På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy

Jag förstår

Studie- och yrkesvägledare, SYV

Studie- och yrkesvägledare, SYV

Tycker du om att jobba med människor? Vill du hjälpa andra att välja yrke och utbildning? Är du också nyfiken på vad som händer i samhället och tycker att det är viktigt att informera om det? Då kanske jobbet som studie- och yrkesvägledare skulle passa dig.

Insatser från studie- och yrkesvägledare kan göra stor skillnad för personernas studie- och yrkesval. Studie- och yrkesvägledning kan också minska antalet val som sker på grund av fördomar och vanor.

Studie- och yrkesvägledare (en vanlig förkortning är SYV) som arbetar på en grund- eller gymnasieskola har mycket kontakt med elever, men även med lärare och föräldrar. Ibland informerar vägledaren grupper av elever eller föräldrar och ibland har de individuella samtal. SYV kan också ha Gruppvägledning; under gruppvägledning för man samtal i grupp och/eller gör gruppvägledningsövningar. SYV ger ofta också stöd åt lärare och annan skolpersonal i deras studie- och yrkesorienterande insatser.

SYV finns även på högskolor och universitet, på yrkeshögskolor och folkhögskolor. Inom högskoleväsende kallas SYV oftast för Studievägledare.

Studie- och yrkesvägledare kan arbeta på Arbetsförmedlingen (och kallas då för Arbetsvägledare) och i olika projekt med exempelvis vägledning av arbetssökande ungdomar och vuxna.

SYV som jobbar på högskolenivå (på en högskola eller ett universitet) kallas ofta för Studievägledare. Studievägledarna på högskolenivå och även SYV på andra arbetsplatser, omfattas ofta av tystnadsplikten i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen kap. 25:5§ och för inte uppgifter om en students personliga förhållanden vidare utan studentens medgivande.

Andra "specialiseringar" för SYV-ar förutom Studievägledare och Arbetsvägledare är t.ex att arbeta med vägledning i Internationella sammanhang och man kan i så fall kallas för Internationell SYV.

Utsikter på arbetsmarknaden
Efterfrågan på personer med Studie- och yrkesvägledningsexamen ökar på arbetsmarknaden både inom skolan, myndigheter och privata företag. Ändringar i Skollagen, krav från Skolinspektionen, behov inom Arbetsförmedlingen och privata företag när det gäller vägledning- och valideringsinsatser gör det svårare att rekrytera en SYV. Det är därför lättare för behöriga SYV-ar att få jobb.

Just nu är det stor brist på studie- och yrkesvägledare och det kan på sikt påverka möjligheterna för unga människor att göra väl underbyggda utbildnings- och yrkesval. Studievägledarens funktion är mycket viktig för unga människor karriärplanering. Läs gärna detta reportage.

Faktaruta
Studie- och yrkesvägledning ska enligt skollagen (2 kap 29 §) erbjudas i Sverige inom alla skolformer, utom i förskolan och förskoleklassen. Även den som avser att påbörja en utbildning ska ha tillgång till vägledning.

Utbildning

För att bli behörig SYV måste man ta examen från Studie- och yrkesvägledarprogrammet, som omfattar 180 hp (3 årsstudier på heltid) och finns på flertal högskolor/universitet runt om i Sverige.
Här kan du se på prova-på föreIäsning med Iärare på Studie- och yrkesvägIedarprogrammet i StockhoIm.
Fortbildning
Skolverket erbjuder fortbildning för SYV-ar, se skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/syv.

Karriärmöjligheter för en utbildad SYV är många:

- man kan bli befodrad till en tjänst som arbetslagsledare för en grupp studie- och yrkesvägledare;

- vidareutbilda sig på master eller magisterprogram inom pedagogik, utbildnings-/pedagogisk ledarskap eller inom projektledning;

- en SYV kan få en tjänst som skolledare (rektor)

- specialisera sig inom internationalisering och bli en internationell SYV

- bli studieförmedlare eller konsult (egen företagare).

Det finns också exempel på att personer med SYV-examen arbetar som sociala hållbarhetsstrateger eller som utredare på olika myndigheter, t.ex på FK; som Civila utredare inom polisen; som socialsekreterare inom soc.tjänsten; som arbetsförmedlare, som högskole- eller folkhögskolelärare; "Headhunters", kommunikatörer och informatörer; KAA-ansvariga och marknadsförare.

Övrigt

Här hittar du programplaner för nationella svenska gymnasieprogram.

Visste du att...?

Det finns uppskattningsvis circa 8 000 yrken, men ingen vet det exakta antalet. Detta bl a på grund av att nya yrken och branscher tillkommer och gamla dör ut (glöms bort eller börjar tillhöra historien).

Länktips
framtid.se/bloggar/podcast-om-utbildningsval
cvmallen.se - skapa ett snyggt CV med hjälp av färdiga mallar
youtube.com/watch - en 3 min.43 sek lång film "Svenska för nyanlända, Yrken"
bedomningshandboken.uhr.se - information om utländska gymnasiebetyg & kompletteringar
lararforbundet.se/bloggar/syvbloggen/hur-ska-individers-ratt-till-kvalificerad-vagledning-se-ut-i-framtiden
skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/syv
fragasyv.se/info/vad-kan-syv-gora
euroguidance.se/mojligheter/mojligheter-for-vagledare
sverigesradio.se/sida/artikel - Vad gör egentligen en SYV?
youtube.com - "Kära SYV", en kort (ca 2 min) film om skolans dolda hjältar
vagledarforeningen.se - info om Vägledningens dag (8 okt)
Motverka-avhopp - info på Universitets-&Högskolerådets hemsida
Utbildningskontrakt - info på Arbetsförmedlingens hemsida om "Utbildningskontrakt" som är en satsning på ungdomar 20-24 år utan gymnasiekompetens
pedagogisktcentrum.se/sida/nya-eu-projekt
lrbloggar.se/vagledarna - blogginlägget om SYV-status
uhr.se/syv - Universitets- och högskolerådets plats för SYV-ar
hälsokrav-i-olika-yrken - info på GymnasieGuiden.se om hälsokrav i olika yrken
planeraexamen.skolverket.se - ett verktyg som hjälper att planera för att nå en gymnasieexamen inom vuxenutbildningen
bedomningshandboken.uhr.se - Tabell för utbyteskomplettering i avgångsbetyg från gymnasieskolans linjer
youtube.com/watch? - ca 13,5 min lång video "Gymnasieångest: du behöver inte veta..."
framtid.se/bloggar/podcast-om-utbildningsval
seqf.se - en hemsida som berättar om Sveriges referens för kvalifikationer (SeQF)
antagning.se - info om Meritpoäng för dig med IB-diploma på Antagning.se
forsvarsmakten.se - infom om PRAO hos FM
sociology.su.se/om-oss/nyheter - info på Stockholms universitets hemsida "Så påverkas våra studieval av släktskap långt tillbaka i tiden"

ted.com/talks - choosing_what_to_choose? Kan för många valalterntiv hämma väljandet?
sgu.se/geologisk/for-syv
sverigesradio.se - Är det dags att återinföra studentexamen?
framtid.se/reportage - Reportage "Obligatorisk Prao från HT18"
gymnasieguiden.se/informeras - se vad-krävs-för-att-uppna-gymnasieexamen
oecd.org/education - översikt Yrkesvägledning & statlig politik "Att överbrygga klyftan" Overview Career Guidance & Public Policy: Bridging the Gap, Swedish translation
informationsverige.se/Svenska/lara-svenska - lär dig svenska på egen hand
pedagogvarmland.se/skolord/syv - begrepp inom studie- och yrkesvägledning på olika språk
norden.org/sv/information/om-nordiskt-natverk-vuxnas-larande-nvl
svt.se/nyheter/inrikes/studiestart
fragasyv.se/info/gruppvagledningsovningar
skolvarlden.se

skolvarlden.se/bloggar/.../sa-fungerar-kompensatorisk-vagledning
industripodden.libsyn.com/podcast
fragasyv.se/info

Läs även gärna information om yrken: studiecoachstudiehandledare, handledareutbildningskonsultkonsult, utbildarepedagogarbetsvägledareutredare, informatör, kommunikatör, marknadsförare, ungdomscoach, praktiksamordnare, rekryterare, jobbcoach, jobbsökarexpert, arbetsförmedlare, kaa-ansvarig, Internationell SYV, Skolledare/Rektor, Projektledare, Studieförmedlare och Egenföretagare och se också gärna en kort videofilm om Adela som jobbar som SYV på grundskolan
valideringsdelegation.se

20 liknande yrke(n)

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.