Frivårdsinspektör
Spela filmen

Frivårdsinspektör

Frivårdsinspektören arbetar inom kriminalvården. Arbetet är omväxlande och innehåller både övervakning och personutredningar. En viktig uppgift är att delta i utslussningen när en klient avtjänat sitt straff och ska tillbaka till samhället.

När en person friges villkorligt från anstalten är det frivårdsinspektörens uppgift att träffa personen regelbundet. Första kontakten tas alltid innan frigivningen, inne på anstalten.

Frivårdsinspektörens uppgift är att hjälpa till så att återanpassningen till samhället går så smidigt som möjligt. I arbetet ingår att samtala kring praktiska problem som att finna arbete eller bostad. Samtidigt gäller det att övervaka så att personen inte återfaller i brott, och att uppmuntra klienten att söka behandling för eventuella missbruksproblem.

Frivårdsinspektören har också regelbunden kontakt med personer som döms till straff utan frihetsberövande. Det kan till exempel gälla de som avtjänar sitt straff genom elektronisk övervakning med fotboja.

I arbetet ingår olika uppgifter av utredningskaraktär. Frivårdsinspektören gör en personutredning av den person som befinns vara skyldig till brott. Det kan handla om hur hemförhållandena ser ut, kartlägga individens sociala nätverk och ta reda på om han eller hon tidigare varit straffad. I utredningen föreslår frivårdsinspektören exempelvis vård i form av behandling för missbruk eller fängelse. Det är sedan domstolen som fattar beslut om vilket straff som skall utdömas.

Utbildning

Som frivårdsinspektör är man ofta i grunden socionom, beteendevetare, jurist, kriminolog och har en högskoleexamen med exempelvis beteendevetenskaplig, kriminologisk eller juridisk inriktning. Universitetsutbildning är oftast ett krav för att arbeta som frivårdsinspektör.

Socionomprogrammet inom högskola och universitet omfattar 3,5 år. Utbildningen finns på ett flertal orter och utbildningens inriktning varierar.

Juristutbildning och högskoleutbildningar med beteendevetenskaplig inriktning finns på flera orter i landet.

Det är en fördel att ha erfarenhet av socialt arbete, kriminalvård eller domstolsarbete.

Grundläggande kunskaper finns bland annat på gymnasiets Ekonomiprogrammet eller Samhällsvetenskapsprogrammet.

Framtidsutsikter

Kriminalvården har för närvarande ett visst rekryteringsbehov både när det gäller frivårdsinspektörer och kriminalvårdare. Det finns dock regionala skillnader i behovet.

Visste du att...?

... ca 16 000 personer lever idag under hot om våld och har så kallade "skyddade personuppgifter", ca 1 600 av dem har en starkare form av skydd som bl a innebär att de inte har någon registrerad bostadsadress. En stor del av de personer som lever under hot är kvinnor som har utsatts för våld eller hot om våld från sina f d manliga partners, makar eller pojkvänner.

Visa mer
Visa mindre

  Få hjälp att hitta rätt utbildning

  Vill du få hjälp att hitta en utbildning som passar dig? Fyll i formuläret nedan så matchar vi samman dig med utbildningar som leder till yrket. Du får förslagen via vår systersajt, Studier.se.


  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

  Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
  Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
  OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.