Studie- och yrkesvägledare, SYV

Studie- och yrkesvägledare, SYV

Tycker du om att jobba med människor? Vill du hjälpa andra att välja yrke och utbildning? Är du också nyfiken på vad som händer i samhället och tycker att det är viktigt att informera om det? Då kanske jobbet som studie- och yrkesvägledare skulle passa dig.

Insatser från studie- och yrkesvägledare kan göra stor skillnad för personernas studie- och yrkesval. Studie- och yrkesvägledning kan också minska antalet val som sker på grund av fördomar och vanor.

Ibland informerar vägledaren grupper av elever eller föräldrar och ibland har de individuella samtal SYV ger ofta också stöd åt lärare och annan skolpersonal i deras studie- och yrkesorienterande insatser.

Studievägledarna på högskolenivå och även SYV på andra arbetsplatser, omfattas ofta av tystnadsplikten i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen kap. 25:5§ och för inte uppgifter om en students personliga förhållanden vidare utan studentens medgivande.

Andra specialiseringar för SYV, förutom Studievägledare och Arbetsvägledare är t ex att arbeta med vägledning i Internationella sammanhang och man kan i så fall kallas för Internationell SYV.

Studievägledarens funktion är mycket viktig för unga människors karriärplanering.

Studie- och yrkesvägledning ska enligt skollagen (2 kap 29 §) erbjudas inom alla skolformer i Sverige, utom i förskolan och förskoleklassen. Även den som avser att påbörja en utbildning ska ha tillgång till vägledning.

Utbildning

För att bli behörig SYV måste man ta examen från Studie- och yrkesvägledarprogrammet, som omfattar 180 hp, vilket motsvarar 3 års heltidsstudier och finns på flertal högskolor/universitet runt om i Sverige.

Skolverket erbjuder fortbildning för SYV-ar.

Framtidsutsikter

Det är endast tre lärosäten i Sverige som examinerar studie- och yrkesvägledare och antalet nyexaminerade är därför relativt få.

Idag saknar cirka 30% av studie- och yrkesvägledarna i grundskolan en studie- och yrkesvägledarutbildning. I gymnasieskolan är det cirka 20%. Behovet av SYV-kompetens varierar över landet men vi bedömer att det kommer att finnas en stabil eterfrågan på kompetensen över tid. Skolungdomar behöver vägledas i de allt fler möjligheter som erbjuds när det gäller utbildning och vi ser även behov av yrkesvägledning mot en arbetsmarknad i ständig förändring. SYV-kompetensen efterfrågas även av företag som arbetar med vuxna som står längre från arbetsmarknaden (rusta och matcha).

Arbetsplats

Studie- och yrkesvägledare (SYV) som arbetar på en grund- eller gymnasieskola har mycket kontakt med elever, men även med lärare och föräldrar. SYV finns även på högskolor och universitet, på yrkeshögskolor och folkhögskolor. Inom högskoleväsende kallas SYV oftast för Studievägledare.

Studie- och yrkesvägledare kan även arbeta på Arbetsförmedlingen (Arbetsvägledare) och i olika projekt med exempelvis vägledning av arbetssökande ungdomar och vuxna.

Visste du att...?

... det finns uppskattningsvis cirka 8.000 yrken, men ingen vet det exakta antalet. Nya yrken tillkommer och gamla dör ut.

Visa mer
Visa mindre

  Få hjälp att hitta rätt utbildning

  Vill du få hjälp att hitta en utbildning som passar dig? Fyll i formuläret nedan så matchar vi samman dig med utbildningar som leder till yrket. Du får förslagen via vår systersajt, Studier.se.


  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

  Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
  Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
  OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.