På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy

Jag förstår

Drogförebyggare Spela filmen

Drogförebyggare

Drogförebyggande arbete innefattar insatser riktade mot skador som orsakas av alkohol, tobak, narkotika och doping. Det finns flera olika sätt att arbeta med dessa frågor. Drogförebyggare kan vara anställa inom kommuner och i olika projekt som kan vara en "samarbetande sammanslutning" av olika brottsförebyggande aktörer, vanligtvis från Polisen och olika roller/tjänster inom kommunen och skolan.

Drogförebyggare bedriver bland annat attitydpåverkande arbete riktat mot föräldrar och andra vuxna, föreningslivet och medier. Uppföljning kan ske t.ex genom kontinuerliga drogvaneundersökningar som återrapporteras till föräldrar, politiker och allmänhet. Detta kan ske både direkt och via massmedia. Tanken med detta är att ge en stark och aktuell förankring och göra skillnad men målet att påverka (minska) drogkonsumtion och även andra normbrytande beteenden.

Temadag som kan hänföras till detta yrke:
den 26 juni (årligen återkommande på samma datum) - Internationella dagen mot missbruk av och olaglig handel med narkotika är instiftad av Förenta nationerna. Se gärna Temadagar i juni.

Lilla ordboken
CRA - Community Reinforcement Approach; är avsett för personer med alkohol- & drogproblem samt för dem med samsjuklighet: både missbruksproblem & t.ex en psykiatrisk diagnos;

Övrigt
Du som är intresserad av yrket Drogsförebyggare, kanske finner det intressant att besöka BRÅ´s hemsida (BRÅ - är en forkortning som står för "Brottsförebyggande rådet").

 och även se information om följande yrken: Lärare,  KriminologPolisfotografFältarbetareSocial brobyggareUngdomscoachSkolvärd/skolvärdinna, KuratorFamiljehemsförälder och Familjebehandlare.

Länktips
www.kunskapsguiden.se - för dig som arbetar inom Hälsa, Vård och Omsorg
dinsakerhet.se - info från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om risker och säkerhet för privatpersoner
fub.se - FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar & vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv

www.tobaksfriutmaning.se - välj tobaksfrihet för din egen och andras hälsa
www.socialstyrelsen.se/evidens - info om ARG (Agressive Replacement Training)
ivo.se - Inspektionen för Vård & Omsorg (IVO) ansvarar för tillsyn över hälso- & sjukvård, hälso- & sjukvårdspersonal, socialtjänst & verksamhet enligt lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade (LSS)
https://docs.google.com - kontaktinfo till KAA-ansvariga (dvs ansvariga inom det komunala aktivitetsansvaret) i olika svenska kommuner (uppgift från februari 2018)
www.umo.se/Tobak-alkohol-droger

4 liknande yrke(n)

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.