På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy

Jag förstår

KAA-ansvarig

KAA-ansvarig

Kommuner ska enligt lag följa upp ungdomar som inte läser, arbetar eIIer aktivt söker jobb. Anledningen till det är att försöka förhindra att ungdomar bIir under Iängre tid utan sysselsättning eftersom det blir ofta svårt med arbete och försörjning i framtiden för de ungdomar, som har varit "hemmasittare".

Antal hemmasittande ungdomar i åldrarna 15-29 år var i Sverige 131500 pers under 2016.

KAA-ansvarig, som ofta kaIIas för aktivitetsansvarig, eIIer för KAA-samordnare (KAA är en förkortning som står för "kommunens aktivitesansvar"*) är anställd inom kommunal verksamhet, ofta inom Utbildningsförvaltningen.

* Ungdomar mellan 16 och 20 år gamla som inte har någon känd sysselsättning, omfattas av KAA, kommunens aktivitetsansvar.

Som KAA ansvarig eller som man ofta kallas för KAA-samordnare bedriver uppsökande verksamhet och sedan motivationsarbete (för att försöka motivera ungdomar att söka jobb eller studera).

KAA-ansvariga arbetar ofta med SBK-kedjor (Situation ->->-> Beteende ->->-> Konsekvens).

Exempel på de konkreta arbetsuppgifter som KAA-ansvariga har är bland annat: många kontakter - uppsökande via telefon/sms/E-post och sociala medier (bl a Facebook), enskilda vägledningssamtal mot utbildning (oftast gymnasiet, vuxenutbildning och mot folkhögskola) och/eller mot arbete, söttande i det praktiska jobbsökande, ex. granskning av CV och personliga brev, information på skolor, fritidsgårdars och på föreningsmötena.

Fakta"ruta"
Enligt skollagen (29 kap 9 §) har alla svenska kommuner ett ansvar att hålla sig informerade om vad 16-20-åringar gör. Detta gäller de ungdomar som inte fullföljt sina gymnasiestudier, och de som inte har påbörjat studierna av någon anledning. Ungdomar som omfattas av informationsansvaret bör kontaktas av kommunernas KAA-ansvariga vid studieavbrott för en individuell vägledning och planering.

Temadag:
Internationella ungdomsdagen infaller den 12 augusti varje år. Internationella ungdomsdagen är instiftad av Förenta nationerna.

Utbildning

KAA-ansvariga kan ha olika utbildningar "i bagaget". Ofta har KAA-ansvariga någon form av pedagogisk eller beteendevetenskaplig utbildning, t.ex kan man vara utbildad studie- och yrkesvägledarelärare, socionompsykologisk coach eller beteendevetare, men man kan även ha en annan eftergymnasial (ofta akademisk**) utbildning. 

** Med Akademisk utbildning menas det utbildning på högskolenivå, d v s på en högskola eller på ett universitet. Läs gärna om "yrket" Akademiker.

Du som är intresserad av yrket KAA-ansvarig kanske också vill läsa om andra yrken, förslagsvis i första hand om yrken inom Pedagogiskt arbete och inom Socialt arbete.

Länktips
http://sncfp.psychology.su.se - info om pyskologins delområden (bl a om Motivationspsykologi) från Nationalkommittén för psykologi

www.kodcentrum.se - en ideell förening som helt gratis introducerar barn och unga till programmering och digitalt skapande
www.skolverket.se/fran-skola-till-arbetsliv/minska-avhopp-fran-gymnasiet - processstöd från Skolverket för att minska antal elever som inte slutför sina studier
gymnasieguiden.se/informeras - se vad-krävs-för-att-uppna-gymnasieexamen
Utbildningskontrakt>> - info på Arbetsförmedlingens hemsida om "Utbildningskontrakt" som är en satsning på ungdomar 20-24 år utan gymnasiekompetens
www.umo.se - en nationell ungdomsmottagning på nätet för unga (13 - 25 år) med info om sex, hälsa & relationer;
http://antagningskanslier.se - info om alla gymnasieantagningskanslier runt om i Sverige
http://skolvarlden.se
www.uhr.se/syv/infor-en-utlandsvistelse/aktuellt-inom-det-internationella-vagledningsomradet/verktygslada-for-att-motverka-avhopp - info på Universitets-&Högskolerådets hemsida
www.land.se/halsa/spannande-hjarnforskning-du-mar-som-du-tanker - artikel om hur man kan bli lyckligare genom att tänka positivt
https://friends.se - mot kränkningar på nätet
www.forskning.se - artikel från 9 nov 2017 om motivationens betydelse för inlärning
www.av.se/arbetsmiljo - på Arbetsmiljöverkets hemsida hittar du lagar & regler som gäller för dig som är ung och har ett extrajobb eller sommarjobb
uhr.se/studier-och-antagning/Betygsdatabasen/Stod-i-kommunernas-aktivitetsansvar
www.framtid.se/reportage - Reportage "Obligatorisk Prao från HT18"
www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning - info om Aktivitetsersättning
www.sociology.su.se/om-oss/nyheter - info på Stockholms universitets hemsida "Så påverkas våra studieval av släktskap långt tillbaka i tiden"
www.syvi.se - Vägledning riktad till elever i behov av särskilt stöd
www.yhguiden.se/reportage - om möjligheter på arbetsmarknaden efter en yrkeshögskoleutbildning
www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Pressrum - Arbetsförmedlingens blogg
www.yhguiden.se/reportage - Reportage "Vill du ha bästa chansen att få jobb?"
http://sverigesradio.se - Är det dags att återinföra studentexamen?
fub.se - FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar & vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv
valideringsdelegation.se
informationsverige.se/Svenska/lara-svenska - lär dig svenska på egen hand
www.csn.se/partner/nyhet - om Högre bidrag för elever som läst på Introduktionsprogrammen (från 1 juli 2018)
www.bolla.se - Kulturrådets projektbank (lärande exempel inom barn- & ungdomskultur från hela Sverige)

www.framtid.se/blogg
www.uhr.se/studier-och-antagning/Betygsdatabasen/Stod-i-kommunernas-aktivitetsansvar
www.dn.se/ekonomi/jobb-karriar/dataspel-ska-locka-hemmasittare-till-arbetsmarknaden

5 liknande yrke(n)

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.