facklig kontaktperson nås via växeln 018- 611 00 00 Vill du jobba med oss? Välkommen med din ansökan via länken nedan. Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Arbetsgivare
REGION UPPSALA
Ansökan
Ansök senast 31 January (12 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Vi söker en kollega till kontextuella ansatser för autism/ADHD – KIA/A

Arbetsgivare / Ort: REGION UPPSALA
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 31 January (12 dagar kvar)
Publicerad: 2021-01-13
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Socionom

Om jobbet
Verksamhetsområde psykiatri Med 8 600 anställda, ca 900 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. Här på Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så svart på vitt: Vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler kollegor. De tjänster som vi erbjuder kräver mycket, men vi som arbetar här vet att jobbet också ger så mycket tillbaka. På Akademiska sjukhuset har du nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling, och strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott ledarskap och flexibla arbetssätt. Vår verksamhet KIA/A är ett tvärprofessionellt specialistteam inom Barn- och ungdomspsykiatrin, som arbetar med intensiva öppenvårdsinsatser för barn och ungdomar med autism och/eller ADHD. Barnen/ungdomarna har låg funktionsnivå och tilläggsproblematik i form av affektiva svårigheter, isolerande beteenden alternativt någon beteendestörning. Insatserna riktas till individ, familj och den större kontexten kring barnet/ungdomen, i syfte att höja funktionsnivån. En del av arbetet sker hemmiljö. I arbetet ingår att via samverkan med andra samhällsaktörer arbeta för ett vidmakthållande efter insatsens avslut. Det intensiva arbetet pågår i 6 månader och därefter följs familjerna lågintensivt i vidmakthållande syfte i ytterligare 6 månader. I teamet finns tillgång olika professions- och kunskapsperspektiv. Grundutbildningar som finns representerade är psykolog, socionom och sjuksköterska. Vidareutbildningar finns i nuvarande team inom psykoterapi (KBT och systemisk), psykiatri och barn- och ungdomspsykologi. Vi månar om att ta tillvarata teamets samlade kompetens då vi kartlägger och skräddarsyr insatser för familjerna samt utvecklar våra arbetsmetoder generellt. Vi arbetar i par runt varje familj. Teamet har regelbunden handledning med extern handledare. Ditt uppdrag Som en del av KIA/A-teamet bidrar du med dina specifika kvalifikationer och kompetenser. Du medverkar till att kartlägga och skräddarsy insatser för familjerna utifrån dina kunskapsperspektiv. Du deltar också i ett arbete som handlar om att utveckla våra arbetsmetoder generellt. Dina kvalifikationer Krav Du som söker har en grundutbildning på högskolenivå inom; psykologi, pedagogik, socialt arbete eller medicin. Detta innebär att du till exempel kan vara arbetsterapeut, socionom, psykolog, psykiatrisjuksköterska etc. Du har också tidigare erfarenhet av arbete med personer som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Körkort är ett krav. Du behöver också kunna vistas i hem där djur finns. Meriterande Vi ser gärna att du har erfarenhet av praktiskt och vardagsnära arbete i människovårdande/pedagogiskt sammanhang. En fördel är vidare om du har utbildning, alternativt erfarenhet av arbete med familjer, och/eller föräldrastöd. Meriterande är om du har grundläggande kunskaper i KBT och/eller har erfarenhet av arbete inom psykiatrisk vård. Din kompetens Vi ser att du som söker har en god samarbetsförmåga och en öppenhet för nya/andra kunskapsperspektiv. Du är en stabil person med god självkänsla och en trygghet i din professionella roll. Du är pedagogisk samt har en förmåga att se situationer i ett helhetsperspektiv. Vi erbjuder Vi kan erbjuda dig en tillsvidaretjänst på heltid. Urval och tillsättning sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan. Inför tillsättning tas utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om dem här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/). Vill du veta mer? Avdelningschef Tony Bengtsson 070-661 52 91 Psykolog Ylva Kuzmicki 072-142 04 67 Facklig kontaktperson nås via växeln 018- 611 00 00 Vill du jobba med oss? Välkommen med din ansökan via länken nedan. Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Arbetsgivare
REGION UPPSALA
Ansökan
Ansök senast 31 January (12 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Skolpsykolog till central barn- och elevhälsa

Arbetsgivare / Ort: Oxelösunds kommun
Omfattning / Varaktighet: Deltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 31 January (12 dagar kvar)
Publicerad: 2020-12-18
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Skolpsykolog

Om jobbet
I skärgårdsstaden Oxelösund får du nära till boende, arbete, kommunikation, service, natur och hav. Kommunen som ligger strategiskt i östra Sörmland, har 12 000 invånare och ett rikt kultur- och föreningsliv. Dryga timmen upp till Stockholm och strax under timmen ner till Norrköping, det är inte heller långt till regionens flygplats, E4:an och järnvägen. Oxelösunds kommun är en liten kommun som vill mycket. Vi är nyfikna och vågar hitta på nya lösningar, tänka stora tankar och komma med spännande idéer. För att lyckas jobbar vi nära varandra. Vi samarbetar och jobbar mot ett gemensamt mål; att ge alla som bor här de bästa förutsättningarna för ett gott liv. Att vi har nära till varandra märks bland annat genom att vi hjälps åt och tar vara på varandras styrkor. Att förvaltningar och verksamheter är nära gör också att det aldrig är långt mellan medarbetare och chef. Vilket i sin tur leder till att vi har korta beslutsvägar och får mycket gjort. För tre år sedan centraliserades delar av barn- och elevhälsan. Detta för att skapa ännu bättre förutsättningar för arbetet med förebyggande och hälsofrämjande insatser samt målet att nå en mer jämlik barn- och elevhälsa. Barn- och elevhälsan arbetar utifrån värdeorden – alla barn, allas ansvar! Vilket innebär att vi professionsvis hjälps åt och stöttar varandra samt arbetar tvärprofessionellt. Grundskolan i Oxelösund är i en utvecklingsfas och organisationsförändring och kommer bland annat att gå från fyra skolor under 2021 till tre skolor efterföljande år. Nu söker vi Dig som är psykolog och som har ett engagemang och intresse av det hälsofrämjande och förebyggande arbetet inom grundskolan. Du kommer att vara centralt placerad och ingå i teamet med två specialpedagoger mot förskola och skola, samordnare/handläggare och chef. Du kommer även ha möjlighet till samarbete med elevhälsans medicinska insats, specialpedagoger, studie- och yrkesvägledare och kuratorer och skolledning. ARBETSUPPGIFTER Du kommer kontinuerligt delta i grundskolornas elevhälsoteam-möten för att bistå med psykologisk kunskap, råd och stöd till verksamheten. Du kommer att få uppdrag att stödja arbetslag utifrån ärenden på individ-, grupp- och organisationsnivå. Ärenden fördelas inom det centrala teamet utifrån frågeställning. Stort fokus kommer ligga på handledning, utbildning, konsultation, råd och stöd till verksamhetens olika professioner och skolledning. Du är även ett stöd och bidrar med din kunskap till huvudmannen och chefen för central barn- och elevhälsa utifrån mottagande i grundsärskola/gymnasiesärskola, anmälningsärenden, tilläggsbelopp och andra frågor som uppkommer i centrala elevhälsan. Du förväntas inte genomföra psykologutredningar. Du kommer däremot vara en viktig länk för skolornas elevhälsoteam vid bedömning om begåvningsutredning bör genomföras samt stödja arbetslagen utifrån rekommendationer i psykologutlåtanden. Du kommer att använda journalsystemet PMO och grundskolans digitala system Schoolsoft. Tjänsten: Deltid, 40%. Semestertjänst med flextidsavtal. April 2022 finns det troligen möjlighet till ökad tjänstgöringsgrad. Lön: Individuell lönesättning tillämpas. Tillträde: 1 februari 2021 eller efter överenskommelse. Intervjuer sker löpande varvid anställning kan ske innan sista ansökningsdag. KVALIFIKATIONER Du är legitimerad psykolog och har arbetat som skolpsykolog. Det är meriterande om Du har erfarenhet och kunskap om skolans hälsofrämjande och förebyggande uppdrag samt det svenska skolsystemet. Som person är Du är ansvarstagande, självgående, noggrann, strukturerad och anpassar Ditt arbete efter olika förutsättningar. Du är bra på att samarbeta och skapa goda relationer med så väl barn som vuxna. Du ser vikten av god samverkan och vill vara en del av vårt arbete att utveckla elevhälsan. Vi värdesätter din kommunikativa förmåga i så väl tal som skrift. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. ÖVRIGT Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras. Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning. Då Oxelösunds kommun ingår i finskt förvaltningsområde, ser vi gärna sökande med kunskaper i finska. Andra språkkunskaper utöver svenska och engelska ses också som positivt. Oxelösunds kommun gör inför varje rekrytering ett aktivt val av annonsplats och eventuellt rekryteringsstöd. Vi kontaktar själva de vi väljer att annonsera hos. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om köp av annonsplats eller rekryteringsstöd.
Arbetsgivare
Oxelösunds kommun
Hemsida: http://www.oxelosund.se
Ansökan
Ansök senast 31 January (12 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Socialsekreterare till Barn & Unga i Alingsås

Arbetsgivare / Ort: Alingsås kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 31 January (12 dagar kvar)
Publicerad: 2021-01-14
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Socionom

Om jobbet
Välkommen till kommunen som är tillräckligt stor för att driva utveckling och tillräckligt liten för att du ska kunna påverka mer än den egna arbetsplatsen. Tillsammans skapar vi Alingsås! Vi satsar i Alingsås och utvecklar vårt arbete ytterligare med stöd av bl.a. Signs of Safety. Detta skapar spännande möjligheter för nya kollegor att söka sig till vår arbetsgrupp! Signs of safety är en metod för utredning och uppföljning inom den sociala barnavården i syfte att säkerställa barns säkerhet och skydd i ärenden där det finns oro för ett barn. Metoden består av strukturer för riskbedömning, säkerhetsplanering och uppföljning, en lösningsfokuserad metodik för samtal med barn och föräldrar samt en värdegrund om delat ansvar. Metoden inkluderar hela ärendeprocessen och involverar hela familjen. Fokus är att säkerställa barnets trygghet. Utredningsenheten består av två syskonenheter med vardera 11-12 engagerade medarbetare och ledare, vilka arbetar i nära samverkan i vackra nyrenoverade lokaler med gammal charm i centrala Alingsås. Lokalerna är indelade i en besöksarena med anpassade besöksrum samt en kontorsarena där medarbetarna har egna kontorsrum. Vi arbetar aktivt med arbetsmiljö och trivsel samt medarbetarnas delaktighet och kompetensutveckling. ARBETSUPPGIFTER Vår målgrupp omfattar barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år samt deras föräldrar. Som socialsekreterare på enheten arbetar du i team med att ta emot anmälningar, göra förhandsbedömningar, fatta beslut samt bedriva ett kvalificerat utrednings- och uppföljningsarbete enligt Socialtjänstlagen (SOL) och Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Du arbetar självständigt men också i samverkan med kollegor och samverkanspartners, med barnets bästa i fokus. På enheterna finns en närvarande, erfaren och stödjande arbetsledning i form av två enhetschefer och två förste socialsekreterare. Vi arbetar med medhandläggarskap men har även en seniorhandläggare/metodstöd på enheten som mentor och medhandläggare i komplexa uppdrag. Metodhandledning sker såväl i grupp som individuellt och anpassas efter varje socialsekreterares behov. Grupperna har även processhandledning. För att stödja och underlätta arbetet ytterligare har enheten en socialadministratör som administrativ resurs. Vi strävar efter att vara en socialtjänst i framkant, där vi arbetar processinriktat istället för i stuprör. Vi arbetar Lean-inspirerat och med ständiga förbättringar, vilket skapar effektiva flöden och processer för att öka kvalitet och rättssäkerhet men också för att ge mer tid för samtal och möten med dem vi är till för. Vi har inlett en omfattande och långsiktig satsning att implementera och utbilda all personal i Signs of Safety - för att säkra ett långsiktigt utvecklingsarbete i vårt arbetssätt då vi strävar efter att bedriva ett systemiskt och lösningsfokuserat barnskyddsarbete. Vi arbetar med förenklad dokumentation i enlighet med SKRs utbildning. Vi deltar i forskningsprojektet Förälder på avstånd. Vi arbetar aktivt med kompetensutveckling genom bl.a. en bra introduktion och ett fortbildningsprogram via GR ("Yrkesresan"). En dag per månad finns det möjlighet att arbeta hemifrån och för närvarande är detta väsentligt utökat. Vi erbjuder utveckling, stimulerande och omväxlande arbetsuppgifter samt engagerade, erfarna och trevliga kollegor. Hos oss ges Du möjligheten att arbeta kreativt, insiktsfullt samt inspirerat! Den aktuella tjänsten gäller som utredande socialsekreterare och ny kollega i ett fantastiskt gott gäng. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har socionomexamen samt erfarenhet av att ha arbetat inom den sociala barnavården. Du ska vara ansvarstagande med ett gott bemötande och en god samarbetsförmåga. Vi förväntar oss att du bidrar till det goda arbetsklimat som finns i gruppen. Du är trygg i din arbetsroll och kan arbeta självständigt men ser också vikten av samarbete för barnets bästa. Du har erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och deras familjer inom socialtjänst och det är meriterande om du även har erfarenhet av Signs of Safety. Du ska behärska svenska språket i tal och skrift och tycker om att skriva. Viktigt för oss är; brukarfokus, respekt, professionalitet och ansvarstagande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. B-körkort är ett krav. ÖVRIGT Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Offentliga jobb. Vi har gjort våra val av annonskanaler och vill ej ha kontakt med försäljare eller rekryterings- och bemanningsföretag.
Arbetsgivare
Alingsås kommun
Ansökan
Ansök senast 31 January (12 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Rådgivare till RoS mottagningen

Arbetsgivare / Ort: Luleå kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 31 January (12 dagar kvar)
Publicerad: 2021-01-14
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Socionom

Om jobbet
Luleå förenar storstadens utbud med småstadens närhet. En hållbar kuststad i ständig utveckling med nytänkande näringsliv, universitet med forskning i världsklass, positivt samarbetsklimat och en naturnära livsmiljö som ger det bästa av alla årstider. Socialförvaltningen har medborgarnas behov i centrum och utgår ifrån socialnämndens vision "Meningsfullt liv i Luleå". Med kvalitet, engagemang, omsorg och förståelse ska vi, inom ramen för vårt uppdrag och gällande lagstiftning, tillgodose behov som uppfyller våra medborgares önskemål. Socialförvaltningen är indelad i verksamhetsområdena Folkhälsa & hälso- och sjukvård, Stöd & service, Socialpsykiatri & öppenvård, Myndighetsutövning socialtjänst samt Vård och omsorg. ARBETSUPPGIFTER Hälso-och sjukvård & Folkhälsa söker medarbetare till RoS mottagningen förebyggande och främjande inom riskbruk, missbruk och beroende. RoS mottagningen är ny verksamhet som öppnade under hösten 2020. Vi behöver nu utöka med ytterligare en rådgivare. Arbetet innefattar råd, information och stödsamtal vid alkohol, drog och hasardspelsproblem för såväl riskbruk, missbruk, beroende och medberoende hos personer över 18 år såväl i grupp som enskilt. Du kommer tillsammans med dina kollegor att vara en viktig del i det fortsatta utvecklingsarbetet av RoS mottagningen. För att lyckas med uppdraget är det viktigt att du har ett stort intresse och engagemang att hålla dig uppdaterad med ny information som rör området. En förutsättning för detta är att du är kreativ och vågar tänka nytt. Viktig del i arbetet är samverkan och samarbete med såväl interna som externa parter. Arbetet är till största del förlagt till dagtid, måndag fredag, men kvälls- och helgarbete kan förekomma om arbetsgivaren ser behov. KVALIFIKATIONER Du ser möjligheter och har ett starkt engagemang av människor. Arbetet kräver att du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer. Du är trygg i dig själv, nyfiken, uthållig och tar egna initiativ. Verksamheten är under utveckling vilket förutsätter att du är flexibel och positiv till utveckling. Du har god förmåga till samarbete, lojalitet till arbetsgivare, kollegor och externa aktörer. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och att du är rätt person för uppdraget. Vi söker dig med erfarenhet av rådgivnings- och/eller behandlingsarbete inom alkohol, drog och hasardspelsproblematik. Du är socionom, beteendevetare eller annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser gärna att du har lämpliga metodutbildningar och erfarenhet att tillämpa mot området ÖVRIGT Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö, stimulerande arbetsuppgifter och tillämpar rökfri arbetstid. För att arbeta hos oss ska du dela Luleå kommuns värdegrund där ledorden är Engagerade, Ansvarstagande och Kompetenta. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara till