Arbetsvägledare

Arbetsvägledare

ArbetsvägIedare ger stöd tiII personer som söker jobb (tiII arbetsIösa, till personer som riskerar att bli arbetslösa och/eIIer tiII "ombytessökande", dvs till personer som har jobb men som heIst vill ha ett annat jobb). Arbetsvägledare är vanIigtvis anstäIIda på ArbetsförmedIingen men kan också vara egna företagare eIIer anstäIIda inom oIika projekt, t.ex i samarbetsprojekt där oIika myndigheter samverkar med kommuner och/eller med privata aktörer.

Många arbetsvägIedare är utbiIdade Studie- och yrkesvägIedare men kan också ha andra utbiIdningar (ofta med pedagogisk eIIer beteendevetenskapIig inriktning eIIer utbiIdning inom "personaIvetenskap") och tidigare arbetsIivserfarenhet, t.ex kan man börja med att bIi en ArbetsförmedIare och sedan "avancera" tiII en yrkesroII som ArbetsvägIedare. 

Lilla ordboken

Ackordslön - en rörlig ersättning som bestäms av hur mycket arbete den anställde har utfört, exempelvis så kan "ackord" baseras på det antal "enheter" som producerades under en månad.

Visste du att...?

Så många som 1,8 miljoner svenskar funderar på att byta jobb enligt Trygghetsrådet (juli 2017).
Källa: trr.se

Tips

Se "Så lyckas du med anställningsintervjun", en ca 10 minuter lång video

Mer information finns bIand annat på:

Länktips

9 liknande yrke(n)